2016-10-03

03 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работиAddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

03 Октомври 2016 г. (Понеделник)

Към вх.рег. №489702-хххх///

Относно казус „Шестият етаж” – обект полковник Стефан Свръдлев

и оперативните мероприятия за

„разбиване” и противопоставяне срещу него на семейството му

и за убийството на сина му;

Относто – разкриване на един от типовите модели

на секретните ПРЕСТЪПНИ ОСТРИ оперативни елиминационни мероприятия на българските  специални служби,

прилагани и ДНЕС, при това днес с още по-голямо ожесточение и перверзност  


            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ


            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            Тук приложено предоставям копия от 9 (девет) страници документация по тук визирания казус „Шестият етаж” - Относто – разкриване на един от типовите модели на секретните схеми на оперативните ОСТРИ елиминационни мероприятия на българските  специални служби.


            Изрично и пределно ясно уточнявам, че:

            ***специално тук приложеният текст е взет от официалното публично информационно пространствов-к “168” часа, автор Иван Бутовски;

            ***по така тук визираната МНОГОВАРИАНТНА, МНОГООБЕКТНА И ШИРОКОСПЕКТЪРНА „тема” през изминалите ВЕЧЕ НАКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ съм ПРЕДЯВИЛ множество официални искания за разследвания КАКТО ДО Прокуратурата, ТАКА и до Министерството на вътрешните работи, ТАКА и лично Вас

            И ЧЕ ТЪЙ КАТО ВСИЧКИТЕ ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИ СЛУГИ НА ВИСОКОПОСТАВЕНИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ, ДО СЕГА, ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОФИЦИАЛЕН И ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.


            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно така визираните лица, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

            Приложение: съгласно текста.

03 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар