2018-04-19

(19 Април 2018 г.), Шестдесет и седми Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически – ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализирания отдел за убийства, както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

19 Април 2018 г.

 

Шестдесет и седми Меморандум

До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактическиПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник,

извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба,

включително и обезпечаващ функционирането

на специализирания отдел за убийства,

както и фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) на неоколониалния ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко В ИМЕТО НА МЪКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСИЧКИТЕ МЪРТВИ

И ВСИЧКИТЕ ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ МОИ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО

И ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА

на тук визираният ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи и обезпечаващ кръвожадното функциониране на действуващият ПРАВИТЕЛСТВЕНО МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

открито и пределно ясно заявявам,

че го ПРОКЛИНЯМ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Също така изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран В ПРИЕМНИЯТ ОФИС НА МИНИСТЪРА на 16-ти Януари (ПРИ КОЕТО, само минути след това бех арестуван по обвинение, че в продължение на много месеци съм бил издирван и съм се укривал (в приемната на Министъра; където всяка седмица ДВА ИЛИ ТРИ ПЪТИ лично съм се явявал, за да регистрирам поредният си Меморандум!!!),

            ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че КАКТО пред надлежните български институции, ТАКА И пред редица европейски и международни институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

            в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства

в буквалният смисъл на думата са ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата цел за осъществяване на изключително високо-интензивна „превантивна функция”

срещу абсолютно всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално

Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на

Справедливост и Правосъдие от виновните престъпни дейци.

 

            Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

сме подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

              Нещо повече – ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) отделни конкретни казуси, при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение, че от всеки отделен казус е недвусмислено ОЧЕВАДНО ВИДНО, че всичкото това неприкрито нагло се извършва от самите специални служби и институции на държавата

И ИМА ДЕМОНСТРАТИВНО ЯВЕН

ПРЕСТЪПЕН ДИКТАТОРСКИ РЕПРЕСИВЕН ХАРАКТЕР.

 

            Така, в контекста на визираната ситуация по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта, че

            на 13 Април, официално съм връчил (предоставил) на Техни Превъзходителства посланиците на Руската федерация и САЩ моят така наречен Тридесети (30-ти) персонален Меморандум до поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин,

            към който меморандум съм приложил копия от 3 (три) мои официални писма до българския Президент относно СПИСЪК на част от голям брой конкретни казуси за престъпна дейност, по които казуси в продължение на вече много десетилетия безуспешно търся Правосъдие пред българските институции.

            Акуратно надлежно уточнявам, че ТЕЗИ ТЕКСТОВЕ СА ОФИЦИАЛНО ПУБЛИКУВАНИ В МОИТЕ ДВА ИНТЕРНЕТ-САЙТОВЕ.

 

            Също така акуратно уточнявам, че официално съм предприел специални процедури пред редица други дипломатически мисии, и че от всичките институции и високопоставени престъпни изверги на управляващата престъпна хунта очаквам както до сега да продължа да получавам систематичните не по-малко жестоки, но много по-перверзни репресии, отколкото беха репресиите по времето на класическия регионален комунизъм.

 

 

ІІ.

            Така, тук и сега,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВОКАЦИИ

КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ, СВЕТОВНИТЕ

И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

            ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица, 

            ТАКА И С ОГЛЕД на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби,

            ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности, поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство, са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

            и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране.

 

 

ІІІ.

            Така, в контекста на визираните факти и обстоятелства, в частност, в тук визираният КАЗУС относно

престъпната ТЕРОРИСТИЧНА дейност

на комунистическите и посткомунистическите специални служби, прокуратура и съд

обслужващи

ДИКТАТОРСКИ РЕПРЕСИВНИЯ КОЛОНИАЛЕН И НЕОКОЛОНИАЛЕН

КЛАСИЧЕСКИ РЕГИОНАЛЕН КОМУНИСТИЧЕСКИ

И НЕОКЛАСИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН (СВЕТОВЕН)

КОМУНИСТИЧЕСКИ И МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА,

            тук приложено предоставям авторски текст, имащ легитимен институционален и публичен информационен характер:  

(2011-12-22), БЪЛГАРСКАТА ЛЕПТА ЗА ТЕРОРИЗМА.

§22. Българският медикаментозен тероризъм.

Д. Експериментите на пловдивските зъболекари

            През януари 2005 г. българското списание “Зъболекарски преглед” публикува част от дисертация, в която е описано експериментално изследване на зъби на деца до тригодишна възраст, направено чрез напоена със солна киселина филтърна хартия.

         В тази връзка Националният консултант по детска стоматология проф. Никола Атанасов, който е и Директор на Колаборационния център за профилактика към Световната здравна организация, обвини Стоматологичния факултет на Пловдивския медицински университет в “престъпно клинично проучване”.

            Това “проучване”, впрочем, е било извършено от д-р Марияна Димитрова и доц. Куклева, които са се позовали на съгласието на родителите на децата, на които е било казано, че то е безвредно.

            Според проф. Никола Атанасов, обаче, този метод на изследване не се прилага никъде в света, и изследването несъмнено е увредило зъбите на децата.

            Тъй като въпросът за експеримента бе намерил отзвук както във вестниците, така и в най-гледаните програми на няколко от централните телевизии, пловдивският окръжен прокурор Андрей Атанасов бе принуден да обяви на 23 февруари 2005 г. пред медиите, че се е “самосезирал” и е предприел т. нар. “прокурорска проверка”.

         След като до края на месец май 2005 г. в медиите не се появи никакво съобщение по въпроса за резултатите от “прокурорската проверка”,

         на 30 май аз, пишещият тези редове, се обърнах с писмо до окръжния прокурор, с което поисках да бъда уведомен за резултатите от проверката и да ми бъде дадена възможност да се запозная с материалите.

         Получих изключително кратък отговор, имащ изх. № 1121 и дата 01.07.2005 г., съгласно който “възложената проверка по преписка № 112/2005 г. по описа на Окръжната прокуратура гр. Пловдив не е приключила”.

            (Както текста на моето писмо, така и текста на посочения “отговор” съм публикувал на с. 499-500 и с. 502 на Том 6 от моята документална книга “Документ за самоличност”, издадена през 2005 г.).

         Впоследствие, в продължение на година, в медиите не се появи абсолютно нищо по въпроса за посочения “медицински експеримент” - имащ, впрочем, характера на медикаментозен тероризъм.

            През цялото време се обаждах по телефона точно три пъти, за да питам кога най-после ще имам възможност да се запозная с материалите, и винаги ми отговаряха, че “това все още не е възможно, тъй като проверката продължава”.

            В тази връзка помолих и двама мои приятели-журналисти, които лично посетиха прокуратурата, за да искат информация по случая; но и на тях им казали, че “докато протича прокурорската проверка, никой журналист няма правото да пише каквото и да е по темата”, и че ако направи някакъв коментар, ще бъде принуден “да отговаря пред цялата строгост на Закона”.

         Повече от очевидно е, разбира се, че в този случай прокуратурата е иззела под свой контрол публичното интерпретиране на темата именно

         за да спаси от отговорност престъпниците, които са били извършили престъпния медицински експеримент.

            Стр.445-446 от книгата на Янко Н. Янков-Вельовски КУТИЯТА НА ПАНДОРА. Една калейдоскопична визия върху тероризма. - С., "Янус", 2007. - 630 с.

 

 

ІV.

            Настоявам да получа ОБСТОЙНО, ПРЕЦИЗНО, ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО мнение на Министерството на вътрешните работи по така поставеният казус.

19 Април 2018 г.                                                                             Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар