2016-10-19

19 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работиAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

19 Октомври 2016 г. (Сряда)

 

Към вх.рег. №489702-41///07.01.2016 г.

Казус „Шестият етаж”. Относно интензивно провежданото вече няколко десетилетия оперативно мероприятие на специалните служби,

насочено към превръщането на моето и на семейството ми ежедневие в ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Така или иначе, тук и сега ще цитирам извадка от моя предишен, адресиран до теб, текст, в който съм те нарекъл „госпожо”:

         „Госпожо Министър, (... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... )

         Както превъзходно знаете, госпожо Министър, в този така параметризиран документален пакет става дума за мое искане за извършване на надлежни проверки и разследвания относно посочените от мен факти и обстоятелства,

         отнасящи за са съществуването на образувано още през 1994 г. строго секретно оперативно МАФИОТСКО И ПОЛИЦЕЙСКО мероприятие с кодовото наименование „Шестият етаж”;

         което, всъщност, е било образувано и възложено като секретно задължение с постоянен срок на действие (включително и до днес!)

         на служители на Министерството на вътрешните работи и най-вече на служители от Първо РУ на МВР;

         КАТО ЗАДАЧАТА Е ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТО В ПОСТОЯННО „БОЙНО ПОЛЕ” „ЖИЛИЩНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ” НА „ОБЕКТА”.

         При това като т. нар. непосредствен мафиотски НАДДЪРЖАВЕН най-високопоставен „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” по онова време е бил, А И СЕГА Е лице, което е имало статуса на

         ***високопоставен офицер от съветската престъпна структура КГБ;

         ***генерал от комунистическата Държавна сигурност;

         ***син на високопоставен служител на съветската КГБ и българската ДС, шпионски и дипломатически служител в Корея;

         ***юрист по образование (с него и със съпругата му дори сме били състуденти в един и същи курс на Юридическия факултет, поради което още по онова време всички знаехме, че той е учел в руска гимназия в Корея);

         ***ръководител на т. нар. „Специален Секретен отдел на Мултигруп”, официалното наименование на който е било „отдел за информационен анализ, стратегическо планиране и ефективни операции”;

         ***неговото име, длъжност и дейност в „Мултигруп” са били официално споменати още пред 90-те години в един официален български вестник, при което е съобщено, че именно той е бил фактическият организатор и ръководител на терористичното нападение върху президента на Македония Киро Глигоров;

         ***и че именно той лично е обесил в една от централите на Мултигруп край София (в Бистрица) известният по онова време спортист и мафиот Иво Янчев, който е бил обвинен, че е дал възможност на македонските специални служби да тръгнат по следите на атентаторите.

         Така, госпожо Министър, в контекста на визираната документалност изрично и ясно обвинявам Вашите служители за това, че са извършили и вършат престъпно поведение, изразяващо се в т. нар. престъпление по служба

и свеждащо се до това, че моите искания за полицейска защита

са били престъпно ингорирани

в полза на престъпните мафиотски и държавни специални служби

и, освен това, за ефективното обезпечаване на тези престъпна дейност не ми е даден никакъв адекватен и легитимен отговор.

*** *** ***

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

19 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар