2016-10-28

28 Октомври 2016 г. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ (39-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

28 Октомври  2016 г. (Петък)

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ (39-ти) ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ

            До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

 

Когато Несправедливостта е Закон, Съпротивата е Дълг!!!

Защо САЩ убиха Планетарната Американска Мечта и

Защо Посолството на САЩ в България обезпечава безотговорност за престъпленията на българския клан на КГБ и Червената Мафия,

А НЕ ЗАЩИТАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ?

 

І.

            Ваше Превъзходителство,

            тук и сега Ви предоставям КОПИЕ от текста на моето ПОРЕДНО официално отворено писмо, датирано на 28 Октомври,

            озаглавено „Казус „05 ПУ (ПРОСТИТУТСКО УПРАВЛЕНИЕ) на МВР София е само ЕДИН ОТ СТОТИЦИТЕ полицейски БАРДАЦИ, оглавявани от престъпната Мадам Бъчварова””,

            адресирано до Министъра на вътрешните работи и надлежно регистрирано в неговия офис.

 

            Обръщам Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху факта, че ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК ЧРЕЗ ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ПРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,

            СЪМ СЕ ОПИТВАЛ ДА ТЪРСЯ И ДА НАМЕРЯ СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО НАДЛЕЖНО ОПИСАНО И ДОКАЗАНО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ,

            ИЗВЪРШЕНО ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ – КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (ДС),

          НО ВМЕСТО НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР ВИНАГИ НЕ САМО ЛИЧНО АЗ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ И ПОЛУЧАВАМ, НО И МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА ВИНАГИ СА ПОЛУЧАВАЛИ И ПОЛУЧАВАТ

          ОЩЕ ПО-ОЖЕСТОЧЕНИ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА.

 

            Обръщам Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху факта, че още на 09 май 2007 г., по повод годишнината от назначаването на Майкъл Хейдън за директор на ЦРУ, в мое официално публично писмо до него

            (и с копия до посланиците на Великобритания, Швейцария, Белгия, Франция, Германия, Европейската комисия и САЩ)

            изрично съм написал следният текст:

„(... ... ... ... ... ) Поне аз почти всяка седмица срещам по улиците на София личности, които много добре познавам като мои бивши и сегашни палачи, които с различна степен на откровеност, директност, ехидност, наглост, заплашителност и дори цинична „добронамереност” ми казват думи, смисловото съдържание на които в обобщен и синтезиран вид гласи:

         По-рано ние служехме на КГБ и на Червената армия, днес служим на ЦРУ и НАТО - а ти както по-рано, така и днес си и ще бъдеш наша жертва!”.

         И целият проблем за мен в случая се свежда до това, че същите тези личности както по-рано, така и днес са и продължават да бъдат контингент на българския клан на руската Червена мафия, в структурата на която са включени като нискойерархични елементи не само руската, но и българската държава, и дори не само руското, но и българското общество; при което за мен остава странен и все още недостатъчно понятен фактът, че Западът и в частност САЩ наистина ги приемат, легитимират и енергично защитават именно като „свои демократични партньори”.” 

*** *** ***

            Обръщам Вашето внимание, Ваше Превъзходителство върху това, което на Вас Ви е ПРЕВЪЗХОДНО ИЗВЕСТНО, а именно, че

         КАКТО ВСИЧКИТЕ ПРЕДИШНИ, ТАКА И ТОЗИ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

         Е ЧАСТ ОТ ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН НА СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ БОЙНИ КАДРИ,

         КОИТО ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯТ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК, СА И  „ПАРТНЬОРСКИ” БОЙНИ КАДРИ НА САЩ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

 

            Също така, Ваше Превъзходителство, обръщам Вашето внимание върху факта, че САМО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НАДЛЕЖНО СЪМ РЕГИСТРИРАЛ В ОФИСА НА СЪЩИЯТ ТОЗИ МИНИСТЪР ПОВЕЧЕ ОТ СТО (100) ПРЕЦИЗНО ОБОСНОВАНИ ОТДЕЛНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА И ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОИ НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНИ ПРАВА,

            ПО КОИТО ДО СЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР.

         Поради това, изрично и пределно ясно Ви питам, Ваше Превъзходителство:

         „Лично Вие и Вашето Правителство имате ли обезпечителни ангажименти КАКТО за извършването, ТАКА и за безотговорност за престъпната дейност на този български Министър; т.е ангажирани ли сте с обезпечаването на „партньорска” безотговорност за ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ ЗЛОДЕЯНИЯ НА ТОЗИ МИНИСТЪР И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, В КОЕТО ТОЙ Е ВИЦЕПРЕМИЕР?”

 

            Също така, Ваше Превъзходителство, обръщам Вашето внимание върху факта, че в тук приложеното писмо изрично и пределно яснъ съм написал следният текст:

„(... ... ... ... )Към:

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-13581/29.12.2015 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-3494/30.12.2015 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-9/04.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-10/04.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-778/26.01.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-199/27.01.2016 г.;

До н-к 05 РУП-СДВР, вх.№229000-978/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-259/01.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-287/05.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-459/26.02.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-530/09.03.2016 г.;

До Министър – МВР, вх. №489702-584/14.03.2016 г.;

(... ... ... ... )

          Тук и сега ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ДЕКЛАРИРАМ:

          че тук, по по-горе, визираните мои официални писмени изявления и аргументи относно РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ ТЕБ И ОТ ТВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И МАФИОТСКИ СУТЕНЬОРИ

          ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ

          ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С МОЕТО

          АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПРАВНО АРЕСТУВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА МОЕТО

          НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНО И НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО ПРАВО НА ПРОТЕСТНА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИНТА ПОЗИЦИЯ ПРЕД ПОСОЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ

 

          В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО

          НЕ СА НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕНИ НА ПРОКУРАТУРАТА И НА СЪДА И СА СКРИТИ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНОТО „ПРАВОСЪДИЕ”; 

          И ПОРАДИ ТОВА ЛИПСВАТ В ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАСИВ ПО ЗАВЕДЕНОТО СРЕЩУ МЕН КАТО ПОДСЪДИМ НАКАЗАТЕЛНО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

          В Софийския Районен съд, 115 състав, Дело №3052/2016 Г., насрочено за 31.10.2016 г. от 15 часа;

          С това, ти, Престъпна полицейско-мафиотска проститутка, си извършила престъпление по служба и полицейско-пафиотска УСЛУГА (т.е. проституция) в полза на престъпните държавни и мафиотски специални служби, които именно са в основата на целият комплекс от факти и обстоятелства по визирания съдебен казус.”

 

*** *** ***

 

ІІ.

         Впрочем, Ваше Превъзходителство,

         ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯТ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК

         за пореден път предявявам искането

да бъдат официално резсекретени,

да получат официален публичен характер и

ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ

от абсолютно всички документи, намиращи се в архивите на институциите на САЩ и

отнасящи се за мен и свързаните с мен лица.

 

ІІІ.

            Също така, Ваше Превъзходителство, тъй като именно заради нашата Духовна и Идейна принадлежност към Висшите ценности на Запада и в частност към Висшите цивилизацонни ценности на Америка,

         моята и на моите семейно и фамилно близки хора житейска ежедневна Съдба и самото ни съществуване като живи същества

         са дълбоко белязани от стоварените и стоварващите се върху нас

         от Септември 1944 г. ДО ДНЕС

         ПОВЕЧЕ ОТ 600 (ШЕСТОТИН) СЛОЖНО-СЪСТАВНИ, КОМПЛЕКСНИ, МНОГОАКТНИ, ПРОДЪЛЖАВАНИ И СИСТЕМНО ИЗВЪРШВАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ,

         в които по същество се съдържат НЯКОЛКО ХИЛЯДИ отделни конкретни престъпни актове (престъпления),

         извършени и извършвани с неимоверна жестокост и перверзност от професионалните бойни кадри на българския клан на съветския и съветско-руския комунизъм и неокомунизъм;

 

         и тъй като вече повече от четвърт век същите тези изверги извършват злодеянията си върху нас

         именно в контекста на непосредственото височайше одобрение и обезпечение на САЩ и на посолството на САЩ в България;

тук и сега изрично и пределно ясно Ви питам:

       „Защо САЩ убиха традиционното Цивилизационно Величие на Америка и се превърнаха в комунистически Съветски Американски Щати?”

 

ІV.

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, както несъмнено превъзходно знаете, аз имам и още от 90-те години до днес официално съм публикувал моя отговор на тук визираните адресирани към Вас мои въпроси, но ... искам да получа и Вашият отговор. 

            Така, според мен:

         ***още в деня (3 Декември 1989 г.) на подписването на „Малтенските Споразумения” и НАЙ-ВЕЧЕ в деня на рухването на „Берлинската стена“ 

         всъщност рухна не регионално-империалната съветска комунистическа система (Съветският Съюз),

         а капиталистическата система,

         и фактически бе наложена системата на не по-малко жестокия, но много по-перверзен глобален банкстерско-мафиотски съветско-руско-американски НЕОкомунистически НЕОколониализъм;

         като така, по този начин, влезе в реално действие подготвяният в продължение на повече от едно десетилетие

          съвместен Сценарии, съгласно който

         конфронтациата между Системите завърши с конвергенция на елитите срещу собствените им народи.

 

            Впрочем, от този именно момент влезе в ход вторият етап на сценария относно Обединената Европа и интензивно бе предприето „изграждането” на Европейския Съюз като Втори Съветски съюз, не по-малко жесток, но по-перверзен от Първия.

 

            ***така, всъщност, рухна издигнатата от Адамс и непоколебимо въвъдената от Рузвелт като семантичен знак” на най-дълбоката същност на държавната власт т. нар. „Американска мечта“, съгласно която не само всеки американски гражданин, но и всеки гражданин на Планетата има правото на равни и неограничени възможности за много по-добър живот, при което единствените „естествени граници” за реализуемостта на това са пределите на индивидуалните трудови способности;

 

            ***така, всъщност, именно Малтенският и Берлинският „ритуални моменти” встъпиха в историята като официални ритуални моменти, в които съгласно предварителната банкстерско-мафиотска договореност между икономическите и политическите елити и официалните държавни власти на Съединените щати на Америка, на СССР и на Европа

            бе убита основаната върху почтените трудови усилия автентичнаАмериканска и Планетарна Мечта

            и бе превърната в мечта на транстериториалните комуноидни банкстерско-мафиотски престъпници, издигнали именно престъпността като фактор на ежедневното битие

            (Виж: стр.687-768 от книгата Янко Янков, „Политически и правни учения. Основи на политикоправния генезис, Том 5, Книга 2, С., „Янус“, 2007);

            Виж: Световна криза: „Руската идея“ кастрира „Американската мечта“, http://iankov.blogspot.bg/2008/10/blog-post_25.html );

 

            ***така именно след тези два „ритуални моменти” дори там, като например САЩ, където държавата (държавната власт) наистина бе принадлежна на гражданите и на националните елити, тя (държавата, държавната власт) стана принадлежна на банкстерските транснационални корпорации и мафии.

 

            Впрочем, длъжен съм да Ви припомня, че основателно или неоснователно, но в моята научноизследователска концепция е залегнало гледището, че тук визираното, извършено през 90-те години убийство на американската и планетарната мечта, фактически е ВТОРОТО поред такова;

 

            и че за много по-кратък исторически период ПЪРВОТО е било станало през 30-те години, когато, впрочем, Америка е имала напълно закономерния исторически шанс да има за свой достоен държавен лидер Франклин Делано Рузвелт, който позовавайки се на доказателствата, предоставени му от прокурора на Ню Йорк Фердинанд Пекора, бе обезпечил издаването на специален закон („Glass-Steagall Act“),

            с който не само бе наказал всички банки, за които е било установено, че чрез осъществяваната от тях два несъвместими вида дейности, с които именно са били широко отворили вратите на жестоката финансова и икономическа криза,

            но и фактически бе върнал в патримониума на американския народ и на националните американски елити

            собствеността им върху държавната власт,

            която им е била отнета именно от т. нар. „банкстери” - банкерите-гангстери“.

 

            Днес се питам, питам и Вас, Ваше Превъзходителство:

         Дали САЩ ще открият своя нов Рузвелт,

         ИЛИ решението ще бъде взето от привържениците на Втората поправка на Конституцията,

         ИЛИ, за да се осъзнае и за да се върне в лоното на Човечността, на днешната банкстерско-мафиотска Америка ще й се наложи да се сблъска със своето много по-зловещо себеподобие?

 

V.

            Впрочем, Ваше Превъзходителство, с настоящето мое официално писмо-меморандум, адресирано лично до Вас,

             настоявам да получа Вашият официален отговор, съдържащ Вашето становище относно така визираните проблеми.

            Приложение: съгласно текста.

28 Октомври 2016 г.                                   Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .   

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар