2013-09-03

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 643Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
07 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 643


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 19 Септември и регистрирано на 20 Септември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 29“,
вх. рег. № ВКП № 6405  / 2006   ----    20.09.2011;
с. 1-30.


*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:
(... ... ... )
Раздел ІІ:
Първо уточнение по съществото на казуса:
         Приложено представям 10 (десет) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,
         надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор и Президента, относно ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       извършена и извършвана от специалните държавни служби като институционални структури, от ангажирани с дейността на тези служби отделни лица, от служители на Министерството на вътрешните работи, от Прокуратурата и от служители на прокурорската институция -  

       по повод и във връзка с която престъпна дейност,
       отделно от това,
       Прокуратурата и нейните служебни лица са извършили множество брутални престъпни нарушения на Европейското и на българското Право, на моите права и интереси и на правата и интересите на моите близки,

       като фактически са отказали да извършат легитимни разследвания,

       и така НЕ САМО СА обезпечили безотговорност за извършителите на престъпленията,
       НО И СА СЕ ПРИСЪЕДИНИЛИ към престъпниците като техни фактически съучастници.

Второ уточнение по съществото на казуса:
         От приложените доказателства е видно, че
         на 23 Октомври и на 19 Ноември 2003 г. съм регистрирал в офиса на Главния прокурор мое искане за разследване на конкретно визираната в изложението престъпна дейност на българската държавна власт и в частност на българските специални служби и на българската прокуратура;

Трето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените доказателство е видно, че текстовете на моите искания за разследване съдържат следните основни пунктове:

         Снощи, сряда, 22 Октомври 2003 г., точно в 21 часа и 17 минути, само половин минута след като слязох от автобус № 94, на спирка читалище „Добри Чинтулов” в ж. к. „Дианабад”, на около 30-40 крачки от самата спирка, на площадката, на която има детски приспособления за игра и пейки за сядане, на напълно достатъчно ясно осветено място, бях спрян от трима младежи на около 30 годишна възраст.
         Младежите въобще не криеха нито лицата си, нито присъствието си на това място. Непосредствено пред мен имаше няколко жени и мъже, които току що бяха слезли от автобуса и се прибираха по домовете си, а след мен имаше още толкова. Младежите въобще не се притесняваха от това обстоятелство.
         Тези младежи мълчаливо ме спряха, като просто преградиха пътя ми. Двама от тях държаха в десните си ръце каратистки щеки, а третия държеше нещо, което много приличаше на шпага за фехтовка, но явно беше някакво друго приспособление. И тримата движеха ръцете си така, че каратистките щеки да издават щракащ звук, а онова, което приличаше на шпага да издава свистящ звук. Те ме обградиха и мълчаха.
         Пръв проговорих аз и попитах: „Ще ме убивате ли?”.
         Този, който беше застанал фронтално пред мен отговори просто: „Дори няма да те докоснем!”.
         Казах: „Ако искате портфейла ми, вземете го, но той е празен!”.
         Той отговори: „При твоя акъл естествено е портфейла ти да е празен”.
         Попитах: „Тогава какво искате от мен?”.
         Получих отговор: „Нищо. Ние сме само пощальони” (употребената дума беше именно „пощальони”, а не „куриери”).
         Казах: „Добре! Дайте пощата! Или казвайте, каквото има да ми казвате!”.
         Получих отговор: „Няма поща. Пощата сме ние – това да ни видиш. А какво трябва да се досетиш – ти сам си знаеш. Но запомни – когато втори път те срещнем, дори няма да разбереш, че сме те срещнали, защото след това ще бъдеш погребан!”.

         След това тримата се отместиха от пътя ми, като и тримата ми казаха на висок глас и с най-учтив тон „Лека нощ!”,
         а единият от тях добави: „Много поздрави на семейството ти, което ти не заслужаваш да имаш! Помисли си – или ти тях ще загубиш, или те теб, пък може и всички заедно да заминете!”.

         Господин Главен прокурор,
         Господин Министър,
         Разбира се, че не очаквам от вас да ме защитите. Когато преди няколко години имах същите проблеми и се обърнах за защита към Министър Б. Бонев и Главен прокурор Ив. Татарчев, ефектът бе този, че от Софийско градско управление на МВР ме извикаха и уж за технически преглед ми взеха законно притежавания пистолет, а после казаха, че аз не съм отишъл да си го взема отново.
         Сега изрично и ясно се обръщам към Вас с думите: “Искам законно притежаван пистолет за лична и на семейството ми самозащита!
23 октомври 2003 г.                     Янко Н. Янков

*************

         Преди почти един месец, на 23 октомври, под вх. № 4438 в регистратурата на Главния прокурор е регистрирано моето писмено изложение, в което изчерпателно съм описал параметрите на оперативното мероприятие, на което бях станал обект вечерта на предния ден.
         Наскоро след това ми се обади районният прокурор г-н Славчо Кържев, с когото се срещнахме и разговаряхме лично, а от Първо Районно управление на МВР няколко пъти най-добросъвестно ми се обаждаше по телефона офицерът Тошевски, с когото не се срещнахме поради съображения и причини, намиращи се при мен, а не при него.
         Нужно е да Ви подчертая, че
         още при срещата ни с Районния прокурор аз изрично схванах това, което след това и
         самият прокурор изрично подчерта –
         че в съответствие с функционалната си компетентност
         както Първо Районно управление на МВР, така и Районната прокуратура
         могат да търсят въпросните дейци и техните поръчители единствено сред т. нар. криминален контингент.

         Нужно е изрично да подчертая, че още тогава аз възразих и пределно ясно заявих на г-н Районния прокурор:
         първо, че съм абсолютно категоричен, че
       както въпросните дейци, така и техните поръчители трябва да бъдат търсени
       вън от криминалния контингент,
         поради което считам, че направеното в това отношение от Върховната касационна прокуратура разпореждане за извършване на процесуални действия е адресирано не към когото трябва;

         второ, че както дейците,
       така и техните поръчители
       са хора от онова структурно ниво на мафията, което определя кой да бъде Президент на България, кой да бъде Министър-председател, и пр.,
         тъй като в България държавата е само едно от най-ниско йерархичните структурни звена на Червената мафия;

         трето, че самият Главен прокурор много добре знае кои точно кръгове или среди са заинтересувани от извършването на това нещо против мен, тъй като лично при него се намират всичките мои изключително многобройни писмени изложения, съдържащи имената и фактите относно престъпната дейност на изключително много лица, висши офицери от уж бившата Държавна сигурност и от КГБ, които именно днес ръководят Червената мафия, и че именно те са тези, които имат интерес да ме мотивират да спра да настоявам за това, те да бъдат съдени за извършените от тях престъпления.
ІІ.
         Господин Главен прокурор,
         Много добре известно е, че както комунистическата, така и уж днес демократическата прокуратура винаги е държала да има абсолютния монопол върху информацията, съхранявана в нейните папки. Лично Вие много добре знаете, че още от 1975 г. аз започнах да нарушавам този монопол, като започнах да раздавам на колегите си (включително и лично на самия Вас!) копия от всичко, което пишех до тази институция. Нещо повече – Вие много добре знаете, че от 1982 г. аз започнах да нарушавам този монопол на прокуратурата, като започнах да раздавам копия от написаното от мен на повечето западни посолства у нас, заради което именно и бях осъден и престоях в затвора шест години и половина. И ако през това време останах жив, то е именно благодарение на това, че бях успял да наруша монопола на ДС и на прокуратурата върху информацията, свързана с мен.
         Вие, господин Главен прокурор, много добре знаете, че аз и днес правя същото. Нещо повече – Вие много добре знаете, че всичките тези текстове днес аз вече ги издавам в поредицата от обемисти томове на книгата ми “Документ за самоличност. Политическа документалистика”, от която книга Вие имате вече точно Пет (5) томове. Вече е под печат и Том 6.
         Така че Вашият личен монопол върху написаното от мен, включително и върху написаното от мен до Вас като Главен прокурор, просто не съществува и не е възможен. Това, разбира се, го знаете не само Вие, но и тези, чиито имена се срещат в текстовете на написаното от мен до Вас. Знаят го и стотиците читатели на тези обемисти книги.
         И така:
         1) Отворете на стр. 297-301 на Том 5 на въпросната моя книга. Там е публикувано моето писмо лично до Вас, което има дата 27 ноември 2000 г. В него изрично съм написал, че през юли адвокатът Ts. S. ми бе заявил, че е специално изпратен при мен и е упълномощен да ме уведоми, че ако искам аз и семейството ми да са живи, е необходимо да спра да пиша каквито и да са искания за разследвания на извършените срещу мен престъпления, и най-вече, да не обжалвам отказите на прокуратурата по повод моите искания, както и да спра да разпространявам в посолствата каквото и да е написано от мен.
         2) Отворете предните и следващите страници на същата книга, и там Вие ще видите, че това предупреждение на въпросния адвокат е имало за цел да обезпечи абсолютното беззаконие, извършено от подчинения лично на Вас военен прокурор полковник Ганчев, което беззаконие той несъмнено бе извършил с Вашето знание и съгласие.
         Става въпрос за това, че същият този подчинен лично на Вас военен прокурор полковник Ганчев по най-противозаконен начин беше организирал прекратяването на следственото дело против няколко души офицери от Държавна сигурност, което дело преди това бе образувано от военния прокурор полковник Николай Колев (същият този Колев, който по-късно бе разстрелян от мафията и за убийството на който Едвин Сугарев публично обвини лично Вас като поръчител на разстрела).
         Днес, господин Главен прокурор, аз намирам за напълно основателно да считам, че ситуацията е аналогична.
         Тези “елегантни и учтиви господа” (странно е, че само няколко дни след събитието с мен Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов въведе в публична употреба ироничния израз „елегантни, добре облечени и добре възпитани бизнесмени”),
         които бяха изпратени при мен като „пощальони”,
         бяха изпратени в контекста на моите поредни непримирими искания пред Вас за разследване и съдене на поредните разкрити и по най-категоричен начин доказани от мен престъпления,
         извършени от хора, които и аз, и лично Вие много добре познаваме и много добре знаем с какво са се занимавали по-рано и се занимават днес.
ІІІ.
         Господин Главен прокурор,
         За мен е абсолютно несъмнено, че
       въпросното оперативно мероприятие има т. нар. “елиминационен характер.
         Главният въпрос, обаче, е “за какво елиминиране става дума?
         Първият и засега най-убедителният за мен отговор в това отношение се свежда до това, че целта е била чрез директна „елегантна” заплаха да бъде мотивирано и обезпечено моето мълчание в интерес на нарушаващите моите законни права и интереси противозаконни действия на прокуратурата.
         Вторият възможен отговор на главният въпрос всъщност представлява допълнителен архитектурен дизайн на първия и при него моите съображения се свеждат до следното: за да бъде обезпечен същият резултат е било необходимо прилагането на една много по-широка офанзива, същността на която е или да бъде разкрито и доказано мое минало заплитане в криминогенни ситуации, или да бъде обезпечено сегашното ми заплитане в такива ситуации, които след това да бъдат използувани за прилагане на шантаж върху мен.
         Така напр. при този вариант е било заложено върху следното съображение: елегантната заплаха да ме мотивира да напиша жалба, която жалба след това да бъде използувана като законен повод и правно основание за извършване на широкомащабни проучвания, в резултат на които да бъде доказан някакъв факт, който да даде основание към мен да бъде отправено шантажното обвинение за връзки с някои от най-ниските етажи и слоеве на престъпния свят. Като напр.: а) връзки с бивши криминални затворници, с които някога съм бил в затвора, и които днес са видни “бизнесмени”; или б) даване на правни съвети на престъпници - така напр. много добре известно е, че почти 60-70 % от доцентите и професорите по право по един или друг начин са свързани с мафията, на която дават правни съвети и от които получават тлъсти хонорари. Така, много добре известно е, че в сейфовете на Червената мафията и в сейфовете на Главния прокурор се намират множество папки, доказващи престъпната дейност на изключително голяма част от доцентите и професорите по право, които отвреме-навреме ту ги издигат като видни политици, ту ги смачкват и не им дават никаква възможност да кажат макар и две думи против господарите си.
         Само че мен там никога няма да ме намерите, и лично Вие, господин Филчев, много добре знаете това!
         Както и да е!
         По-нататъшното замотаване на преписката в Първо Районно управление на МВР и в Районната прокуратура е безсмислено.
19 ноември 2003 г.                       Янко Н. Янков

Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         От приложените доказателства е видно, че
         СЕ КАСАЕ ЗА ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА,
      И ЧЕ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТНОСНО ХОДА НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ.

Пето уточнение по съществото на казуса:
         От приложеното доказателство е видно, че:
         Е НАЛИЦЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДУМИШЛЕНО ИЗВЪРШЕНА
         КАКТО ОТ служители на специалните държавни служби,
         ТАКА И ОТ служители на Прокуратурата,
         които в престъпен интерес на престъпниците 
         са отказали да извършат разследване на посочените от мен факти, обстоятелства и аргументи,
         която дейност следва да бъде подложена на прецизно легитимно разследване.
(... ... ... )
19 Септември 2011 г.                              Янко Н. Янков


*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

Днес, 07 Септември 2013 г. ,
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти,
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
07 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар