2017-06-28

(28 Юни 2017 г.), Четиредесет и пето (45-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Юни 2017 г.

 

Четиредесет и пето (45-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ –

- ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и съдебната институция (пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове, на нито един от които просто не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата,

ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС

насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС ВЕРОЯТНО СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

              които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

  НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега по повод и във връзка с моето АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО 24-часово АРЕСТУВАНЕ в 4-то РУ на СДВР, за което вече съм ви писал в предишното ми (44-то) изложение,

            изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната КОНКРЕТНА И ПРЕДШЕСТВУВАЩА документация 

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

ТОВА АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНО ПОСЕГАТЕЛСТВО

има характера на СИСТЕМАТИЧНО ръководена от специалните служби

ПЕРМАНЕНТНА зловещо престъпна дейност,

 

демонизираща цялостната дейност на българската държавна власт,

превръщайки я в ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕСТЪПНА САМОРАЗПРАВА

И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ,

КОИТО ИМАТ ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

И НАСТОЯВАТ ЗА ТОВА,

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало,

не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за обвинителната теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;  

 

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ,

АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА

ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            Тъй като имам „зад гърба си”

            КАКТО „щастливия опит” от ЦЯЛО ШЕСТГОДИШНО (6-годишно) ПРАБИВАВАНЕ в арестантско-затворнически килии, включително и ШЕСТМЕСЕЧНО пребиваване в абсолютно същите килии на абсолютно същата сграда по времето на т. нар. Главно следствено управление при Държавна сигурност” (ГСУ при ДС),

            ТАКА И научно-изследователската практика на автор на 77 броя строго специализирани книги (виж: 2012-10-04, Библиография (Списък на книгите) на Янко Н. Янков-Вельовскиhttp://iankov.blogspot.bg/2012/10/blog-post_4.html),


            в които прецизно съм посочил и анализирал голямо множество факти относно използуваните от световната и от българската престъпна държавна власт т. нар. строго секретни методи, средства и оперативни мероприятия”; 

 

         И НАЙ-ВЕЧЕ, ТЪЙ КАТО

         СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН,

         ЧЕ ВИЗИРАНОТО АРЕСТУВАНЕ Е БИЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНО И ОБЕЗПЕЧЕНО ОТ ПРЕСТЪПНИТЕ БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

         ЗА ДА БЪДА ПОДЛОЖЕН НА ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА

ЗА ПРЕСТЪПНО АКТУАЛНО И СТРАТЕГИЧЕСКО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА МИ;

 

            Тук и сега изрично и пределно ясно настоявам:

            ***Да ми бъдат дадени легитимно заверени копия от записите на абсолютно всичките базирани ПРЕД сградата и ВЪТРЕ в сградата охранителни ВИДЕОКАМЕРИ, в обсега на които във визираното време съм „попадал”;

 

            ***Да ми бъдат дадени легитимно заверени копия от записите на двете  базирани ПРЕД арестантската килия охранителни ВИДЕОКАМЕРИ, от които да е видно: дали вещите (предметите) принадлежащи или съотнасящи се към арестантската килия са били обработвани (третирани) със санитарно- хигиенизиращи или с химически и други субстанции ПОНЕ ЧЕТИРИ (4) ЧАСА ПРЕДИ МОЕТО НАСТАНЯВАНЕ В СЪЩАТА КИЛИЯ;

 

            ***Да ми бъдат дадени копия от видеокамерите, където са били „поставени” моите вещи, които са били „иззети”, при което категорично и ясно настоявам да е видно дали и как в моето отсъствие е било „боравено” с тези вещи; включително дали, как и защо е бил „ползван” моят мобилен телефонен апарат;

 

            ***Тъй като съм абсолютно категоричен, че съгласно световната и българската престъпна практика при изпълнението на строго секретните оперативни мороприятия на специалните служби винаги или обикновено се използува методът на създаването на т. нар. „отклоняваща вниманието суматоха”, при която едно или няколко лица извършват „дискретни” методи за т. нар. „обождане” или „контактно телесно налагане (намазване)” с определени имащи секретен характер химически, медикаментозни, парализиращи, бойно-отровни и прочее субстанции;

         и тъй като съм абсолютно категоричен, че спрямо мен беха приложени такива или аналогични действия,

            настоявам да получа пълно копие от видеокамерите, в които са отразени действията както преди въвеждането ми в сградата, така и по време на „пребиваването” ми в сградата, така и по време на отвеждането ми и пребиваването ми в т. нар. „болница на МВР”, която, всъщност, е и ноторно известен „център” на специалните служби, използуван за за престъпно третиране на арестувани „оперативно интересни” „знакови личности”;

 

            ***Тъй като по време на „пребиваването” ми в килията няколкократно бех обект на предизвикателни словесни атаки, отнасящи се именно за мен, но заради видеокамерите прикрити като отнасящи се за „съседите” от съсъдните две килии, настоявам да получа записи от видеокамерите, в които записи да бъде акцентирано не само върху визуалната ситуация, но (дори най-вече) върху вербалната (словесната) ситуация, при което е било целяно да бъде предизвикана каквато и да е моя реакция, която да послужи като повод за престъпно силово посегателство върху мен; 

 

            ***Тъй като по повод и във връзка с поставянето на белезниците и тегленето ми по дългите коридори получих изключително силно изтръпване и остри болки и на двете ми ръце и най-вече на дясната ми ръка;

            и тъй като това ми даде и ми дава основането да съм категоричен, че съм бил обект не само на силово посегателство върху ръцете ми (счупване или напукване на предишните травми), но и на някакъв вид секретно химическо и прочее „третиране”;

            и тъй като по този повод бех отведен в болницата на МВР, където бех „обект” на специализиран „преглед”;

            настоявам да ми бъдат дадени КАКТО копия от абсолютно всичките медицински манипулации и цялостната документация, ТАКА И копия от видеокамерите, пред които тези манупулации беха извършени; 

 

            ***Тъй като, както вече съм писал в предишното ми изложение, отделно от горното бех „обект на вниманието” на посещения в ареста на специализирани медицински екипи от т. нар. „болница на МВР”, които са извършили съответните „изследвания” и „констатации”,

            настоявам КАКТО да получа копия от цялостната документация, така и да ми бъде отговорено на въпроса „защо тези екипи категоричмно отказваха да ми дадат каквато и да е друга медицинска помощ и изрично и категорично настояваха единствено за това да се съглася на бъда подложен единствено на т. нар. „животоспасяващо инжектиране”, КАКВОТО, АЗ, РАЗБИРА СЕ, ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАХ. 

 

            ***да ми бъдат дадени категорично ясни отговори на въпросите, свързани с изискването извършилото ареста лице да докладва пред (да предостави на)  високопоставените полицейски фактори и пред районния прокурор цялостната налична документация и да поиска  „утвърждаване” или „одобряване” на факта на извършения спрямо мен арест – т.е. настоявам да ми бъде даден цялостен адекватен отговор на всички въпроси относно престъпната надзорна роля на високопоставените полицейски и прокурорски институции;

 

            ***Разбира се,

            КАТО, все пак, високопоставен в научната йерархия юрист и

            КАТО гражданско лице, абсолютно неоснователно, противоправно и в продължение на няколко десетилетия заставен да премина през ада на класическите комунистически и на модерните НЕО(ПОСТ)комунистически репресивни сфери,

            имам и още редица други юридически претенции към престъпната правителствено-мафиотска държавна власт,

            които, разбира се, ще бъдат надлежно предявени.

 

 

ІІІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

28 Юни   2017 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар