2013-09-01

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 639Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
03 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 639


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 18 Октомври и регистрирано на 18 Октомври 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 518“,
вх. рег. № ВКП № 12489  / 2011, V   ----    18.10.2012;
копие
регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет)
вх. рег. № 4379 / 18.10.2012 г.
с. 1-13;


            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 19 Ноември и регистрирано на 19 Ноември 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 518-А“,
вх. рег. № ВКП № 12489  / 2011, V   ----    19.11.2012;
копие
регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет)
вх. рег. № 4379 / 19.11.2012 г.
с. 14-19.

*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:

І:
            От текста от 18 Октомври 2012 г. и от приложената към него документация е видно, че:
Първо:
            на 14 Юни 2012 г., лично съм посетил офиса на Столичното управление „Социално осигуряване, където чрез надлежното „Заявлениесъм предприел определена официална процедура, в която, съгласно правните нормативни изисквания,
            на абсолютно всички необходими за това документи официално и безпогрешно е направено вписване
         КАКТО НА моите официални паспортно-легитимационни три имена,
         ТАКА И НА моя така наречен „Единен граждански номер (ЕГН).

Второ:
            още същит ден (!!!)
            официалното длъжностно лице „Началник отдел“
            е изпратило до мен и до Института за правни науки при БАН
            официален документ,
            в който, обаче,
            по силата на АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ личностно и корпоративно ментални,
            включително и АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ официални и правно-нормативни държавно-административно-организационни механизми,
            моят така наречен Единен граждански номер (ЕГН)Е ПОДМЕНЕН С ДРУГ,
        който не само няма абсолютно нищо общо с мен, но и по абсолютно никакъв начин не се съдържа в моята официална документация.

            Впрочем, логиката на всяка такава ПОДМЯНА НА СЪЩНОСТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТЕФИКАЦИЯ НА ДАДЕНО ЛИЦЕ в сферата на науките за правото се интерпретира:
            ИЛИ КАТО АКТ НА НЕПРЕДУМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ, имащо характера и статуса на фактическа грешка - което, обаче, все пак е виновно, наказуемо и репараторно отговорно - и за което се приема, че е дължащо се на ментална професионална непригодност, изискваща автоматично освобождаване от длъжност;
            ИЛИ КАТО АКТ НА ПРЕДУМИШЛЕНО ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ - което, като правило, се дължи на изпълнение на възложени от специалните служби секретни оперативни мероприятия - насочени към увреждане на интересите на лицето, чиито истински идентификационни параметри са подменени с неистински.

Трето:
            В отговор на това, на 25 Юли 2012 г. в текста на моето официално препоръчано писмо (с надлежно върнато „Известие за доставяне“) изрично и пределно ясно съм написал следното:
  По повод издадения от ръководената от Вас служба официален документ, в съдържанието на който моето име e свързано с т.нар. ЕГН, който няма абсолютно нищо общо с мен,
  тук и сега официално декларирам, че
  ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал аналогични уж случайни грешки или обърквания с други хора,

  както такива, чиито имена напълно съвпадат с моите имена, но, разбира се, техният т. нар.„единен граждански номер“ (ЕГН) все пак е различен;
  така и такава, чиито имена нямат абсолютно нищо с нито едно от моите три имена (лично, бащино и фамилно),
  а и отделно от това не са съществували абсолютно никакви нито фактически, нито юридически, основания за смесването на мен и на съответния друг човек;

  и че впоследствие съм установявал, че причината за това е била т. нар. „дълга ръка на специалните служби“, които „на мой гръб и на моя сметка“ са си разигравали своите престъпни ченгеджийски игри.

  Тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал случаи на объркване с друг Янко Николов Янков, какъвто например беше кметът на град Елин-Пелин, който бе убит преди няколко години, като както преди, така и след убийството му неговият ЕГН е бил уж случайно приложен (прилаган) към няколко комплекти на мои документи, от което обстоятелство, разбира се, са били произлезли, а и продължават да произлизат, дръзки неприятности за мен.
  Така, предвид на горното, с настоящето официално писмо до Вас питам:
  Чий е ЕГН 51 08 01 65 36, който необяснимо защо и по какъв начин ми е бил приписан на мен в писмото, издадено на 14.06.2012 г. и имащо №МП-50894, което писмо е изпратено до Института за правни науки при БАН и до мен?

Четвърто:
            Тъй като от момента на визираното мое изявление и легитимно искане да получа отговор до днес
            са се изминали три (3) месеци,
            и тъй като през това време АЗ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР И АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ВИЗИРАНИЯ ФАКТ,
            считам, че имам пълното право да приема, че
        това формално мълчание на визираната официална държавна институция има конклудентния характер на
        абсолютно красноречив отговор-потвърждение на моята теза,
        че визираната промяна и подмяна на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация има характера на ПРЕСТЪПНА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.

Пето:
            По повод и във връзка с това за пореден път официално и публично декларирам, че
  ПРИ РЕДИЦА МОИ ПЪТУВАНИЯ В РЕДИЦА СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) ОТ ЕВРОПА СЪМ КОНСТАТИРАЛ,
  ЧЕ ИМЕННО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАКИВА ПОДМЕНЯНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ОФИЦИАЛНА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ,

  ЗА ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ И ЗА ДА МИ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ, 
  БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,  
  КАТО СА „ПОДХВЪРЛЯЛИ“ ФАЛШИФИ „ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ“, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕ
  КАКТО КАТО ТРАФИКАНТ НА АНТИЧНИ ЦЕННОСТИ,
  ТАКА И КАТО ТЕРОРИСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИНСТРУКТОР) В БАЗИРАН В КОСОВО РАДИКАЛЕН ИСЛЯМИСТКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРОРИСТИ-КАМИКАДЗЕТА.
-------------
            Предвид на така изнесените факти, обстоятелства, аргументи и концeптуални тези
            НАСТОЯТЕЛНО ИЗИСКВАМ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР, В КОЙТО ДА СЕ СЪДЪРЖАТ РЕАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСОЧЕНИЯ ФАКТ НА ПОДМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
18 Октомври 2012 г.                                              Янко Н. Янков

*** *** *** *** *** *** ***

ІІ:
            От текста от 19 Ноември 2012 г. е видно, че съм написал следното:
  Обръщам внимание на факта, че преди един месец, на 18 Октомври 2012 г.,
  изхождайки от необходимостта за реализиране на върховенството на Правото,
  в качеството ми на легитимно (лично и обществено-институционално) заинтересовано лице
  се обърнах ИМЕННО КЪМ ВАС с искането ДА ПОЛУЧА ИМЕННО ОТ ВАС официален отговор, в който да се съдържат реални обяснения относно визираните в изложението ми факти и обстоятелства.

  Разбира се, за мен не бе абсолютно никаква изненеда фактът, че
  НА МОЯТА ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОРЕКТНОСТ
  началникът на отдел „Приемна“ при Министерския съвет Соня Божикова ми „отговори“ с
  ОТВРАТИТЕЛНА И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОНОНСИРАНА КУРВЕКТНОСТ.

  Преди всичко в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото),
  в който ИМПЛИЦИТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА, 
  че или „поради незнание на Правото“, или „поради НЯКАКВА СИ „обърканост
  аз не съм се бил обърнал „към надлежно компетентния“ („към когото трябва“), и
  че „водена от своето „височайше добродетелно великодушие“ Тя, Въздесъщата Соня Божикова, е „благоволила“ да препрати моето искане за получаване на отговор именно на „компетентната институция“.

  На второ место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото) и относно още един аспект на Правното Знание,
  в който ВТОРОАСПЕКТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА,
  че визираната (от Нея, Въздесъщата Соня Божикова) компетентна институция“, всъщност, има статуса на Правен Субект, който е тотално Суверенен и по никакъв начин не подлежи на Юридически институционален контрол от Правителството (чиито административно-юридически жрец е именно Тя).

  На трето место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че в „суверенните владения“ на същата тази институция – Националния осигурителен институт (НОИ) -
  ВЕЧЕ (по онова време – преди един месец) В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦИ
  се е намирало надлежно регистрирано мое искане да получа отговор,
  и че В ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМИТЕ НА ПРАВОТО И НА ПРАВОСЪОБРАЗНИТЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕН ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО.

  На четвърто место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че
  моето адресирано до Премиера искане да получа отговор е било направено едва след като вече в продължение на три месеци съм имал гражданското търпение да чакам за отговор и не съм получил такъв,

  АЗ СЪМ ПОИСКАЛ ОТ ПРЕМИЕРА ДА ВЛЕЗЕ В КОНСТИТУЦИОННИТЕ СИ ФУНКЦИИ, задължаващи го да упражни правителствен контрол върху визираната институция, И ИМЕННО СЛЕД УПРАЖНЕНИЯ ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ИМЕННО ПРЕМИЕРЪТ (или поне неговата институционална жрица Соня Божикова) ДА МИ ОТГОВОРИ
  НЕ САМО ДАЛИ Е НАЛОЖИЛ НАКАЗАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ВИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ,

  НО И ДА ОТГОВОРИ НА МОИТЕ ОБВИНЕНИЯ ОТНОСНО ТОВА,
  ЧЕ ПОДЧИНЕНИТЕ (съгласно нормите на Конституцията) ИМЕННО НА ПРЕМИЕРА СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ
  СА БИЛИ ИЗВЪРШВАЛИ СИСТЕМИ НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ПРАВА,

  включително и като в частност са били използували агентурно зависимите от тех служители на визираната институция (НОИ),
  на които служители СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ са били възложили да извършат ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИТЕ ПРАВА,
  като в частност да извършат подмяна на параметрите на моята официална и гарантирана от закона легитимна личностнова идентификация

  – тоест, да подменят моя официален ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) С ДРУГ, КОЙТО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С МЕН,

  но който, прикачен като отнасящ се именно за мен,
МЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
 КАТО ПРЕСТЪПНИК,
 КОЙТО Е ПРЕСЛЕДВАН И ИЗДИРВАН НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, НО И ОТ ВЛАСТОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕДИЦА ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

***

  Обръщам внимание на факта, че ЕДВА ПРЕДИ НЕКОЛКО ДНИ ПОЛУЧИХ „ОТГОВОР“ ОТ ВИЗИРИНАТА „ТОТАЛНО СУВЕРЕННА“ ИНСТИТУЦИЯ (НОИ), който отговор е датиран 02 Ноември 2012 г. и има Изх. №94-Я-299-1.

  Обръщам внимание на факта, че визираната „тотално Северенна“ институция (НОИ) е била длъжна да ми отговори още преди ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ, НО НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА.

  Обръщам внимание на факта, че чрез текста на своето писмо
  ръководителят на визираната „тотално Суверенна“ институция по пределно ясен начин е демаскирал себе си
  не само като престъпен нарушител на нормативните изисквания на българското Право,
  но и ИМЕННО КАТО ПРОНОНСИРАН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ – той въобще не е дал отговор на нито един от аспектите на формулирания от мен казус.

***
  Така, в контекста на посочените факти и обстоятелства,
НАСТОЯВАМ
ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО
И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН И
ПРАВОСЪОБРАЗЕН
ОТГОВОР
ИМЕННО ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – Правителствената и Прокурорската!

При това призовавам тук визираната правителствена институция да даде интерпретиращ отговор на моя въпрос
Дали при така визираните факти
Правителството ми дължи репараторна отговорност и
дали правителствените служители
от Специалните служби
и от Националния осигурителен институт (НОИ) подлежат на определена санкция
– административно-правна
и (или)
наказателно-правна?

При това изрично, ясно и категорично настоявам да бъде разследвана очевидно най-вероятната версия, съгласно която
посочената подмяна на моя единен граждански номер (ЕГН)
е била извършена съвсем не от служителите на НОИ,
а именно от служителите на МВР, 
и по-точно от служителите на Специалните държавни служби,
които именно са били извършили престъпление,  като В СЛУЖЕБНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР са били въвели престъпната подмяна.
19 Ноември 2012 г.                                                   Янко Н. Янков

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------Днес, 03 Септември 2013 г.
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

въпреки несъмнено много добре известните й факти

ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
03 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар