2017-06-06

(06 Юни 2017 г.), До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г.; Бул. „Драган Цанков”, № 6, Насрочено за 07.06.2017 г., 15.00 часа,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

06 Юни 2017 г.

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.;

Бул. „Драган Цанков”, № 6

Насрочено за 07.06.2017 г., 15.00 часа,

на вниманието на изпълняващите прокурорска и съдийска длъжност,

но фактически извършващи

ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА

и ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ

(т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

ченгеджийско-мафиотски хетери и наложници

(т.е. курви и проститутки)

Красимира Нейчева и Христина Гарванска

 

            За пореден път „благодаря” на тук визираните престъпни съдебни курви и проститутки и на техните господарствуващи сутеньори от специалните правителствени и мафиотски служби

            за фактически наложената безскрупулно кретеноидната съдебно-проститутска практика,

         която практика, СЕЛЕКТИВНО, специално спрямо мен и свързаните с мен лица, в една или друга степен и форма неизменно се прилага от 70-те години до днес,

         която практика, ТОТАЛНО, ЛАТЕНТНО КАТО ПЕРВЕРЗНА ЗАПЛАХА ИЛИ РЕАЛНО КАТО БРУТАЛНА ПРОЦЕДУРА

         в една или друга степен и форма, неизменно се прилага от 90-те години до днес, вече повече от четвърт век от времето на бутафорните политически промени, спрямо поне 90% (деветдесет процента) от българското население.

 

            Разбира се, както несъмнено на тук визираните престъпни прокурорствуващи и съдиййствуващи субекти им е известно или поне би трябвало да им е известно, че поне още преди 17-18 години официално и публично започнах да обосновавам тезата,

            ***че вътре в българската държава няма мафия, и че ако имаше, ние щяхме да имаме шанс да прогоним мафията и държавата да остане чиста;

            ***че ние нямаме шанс, тъй като НЕ МАФИЯТА Е ВЪТРЕ В ДЪРЖАВАТА, А ДЪРЖАВАТА Е ВЪТРЕ В МАФИЯТА;

            ***при това тя, държавата, е позиционирана на най-ниСкото и най-ниЗкото йерархично звено в структурата на Мафията, което е на нивото на проституцията;

            ***и от тази гледна точка българските граждани имат пълното право да се обръщат към Председателя на Парламента, Президента, Премиера и Главния прокурор с обръщението „Мадам”, тъй като те, всъщност, са ръководителите на съответния мафиотски бардак.

 

            На тук визираните ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ обръщам специално внимание на факта:

            ***че ощи на 28 Октомври 2016 г. (вх. рег. №81163) изрично и пределно ясно съм посочил, че тук визираните „прокурор” и „съдия” ПРЕСТЪПНО ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО са се погрижили ДА СКРИЯТ ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ минимум 170 (сто и седемдесет) страници,

            ОТ КОИТО ОЧЕВАДНО Е ВИДНО, че цялата тази престъпно-преднамерено ченгеджийски-оперативно замислена и предприета процедура има характера на

            ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА И В ЧАСТНОСТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО

            и ОТДЕЛНО ОТ ТОВА ИМА ХАРАКТЕРА

            КАКТО НА ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО В БРУТАЛНО ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРАВА

            ТАКА И В ПРЕСТЪПНА ПОЛЗА на българските и чуждестранните мафиотски и държавни служби;

 

            ***че още на 31 Октомври 2016 г. (вх. рег. №81300) изрично и пределно ясно съм посочил,

            че предприемането на тази престъпна процедура е било предварително калкулирано в перверзно престъпните глави на сутеньорите на престъпния български истеблейшмънт (istablishmant),

            които далеч преди това чрез трима души професори от СУ „добронамерено” беха предприели стратегията да ме заплашват, че ще бъда поставен в ситуация, при която

            ИЛИ ще трябва да се съглася да подпища „съдебно споразумение” че се признавам за виновен и прося за милист,

            ИЛИ не само на мен, но и на най-близките ми хора ще се „случат случки”, които ще бъдат много по-зловещи от всичките „случки”, които са се били случил с мен и близките ми хора през изминалия половин век.

 

         Впрочем, в същото мое СТАНОВИЩЕ изрично и пределно ясно съм посочил и описал фактите и обстоятелствата относно провежданата

         през 1984 г. срещу мен АБСОЛЮТНО СЪЩАТА СТРАТЕГИЯ,

         при която непосредствено преди съдебното дело (по обвинение за ПРОТИВОДЪРЖАВНА ПРОПАГАНДА!!!)

         в Софийския централен затвор ме поставиха в ситуация, при която, през мразовитата зима,

         за да оцелея в килията със свалените стъкла на прозорците и замръзналата вода в наводненения под, 

         трябваще в буквалния смисъл на думата да спя прегърнат с мъртав затворник,

         поставен върху единственото сухо малко местенце и завит с неимоверно мръсно одеало, плътно наситено с какви ли не пресни и разстилащо размазващи се екскременти.

         След което, разбира се, по време на съдебното дело изрично и пределно ясно заявих, че

         НЕ СЕ ПРИЗНАВАМ ЗА ВИНОВЕН В ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

         И ЧЕ ИСТИНСКИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, ПРОКУРОРИТЕ И СЪДИИТЕ.

 

            ***че още на 17 Ноември 2016 г. (вх. рег. №86956) СЪМ ПОИСКАЛ КОПИЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ; и че

            ДО ДНЕС ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ТАКОВА.

 

            ***още на 15 Февруари 2017 г. (вх. рег. №1011663) изрично и пределно ясно съм посочил, че

            НЕ СЪМ ИЗВЪРШИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО ПРОТИВОПРАВНО,

            А ПРЕДЯВЕНОТО МИ ОБВИНЕНИЕ КАТО ПОДСЪДИМ ПО ТОВА СЪДЕБНО ДЕЛО

            ИМА ЗА ЦЕЛ РАЗИГРАВАНЕТО НА ШАНТАЖЕН СИЛОВ СЪДЕБЕН СЦЕНАРИИ,

            ЦЕЛЯЩ ДА БЪДА ПРИНУДЕН ДА СЕ ПОДЧИНЯВАМ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ;

            И ЧЕ ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ Е ИЗВЪРШИЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЪРШИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО И ПРЕСТЪПНА СЪДЕБНА УСЛУГА, Т.Е. СЪДЕБНА (ПРАВЪСЪДНА) ПРОСТИТУЦИЯ В ПОЛЗА НА НЕГОВИТЕ СУТЕНЬОРИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ОТ МАФИЯТА.

 

            ***още на 17 Февруари 2017 г. (вх. рег. №1012659) изрично и пределно ясно съм посочил, че „на тук визирания по това дело АБСОЛЮТНО КРЕТЕНОИДЕН СЪДИЯ и на неговите господарствуващи сутеньори припомням и препоръчвам да проумеят, че цялата моя, вече повече от половинвековна съпротивителена дейност срещу тех, категорично и ясно разкрива, че аз винаги съм бил и съм смирен само и единствено пред Бога и винаги съм бил, съм и ще бъда категорично и енергично противопоставителен срещу всяка сатанинска власт.”.

 

            ***още на 20 Февруари 2017 г. (вх. рег. №1012951) изрично и пределно ясно съм посочил, че

            В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА МЪРТВИТЕ И НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

            КАКТО И НА ВСИЧКИТЕ МОИ ПОЗНАТИ ИЛИ ЛИЧНО НЕПОЗНАТИ СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА

            ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАЛАГАНЕ НА ПЪЛНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ КОРПОРАТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦА;

 

            ***още на 20 Февруари 2017 г. (вх. рег. №1012954) изрично и пределно ясно съм посочил, че ТУК ВИЗИРАНИТЕ ПРОКУРОР И СЪДИЯ ИНТЕНЗИВНО УЧАСТВУВАТ В ДЕМОНИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ

            И В ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПРАВОСЪДИЕТО В ЖЕСТОКО ПЕРВЕРЗЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕСТЪПНА САМОРАЗПРАВА И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

            И НАСТОЯВАТ ЗА ТОВА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            ***на 05 Юни 2017 г. (вх. рег. №1042719) изрично и пределно ясно съм посочил,

            че Красимира Нейчева и Христина Гарванска

            СА ПРЕСТЪПНИ ПОРЪЧКОВИ ПРОКУРОР И СЪДИЯ,

            ИЗВЪРШИЛИ И ИЗВЪРШВАЩИ ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И ПРОКУРОРСКИ И СЪДИЙСКИ УСЛУГИ (т.е. ПРОСТИТУЦИЯ)

            В НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРАВА

            И В ПРЕСТЪПНА ПОЛЗА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ. 

06 Юни 2017 г.                                                                    Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар