2013-09-03

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 645Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
09 Септември 2013 г.                                                                                           

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 645


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 06 Ноември и регистрирано на 07 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 77“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ   ----    07.11.2011;
с. 1-37.


*** *** *** *** *** *** ***

            Уточнявам, че в така визираната папка е позициониран следният  казус:
(... ... ... )
Раздел І:
Първо уточнение по съществото на казуса:
         Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

         Тук визираната серия на моите искания за разследване на
         голямото множество отделни престъпни актове (престъпления),
         извършени от Специалните държавни служби и от неразривно свързаните с тях (и фактически подчинени на тях) Полиция, Прокуратура, Съд, Правителство и други държавни институции,  
         по същество е актуализирано възпроизвеждане на вече надлежно направени преди това такива искания за разследвания,
         по повод и във връзка с които досега не е било предприемано нито едно ЛЕГИТИМНО разследване;

       става дума
       за повече от 200 (двеста) отделни престъпни актове, извършени през двадесет(20)годишния период от началото на 1990 г. до днес (края на 2011 г.),
       както и
       за повече от 200 (двеста) отделни престъпни актове, извършени през двадесет(20)годишния период от 1970 г. до края на 1989 г.,

         подробното описание на които отделни престъпни актове се съдържа
         КАКТО ВЪВ все още непубликувания архив на комунистическата Държавна сигурност,
         ТАКА И ВЪВ все още непубликувания архив на комунистическите прокурорски и съдебни институции,
         ТАКА И ВЪВ все още непубликувания архив на сегашните (посткомунистически) съдебни институции,

         ТАКА И В моя личен архив, публикуван в следните книжни издания:
         11 (единадесет) официално издадени (и депозирани в множество български, европейски, американски и други библиотеки) обемисти книжни издания, озаглавени: „Документ за самоличност. Политическа документалистика“, голям издателски формат – 70Х100Х16, Том 1 (640 стр.), Том 2 (576 стр.), Том 3 (576 стр.), Том 4 (568 стр.), Том 5 (546 стр.), Том 6 (526 стр.), Том 7 (546 с.), Том 8 (640 стр.), Том 9 (620 стр.), Том 10 (419 стр.) и Том 11 (202 стр.) – общо почти шест (6) хиляди страници;
         Българският посткомунистически геноцид. Документалистика“ (427 cтр.);
         Политическите убийства. Книга І. Кой уби Володя Наков“ (150 стр.);
         Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов“, (156 стр.);
         Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. Политическа документалистика, Книга Първа“ (144 стр.).

         Само мимоходом държа да отбележа, че
         ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните секретни оператавни мероприятия на тайните (специалните) служби и на публичните демонстративни мероприятия на официалните органи на държавната власт
         Е СМЪРТТА НА ШЕСТ ДУШИ ЧЛЕНОВЕ НА МОЯТА ФАМИЛИЯ;
 
         А ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ от изключително многобройните мероприятия на специалните служби, насочени към сломяване на моята воля и на моята мотивация за търсене на наказателна и репараторна отговорност
         са изключително многобройните репресивни и шантажни акции срещу членовете на семейството ми,
         изключително многобройните нападения лично върху мен,
       включително и два опити за убийство, завършили с осакатяващи травми;

         ПРИ ТОВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ФАКТЪТ, ЧЕ
         САМО ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА,

         на 20 Май 2010 г., надлежно съм регистрирал (вх. рег.№ 4379/20.05.2010 г.) в офиса на Министър-Председателя Бойко Борисов официален писмен текст, в който изрично съм написал, че ЕДНО ИЗРИЧНО И ПОИМЕННО ПОСОЧЕНО ЛИЦЕ, което е кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР и Правителството „добронамерено“ ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата си, спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби, които именно са виновни като разпоредители и обезпечители на извършването на въпросните нарушения на правата ми;

         СЛЕД КОЕТО,
         тъй като В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ Министър-Председателят Бойко Борисов НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ АБСОЛЮТНО НИЩО,
         на 21 Юни 2010 г. върху мен бе извършено ДРАСТИЧНО ПОКУШЕНИЕ,
         при което, с очевидно демонстративна цел направиха това не само точно в центъра на София, не само точно пред Съдебната палата, но и точно пред охранителните видеокамери,
         като две очевидно професионално обучени лица със железен предмет (нунчаку - nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета; в изключително многобройните ми искания за разследване изрично и ясно съм написал, че
         визираното покушение ми дава основанието да считам, че НАЙ-ВЕРОЯТНО целта е била да ме ударят по главата и да ме убият,
         но че единствено моето внезапно, инстинктивно бързо (на бивш спортист) отместване само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е стоварило върху рамото, като по този начин убийството е било „заменено“ с осакатяване;

         СЛЕД КОЕТО, ВЕЧЕ ВТОРА ГОДИНА,
       ПРОКУРАТУРАТА КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРЕДПРИЕМА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СЪБИТИЕТО,
         който факт несъмнено има характера на индиция, имплицитно разкриваща, че визираното покушение има характера на специално оперативно мероприятие, възложено от свръхелитите на българския клан на руската Червена мафия и изпълнено от специалните държавни служби.

         Впрочем, държа да отбележа, че
         с финансово-икономическия, технологическия, кадровия, организационния и прочее
       РЕСУРС
       ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НЕЩА

         РАЗПОЛАГАТ НЕ САМО ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,
         НО И ТЕХНИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ГОСПОДАРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
         КЪМ КОЙТО КЛАН ДНЕС ПРИНАДЛЕЖАТ

         ГОЛЯМ БРОЙ БИВШИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ОФИЦЕРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (специалисти именно по такъв вид дейност),
         КОИТО ДНЕС СА ВИДНИ БИЗНЕСМЕНИ,

       ЗА НАКАЗАТЕЛНАТА И РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОИТО
       АЗ НЕ САМО НЕ СЪМ СПИРАЛ ДА НАСТОЯВАМ,
       НО И ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЪМ ОСОБЕНО СИЛНО НАСТОЯТЕЛЕН.

Второ уточнение по съществото на казуса:
         Приложено представям 6 (шест) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,
         надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор, Върховната касационна прокуратура, Президента на България и редица други български, европейски и световни институции.

Трето уточнение по съществото на казуса:
         От приложеното доказателство е видно, че
         на 22 януари 2007 г. надлежно съм регистрирал
         в офиса на Главния прокурор
         в офиса на Върховната касационна прокуратура
         официален текст, съдържащ ясно посочени факти и обстоятелства и ясно изразено искане на разследване на извършената престъпна дейност.

Четвърто уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че пълният текст на визираното искане за разследване
         е публикуван в специално книжно издание, което издание има следните издателски характеристики:
         Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, Издателство „Янус”, С., 2007, ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат), 640 с.;

         Обръщам специално внимание на факта, че точното съдържание на визирания  текст гласи:

До Главния прокурор
бул. “Витоша” № 2 , 1000 София
към: 6527 / 28.11.2000 г.; 09.11.2006 г.;
05, 08 и 15.01.2007 г.;
ВКП 6639 / 99.ІІІ.б;

         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,
І)
         Изрично, ясно и категорично настоявам да изискате от архивите на Президента, Председателя на Министерския съвет, Министъра на вътрешните работи и Главния прокурор моето адресирано до тях
         писмо, имащо дата 20 ноември 1998 г., и това писмо да бъде комплектувано за съвместно разглеждане към настоящата прокурорска преписка.

         Във връзка с необходимостта от това комплектуване за съвместно разглеждане уточнявам следното:

         1) до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор на това писмо от нито един от неговите адресати, а острата необходимост от отговор в това отношение не само не е отпаднала, но дори е станала още по-остра;

         2) посоченото писмо е публикувано на с. 217-225 от Том 4 на моята книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

         3) със същото писмо изрично, ясно и категорично съм поискал да ми бъде отговорено на следните въпроси:
         а)Съществуват ли днес по отношение на мен, съпругата ми, децата ми и майка ми такива секретни оперативни разработки, каквито по-рано се извършваха само от Държавна сигурност, а днес се извършват и могат да се извършват както от тайните служби на МВР, така и (преди всичко!) от органите на Червената мафия?”;
         б)Съществува ли официален правен, политически и икономически механизъм в България за обезпечаване и защита на гражданите от специалните противозаконни икономически и политически стратегии по отношение на тях от страна на “органите” на Червената мафия и тези на тайните служби на МВР, подчинени на мафията?”.

ІІ)
         Изрично, ясно и категорично настоявам:
         Първо, да изискате от архивите на Президента, Министъра на вътрешните работи и Главния прокурор моите две адресирани до тях писма, имащи дата 14 декември 1998 г. и 07 юни 1999 г., и тези писма да бъдат комплектувани за съвместно разглеждане към настоящата прокурорска преписка;
         Второ, да изискате следствено дело № 27 от 1999 г. по описа на Националната следствена служба, заведено против Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград.

         Във връзка с необходимостта от това комплектуване за съвместно разглеждане уточнявам следното:

         1) до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор на тези писма от нито един от неговите адресати, а острана необходимост от отговор в това отношение не само не е отпаднала, но дори е станала още по-остра;

         2) посочените писма са публикувани на с. 377-382 и с. 527-536 от Том 4 на моята книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

         3) от тези писма изрично, ясно и категорично е видно, че:
         а) въпросният Ангел Георгиев Грънчаров е бил подложен на специална строго секретна оперативна разработка от ръководената от генерал Атанас Атанасов Националната служба за сигурност;
         б) първоначално, в продължение на сравнително дълъг период от време, българските специални тайни служби са се опитвали да го привлекат, подстрекаят и дори насила да го “набутат” към прояви в сферата на национализма, расизма и фашизма”;
         в) впоследствие, след като той все пак категорично не е бил допуснал никакви прояви в това отношение, той е бил обвинен в извършването именно на такава дейност;

              г) накрая, и в крайна сметка, следователят по делото Михаил Генов (който е мой бивш студент) в личен разговор с мен изрично и ясно ми е казал, че
      на него му е било дадено строго секретно предписание,
      съгласно което той е трябвало да направи така, че Ангел Грънчаров да бъде трансформиран във втори, разкайващ се и помагащ на обвинението обвиняем,
      а като първи обвиняем да бъде конституиран Янко Николов Янков,
      който да бъде обвинен като „ръководител на националистически, расови и фашистки прояви”,
         и по-специално като „подбудител и ръководител на Ангел Грънчаров.

ІІІ)
         Изрично, ясно и категорично настоявам да изискате от архивите на Главния прокурор моето адресирано до него писмо, имащо дата 23 март 2002 г., и това писмо да бъде комплектувано за съвместно разглеждане към настоящата прокурорска преписка.

         Във връзка с необходимостта от това комплектуване за съвместно разглеждане уточнявам следното:

         1) до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор на това писмо, а острана необходимост от отговор в това отношение не само не е отпаднала, но дори е станала още по-остра;

         2) посоченото писмо е публикувано на с. 476-489 от Том 5 на моята книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

         3) от това писмо изрично, ясно и категорично е видно, че обръщайки се към Главния прокурор, съм написал следното:

         Господин Главен прокурор, настоявам за следното:
                     1) Да разпоредите да бъде извършена проверка и разследване срещу дейността на понастоящем действуващите български тайни служби, като проучите посочените от мен факти и обстоятелства, разкриващи противозаконния характер на тази дейност;
                     2) Да разследвате противозаконната дейност на сегашните тайни служби по отношение на Ангел Грънчаров;
                     3) Да разследвате противозаконната дейност на сегашните тайни служби по отношение на мен, доказателствата за която се съдържат в документалния масив по отношение на Ангел Грънчаров. 23 март 2002 г. Янко Н. Янков.

ІV)
         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,
         Отново настоявам за прецизно разследване на извършената през посочения период от време против мен престъпна дейност на сегашните български тайни служби.
22 януари 2007 г.                          Янко Н. Янков

Пето уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визираните доказателства е видно, че
         ДО ДНЕС ПРОКУРАТУРАТА НЕ МИ Е ДАЛА (ПРЕДОСТАВИЛА)
       АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР
       НА МОЕТО ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

       И ЧЕ ОЧЕВИДНО В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

       ПРОКУРАТУРАТА СЕ Е ПОСТАРАЛА ДА ОСИГУРИ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПЪЛНА И АБСОЛЮТНА БЕЗОТГОВОРНОСТ.

Шесто уточнение по съществото на казуса:
         От приложените и визирани доказателства е видно, че
         В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, 
         въпреки несъмнено много добре известните й факти 
         ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ 
         ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
         КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.
 (... ... ... )
06 Ноември 2011 г.                                  Янко Н. Янков


*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

Днес, 09 Септември 2013 г. ,
категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че
до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,

за дейността на които
е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти,
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДЕВЕТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДЕВЕТ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
09 Септември 2013 г.                                                         Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар