2017-06-15

(16 Юни 2017 г.), Четиредесет и второ (42-ро) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013; *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// ); *(06)Омбудсмана на България. *(07)До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

16 Юни 2017 г.

 

Четиредесет и второ (42-ро) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );

            *(06)Омбудсмана на България.

 

            *(07)До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

МАКАР И ПРЕВЪЗХОДНО ДА ВИ ЗНАЯ

КОИ СТЕ, КАКВИ СТЕ, КАКВО ПРАВИТЕ И ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕТОЩО ПРАВОСЪДИЕ

за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО

 

            ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ

            ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

 

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ –

- ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР,

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и съдебната институция (пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове, на нито един от които просто не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата посочена и описана от мен във визираните отделни казуси КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, наименованията на които „дела” са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела”

НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ

ОКОЛО 10% (десет процента!) от документацията.

При което от тези 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора

престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години

„героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

            в знак на благодарност за тази им престъпна дейност именно днес, именно след бутафорните политически промени, именно под покровителствената егида на постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

            са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират:

***видни свръхбогати бизнесмени;

***демократични генерали;

***членове на Висшия съдебен съвет;

***върховни съдии;

***конституционни съдии;

***съдии в международните съдилища в Страсбург;

***съдия в Хагския трибунал за Югославия;

***съдия в Конституционния съд в Косово;

***вицепремиери;

***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи);

***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор;

***видни адвокати;

***видни депутати;

***Председател на Парламента и други парламентарни функционери;

***видни дипломати;

***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН;

***и всякакви други.

 

 

ІІ.

            Тук и сега, в частност, изрично и пределно ясно поставям въпросите:

            Мутра ли е Бойко Борисов?

            Генерал ли е Бойко Борисов?

            Съучастник ли е в извършеното на 21 Юни 2010 г. пред охранителните монитори (видеокамери) на Съдебната палата в София престъпно осакатяващо покушение срещу мен?”

 

--- --- ---

 

            В частност тук и сега се позовавам на публикация от 20 Март 2017 г. в Pan.bg: Българският военен сайт, озаглавена „НЕКА СЕ ЗНАЕ: КАК ЛИЦЕТО БОЙКО БОРИСОВ СТАНА ГЕНЕРАЛ ПРОТИВОЗАКОННО!!!.


            Как Борисов стана генерал противозаконно.

            Как и защо Бойко Борисов е станал генерал, е любопитна история.

            Във фейсбук страницата на ПИК е поместен коментар по темата на наш читател с псевдоним Niky Nik.

            Според него вербовката на Борисов за информатор на тогавашната ЦСБОП в подземния свят го е спасила от преследване от органите на МВР.

            "През 1996 г. ДС вече не е съществувала, но действащите по това време структури на службите за сигурност имаха право да активират бивши агенти на ДС, за да се засекретят дълбоко досиетата им и да не излизат в общественото пространство, или пък да привличат (вербоват) хора от подземния свят със същата цел.

            Благодарение на тази вербовка

            (дали като агент на ДС до 1989 г. или като човек от ъндърграунда)

            Б. Б. не само се е спасил от преследване на правоохранителните и правораздавателните органи, а е и назначен за Главен секретар на МВР и е произведен в генерал противозаконно.

            За назначението му като Гл. секретар на МВР се знае и е говорено много, затова ще се спра на „генералските му пагони”.

            Б. Б. завършва Школата на МВР през 1983 г. с чин лейтенант. Ако е спазван Законът за МВР, би трябвало през 1986 г. да е станал старши лейтенант, през 1990 г. капитан, а през 1995 г. майор.

            Да, но той напуска МВР през 1991 г. като майор, защото отказва да се деполитизира и иска да продължи да членува в БКП.

            Трябва много да е заслужил, след като 4 години преди по закон да е трябвало да стане майор, той вече е бил такъв!

            Дали това е станало заради заслуги към пожарната, ДС или БКП, това трябва да каже самият той.

            Съгласно действащия тогава закон, офицер можеше да бъде произведен предсрочно само веднъж в кариерата си, и то ако е преминал поне половината от годините, които трябва да престои в званието, в което е към датата на предсрочното производство.

            Значи, ставайки Главен секретар на МВР и връщайки се на служба, е трябвало да остане майор - в най-добрия случай, и пак противозаконно да стане подполковник.

         За да стане полковник, е трябвало да служи още 5 години като Главен секретар с чин подполковник. А той, прескачайки званието подполковник, е произведен направо полковник,

         и след това във времето, в което все още е трябвало да бъде майор, или хайде – подполковник, той вече става генерал-лейтенант!

         След като вече беше станал генерал-майор, за да стане генерал-лейтенант, Б. Б. предложи и бяха произведени в ген.-майори цяла плеяда с нищо незаслужили това високо звание полицейски началници.

            Това му беше необходимо, за да може да проплаче: "Виждате ли, командвам 12 генерал-майори, а и аз съм като тях с този чин, защото им се свиди да ми дадат още една звездичка!".

            И така си я изпроси - Симеон Сакскобурготски го предложи, а Първанов му я даде!

            И още - когато обичаше да се показва униформен, си кичеше пиночетовския мундир с всевъзможни значки, медалчета и орденчета, и ясно си личеха два нагръдни знака на Военната академия "Г. С. Раковски"! А той никога не я е завършвал!

            Това прави спорни и другите награди и титли, с които се кичи!

            Така че, ако този човек имаше чест и доблест на истински офицер, никога нямаше да допусне да се издигне по този непочтен и долен начин и да се превърне в един паркетен и фаворитен генерал!

            А следователно той не е достоен и за министър-председател, като какъвто се харесва особено много и се подвизава вече 3 г. и половина!

         Бил ли е агент на ДС или не, бил ли е мутра от подземния свят или не, това непременно ще стане ясно един ден.

       Но сега е пределно ясно, че противозаконно е произведен в генерал и трябва да поискаме от президента Румен Радев да му отнеме това висше офицерско звание, което той не заслужава!


 

--- --- ---

            Също така изрично и пределно ясно ви припомням, че в предишният, датиран и надлежно регистриран на 25 Май т. г. 41-ви, текст на моите изявления от тук визираната серия съм написал следният текст:

 

         (... ...) уточнявам, че през последните две години всяка седмица съм посещавал веднъж или няколко пъти т. нар. „Приемна” на Министерството на вътрешните работи (МВР), за да регистрирам моето поредно ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО КОНКРЕТНО ОБОСНОВАНО официално искане за решаване на отделни конкретни казуси, при което поне минимум двадесет пъти изрично и ясно съм казвал на дежурният комисар, че ЖЕЛАЯ ТОЙ ДА ДОКЛАДВА ПО ВЪЗМОЖНОСТ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА МИНИСТЪРА,

         че определни високоавторитетни бивши и настоящи високопоставени университетски, академични, държавно-управленски и обществено-ангажирани лица, с които се познаваме отдавна и с които често се срещаме в т. нар. „кампус” на Софийския университет и Националната библиотека, СА МИ КАЗВАЛИ

                     ЧЕ ИМ Е КАЗАНО ДА МИ КАЖАТ,

 

че ако не спра да настоявам пред българските и чуждестранните институции за наказателна и репараторна отговорност на извергите от комунистическите и сегашните държавни и мафиотски институции и специални служби,

         ТО, КАКТО ДО СЕГА, ТАКА И СЕГА

ВСИЧКИТЕ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА НЕ САМО ЩЕ ПОСТРАДАТ, НО И ЩЕ БЪДАТ ОТПРАТЕНИ В ОТВЪДНОТО.

 

         Също така уточнявам, че в контекста на аналогична „добронамерено-предупредителна” ситуация на 29 Декември 1995 г. върху мен бе извършено покушение, нескопосано камуфлирано като „пътно-транспортно произшествие”, завършило със т. нар. „средна телесна повреда” при което цялостната моя официална документация относно настоятелното ми ПРЕЦИЗНО ФАКТОСЪОБРАЗНО ОБОСНОВАНО ИСКАНЕ за разследване обхваща точно

         448 (четиристотин и четиредесет и осем) страници,

ПРИ ДРАСТИЧНО НАГЪЛ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ДА ИЗВЪРШИ КАКВОТО И ДА Е РАЗСЛЕДВАНЕ.

 

         Също така уточнявам, че на 20 Май 2010 г., с вх. рег. №4379/20.05.2010 г. съм регистрирал в офиса на Министър-Председателя Бойко Бойрисов текст, в който изрично и ясно съм посочил че Директора на Института за правни науки при БАН, който е кадрови офицер и от бившите и от сегашните специални служби, „добронамерено” ме е „уведомил”, че ако продължавам да търся правата си, спрямо мен и членовете на семейството ми ще бъдат проведени

НОВИ СПЕЦИАЛНИ НАКАЗАТЕЛНИ АКЦИИ.

 

         После, на 18 Юни 2010 г., с вх. рег. №4379/21.06.2010 г. в Министерския съвет и вх. рег. №9559/18.06.2010 г. във Върховната касационна прокуратура изрично и ясно съм посочил, че тъй като продължих да настоявам за правата си, върху имота ми в родното ми село е извършено

СЕМАНТИЧНО ЗАПЛАШИТЕЛНО И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПОСЛАНИЕ.

 

         После, на 08 Юли 2010 г. с препоръчани писма до Премиера Бойко Борисов и Главния Прокурор Борис Велчев изрично и ясно съм посочил, че

на 21 Юни 2010 г., две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха пред Централната Съдебна палата в София, при това съвсем неслучайно точно пред охранителните видеокамери, и, целейки да ме ударят по главата, със специален боен железен предмет (т. нар. нунчаку)

ми счупира рамото на пет (5) парчета;

 

         и че въпреки, че прокуратурата бе сезирана както от медиите, така и лично от един високопоставен прокурор, който още на другия ден бе направил приятелско посещение при мен в болницата,

 

НЕ Е ПРЕДПРИЕТО АБСОЛЮТНО НИЩО,

ТЪЙ КАТО ПОКУШЕНИЕТО ВЪРХУ МЕН Е ИМАЛО И ИМА ХАРАКТЕРА НА СПЕЦИАЛНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ

И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ,

при което както Премиера, така и Главният Прокурор

са били (са се проявили) просто като

нискойерархични ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ

както на деянието, така и на безотговорността.

 

         Уточнявам, че моята ПРЕЦИЗНО ДОКУМЕНТАЛНА ПРЕПИСКА със всичките възможни инстанции относно визираното ПОКУШЕНИЕ със средна телесна повреда има общо

327 (триста двадесет и седем) страници,

в които прецизно е отразен факта, че всичките тези държавни инстанции са направили абсолютно всичко възможно да не бъде извършено нито едно действие по разследване на покушението.  

 

         Така, (... ... ...) изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че

         КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ,

         ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ,

         включително и СЕГА, ПО ВРЕМЕТО НА СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

         именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

         специалните държавни и мафиотски служби не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие

         В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

 

ІІІ.

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

         за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

         без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

 

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които

ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

  НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

 

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

 

            Приложение: копия от 3 (три) страници документация.

16 Юни   2017 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар