2016-10-28

28 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Октомври 2016 г. (Петък)

 

Казус „05 ПУ (ПРОСТИТУТСКО управление) на МВР София

е само ЕДИН ОТ СТОТИЦИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ БАРДАЦИ,

оглавявани от ПРЕСТЪПНАТА Мадам Бъчварова”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

Към:

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-13581/29.12.2015 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-3494/30.12.2015 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-9/04.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-10/04.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-778/26.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-199/27.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-978/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-259/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-287/05.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-459/26.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-530/09.03.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-584/14.03.2016 г.;

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните държавни и мафиотски служби.

 

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация.

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Припомням ти, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК,

            само срещу (против) мен и свързаните с мен мой близки хора са извършени ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин) сложно-съставни (комплексни, многоактни, продължавани, системно извършвани) престъпления и деликти;

            и че тъй като като във всяко едно от тех като непосредствени преки извършители на отделните съставни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на НЕО(пост)комунистическите специални служби, прокурори, съдии, административни функционери на различните държавни институции и служби, и прочее, и прочее,

            като така, по този начин, в крайна сметка са извършени НЯКОЛКО ХИЛЯДИ отделни конкретни АКТИВНИ престъпни актове (престъпления).

 

            Припомням ти, че по повод и във връзка с депозираните СПЕЦИАЛНО ПРЕД ТЕБ мои, вече повече от сто (100), надлежно и прецизно обосновани казуси,

            ти, престъпна мафиотска пачавро, фактически си вспъпила като високопоставен обезпечителен съучастник на директните неимоверно голямо множество отделни престъпни дейци, като си обезпечавала и обезпечаваш безотговорност за техните престъпни деяния;

         които престъпни дейци от 70-те години до днес, именно по повод и във връзка специално лично с (заради) мен, са подложили и продължават да подлагат на неимоверно жестоки, включително и смъртоносни, репресивни третирания на

         точно пет поколения от моята фамилия.

 

            Така, в контекста на това, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Справедливостта и Правосъдието, аз призовавам Висшето Правосъдие да прати и на теб и на твоите близки хора от същия пет-поколенчески ред същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки, вече отдавна мъртви и все още живи хора, са изпитали и изпитват както по вина на непосредствените (преките) дейци, така и по твоя лична вина като съучастник-обезпечител на безотговорността за тази престъпна дейност.

 

          Тук и сега ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ДЕКЛАРИРАМ:

          че тук, по по-горе, визираните мои официални писмени изявления и аргументи

          относно РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ТЕБ И ОТ ТВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И МАФИОТСКИ СУТЕНЬОРИ

          ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ

          ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОЕТО

          АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО АРЕСТУВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА МОЕТО

          НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНО И НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО ПРАВО НА ПРОТЕСТНА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИНТА ПОЗИЦИЯ ПРЕД ПОСОЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ

 

          В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО

 

          НЕ СА НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОКУРАТУРАТА И НА СЪДА И СА СКРИТИ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ПРАВОСЪДИЕ”;  

 

          И ПОРАДИ ТОВА ЛИПСВАТ В ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАСИВ ПО ЗАВЕДЕНОТО СРЕЩУ МЕН КАТО ПОДСЪДИМ НАКАЗАТЕЛНО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

          В Софийския Районен съд, 115 състав, Дело №3052/2016 Г., насрочено за 31.10.2016 г. от 15 часа;

 

          С това, ти, Престъпна полицейско-мафиотска проститутка, си извършила престъпление по служба и полицейско-пафиотска УСЛУГА (т.е. проституция) в полза на престъпните държавни и мафиотски специални служби, които именно са в основата на целият комплекс от факти и обстоятелства по визирания съдебен казус.

 

*** *** ***

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

28 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар