2013-09-10

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 650Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
14 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 650


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП № 13033 / 2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни
и
обезпечаване на ТОТАЛНА
(наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност
за
престъпната съдийска дейност
на всеки съдия,
официално действуващ като такъв по
НОХ дело № 30-СА от 1984 г.
по описа на Наказателната колегия на Софийския градски съд.

Отнася се за официално прикрит като правосъдие
фактически противоправен и престъпен отказ
да се извърши легитимно правораздаване.

Отнася се за престъпна дейност,
извършена в престъпна полза на
държавни и други секретни (специални)
служби и формирования

Отнася се за
ПРЕСТЪПНА СЕЛЕКТИВНО-ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.

В тук визираното съдебно дело тази престъпна дейност на съдиите
е извършена
както
ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ХОРА ОТ СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МИ,
така и
в полза на секретните оперативни мероприятия на комунистическата Държавна сигурност,
като по-точно е извършена
от следните съдии:

Първоинстанционен съд - Присъда, 24.12.1984 г.
– 12 години затвор при строг режим:
Тотка Янева,
Анка Бичова,
Иван Миланов,
Любен Клявчев (прокурор);

Второинстанционен Върховен съд - Решение, 26.02.1985 г.
– 6 години и 6 месеци затвор при строг режим:
Милчо Теодосиев,
Иван Антонов,
Иван Ефремов,
Крачун Павлов (прокурор),

Надзорен Върховен съд - Резолюция, 31.07.1985 г. 
– 6 години и 6 месеци затвор при строг режим):
Ташо Ташев,
Любен Атанасов,
Добри Петрунов,

Надзорен Върховен съд - Резолюция, 26.06.1986 г.
– 6 години и 6 месеци затвор при строг режим:
Младен Данаилов,
Дамянка Воденичарска,
Стефанка Стоянова,

--- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---

Надзорен състав - Общо събрание на наказателните колегии на Върховния съд,
Решение, 30 Март 1990 г.  
След пълното изтърпяване на присъдата
(станало ПРИ КОШМАРНИ И УБИЙСТВЕНИ УСЛОВИЯ)
Е ПОСТАНОВЕНО ПЪЛНО ОНЕВИНЯВАНЕ
КАТО НЕВИННО ОСЪДЕН
ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА:
Иван Палазов,
генерал Милан Ангелов,
Милчо Теодосиев (участвувал в осъждането),
Бочо Петров,
Ташо Ташев (участвувал в осъждането),
Венцеслав Очков,
Иван Антонов,
Младен Данаилов (участвувал в осъждането),
Добри Петрунов (участвувал в осъждането),
Дамянка Воденичарска (участвувала в осъждането),
Тодорка Маличнчева,
Тодор Тодоров,
Христо Ковачев,
Цвятко Миланов,
Ангел Русев,
Стефка Стоянова,
Пеню Пейчев,
Николай Христов,
Кръстю Петров,
Марин Чернев,
Танка Попова,
Людмила Стаменова,
майор Петър Раймундов,
Савка Стоянова,
Божидар Сукнаров,
подполковник Юри Герджиков,
капитан Гроздан Илиев.

Съдиите, участвували веднъж в осъждането ми и втори път в оневиняването ми
никога не дадоха отговор на въпроса
Кога са действували по силата на личната си независимима съдийска съвест – при осъждането или при оневиняването ми?“.

Моят отговор е, че и в двата случая са действували като агентурно-зависими лица,
изпълняващи разпорежданията на господарате си от специалните служби (комунистическата и посткомунистическата Държавна сигурност).
       Същото се отнася и за останалите съдии, участвували в оневиняването ми – преди това те много добре са знаели всички подробности и факти относно осъждането ми и са разполагали с достатъчно ефективни юридически и фактически механизми да протестират срещу и да се противопоставят на противозаконното ми осъждане и кошмарното и убийственото ми третиране в затвора, както и кошмарното и убийственото третиране през това време на най-близките ми хора,
НО НЕ СА ГО БИЛИ НАПРАВИЛИ ИМЕННО ПОРАДИ АГЕНТУРНАТА СИ ЗАВИСИМОСТ.

Уточнявам, че в пряка и неразривна връзка с това ми искане се намират голямо множество предшествуващи ги
(в продължение на четвърт век!!!)
официални искания, надлежно регистрирани в офиса на Главния прокурор,
по които никога не е била предприемана никаква процедура и
никога не ми е бил даван никакъв отговор.


---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
14 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

1 коментар:

  1. "Няма коментари"... Нема и да има, Янко. Скрили сме се като мишки в дупките и само гледаме да не ни личи по нещо, че сме чели това, което си написал. Че току-виж може да го отнесеме като пенсионер - типов хлеб.

    ОтговорИзтриване