2013-09-03

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 642Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
06 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 642


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 28 Октомври и регистрирано на 28 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 68“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006,    ----    28.10.2011;
с. 1-29.


*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:
Върховна касационна прокуратура
№ 6405  / 2006 г.
№ 15132   /2006 г., VІ  
(... ... ... )
Раздел ІІ:
Първо уточнение по съществото на казуса:
         Приложено представям 4 (ЧЕТИРИ) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,
         надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор, Върховната касационна прокуратура, Президента на България и редица други български, европейски и световни институции.

Второ уточнение по съществото на казуса:
         От приложеното доказателство е видно, че
         на 30 Юни 2006 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Главния прокурор, респ. в офиса на Върховната касационна прокуратура,
         официален текст, съдържащ ясно посочени факти и обстоятелства и ясно изразено искане на разследване на извършената престъпна дейност.

Трето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че пълният текст на визираното искане за разследване е публикуван в специално книжно издание, което издание има следните издателски характеристики: Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 546 с.;
         Обръщам специално внимание на факта, че точното съдържание на визирания  текст гласи:

         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,
         Разбира се, съгласно българския Закон прокуратурата
       досега трябваше да се е самосезирала
       и да е образувала не само обстоятелствена и фактическа проверка,
       но и следствено дело за наказателно преследване и за изземване на придобитото чрез престъпление имущество на
       военния прокурор и
 зам. шеф на Софийската апелативна прокуратура
генерал Николай Ганчев,
         но ако това беше станало, аз щях да си помисля, че в България вече е свършила ерата на българския посткомунистически мафиотски режим и е започнала ерата на правосъдието.

         Поне формално става въпрос за това, че макар и чрез доста деликатна, но и пределно ясна и недвусмислена журналистическа форма, във
         в-к „Монитор”, брой 2604 от 19 юни 2006 г. са публикувани два материали на Павлина Живкова  и един на Борислава Радоева,
         в които се съдържат напълно достатъчно данни, даващи процедурното правно основание за едно такова събитие.

         Поне засега, обаче, самият аз ще се въздържа от интерпретация на съдържащата се в тези публикации информация относно извършените от този висш магистрат престъпления и престъпния характер на източниците на неговото богатството.

         Ще направя това, защото
       изрично, ясно и категорично поставям искането
       да бъде извършена ревизия на онези преписки и дела, които са били образувани по мое искане
       и по които прокурорът Николай Ганчев
       е осъществявал директно или косвено (като ръководител)
       „правосъдие” в полза на личности от Червената мафия,
       за които аз съм настоявал за разследване,
       тъй като същите са били извършили престъпление против мен.

         Във връзка с това само като колорит обръщам внимание върху факта, че
         по повод неговото писмо до мен от 13 ноември 2000 г. по преписка № 1182/ 2000 г.
         аз му изпратих мое специално писмо от 18 ноември 2000 г.,
         и че и двата материали са публикувани на с. 292 и с. 294-295 от Том 5 на моята книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

      Тъй като не само познавам лично Николай Ганчев още от времето, когато заедно учехме в един и същи курс на Юридическия факултет,
      но и превъзходно познавам дейността на българските магистрати,
      категорично твърдя, че
      единственият възможен източник на тяхното богатство е извършваната от тях престъпна дейност
      в полза и в интерес на определени престъпници от различен ранг от структурата на мафията.

      Категоричен съм, че поне една малка част от богатството на Н. Ганчев е получена като
     хонорар
     заради извършените от него дейности по
     закрила на престъпниците,
     извършили престъпления против мен.
30 юни 2006 г.        Янко Н. Янков
tst

Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че
         ДО ДНЕС ПРОКУРАТУРАТА НЕ МИ Е ДАЛА (ПРЕДОСТАВИЛА) АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР НА МОЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,
       И ЧЕ ОЧЕВИДНО В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ
       ПРОКУРАТУРАТА СЕ Е ПОСТАРАЛА ДА ОСИГУРИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПЪЛНА И АБСОЛЮТНА БЕЗОТГОВОРНОСТ.

Пето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визирани доказателства е видно, че
         В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, 
         въпреки несъмнено много добре известните й факти 
         ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ 
         ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
         КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
(... ... ... )
28 Октомври 2011 г.                                Янко Н. Янков

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

Днес, 06 Септември 2013 г. ,
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти,
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
06 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар