2013-09-11

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 652Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
16 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 652


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП № 13033 / 2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Необходимостта от пълен публичен информационен достъп до всички данни
и
обезпечаване на ТОТАЛНА
(наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност
за
престъпната съдийска дейност
на съдия Росица Лолова,
официално действуваща като съдия по
АПХ дело № 302 / 1987 г.
по описа на Районния съд град Девня, окръг Варна.

Отнася се за официално прикрит като правосъдие
фактически противоправен и престъпен отказ
да се извърши легитимно правораздаване.

Отнася се за престъпна дейност,
извършена в престъпна полза на
държавни и други секретни (специални)
служби и формирования.

Отнася се за
ПРЕСТЪПНА СЕЛЕКТИВНО-ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
осъществявана срещу всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват като носители на човешко достойнство и като носители на висок Дух на противопоставителност срещу различните форми на комунистическото обществено-политическо Зло.

В тук визираното съдебно дело тази престъпна дейност на визирания съдия
е извършена
както
ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И НАЙ-БЛИЗКИТЕ МИ ХОРА ОТ СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МИ,
така и
в полза на секретните оперативни мероприятия на комунистическата Държавна сигурност.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в пряка и неразривна връзка с това искане за разследване се намират и следните мои официални искания за разследване:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Юни и регистрирано на 10 Юни 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 9“,
вх. рег. № ВКП № 11966 /10, V ---- 10.06.2011;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември и регистрирано на 13 Септември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 23“,
вх. рег. № ВКП № И–85 / 1999 – 13.09.2011,
впоследствие заведено на нов номер ВКП 10317 / 11, ІІ - ,

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 14 Септември и регистрирано на 15 Септември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 24“,
вх. рег. № ВКП № 10372 / 15.09.2011,

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Октомври и регистрирано на 25 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 65“,
вх. рег. № ВКП № 37340 / 04, І–Б --- 25.10.2011,

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Април и регистрирано на 24 Април 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 555“,
вх. рег. № ВКП № 3307 / 13, ІІ --- 24.04.2013,

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Август и регистрирано на 09 Август 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 615“,
вх. рег. № ВКП № 3307 / 13, ІІ --- 09.08.2013,

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 13 Септември и регистрирано на 09 Септември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 649“,
вх. рег. № ВКП № 13033 / 13, V --- 09.09.2013,

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Уточнявам, че в архива на същото това дело би следвало да се намира оригиналният текст на моята официална „Жалба“, адресирана до Председателя на Районния съд град Девня, окръг Варна,
            която жалба е официално изпратена от администрацията на Софийския централен затвор, където е регистрирана с изх. №13 от 15.03.1988 г.
            Уточнявам, че от текста на тази моя „Жалба“ е видно, че няколко месеци преди това, в началото на месец декември 1987 г., в Софийския централен затвор, където аз съм се намирал по това време,
            е било получено разпореждане аз да бъда предоставен на специален екип военизирани лица,
            който да осъществят моето т. нар. „конвоиране“ до град Девня, където да бъда предоставен на органите на местното управление на МВР, които да ме предоставят на Районния съд с оглед разглеждането на визираната съдебна процедура.

            Уточнявам, че от текста на тази моя „Жалба“ е видно, че аз веднага съм бил заявил:
Категоричен съм, че липсват каквито и да са правнорелевантни факти и основания за съществуването на това мистериозно дело“.

            Уточнявам, че от текста на тази моя „Жалба“ е видно, че впоследствие конвоирането ми е било отменено и аз не съм бил конвоиран;  
            а от по-горе визираните текстове е видно, че именно аз съм бил направил така, че конвоирането ми да бъде невъзможно по друг начин, освен като мъртъв труп и че именно поради това то е било отменено.

            Уточнявам, че от по-горе визираните текстове е видно, че:
            ***Ако съм бил конвоиран,  моето пребиваване там е щяло да съвпадне с мощен взрив в Завода за полимери, където са били загинали 10 (десет) души и са били ранени 18 (осемнадесет) души;

         ***Много време по-късно, на 22 Април 1999 г. Военният прокурор от Върховната касационна прокуратура полковник Николай Колев е бил извършил проучване и е бил официално подписал и регистрирал „Постановление за образуване на предварително производство“ (ВКП, № И 85 / 22.04.1999 г.),
         в което е посочил официалната си констатация,
         че по онова време комунистическата Държавна сигурност е била вербувала и възложина на определени лица официално да заявят, че там, в град Девня, по времето на моето принудително установяване за принудителен труд в Завода за полимери,
         аз съм бил организирал военно-терористична група, задачата на която е била да извърши терористични взривове на територията на заводите в града.

         *** Съвсем наскоро след това Военният прокурор полковник Николай Колев бе демонстративно разстрелян на улицата; че до ден-днешен неговите убийци не са разкрити; и че
         веднага след това шефът на военната прокуратура полковник Николай Ганчев е извършил брутално престъпление,  като е отменил разаследването; за което, впрочем, съвсем наскоро след това е бил повишен в чин генерал.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***
            Уточнявам, че така или иначе, погледнато отделно, самостоятелно и независимо от визираната тереристична теза,
посоченото съдебно дело
не е имало обсолютно никави фактически и правни основания за съществуване,

и е било образувано в абсолютно драстично и брутално престъпно противоречие с действуващите по онова време правни и законови нормативни правила;

и именно това обстоятелство
дава абсолютно пълния т. нар.  
„фактически състав“
да бъде направен
НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИЯТ  ИЗВОД,
че това съдебно дело
е имало статуса на
военно-оперативен модус или функция,
имаща предназначението
аз да бъда принудително отведен
на местото на престъплението.
Така,
поне за мен е повече от очевидно,
че визираната съдия Росица Лолова
е действувала като
престъпен агент-провокатор
в изпълнение на
престъпни оперативни мероприятия
на престъпната комунистическа
Държавна сигурност.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
16 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар