2016-10-26

26 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работиAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

26 Октомври 2016 г. (Сряда)

 

Към: вх.рег. №489702-81///12.01.2016 г.,

Казус „Престъпната дейност на МВР и ДАНС

срещу холандски депутат от Европейския Парламент,

с когото сме обсъждали моят план за регистриране в Швейцария

на Правозащитно Бюро „Истина и Правосъдие”

за документално обезпечаване пред европейски и други съдилища

на искове за отговорност на недосегаемите в България престъпници”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Припомням ти, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК,

            само срещу (против) мен и свързаните с мен мой близки хора са извършени ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин) сложно-съставни (комплексни, многоактни, продължавани, системно извършвани) престъпления и деликти;

            и че тъй като като във всяко едно от тех като непосредствени преки извършители на отделните съставни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на НЕО(пост)комунистическите специални служби, прокурори, съдии, административни функционери на различните държавни институции и служби, и прочее, и прочее,

            като така, по този начин, в крайна сметка са извършени НЯКОЛКО ХИЛЯДИ отделни конкретни АКТИВНИ престъпни актове (престъпления).

 

            Припомням ти, че по повод и във връзка с депозираните специално пред теб мои, вече почти или може би повече от сто (100), надлежно и прецизно обосновани казуси,

            ти, престъпна мафиотска пачавро, фактически си вспъпила като високопоставен обезпечителен съучастник на (за) безотговорността за престъпните деяния на неимоверно голямо множество отделни престъпни дейци,

            които от 70-те години до днес, именно по повод и във връзка специално лично с (заради) мен, са подложили и продължават да подлагат на неимоверно жестоки, включително и смъртоносни, репресивни третирания на

            точно пет поколения от моята фамилия.

            Така, в контекста на това, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Спроведливостта и Правосъдието, аз призовавам Висшето Правосъдие да прати и на теб и на твоите близки хора от същия пет-поколенчески ред същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки, вече отдавна мъртви и все още живи хора, са изпитали и изпитват както по вина на непосредствените (преките) дейци, така и по твоя лична вина като съучастник-обезпечител на безотговорността за тази престъпна дейност.

 

            Тук и сега се позовавам на горепосочената, съдържаща общо 27 (двадесет и седем) страници документация, по повод и във връзка с която ти, престъпна мафаитска пачавро, въобще не си ми отговорила. В частност, обръщам твоето внимание на следният, изрично и ясно написан текст:

         Така, без да възпроизвеждам и уточнявам приложените страници документация изрично и ясно настоявам за следното:

Първо:

         тъй като българските специални служби категорично не са били имали абсолютно никакво право да „разработват” тук визираният депутат от Европейския парламент, с когото аз съм контактувал и съм обменял информация относно моите проекти да регистрирам в Швейцария правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са            принадлежни към престъпния управляващ социален слой и са недосегаеми за българското правосъдие;

         тъй като все пак българските специални (секретни) служби са извършили престъпна дейност като са извършвали т. нар. „оперативна разработка” на тук визирания европейски депутат;

         тъй като видно от публикацията във в-к „168 часа”, брой 33 от 18-24 Август 2006 г. отделни важни елементи от тази именно престъпна дейност на българските специални служби са били възложени на тук посоченото лице, КОЕТО ИМЕННО Е ИЗВЪРШИЛО ДИРЕКТНАТА ПРОВОКАЦИЯ СПРЯМО ВИЗИРАНИЯ ДЕПУТАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ;

         тъй като видно от документацията, намираща се в патримониума на швейцарските държавно-властови служби тук визираният депутат от Европейския парламент е бил обект на престъпното внимание и на тези (на швейцарските!!!) служби, при което дори са документарани и моите телефонни разговори с този депутат, проведени от хотела в Швейцария;

         ТО, В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО, АЗ НАСТОЯВАМ:

         ***Да разсекретите целият документален масив относно престъпната дейност на българските специални служби и в частност на тук визираното българско агентурно зависимо лице, която престъпна дейност е извършена срещу тук визирания европейски депутат;

         ***Да поискате от надлежните държавни институции на Швейцария да разсекретят и да дадат абсолютно пълна публичност на абсолютно цялата документация, свързана с мен и членовете на моето семейство по повод и във връзка с нашето пребиваване в Швейцария с намерението да регистрираме правозащитно бюро за подпомагане на швейцарското и европейското правосъдие за съдене на онези лица, които са недосегаеми за правосъдието в България.

 

Второ:

         Припомням Ви текста на моето официално писмо от 28 Август 2015 г., озаглавено като Петдесет и трето (53-то)писмо-меморандум, адресирано до Посланика на Конфедерация Швейцария, в което

         В ИМЕТО НА ИСТИНАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪДИЕТО съм написал следният текст:

         „в частност ще се наложи да бъдат разсекретени и оперативните мероприятия, ръководени лично от Министъра на вътрешните работи на България по повод и във връзка с моите срещи в София с депутат на Европейския парламент, гражданин (по рождение) на западноевропейска държава, който бе посветен в плановете ми за регистриране в Швейцария на визираното Правозащитно бюро;

         както и за опитите на визирания Министър да компрометира въпросния евродепутат чрез специална публикация във вестник „168 часа“;

         както и изричният специален интерес към същия депутат от ЕП от страна на официалните служители на Швейцария по повод и във връзка с моите разговори с този депутат, проведени по танионарния телефон на хотела, в който аз и семейството ми бяхме настанени;

         в частност ще се наложи да бъде възобновено разследването и

на едно мистериозно все още неразкрито убийство –

         в официалната документация, написана и подписана лично от мен и предоставена на швейцарските специални служби изрично съм посочил името на мой приятел от студентските години - 

         по онова време високопоставен магистрат - 

         който непосредствено преди моето и на семейството ми заминаване за Швейцария ми каза, че разполага с информация,

         че е подготвено убийството на Янко Николов Янков, живеещ на шестия етаж в блок 4 в квартал „Дианабад“.

          Мистериозното в случая е това, че по онова време, а и дълго време след това, никой не е знаел, че лице, носещо абсолютно същите три идентификационни имена като моето, е закупило апартамент, намиращ се в същия блок, на същия етаж, в който живея и аз;

         впрочем, съвсем непосредствено след убийството на онзи Янко Николов Янков един изключително виден български журналист

         и добър познавач на дейността на секретните служби бе публикувал в неговия вестник „Поглед“ статия, в която изрично и ясно бе написал,

         че службите, които разследват убийството, никога няма да посмеят да разследват хипотезата за връзка между двамата, имащи същите три имена.

         Благоволете да проумеете, „Ваше“ „Превъзходителство“ Денис Кнобел, че Вашите престъпни опити да ангажирате официалните български държавни и мафиотски институции със задачата да ме елиминират „от сцената“ на търсенето на Правосъдие

         за мен е ежедневна реалност още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС;

 

         и че през това време именно по вина най-вече на поощряваните от СССР/Русия и САЩ, както и от Великобритания и Швейцария (а също така и на някои други държави) престъпни български държавно-властнически и мафиотски структури абсолютно всички мои семейно и фамилно близки хора бяха подложени на неимоверно жестоки и перверзни престъпни посегателства,

         в резултат на които са погребани пет души от моята фамилия и двама души от фамилията на съпругата ми,

         а останалите живи мои най-близки хора, включително и до днешния ден, са подложени на нескончаеми систематични форми на престъпни посегателства,

 

         ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА АКУРАТНО ОПИСАНИ И ПРЕДОСТАВЕНИ НА НАДЛЕЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - които, разбира се, дори не благоволяват да дадат съответния легитимен отговор.”

 

Трето:

         Госпожо Министър,

         Изрично и пределно ясно настоявам да поискате от швейцарските държавно-властнически институции цялостната документация, свързана с мен и членовете на моето семейство и по повод и във връзка с това, че в същата документация изрично и ясно са регистрирани и

         ИЗВЪРШЕНИТЕ СПРЯМО МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

         ПРЕСТЪПНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

         НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ (СЕКРЕТНИ) СЛУЖБИ.

 

         В частност там следва да се намира и някакво официално писмо, адресирано до швейцарските власти уж в моя защита, написано от ръководството на някаква ШВЕЙЦАРСКА крайно лява екстремистка комунистическа организация, с която аз не само абсолютно никога не съм имал никакви взаимоотношения, но и за съществуването на която никога не съм знаел;

         поради което и тогава и сега настоявам да бъдат разследвани съответните престъпни функционери

         на швейцарските специални (секретни) служби

         и техните български партньори;

         които именно са били организирали извършването на тази абсолютно провакационно фалшификаторска провокация

         срещу мен и членовете на семейството ми като са създали и използували фалшиви документални масиви за да обезпечат своето престъпно поведение спрямо мен и членовете на семейството ми;

         и така да предотвратят възможността за регистриране в Швейцария на правозащитното бюро ЗА СЪДНЕ НА НЕДОСЕГАЕМИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, което възнамерявах да регистрирам.

         Приложение: 22(двадесет и две)страници съгласно текста.

         Общ брой на страниците на преписката 5 плюс 22 = 27 страници.

12 Януари 2016 г.                                                                        Янко Н. Янков

 

*** *** ***

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

26 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар