2017-06-11

(12 Юни 2017 г.), ЧРЕЗ: Софийски градски съд, Фирмено отделение, Фирмено дело № 274/2917 г., предявено за регистриране на юридическо лице с нестопанска цел с наименование „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие”, „Съдия” Мария Бойчева, VІ-8 състав, До: Апелативния съд – София


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

12 Юни 2017 г.

 

ЧРЕЗ: Софийски градски съд, Фирмено отделение, Фирмено дело № 274/2917 г., предявено за регистриране на юридическо лице с нестопанска цел с наименование „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие”, „Съдия” Мария Бойчева, VІ-8 състав,

 

До: Апелативния съд – София 

 

ЧАСТНА ЖАЛБА

от Янко Николов Янков,

София 1172, ж. к. „Дианабад”, блок 4, вход 1, етаж 6, ап. 38)

 

            На тук визираната именуема Мария Бойчева, официално и служебно легитимираща се като „Съдия”, изрично и пределно ясно заявавам,

            че основавайки се на несъмнено свързаните с нея факти и обстоятелства по тук визираната СЪДЕБНА ПРЕПИСКА или СЪДЕБНО ДЕЛО,

            СЧИТАМ, ЧЕ СЪЩАТА, макар и номинално и формално да е назначена на съдийска длъжност,

            ЧРЕЗ ВИЗИРАНОТО ИЗПЪЛНЕНО (ОСЪЩЕСТВЕНО) ОТ НЕЯ ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ ДЕЙНОСТ недвусмислено и пределно ясно се е демаскирала и е показала, че

         ФАКТИЧЕСКИ ИМА СТАТУСА НА ПРЕСТЪПЕН ПОРЪЧКОВ СЪДИЯ, ИЗПЪЛНЯВАЩ

         КАКТО ПОРЪЧКОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И В ЧАСТНОСТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО,

         ТАКА И ПОРЪЧКОВИ СЪДИЙСКИ УСЛУГИ {т.е съдийска (съдебна) ПРОСТИТУЦИЯ}

         В ПРЕ3СТЪПНА ПОЛЗА НА НЕЙНИТЕ СУТЕНЬОРИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНО-ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ

         И В ПРЕСТЪПНА ВРЕДА на обектите на „вниманието” на тези служби

         и в частност в престъпна вреда на (срещу) мен, Янко Николов Янков и свързаните с мен лица.

            Така, тук и сега, обръщайки се съм същата тази ПРЕСТЪПНА СЪДИЙСКО-МАФИОТСКА КУРВА И ПРОСТИТУТКА, обръщам специално внимание на факта или обстоятелството,

            ***че т. нар. „Съобщение”, което ми е връчено в 15 часа на 19-ти Май, всъщност е връчено в ден ПЕТЪК, който ден е НУЛЕВ и не се брои като ден за обжалване;

            ***като дни за обжалване не се броят и 20 и 21 Май, които са Събота и Неделя и като неработни дни също така не се броят като дни за обжалване;

            ***ден Сряда, 24 Май, като национален празник, също така е бил неработен ден и не се брои като ден за обжалване;

            ***ден 27 и 28 Май, като Събота и Неделя и като неработни дни също така не се броят като дни за обжалване; 

            ***ТАКА, ден 29 Май, ден Понеделник, ФАКТИЧЕСКИ Е ПЕТИЯТ РАБОТЕН ДЕН СЛЕД ВРЪЧВАНЕТО НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ

            УЖ СЪДЕБЕН, НО ФАКТИЧЕСКИ КУРВЕНСКО-ПРОСТИТУТСКИ АКТ,

            И СЛЕДОВАТЕЛНО Е ОЧЕВАДНО ВИДНО,

            ЧЕ ТУК ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРОСТИТУТКА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО Е ОБОСНОВАЛА СВОЕТО „РАЗПОРЕЖДАНЕ”, В КОЕТО ПО АБСОЛЮТНО КУРВЕНСКО-ПРОСТИТУТСКИ ИЗРАЗЕН НАЧИН И ФОРМА Е ЗАЯВЕЛА,

            ЧЕ СРОКЪТ НА ОБЖАЛВАНЕТО Е БИЛ ИЗТЕКЪЛ НА 26 МАЙ

            И Е РАЗПОРЕДИЛА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА ПОДАДЕНАТА ОТ МЕН ЧАСТНА ЖАЛБА – надлежно регистрирана на 29 май 2017 г. и имаща вх. рег. № 71068.

            Така, позовавайки се на посочените факти и обстоятелства,

  пледирам да бъде отменено тук постановеното „Определение”,

  тук визираната процедура да бъде възложена на действително независим съдия (ако все пак има такъв!),  

  И ДА БЪДЕ ПОТЪРСЕНА И НАЛОЖЕНА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

  НА ТУК ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ЛИЦЕ.

 

            Впрочем, тук визирания казус за поредът път ми е дал и ми дава основанието да препотвърдя моето обосновано още през 70-те години становище, че в България прокурорите и съдиите са називисими преди всичко от себе си и най-вече от Правото.

         Също така, позовавайки се на тук визираното    ПРЕСТЪПНО ОБСТОЯТЕЛСТВО НАМИРАМ ЗА НУЖНО ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ

         АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ПРЕСТЪПЕН ХАРАКТЕР ИМА И ДРУГИЯТ АКТ, ИЗДАДЕН ИЛИ ПОСТАНОВЕН НА СЪЩИЯТ ДЕН ОТ СЪЩАТА ТАЗИ ПРЕСТЪПНА СЪДИЙСТВУВАЩА ИЗМЕТ,

         ОСТРАНЯВАНЕТО НА КОЯТО

         КАКТО ОТ ПРОЦЕДУРАТА

         ТАКА И ОТ САМАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, 

Е АБСОЛЮТНО НАЛОЖИТЕЛНО.

12 Юни 2017 г.                                            Подпис: . . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар