2016-10-15

14 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работиAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

14 Октомври 2016 г. (Петък)

 

Към вх.рег. №489702-249///02.02.2016 г.;

Казус „Шестият етаж”. Относно причините и обстоятелствата за

убийството на моя съсед от ап. №40 и пълен съименник

Янко Николов Янков, кмет на град Елин-Пелин”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Така или иначе, тук и сега ще цитирам извадка от моя предишен, адресиран до теб, текст, в който съм те нарекъл „госпожо”:

         Госпожо Министър,

         Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, в което В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

„в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с

депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава,

който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по стационарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

 

         в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и на едно

мистериозно все още неразкрито убийство

         в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби

         изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години - по онова време високопоставен магистрат - който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация, че

         е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

 

          Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това,

         никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

 

       впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков

       един изключително виден български журналист и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия,

       в която изрично и ясно бе написал, че

       службите, които разследват убийството,

       никога няма да посмеят да разследват

       хипотезата за

       връзка между двамата, имащи същите три имена.

(... ... ... )

         Впрочем, госпожо Министър,

         Изрично и категорично ясно настоявам за Вашето разпореждане за разсекретяване на цялостната документация, която е налична в системата на българските държавни институции, и която се отнася

         както за мен и свързаните с мен лица,

         така и за тук визираното друго лице със същите идентификационни официални белези и данни и свързаните с него лица;

 

         В частност настоявам да ми бъдат официално предоставени абсолютно пълни копия от цяластната дейност по разследването на убийството на визираното лице.

 

         В частност, става въпрос и за това, че вече в продължение на много години както в битността ми на научен изследовател, така и в битността ми на пострадало лице,

         съм положил неимоверни усилия да проуча светавната практика от сферата на дейността на специалните служби

         ОТНОСНО МАНИПУЛАТИВНО-ФАЛШИФИКАТОРСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ,

         свързана със съвпадението на имената на определени т. нар. „оперативно интересни лица”.

         В частност, ставя въпрос за това, че в световната литература не е отбелязан абсолютно нито един случай, при който двама души с три-именни идентификационни имена да са били заплитани във фалшифи секретни оперативни мероприятия така, че с оглед бъдещите цели на оперативните мероприятия, в крайна сметка да се окаже, че и двамата, без предварително да знаят това, са се оказали съжителствено живееци в апартаменти на един и същи етаж, при това разположени един срещу друг.

 

       Става дума за това, че от гледна точка на математическата теория на (за) вероятностите такъв вид съвпадения в реалната световна практика

       СА СЪС СТЕПЕН НА ЕСТЕСТВЕНА ВЕРОЯТНОСТ АБСОЛЮТНА НУЛА,

       НО СА РЕАЛНИ САМО ПРИ ЕДНО ЕДИНСТВЕНО УСЛАВИЕ – АКО СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СА ПРОВЕЛИ СПЕЦИАЛНИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ  ПОСТИГАНЕТО НА ТАКАВА ИМЕННО СИТУАЦИЯ.”

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

14 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар