2017-06-08

(08 Юни 2017 г.), До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г.; Бул. „Драган Цанков”, № 6


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

08 Юни 2017 г.

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.;

Бул. „Драган Цанков”, № 6

на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност,

но фактически извършващи

ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ

(т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници

(т.е. курви и проститутки)

Красимира Нейчева и Христина Гарванска

 

            Преди всичко тук приложено предоставям копие от 1 (една) страница документация, надлежно регистрирана в регистратурата на Софийския Районен съд, имаща официалия характер на „Заявление”, вх. рег. №1043926/07.06.2017 г.

            „Предисторията”, разбира се, е позиционирана

            КАКТО В подлежащия на конкретно констативно установяване факт, че тук визираният изпълняващ съдийска длъжност ПРЕСТЪПЕН СУБЕКТ Христина Гарванска

            „преди време” е била „прищипана” и вербувана от българските правителствени (държавни) и мафиотски специални служби и е била „внедрена” („позиционирана”) в съдебната система за изпълняване на ЗЛОВЕЩИ ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА и извършване на СЪДИЙСКИ УСЛУГИ, т.е. „съдийска (правосъдна) проституция” 

            В ПРЕСТЪПНА ПОЛЗА на нейните сутеньори от специалните служби

            И В ПРЕСТЪПНА ВРЕДА на обектите, на „вниманието” на престъпните изчадия от тези престъпни специални служби,

         ТАКА И ВЪВ ФАКТА, че

         ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТУК ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА СЪДЕБНА ПРОЦУДУРА

         СРЕЩУ МЕН Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩАТА ТАЗИ СЪДИЙСКА ИЗМЕТ.

 

            На тук визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ обръщам специално внимание на следните факти:

            ***че случайно или преднамерено съм бил въведен в заблуждение че т. нар. „следващо” заседатие по делото е насрочено за 07.06.2917 г. в 15 часа;

 

            ***че този именно съдебно значим процедурен момент изрично и ясно е посочен от мен в моите ДВЕ официални заявления, съответно от 05 и 06 Юни, които са надлежно регистрирани и в които изрично и ясно е посочено, че делото е насрочено за 15 часа;

 

            ***че на визираната дата и визирания час, явявайки се пред съдебната зала, аз бех сюрпризиран от факта, че в съответно официално обявление като начален час на съдебното заседание е визиран 16 часа;

 

            ***че в 16 часа и 15 минути в съдебната зала застанаха страните по предходното съдебно дело, началото на което, съгласно текста на обявлението, е било обявено за 14 часа и 30 минути;

 

            ***че В ПРИСЪСТВИЕТО НА НАШИТЕ СВИДЕТЕЛИ И НА СТРАНИТЕ ПО ВИЗИРАНОТО ПРЕДХОДНО ДЕЛО, моят адвокат предприе НЯКОЛКОКРАТНО ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЯВАНЕ ЗА НАДЛЕЖНО ПРОТОКОЛИРАНЕ НА ФАКТА, ЧЕ ТАКА ВИЗИРАНАТА СИТУАЦИЯ ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕДНАМЕРЕНО КАЛКУРИРАНО БРУТАЛНО ПРОЦЕДУРНО НАРУШЕНИЕ НА НАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРАВА;

 

            ***че тук визираният „съдия” няколкократно С ПРИПРЯНО И ДЕМОНСТРАТИВНО ВЛАСТНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТКАЗВАШЕ ДА ИЗВЪРШИ ТАКОВА ПРОТОКОЛИРАНЕ;

 

            ***че в ХОДА на така визираната ситуация „съдията”-престъпник разпореди на двама души от присъстващите в залата съдебни охранители да „изведат” от залата моя адвокат;

 

            ***че в този именно момент аз станах, извадих и показах на „съдията” и на присъствуващите в залата моите т. нар. „членски карти”, удостоверяващи моя

            високопоставен научно-изследователски академичен и преподавателски университески статус на специалист по правни науки

            и изрично и ясно НЯКОКОКРАТНО ЗАЯВИХ,

            ЧЕ ТУК ИЗЯВЯВАЩАТА СЕ КАТО СЪДИЯ ПЕРСОНА ВСЪЩНОСТ ДЕЙСТВУВА НЕ КАТО НЕЗАВИСИМ СЪДИЯ, А КАТО ПРЕСТЪПНИК,

            ПРЕСТЪПНО АНГАЖИРАН С ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖБИ

            И КАТО ТАКЪВ ИЗВЪРШВА ТУК ПРОЯВЕНАТА ПРЕСТЪПНА ПРОЦЕДУРНА МАНИПУЛАЦИЯ.

 

            ***че „съдията” все пак благоволи да продиктува няколко думи за протоколиране, а протоколиращата секретарка заяви, че позицията на моя адвокат и моята позиция са протоколирани;

 

            ***че „съдията” разпореди на двамата охранители ДА БЪДЕМ ИЗВЕДЕНИ НЕ САМО ИЗВЪН ЗАЛАТА, НО И ИЗВЪН СГРАДАТА;  

 

            ***че двамата охранители все пак ни дадоха възможност набързо да напишем заявление и да го регистрираме;

 

            ***че след това бехме принудително изведени извън сградата с категоричната забрана да влизаме в нея до края на работното време;

 

            ***че всичките тези факти и обстоятелства все пак са надлежно отразени и регистрирани в записите на охранителните ведеокареми както на съдебната зала, така и видеокамерите на всички коридори на сградата и на изхода на сградата.

 

            ***че КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО НАСТОЯВАМ ВЕСЧИКИ ТУК ВИЗИРАНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА БЪДАТ СЪБРАНИ И КОПИЯ ОТ ТЕХ ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ;

 

            ***все пак, за пореден път изрично и пределно ясно заявявам, че тук визираната „съдия” Христина Гарванска

            Е ПРЕСТЪПЕН ПОРЪЧКОВ СЪДИЯ,

            ИЗВЪРШИЛ И ИЗВЪРШВАЩ ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ (т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

            В НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРАВА

            И В ПРЕСТЪПНА ПОЛЗА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ.

            Приложение: копие от една страница от заявлението, която вчера е било надлежно регистрирано преди прогонването ни от сградата.

08 Юни 2017 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар