2016-10-13

13 Октомври 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

13 Октомври 2016 г. (Четвъртък)

 

Към вх.рег. №489702-2337///24.08.2015 г.;

Казус „Шестият етаж”. Относно причините и обстоятелствата за внезапната смърт на 38-годишна възраст на моя съсед от ап. №39 Красимир Иванов Костов”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните мафиотски и държавни служби.

            Тук и сега ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ се позовавам на надлежно предоставената ОТ МЕН НА ТЕБ документация,

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА по тук визирания казус изрично и пределно ясно съм поискал да получа твоя отговор относно причините и обстоятелствата за смъртта на моя съсед

       Красимир Иванов Костов,

       взнезапно починал на 38-годишна възраст

       ПРИ ТОВА СЪВСЕМ СКОРО СЛЕД КАТО ТОЙ, В ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕГОВИЯ ВУЙЧО, ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МИ КАЗА, ЧЕ ВИСОКОПОСТАВЕНИ БИВШИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА КГБ И НАСТОЯЩИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

       СА БИЛИ ПОИСКАЛИ ОТ НЕГО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВОКАЦИИ СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ, И ЧЕ ТОЙ КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗАЛ.

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че по този повод и в тази връзка изрично и пределно ясно съм написал следният текст,

            ПО КОЙТО ТИ, ПРЕСТЪПНА ПОЛИЦЕЙСКО-МАФИОТСКА ПАЧАВРО, ДО ДНЕС НЕ СИ МИ ОТГОВОРИЛА АБСОЛЮТНО НИЩО:

         „(... ... ... ... ... ... ) По повод и във връзка с това ще спомена следното:

         (01) Преди идването ми да живея в този жилищен блок не съм го познавал и не съм знаел абсолютно нищо за него;

         (02) С него и семейството му се запознахме по повод и във връзка с обстоятелството, че вратата на неговия апаратамент е точно срещу вратата на моя апаратамент;

         (03) Така узнах, че той работи като банкер, при това дори и като Директор (Управител) на банка, при това - чуждестранна банка;

         (04) След известно време той лично позвъня на вратата ми и ме покани в неговия апартамент, където за неимоверно голяма моя изненада се оказа, че там е пристигнал за специална среща с мен неговият вуйчо;

         който не само е роден в моето родно село,

         но е и принадлежен към едно от фамилните разклонения на фамилията на моята родна майка,

         и когото не бях виждал още от годините на моето детство;

         (05) Така, след като тримата излязохме навън, където дискретно проведохме специален разговор, аз узнах,

         *че българските специални служби са били поискали от Красимир да осъществи серия от елегантни провокативни мероприятия, насочени срещу мен и членовете на моето семейство,

         *че той споделил притесненията си със своя вуйчо, на когото разказал за кого точно става въпрос, и така двамата с неимоверно голяма изненада установили, че аз и неговият вуйчо, всъщност, сме роднини; и

         *че категорично решили той да откаже да участвува в каквито и да са провокации спрямо мен;

         (06) Наскоро след това Красимир Иванов Костов внезапно починал някъде в провинцията.”.

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

13 Октомври 2016 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар