2017-06-23

(23 Юни 2017 г.), До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г.; Бул. „Драган Цанков”, № 6, на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

23 Юни 2017 г.

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.;

Бул. „Драган Цанков”, № 6

на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност,

но фактически извършващи

ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ

(т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници

(т.е. курви и проститутки)

Красимира Нейчева и Христина Гарванска

 

            На тук визираните ДОЛНОПРОБНИ, ВОНЯЩО-СМРАДЛИВИ ПРЕСТЪПНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИ КУРВИ И ПРОСТИТУТКИ Красимира Нейчева и Христина Гарванска обръщам специално внимание на следните факти:

         ***че още на 28 Октомври 2016 г. надлежно съм регистрирал като предоставени 2 (две) страници официално заявление и 170 (сто и седемдесет) страници приложение на доказателствени материали, ЧРЕЗ които текстове изрично и пределно ясно съм показал, обосновал и доказал тезата, че ЧЕ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ПРОКУРОРСКО-СЪДЕБНИ ПРЕСТЪПНИ ПАЧАВРИ СА ИЗВЪРШИЛИ

         както ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА И В ЧАСТНОСТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО,

         така и ПРЕСТЪПНА УСЛУГА (т.е. прокурорско-съдебна проституция) в полза на българските и чуждестранните мафиотски и държавни специални служби.

 

            ***че ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 7 (седем) МЕСЕЦИ ОТТОГАВА ДО СЕГА същите тези ПРЕСТЪПНИ ИЗРОДИ

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА ОСПОРЯТ МОЯТА ТЕЗА,

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА МОИТЕ ПРЕЦИЗНО ОБОСНОВАНИ ЮРИДИЧЕСКИ И ДРУГИ СЪОБРАЖЕНИЯ,

            НЕ СА ПОСМЯЛИ ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ СА НАБЕДЕНИ ИЛИ ОБИДЕНИ И УНИЗЕНИ ОТ МОИТЕ ДУМИ, АРГУМЕНТИ, СЪОБРАЖЕЖИЯ И ОФИЦИАЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ;

            КОЙТО ФАКТ ИЛИ КОЕТО ОБСТОЯТЕЛСТВО НЕСЪМНЕНО И БЕЗСПОРНО ИМА ХАРАКТЕРЪТ, СТОЙНОСТТА И СТАТУСЪТ НА ИМПЛИЦИТНО МЪЛЧАЛИВО ПРИЗНАНИЕ НА ФАКТОСЪОБРАЗАНАТА И ПРАВОСЪОБРАЗНАТА ПРЕЦИЗНА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА МОЯТА ТЕЗА.   

 

            Тук и сега приложето предоставям копия от 5 (пет)страници документация, внасяща допълнителен ОБОСНОВАТЕЛ ЩРИХ към моята така визирана обоснована теза за престъпната дейност на тук визираните „прокурор” и „съдия”, който, всъщност, ОЧЕВАДНО ВИДНО са показали и доказали че са действували и действуват като престъпни слуги на престъпните спациални слежби.

            Приложение – съгласно текста.

23 Юни 2017 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар