2013-09-12

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 653Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
17 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 653


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП № 13033 / 2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни
и
обезпечаване на ТОТАЛНА
(наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност
за
престъпната съдийска дейност
на съдиите
Екатерина Иванова,
Алексей Иванов,
Димитър Гочев,
Николай Урумов,
Маргарита Златарова,
Класимир Влахов,
анонимен съдия, постановил Разпореждане от 22.12.2009 г. на Първо гражданско отделение, 24-ти състав,
анонимен съдия, постановил Разпореждане от 08.03.2010 г. на Първо гражданско отделение, 24-ти състав,
Росица Ковачева,
Лидия Иванова,
Емилия Василева
Николай Хитров,
Елеонора Чаначева,
Емил Марков
официално действуващи като съдии по

гражданско дело № 4013 / 1991 г.
по описа на Софийския Районния съд, Първи район, 24-ти (бивш 13-ти) състав.

Отнася се за официално прикрит като правосъдие
фактически противоправен и престъпен отказ
да се извърши легитимно правораздаване.

Отнася се за престъпна дейност,
извършена в престъпна полза на
престъпно подвизаващата се
в общественото, политическото и държавно-властовото пространство
така наречена БСП
(Българска социалистическа партия.

Отнася се за това, че съгласно
фактите, доказателствата и принципите и нормите на Правото
тази така наречена БСП
има статуса на
НЕЛЕГИТИМНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА СТРУКТУРА,  
ТОТАЛНО РАЗПРОСТРЯЛА
СВОИТЕ ЗЛОВЕЩИ МЕТАСТАЗИ
НЕ САМО В СФЕРАТА НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ,
НЕ САМО В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СТРУКТУРА,
НО И В ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

Отнася се за
ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВА
ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на
комунистическото обществено-политическо Зло.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Уточнявам, че:
От съдържащите се във визираното съдебно дело доказателства е видно, че:

1.
            По предвидения в Закона ред на 09.10.1991 г. съм предявил пред Софийския Районен съд Установителен съдебен Иск да бъде постановено решение, съгласно което да бъде установено,
            че според действуващото законодателство до 10.04.1990 г.
            Българската комунистическа партия (БКП) не е съществувала като легитимно юридическо лице,
            и че следователно нелегитимно е и съществуването на Българската социалистическа партия (БСП), която претендира да е правоприемник на БКП.

2.
            В Иска ми изрично и ясно е посочено, че  тъй като БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице, то и извършената през 1990 г. т. нар. „промяна в наименованието” е юридически несъстоятелна, и поради тази причина и на това основание и Българската социалистическа партия няма статуса на легитимно юридическо лице.

3.
            На 26.03.1992 г. Софийският районен съд, Първи район, 13-ти състав, постанови Решение по гр. дело № 4013/1991 г., съгласно което
            признава за установено по отношение на Партия Либерален Конгрес, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство Българска комунистическа партия, чийто юридически правоприемник претендира да е Българска социалистическа партия, не е съществувала като легитимно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, партия”.

4.
            Тъй като това Решение бе оспорено от ответника БСП, на 22 юли 1992 г. Софийски градски съд (СГС), Гражданска колегия, Първо гражданско отделение постанови Решение, съгласно което бе отменено Решението на Районния съд.
            Решението на СГС бе постановено
            при Особено мнение на Председателя на съдебния състав съдия Елса Ташева,
            която изключително обстойно и аргументирано изрази категорично „несъгласие с решението на настоящата инстанция”,
            и изрично настоя: „Ето защо следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ГПК, като решението бъде отменено и вместо него постановено друго с отрицателно установителен диспозитив срещу ответника”.
            Така отменителното решение на Втората инстанция фактически е било постановено от съдебните заседатели Екатерина Иванова и Алексей Иванов  при аргументираното противопоставително мнение на Председателя на съдебния състав.

5.
            Тъй като това решение, естествено, бе атакувано от мен по реда на т. нар. „преглед по реда на надзора”, на 09.03.1993 г. Върховният съд, Пето гражданско отделение, постанови Решение,    по силата на което остави без уважение моето искане за преглед и отмяна на решението на Софийския градски съд.
            Решението на Върховния съд бе постановено под председателството на съдията Димитър Гочев и при участието на съдиите Николай Урумов и Маргарита Златарева.
            Специално внимание заслужава фактът, че участвуващият в делото представител на Главния прокурор (Цв. Сурлекова) изрично, ясно и недвусмислено бе заявил,
         че втората инстанция е  извършила съществени нарушения на процесуалния закон, поради което е необходимо да бъде отменено решението на Софийския градски съд.

6.
            Неотдавна по официален начин стана публично известно, че
            съдията Димитър Бонев Гочев е бил агент на комунистическата Държавна сигурност.
            Тъй като:
            Þдържавно-политическият режим, в полза на който посоченият агент е работел, официално и чрез Закон е обявен за престъпен;
            Þпонастоящем съществуват всички необходими факти, доказателства, аргументи, съображения и основания в полза на тезата, че функционерите на престъпния комунистически режим са продължили и в момента продължават да действуват против Истината, Справедливостта, Правото, Демокрацията и Нормалното обществено функциониране;
            Þи в частност съществуват всички необходими условия и предпоставки да бъде считано,
            че постановявайки своето решение като съдия, агентът на ДС Димитър Бонев Гочев
            е действувал изцяло в престъпен интерес на „партията” БСП, в която именно както по време на постановяването на съдебното решение, така и днес, са заемали и заемат висши ръководни постове видни ръководители на престъпната комунистическа Държавна сигурност, чийто агент е бил и посоченият съдия,
            то ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ
            СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е БИЛО ПОСТАНОВЕНО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПОСОЧЕНИЯ СЪДИЯ, ПОДЛЕЖИ НА ОТМЯНА.

            В този именно смисъл:
            Þт. нар. „политическа партия БСПникога не е имала и в момента няма легитимен статус;
            Þпрез последните почти две десетилетия БСП напълно достойно е продължила стогодишните традиции на престъпната терористична организация БКП;
            Þцялото досегашно (включително и правителствено!!!) участие на БСП в политическия живот на България е нелегитимно, престъпно и терористично;
            Þучастието на БСП във всички, вкл. и в последните парламентарни избори,  е нелегитимно, нелегитимно е и нейното присъствие в сега действуващото Народно събрание.

7.
            Ноторно известно е, че още през юни и юли 2007 г. заместник-председателят на предишната Комисия по досиетата Евгени Димитров публично  заяви, че лично е бил установил принадлежността към ДС на голямо множество съдии, имената на които сегашната Комисия просто е „скрила”.
            Тъй като моето лично мнение е, че такива ангажирани с ДС и БКП/БСП съдии са били още и останалите посочени по-горе съдии, то повече от очевидно е, че всичките факти в това отношение подлежат на съответното юридическо структуриране; и че посоченото решение на Върховния, респ. на Градския съд по цитираното дело, подлежи на преглед и отмяна.
            Засега             Мафията разсекрети агентурната принадлежност само на Председателя на съдебния състав, постановил посоченото престъпно Решение на Върховния съд. Но преди това, в съответствие със сключения договор със сатаната, Димитър Бонев Гочев беше пребогато възнаграден, като бе институционализиран за член на Европейския съд за защита на човешките права в Стразбург (със заплата и привилегии, на които биха завидели дори повечето президенти на републики!) и като член на българския Конституционен съд (с аналогични финансови облаги и привилегии).
         Разбира се, днес България щеше да е съвсем друга, ако на 9 март 1993 г. Димитър Гочев не беше препотвърдил договора си със сатаната.
            Николай Урумов  също така не беше пренебрегнат - скоро след съдбоносното за България решение от 9 март 1993 г. той беше назначен за Председател на отделение във Върховния административен съд и само до преди няколко месеци все още бе на върха на магистратския сатанинско-мафиотски слугинаж, като едва наскоро бе отстранен заради неимоверно нагли корупционни участия и принадлежност към страктурите на Мафията.
            Маргарита Златарева също така получи щастието да се радва на 30-сребърников член в кресло на Конституционния съд.

8.
            Ноторно известно е, че:
            Þименно по време на управляващия мандат на БСП Правителството (Министерският съвет) бе издигнало кандидатурата на Димитър Бонев Гочев за съдия в Международния наказателен съд в Хага;
            Þтова несъмнено е било свързано именно с неговата не само агентурна свързаност с ДС, но и с мафиотската му  свързаност с БСП, в полза на която той е бил постановил посоченото съдебно решение.

9.
            На основание така посочените факти и изложените съображения
            на 03 Август 2009 г. съм  предявил пред Върховния Касационен съд Иск за отмяна на въпросното влязло в сила съдебно решение.

10.
            ПОСЛЕ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА, ЗАПОЧНА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОЦЕДУРНИ ФОКУСИ, целящи ако не недопускането, но поне забавянето на изпращеното да делото във Върховния Касационен съд.
            В крайна сметка на 03.06.2010 г. тричленен състав на Върховния Касационен съд, Търговска колегия, постанови „Определение № 55“,
            което аз обжалвах на 14 Юни 2010 г.,
            след което едва на 14 Декември 2010 г. на мен ми бе даден достъп до и копие от „Определение № 813 от 09.11.2010 г.“, с което ВКС е оставил в сила визираните по-горе решения.

В цялата тази престъпна процедура
са участвували и останалите посочени по-горе
действуващи като съдии
престъпни функционери на
сатаниско-мафиотския политически режим,

за цялостното разкриване на истината за които
и за налагане на наказателна, репараторна и всякаква друга отговорност
на които
тук и сега пледирам!
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
17 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар