2013-09-02

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 641Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
05 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 641


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 10 Октомври и регистрирано на 11 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 50“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006,    ----    11.10.2011;
с. 1-20.


*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:
Раздел ІІ:
Първо уточнение по съществото на казуса:
         Приложено представям 1 (една) страница КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор и на Софийската градска прокуратура.
         Уточнявам, че от приложените доказателства е видно, че В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ бившата ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ и от сегашните СПЕЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
       Прокуратурата е отказала да проведе легитимно ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО
       И НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ се е съобразила с истината,
       НО И ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛА С ЛЕГИТИМЕН АКТ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ);

       ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ДАЛА КОПИЕ ОТ Т. НАР. „РЕЗОЛЮЦИЯ“,
       А САМО МЕ Е „УВЕДОМИЛА“,
       ЧЕ Е БИЛА ИЗДАДЕНА НЯКАКВА СИ РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ОТКАЗ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ,

       ПРИ КОЕТО Е ИЗТЪКНАТ „АРТУМЕНТЪТ“,
       ЧЕ ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
       ПРИ КОЕТО ВЪОБЩЕ НЕ Е УТОЧНЕНО
       КАКТО ЗА КАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СТАВА ДУМА,
       ТАКА И ПО КАКЪВ НАЧИН Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ ЛИПСВАТ ТАКИВА ДАННИ.

         От визираната документация е видно, че е налице ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       извършена и извършвана
       от    специалните държавни служби като институционални структури,
       от ангажирани с дейността на тези служби отделни лица,
       от служители на Министерството на вътрешните работи,
       от Прокуратурата и от служители на прокурорската институция -  
       по повод и във връзка с която престъпна дейност,
       отделно от това,

       Прокуратурата и нейните служебни лица,
       МАКАР И ДА СА БИЛИ НАДЛЕЖНО ИНФОРМИРАНИ,
       са извършили множество брутални престъпни нарушения на Европейското и на българското Право,
       на моите права и интереси и на правата и интересите на моите близки,  

       като фактически са отказали да извършат легитимни разследвания,

       и така НЕ САМО СА обезпечили безотговорност за извършителите на престъпленията,
       НО И СА СЕ ПРИСЪЕДИНИЛИ към престъпниците като техни ФАКТИЧЕСКИ СЪУЧАСТНИЦИ.

*************
Второ уточнение по съществото на казуса:
         От приложените доказателства е видно, че на 08 Септември 2011 г. Прокурорът при Софийската градска прокуратура Първолета Никова
         ми е изпратила текст, съдържащ само три реда
         и не отговарящ на абсолютно никакви юридически изасквания относно актовете на прокуратурата.

         Така, съгласно този текст тя ме „удедомява“, че по визираната преписка е отказано образуване на досъдебно производство,
         че отказът е „постановен“ не с „Постановление“, както е редно това да бъде,
         а с „Резолюция“, издадена от незнайно кого,
         като на мен въобще не ми е предоставен самият текст на тази „Резолюция“;
         освен това съгласно текста отказът е бил обоснован „поради липса на данни за извършено престъпление“, при което въобще не е посочено как и по какъв начин е била установена въпросната „липса на данни“.

         От предоставения ми текст е видно, че
         АРГУМЕНТАЦИЯТА на визираната Прокурорка
         е абсолютно КРЕТЕНОИДНА,

         НО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА декларирам,
         че макар и сред българските юристи да битува силно основателната убеденост,
         че кретеноидността е едно от основните изисквания за професионална пригодност на магистратите,

         АЗ ВСЕ ПАК СЪМ ОРИЕНТИРАН КЪМ СХВАЩАНЕТО, ЧЕ тя, кретеноидността, все пак е несъмнено оневиняващо обстоятелство
         и че в случая, дори и тя наистина да съществува (в което не съм убеден!),
         ВСЕ ПАК СЪМ КАТЕГОРИЧНО ориентиран към схващането,
         ЧЕ СТАВА ДУМА ЗА НЕЩО МНОГО ПОВЕЧЕ
      – ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,

      извършено от магистрат в полза на престъпниците от бившите и от сегашните специални служби.

         Впрочем, държа да уточня, че преди да стане прокурор в Софийска градска прокуратура, Първолета Никова е била следовател в Окръжна следствена служба - Бургас; че тя е станала прокурор през 2005 г., когато е назначена в Районна прокуратура - Средец (бившето Грудово), а след това е прехвърлена в Софийската градска прокуратура; че това прехвърляне в София е било станало благодарение на протекциите на заместник-главния прокурор Камен Ситнилски,
         който е агент и офицер на комунистическата държавна сигурност и беше завеждащ отдел в Главната прокуратура още по времето на Тодор Живков.

         Държа да уточня, също така, че Първолета Никова е ноторно известна като
         СКАНДАЛЕН ПОРЪЧКОВ ПРОКУРОР,
         ЗА ПРЕСТЪПНАТА (В ПОЛЗА НА СЛУЖБИТЕ И НА МАФИЯТА) ДЕЙНОСТ
         НА КОГОТО В МЕДИИТЕ СЕ СЪДЪРЖАТ ГОЛЯМ БРОЙ ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ.

*************
Трето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че
         В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, 
         въпреки несъмнено много добре известните й факти 
         ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА
         И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.


*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

Днес, 05 Септември 2013 г. ,
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

въпреки несъмнено много добре известните й факти,

ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
05 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар