2016-10-30

28 Октомври 2016 г. До Софийския Районен Съд, 115-ти състав, Административно наказателно дело № 3052/2016 г., Насрочено за 31.10.2016 г., 15.00 часа, Бул. „Драган Цанков”, № 6


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Октомври 2016 г. (Петък)

 

До Софийския Районен Съд, 115-ти състав,

Административно наказателно дело № 3052/2016 г.,

Насрочено за 31.10.2016 г., 15.00 часа,

Бул. „Драган Цанков”, № 6

 

            Тук приложено предоставям 170 (сто и седемдесет) страници доказателствени материали, копия от които отдавна са били предоставени на Министъра на вътрешните работи, на жандармерийските екипи, охраняващи посолствата, на съответните разследващи полицаи и техните ръководители,

        КОИТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ОБАЧЕ, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СА БИЛИ И СА СКРИТИ ОТ ПРОКУРАТУРАТА И ОТ ТУК ВИЗИРАНИЯ СЪД,

 

        КОЕТО ДЕЯНИЕ Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА

        НА БЪЛГАРСКИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ

        МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

 

        И ИМА ХАРАКТЕРА НА

        ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА И

        ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСЪДИЕТО.

 

            Обръщам специално внимание върху факта, че в материалите по делото тези доказателствени материали ЛИПСВАТ,

            но в моето „обяснение”, датирано на 12.09.2015 г. изрично и ясно е записано, че

            „отказвам да давам обяснения”,

            тъй като „ВСИЧКО Е ОБЯСНЕНО В ОФИЦИАЛНИТЕ МИ МЕМОРАНДУМИ”,

            КОИТО, ЕСТЕСТВЕНО, ВЕЧЕ, ПРЕДИ ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ,

            СА БИЛИ НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНИ,

            НО ... КОИТО ДНЕС ЛИПСВАТ В ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО.

 

            Обръщам внимание върху факта, че във визираните ЛИПСВАЩИ ПОРАДИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ МАТЕРИАЛИ,

            но тук и сега надлежно предоставени копия,

 

            се съдържат ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО доказателствени факти относно

            моя личностен ТЕРОРИСТИЧЕН, ХУЛИГАНСКИ ИЛИ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМЕН МАНТАЛИТЕТ, СТАТУС И МОТИВАЦИИ НА ИЗВЪРШЕНОТО НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО ДЕЙСТВИЕ (а не престъпно деяние).

            Приложение – съгласно тесста.

28 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар