2017-06-23

(23 Юни 2017 г.), Четиредесет и четвърто (44-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:*(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

23 Юни 2017 г.                                                  

 

Четиредесет и четвърто (44-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО

И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ –

- ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и съдебната институция (пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове, на нито един от които просто не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата,

ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС

насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала акуратно документираната от самите престъпни дейци т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години

„героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

 

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС

ВЕРОЯТНО СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

                     специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

                     превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

 

  Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото, които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

              Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

              ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ МОИ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега ви предоставям копие от 1 (една) страница документация, озаглавена „ПРИЗОВКА”, от която е видно, че същата не отговаря на ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЛЕГИТИМНИ АТРИБУТИ на българското, европейското и международното цивилизационно право,

            съгласно текста на която „ПРИЗОВКА” просто съм длъжен да се явя на 27.06.2017 г. в 10 часа ЗА РАЗПИТ,

         БЕЗ ДА Е ПОСОЧЕНО В КАКВО КАЧЕСТВО

         – ДАЛИ КАТО СВИДЕТЕЛ И ЛИ КАТО ОБВИНЯЕМ –

         И ПОРАДИ КАКВО, ЗАРАДИ КАКВО И ПРОЧЕЕ;

 

         поради което същата т. нар. „Призовка” Е АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМНА И ПРЕСТЪП НА

         и има статуса на извършено по поръчение на специалните служби

         класическо ПОЛИЦЕЙСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА,

         както и статуса на ПОЛИЦЕЙСКА УСЛУГА,

         т.е. ПОЛИЦЕЙСКА ПРОСТИТУЦИЯ.

 

            Също така уточнявам, че предния ден преди издаването на тази абсолютно престъпна „Призовка”, т.е. на 21 Юни 2017 г.,

            БЯХ АРЕСТУВАН

            ***без да ми бъде дадена т. нар. „Заповед за задържане на лице” и без да ми бъде даден т. нар. „Протокол за обиск на лице”;

 

            ***по времето на арестуването ми с мен се случиха

            МНОЖЕСТВО ЕКСТРЕМНИ СЪБИТИЯ,

            имащи характера на КЛАСИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ (на българския клан на КГБ – българската Държавна сигурност),

            които събития би трябвало да са отбелязани в документацията на съответната полицейска институция,

    И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОИТО СЪБИТИЯ НАСТОЯВАМ

ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ (СРЕЩУ) МЕН НЕИМОВЕРНО БРУТАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА;

 

            ***УТОЧНЯВАМ, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО АРЕСТУВАНЕ АБСОЛЮТНО НИКОЙ НЕ НЕ МИ Е КАЗАЛ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО ЧРЕЗ НАДЛЕЖНО ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛЕГИТИМЕН АКТ

            КАКТО ЗА КАКВО И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ СЪМ АРЕСТУВАН,

            ТАКА И АБСОЛЮТНО НИКОЙ НЕ Е ИСКАЛ ОТ МЕН ДА МЕ РАЗПИТА

            ЗА КАКВОТО И ДА Е

            И В КАКВОТО И ДА Е МОЕ т. нар. „качество” на свидетел или на обвиняем;

 

            ***УТОЧНЯВАМ, че по време на моето т. нар. „освобождане” след 24-часовото арестуване ИЗРИЧНО И ЯСНО АЗ ИМ КАЗАХ, ЧЕ НЯМА ДА НАПУСНА СГРАДАТА ДОКАТО НЕ МИ ДАДАТ КОПИЯ ОТ т. нар. „Заповед за задържане” и „Протокол за обиск”;

 

            ***тъй като те са са „надявали” и са „очаквали” от мен именно такова поведение, те „охотно” се съгласиха да ми дадат такива копия, аз подписах два документа с такова съдържание,

         НО ТЕ НЕ МИ ГИ ДОДОХА, А МИ КАЗАХА, ЧЕ ЩЕ МИ ГИ ДАДАТ НА ИЗХОДА ПРИ ИЗЛИЗАНЕТО МИ;

 

            ***после, от „подземието” на сградата, където се намираха арестантските килии, (КОИТО, ВПРОЧЕМ, СА ОБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ НА АБСОЛЮТНО СЪЩАТА СГРАДА, която по времето на класическия комунизъм се наричаше „Главно следствено управление при Държавна сигурност” (ГСУ ДС),

            МЕ ОТВЕДОХА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ, където именно, ВСЕ ПАК ЛИЧНО И НЕПОСРЕДСТВЕНО ми бе дадено копието на тук посочената призовка;

 

            ***СЛЕД КОЕТО МЕ ОТВЕДОХА НА ИЗХОДА,

         КЪДЕТО, ОБАЧЕ, КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАХА ДА МИ ДАДАТ КОПИЯТА ОТ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ЗА ОБИСКА;

 

            ***тъй като през прозореца на изходната врата видях, че отвън ме чакаха ГОЛЯМА ГРУПА ПРОТЕСТИРАЩИ СРЕЩУ МОЕТО АРЕСТУВАНЕ,

            предпочетох да изляза, и така да не изпълня желаните очаквания на престъпниците от държавно-мафиотската власт, които беха организирали моето противозаконно арестуване и което разчитаха, че на изхода аз ще откажа да изляза, и че така ще им дам „основанията” или „възможността” да ме върнат в килиите и да продължат издевателствата си срещу мен;

            И ТАКА

            АЗ ИЗБРАХ СТРАТЕГИЯТА ДА ИЗЛЯЗА И ОТВЪН ДА АТАКУВАМ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКА ВЛАСТ,

         А НЕ АТАКАТА МИ СРЕЩУ ТЕХ ДА БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ, ПРИ КОЕТО АЗ ДА СЪМ В КЪРАВИТЕ ИМ ПРЕСТЪПНИ РЪЦЕ.

 

            ***Впрочем, изрично и пределно ясно заявявам, че по времето на моето 24-часово АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНО АРЕСТУВАНЕ

            с мен се случиха няколко ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ЕКСТРЕМНИ СЪБИТИЯ,

            при които точно ТРИ ПЪТИ,

            специални спешни медицински екипи, непосредствено подчинени именно на т. нар. „Болница на МВР”

            изрично и ясно ми казваха, че ако искам да живея (да бъда жив)

            трябва да се съглася да подпища т. нар. „Протокол за добробовно съгласие”,

            съгласно текста на който „протокол” се съгласявам те да ми направят (поставят) т. нар. „животоспасяваща инжекция”;

            при което, обаче, аз категорично и ясно отказвах да подпиша такъв протокол

            и нястоявах за прилагането на други медицински средства,

            но не и на инжекции;

            НО ТЕ ИЗРИЧНО И ЯСНО МИ КАЗВАХА, ЧЕ СЪГЛАСНО ТЕХНИТЕ ПРАВИЛА ИЛИ ИНСТРУКЦИИ

            НЯМАТ ПРАВОТО СПЯМО МЕН ДА ПРИЛАГАТ КАКВИТО И ДА СА ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

            И ИМАТ ПРАВОТО ДА ПРИЛАГАТ ЕДИНСТВЕНО ТАКА НАРЕЧЕНА „животоспасяваща инжекция. 

 

            ***Изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ

            ТАКА, както съдебното дело срещу мен от 1984 г. (за противодържавна пропагадна),

            ТАКА И съдебното дело срещу мен от 2016 г.(за хулиганство),

            ТАКА И порицейската процедура по тук визираното ми арестуване,

            ВСЪЩНОСТ, имат характера на

ръководени от специалните служби

зловещо престъпни дейности,

демонизиращи българското правосъдие,

превръщайки го в ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕСТЪПНА САМОРАЗПРАВА

И УНИЩОЖАВАНЕ НА ВСИЧКИ,

КОИТО ИМАТ ВИСОКО ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

И НАСТОЯВАТ ЗА ТОВА,

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от всичката така визирана документация  

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за обвинителната теза СРЕЩУ МЕН на престъпната държавна власт;  

 

и че АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРЕСТЪПНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА

ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

ІІІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

            Приложение: съгласно текста.

23 Юни   2017 г.                                                       Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар