2017-06-12

(12 Юни 2017 г.), До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г.; Бул. „Драган Цанков”, № 6 на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност, но фактически извършващи ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ (т.е. ПРОСТИТУЦИЯ) ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници (т.е. курви и проститутки) Красимира Нейчева и Христина Гарванска


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Юни 2017 г.

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.;

Бул. „Драган Цанков”, № 6

на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност,

но фактически извършващи

ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ

(т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници

(т.е. курви и проститутки)

Красимира Нейчева и Христина Гарванска

 

            На тук визираните ДОЛНОПРОБНИ, ВОНЯЩО-СМРАДЛИВИ ПРЕСТЪПНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИ КУРВИ И ПРОСТИТУТКИ Красимира Нейчева и Христина Гарванска обръщам специално внимание на следните факти:

         ***че още на 28 Октомври 2016 г. надлежно съм регистрирал като предоставени 2 (две) страници официално заявление и 170 (сто и седемдесет) страници приложение на доказателствени материали,

         ЧРЕЗ които текстове изрично и пределно ясно съм показал, обосновал и доказал тезата, че ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ

         ПРОКУРОРСКО-СЪДЕБНИ ПРЕСТЪПНИ ПАЧАВРИ

         СА ИЗВЪРШИЛИ

         както ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА И В ЧАСТНОСТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО,

         така и ПРЕСТЪПНА УСЛУГА (т.е. прокурорско-съдебна проституция) в полза на българските и чуждестранните мафиотски и държавни специални служби.

 

            ***че ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 7 (седем) МЕСЕЦИ ОТТОГАВА ДО СЕГА същите тези ПРЕСТЪПНИ ИЗРОДИ

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА ОСПОРЯТ МОЯТА ТЕЗА,

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА МОИТЕ ПРЕЦИЗНО ОБОСНОВАНИ ЮРИДИЧЕСКИ И ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ,

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ СА НАБЕДЕНИ ИЛИ ОБИДЕНИ И УНИЗЕНИ ОТ МОИТЕ ДУМИ, АРГУМЕНТИ, СЪОБРАЖЕЖИЯ И ОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ;

     КОЙТО ФАКТ ИЛИ КОЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВО

     НЕСЪМНЕНО И БЕЗСПОРНО ИМА ХАРАКТЕРЪТ,  СТОЙНОСТТА И СТАТУСЪТ НА ИМПЛИЦИТНО МЪЛЧАЛИВО ПРИЗНАНИЕ НА ФАКТОСЪОБРАЗАНАТА И ПРАВОСЪОБРАЗНАТА ПРЕЦИЗНА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА МОЯТА ТЕЗА.   

 

     ***че КАКТО обвинението против мен през 1984 г. за т. нар. „противодържавна агитация и пропаганда” по своя същностен характер бе жестоко и брутално посегателство не само срещу

     МОЕТО ПРАВО НА СВОБОДА НА СЛОВОТО,

     но и срещу ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, ДОСТОЙНСТВОТО И ЦЯЛОСТНИЯТ ЖИТЕЙСКИ СТАТУС

     НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МЕН МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА. 

 

     ТАКА И обвинението против мен по тук визираното съдебно наказателно дело за „хулиганство”

     ИМА АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ДЪЛБОКО СЪЩНОСТЕН ХАРАКТЕР НА НЕИМОВЕРНО БРУТАЛНО И ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ

     ДЪЛБОКО СЪЩНОСТНИ ГАРАНТИРАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

     ПАРАМЕТРИ НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

     НЕ САМО ЛИЧНО НА МЕН, НО И НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МЕН МОЙ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 

            ***че от приложените към настоящетго съдебно дело документи срещу мен е недвусмислено ясно видно, че т. нар. „Призовка” (стр110.), т. нар. „Акт за установяване на административно нарушение” (стр.111) и т. нар. „Наказателно постановление” (стр.112), издадени от

            ПОДЧИНЕНИТЕ НА ПРЕСТЪПНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

            ПРЕСТЪПНИ ПОЛИЦЕЙСКО-МАФИОТСКИ ПРОСТИТУТКИ от Пето Районно полицейско управление на МВР

            Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, ЧЕ АЗ СЪМ БИЛ ТРЕТИРАН КАТО т. нар. „Свидетел” за (на) извършено т. нар. „административно нарушение”;

            И ЧЕ ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО ПИСМЕНО И ОФИЦИАЛБНО СЪМ ЗАЯВИЛ, ЧЕ ОТКАЗВАМ ДА СЕ ПРИЗНАЯ КАТО ИМАЩ КАЧЕСТВОТО ИЛИ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛ” ЗА КАКВОТО И ДА Е ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ КОГОТО И ОТ КАКВОТО И ДА Е ДЕЯТЕЛНО ЛИЦЕ;

     И СЪМ ОТКАЗАЛ ДА ПРИЗНАЯ ЛЕГИТИМНОТО ПРАВО НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА МЕ ТРЕТИРАТ КАТО „СВИДЕТЕЛ”.   

 

            ***че същите абсолютни престъпни ченгеджийско-оперативни подходи са заложени и в т. нар. „Протокол за личен обиск” (стр.138-139), т. нар. „Протокол за задържане на лице” (стр. 140-141) и т. нар. „Постановление за привличане на обвиняем” (стр.142-143), издадени (постановени) от т. нар. „разследващ полицай” при Пето Районно управление при МВР и потвърдени от т. нар. „прокурор Кр. Нейчева”.

 

            ***че отделно от вече посочените БРУТАЛНИ ПРЕДНАМЕРЕНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СУТЕНЬОРИ НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ НИСКО-ЙЕРАРХИЧНИ СЛУЖЕБНИ ПОЛИЦЕЙСКИ И ПРОКУРОРСКИ ИЗВЕРГИ съществува и още една т. нар. „Призовка за явяване в качеството на свидетел” (стр. 161).

 

            ***че ВЪРХЪТ НА ПЕРВЕРЗНОСТТА И БРУТАЛНОСТТА, РАЗБИРА СЕ, Е КОНДЕНЗИРАН В

            т. нар. „Призовка за подсъдим”,

            т. нар. „Постановление”, постановено от ПРОКУРОРСТВУВАЩАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРОСТИТУТКА Красимира Нейчева

            и т. тр. „Разпореждане”, разпоредено от СЪДИЙСТВУВАЩАТА ДОЛНОПРОБНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРОСТИТУТКА Христина Гарванска

            ЗА ПРИВЛИЧАНЕТО МИ В СТАТУСА МИ НА т. нар. „ОБВИНЯЕМ”

            за извършено т. нар. „хулиганство” – т.е „непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото (чл. 325, ал.1 от НК.

 

            ***че в материалите по тук визираното наказателно съдебно дело ПРЕДНАМЕРЕНО ПРЕСТЪПНО МАНИПУЛАТИВНО НЕ СА ПРИЛОЖЕНИ ЗАПИСИТЕ ОТ ОХРАНИТЕЛНИТЕ ВИДЕОКАМЕРИ, от които е очевадно видно,

            НЕ САМО че категорично липсва каквато и да е позиционна, жестикулационна, вербално-словесна или каквато и да е друга поведенческа форма на непристойност,

            НО Е ВИДЕН И ФАКТА ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО,

            ЧЕ АБСОЛЮТНО ЦАЛОСТНОТО МОЕ ДИНАМИЧНО И СТАТИЧНО ИЗРАЗЕНО ДЕЙСТВЕНО-ПОВЕДЕНЧЕСКО ИЗЯВЯВАНЕ

            ИМА ХАРАКТЕРА НА СЪЩАТА ОНАЗИ ВИСОКО ДОСТОЙНА

            СВЕЩЕННА РИТУАЛНА ПРИСТОЙНОСТ,

            КОЯТО ТРАДИЦИОННО ВИНАГИ Е БИЛА И Е СЪЩНОСТНО ИЗЯВИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЙ-ВИСОКИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННИ СТАНДАРТИ.  

 

            ***от материалите по тук визираното наказателно съдебно дело

            ОЧЕВАДНО Е ВИДНО, че липсват каквито и да са изрично и ясно дадени показания от каквито и да са лица, в които показания да се споменават и описват каквито и да са извършени от мен непристойни деяния.

 

            ***ЧЕ ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ВИДЕОЗАПИСИТЕ ОТ КОИТО Е ВИДНО,

            ЧЕ МОЕТО т. нар.  „ХУЛИГАНСКО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ”,

            ВСЪЩНОСТ НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С ТАКАВА КВАЛИФИКАЦИЯ.

 

     ***ЧЕ КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО „ОГЛЕДАНИ” И ПРОЧЕТЕНИ НАЛИЧНИТЕ ПО ДЕЛОТО ДОКУМЕНТИ ОТ КОИТО Е ОЧЕВАДНО ВИДНО,

     ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ СВИДЕТЕЛСКИ ИЛИ КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ ДОКАЗАТЕЛСТВА,

     ОТ КОИТО ДА Е ВИДНО, ЧЕ АЗ СЪМ ИЗВЪРШИЛ КАКВОТО И ДА Е НЕПРИСТОЙНО ДЕЯНИЕ.

 

            ***ЧЕ Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, ЧЕ ЦЯЛОСТНАТА ТУК ВИЗИРАНА ДОЛНОПРОБНА ПОЛИЦЕЙСКА, ПРОКУРОРСКА И СЪДИЙСКА ПРОЦЕДУРА

            ИМА АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ОНЗИ ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР,

         КОЙТО БЕ И Е ХАРАКТЕРЕН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ЗЛОВЕЩО-ПРЕСТЪПНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

         ТОЕСТ, ЧЕ ЦЯЛОСТНАТА ТУК ПРОЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ИМА АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ХАРАКТЕР И ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТ,

         КОИТО ВЕЧЕ, ПО ВРЕМЕТО НА ПРЕСТЪПНИЯТ КЛАСИЧЕСКИ СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ 

         СА БИЛИ ИНТЕНЗИВНО, БРУТАЛНО ЖЕСТОКО И ДЪЛГОВРЕМЕННО ПРИЛАГАНИ СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА

         И ФАКТИЧЕСКИ СА ЦЕЛЯЛИ И ПОСТИГНАЛИ НЕ САМО ДЪЛГОТРАЙНОТО РЕПРЕСИВНО ТРЕТИРАНЕ,

         НО И ФАКТИЧЕСКОТО УБИЙСТВО НА ПОЧТИ ВСИЧКИ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА.

 12 Юни 2017 г.                                                                   Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар