2016-10-20

21 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи

Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

21 Октомври 2016 г. (Петък)

 

Към вх.рег. №489702-791///05.04.2016 г.

Казус „Шестият етаж”. Относно публичните показания

на генерал Тончо Михайлов за престъпните методи и средства,

използувани от Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов

и Премиера Бойко Борисов за престъпно отстраняване от професионалната, икономическата, финансовата, политическата и процее сцена и дори от живата

на набелязаните за унищожение личности

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Тук и сега ще цитирам извадка от моя предишен, адресиран до теб, текст по който ти, престъпна полицейска пачавро, въобще не си ми отговорила:

          Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

          Тук приложено предоставям копия от 30 (тридесет) страници документация по тук визирания казус „Шестият етаж”. Изрично и пределно ясно уточнявам, че това са текстове, взети от официалното публично информационно пространство, отнасящи се за и изходящи от

          Генерал Тончо Михайлов,

          днес вече бивш Директор на Окръжната Дирекция на МВР Стара Загора;

          по повод и във връзка с неговият конфликт с Министъра на Вътрешните работи и свързаните с него лица

          ПОРАДИ ОТКАЗЪТ МУ ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРЕСТЪПНИ ПОРЪЧЕНИЯ.

 

          От тук визираните текстове е видно, че ИМЕННО ЗАРАДИ НЕГОВИЯТ ОТКАЗ ДА ИЗВЪРШВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА,

          ИМАЩИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА ОБСЛУЖВАТ ПРЕСТЪПНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИ ПРЕСТЪПНИ МАФИОТСКИ И ДРУГИ ИНДИВИДУАЛНИ И КОРПОРАТИВНИ ЛИЦА,

          той е бил подложен на НЯКОИ, лаконично посочени от него специфични МЕТОДИ за сломяване на волята и за нанасяне на репресивни увреждания.

 

          Това, което силно впечатлява е, че генерал Точно Михайлов изрично и пределно ясно

          ПУБЛИЧНО СВИДЕТЕЛСТВУВА, ЧЕ

          ЕДИН ОТ МЕТОДИТЕ НА МВР ЗА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО (т.е. престъпно)

          ИКОНОМИЧЕСКО, ПОЛИТИЧЕСКО, ГРАЖДАНСКО, БИТОВО И ПРОЧЕЕ УНИЩОЖАВАНЕ

          НА ЛИЦАТА, КОИТО СА НЕУДОБНИ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ ЛИЧНОСТИ И СТРУКТУРИ,

          Е ИЗФАБРИКУВАНЕТО НА КОМПРОМАТИ;

 

          като за целта подлагат на подслушване голямо множество лица от НАЙ-БЛИЗКОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НАЙ-СЪКРОВЕНОТО, обкръжение на обектите,

          които лица впоследствие биват подлагани на специални ОСТРИ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, за да бъдат принудени да участвуват в престъпната дейност

          като ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛИ и като ПРОВОКАТОРИ.”.

*** *** ***

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

21 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар