2018-04-02

(02 Април 2018 г.), Четиринадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


=========================================================

02 Април 2018 г.

 

Четиринадесети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

Впрочем: България е под властта на генералитета: Президент – генерал Румен Радев, Премиер – генерал Бойко Борисов, опозиция – генерал Атанас Атанасов.

Чии марионетки са тези пуяци???

 

І.

            Питам Ви, Господин Президент на България, „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от една година, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

 

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие имате ли Мъжко Достойнство и Смелост ЕФЕКТИВНО, А НЕ БУТАФОРНО да се опълчите срещу функционерите на престъпния мутренско-мафиотски политически режим тип хунта,

            и В ЧАСТНОСТ ДА ПОИСКАТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

            ОТГОВОРНОСТ ОТ И ЗА всяка отделна надлежно доказана конкретна престъпна дейност,

            извършена от ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЕГАШЕН И ДОСЕГАШЕН Министър-Председател, Министър на вътрешните работи, член на сегашното и досегашните правителства, функционери на специалните служби, Главни и други прокурори, независимите от себе си и от Правото съдии, прокурори, следователи и прочее функционери на политическият режим на престъпната мутренско-мафиотска хунта?

 

            Питам Ви, Господин Президент на България, Вие, именно във функционалното си качество на Държавен Глава на България

имате ли (разполагате ли) с Морални, Обществено-Политически и Юридически Права и Задължения

В ИМЕТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА

ефективно да се намесвате в протичането

на обществено-държавно-управленските процеси

ТАКА ЧЕ ТАМ ДА БЪДАТ ПОДОБАВАЩО РЕСПЕКТИРАНИ И МОТИВИРАНИ ДА СПАЗВАТ ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА?!?

 

ІІ.

В частност,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ

ПОСОЧЕНИ в предишният ми (13-ти)Меморандум,

тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ

по които надлежно съм заявил акуратно посочени и описани абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания,

ПО КОИТО ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ

АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

--- --- ---

            В частност, уточнявам, че СПЕЦИАЛНО следващите 13 (тринадесет) броя папки (КАЗУСИ), съдържащи общо повече от 1400 (хиляда и четиристотин) страници документация и аргументация СА „ПОСВЕТЕНИ” СПЕЦИАЛНО НА ЕДНА СРАВНИТЕЛНО МАЛКА ЧАСТ от цялостната престъпна дейност на институциите на българската държавна власт и най-вече на специалните служби, която се отнася до (за) специално за престъпна дейност, осъществена

от 1994 г. до днес специално върху (спрямо)

моята съпруга, нейните родители и нашите дъщери.

            174.казус.Папка №01: съдържа 38 стр., 5 (пет) искания за разследване, адресирани до: Президент, Главен прокурор, Министър на правосъдието (05.04.1999 г.), Апелативна прокуратура Велико Търново (14-06.1999 г.), Главен прокурор и 16 посолства (18.04.2011 и 09.05.2014 г.);

            175.казус.Папка №02: съдържа 89 стр., 3 (три) искания за разследване: *30.09.2011г. до Главен прокурор плюс 16 посолства; *15.05.2012 г. до Главен прокурор, Премиер и 19 посолства; *07(09).05.2014 г. до Главен прокурор;

            176.казус.Папка №03: съдържа 138 стр., 5 (пет) искания за разследване: *29.09.2012 г. до Главен прокурор и до Премиер; *26.11.2012 г. до Главен прокорор и Премиер; *04(05).08.2013 г. до Главен прокурор; *06(05).11.2013 г. до Главен прокурор; *10(09).05.2014 г. до Главен прокурор;

            177.казус.Папка №04: съдържа 195 стр., 5 (пет) искания за разследване: *21.05.2012 г. до Главен прокурор и до Премиер; *27(29).04.2013 г. до Главен прокурор; *07(08).08.2013 г. до Главен прокурор; *05.11.2013 г. до Главен прокурор; *12(09).05.2014 г.;

            178.казус.Папка №05: съдържа 143 стр., *съдебно дело за репараторна отговорност на държавата, Административен съд София-град, вх. рег. № 2217/14.02.2011 г.; *до Главен прокурор, 07(08).10.2013 г.;

            179.казус.Папка №06: съдържа 135 стр., *Съдебно дело за репараторна отговорност на държавата, Административен съд София-град, вх. № 5225/14.03.2011 г.; *до Главен прокурор, 12(11).10.2013 г.;

            180.казус.Папка №07: съдържа 43 стр., *Съдебно дело за репараторна отговорност на държавата, Административен съд София-град, вх. № 15690/11.11.2008 г.; *до Главен прокурор, 30.09(01.10).2013 г.;

            181.казус.Папка №08: съдържа 77 стр., *Съдебно дело за репараторна отговорност на държавата, Административен съд София-град, вх. № 15367/31.08.2009 г.; *до Главен прокурор, 29.09(01.10).2013 г.;

            182.казус.Папка №09: съдържа 78 стр., *Съдебно дело за репараторна отговорност на държавата, Административен съд София-град, вх. № 4564/01.03.2011 г.; *до Главен прокурор, 01.10.2013 г.;

            183.казус.Папка №10: съдържа 256 стр., *до 03 РУ на МВР, 18.12.2009; *до Министъра на МВР: --18.12.2009; --05.01.2010; --15.02.2010; --25.03.2010; --17.05.2010; --01.06.2010; --13.07.2010;--20.12.2010; --07.03.2011;  *до Главен прокурор, --14.03.2011; --11(13).06.2011; --28.05.2012; --28(29).04.2013; --05(08).2013; --12(08).11.2013; --08(09).05.2014; *до Заместник-Главен прокурор, --15.03.2011; *до Премиера, --01.06.2010; --13.07.2010; --20.12.2010; --07.03.2011; --28.05.2012; *до Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, --13.07.2010;--20.12.2010; *до 16 дипломатически мисии (Посолства), --11.06.2011; *до 19 дипломатически мисии (Посолства), --28.05.2012;

            184.казус.Папка №11: съдържа 93 стр., *до Главен прокурор, Премиер и 19 посолства, 14(15).05.2012; *до Главен Прокурор, 15(18).02.2013 г.; *до Главен Прокурор, 06(08).2013; *до Главен Прокурор, 04(05).2013; *до Главен Прокурор, 11(09).2014;

            185.казус.Папка № 12: съдържа 29 стр.;

            186.казус.Папка №13: съдържа 137 стр., *до Главен Прокурор и до 16 Дипломатически мисии (Посолства), 18(20).06.2011 г.; *Главен Прокурор, 23(24).04.2013; *до Главен Прокурор, 08.08.2013; *до Главен Прокурор, 07(05).11.2013; *до Главен Прокурор, 04(07).05.2014; *до Главен Прокурор, 10.07.2014.

--- --- ---

            187.казус.Папка вх. рег. №4379/18.09.2015 г.; Министерски съвет, вх. рег.№489702-3438/18.12.2015 г. МВР; вх. рег.№13033/13/18.12.2015 г. Върховна касационна прокуратура.

Искане да получа пълен списък на всички т. нар.

външни държавни заеми и кредити

с кратко посочване договорираната и получената парична сума; Искане да получа пълен достъп до и копия от цялостната документация относно приходите и разходите по правителствените външни държавни заеми и кредити.

            Искането е мотивирано с предварителната работна теза, че всичките тези заеми и кредити имат дълбоко корупционен характер, подчинен на главната цел България и българските граждани да бъдат поставени в безизходно състояние, като паричните суми на практика да бъдат разпределени между чуждестранните банкстери и българските мвафиотски кланове, а погасяването да бъде осъществено чрез тоталното ограбване на ценностите на гражданите и на националните ценности.

 

--- --- ---

            188.казус.Папка „Шантажи, заплахи, предупреждения, изнудвания, силови и психологически акции, провокации”, 162 стр.;

--- --- ---

            189.казус.Папка „Покушението на 29 Декември 1995 г.”, Осакатяване, Средна телесна повреда, 449 стр.;

--- --- ---

            190.казус.Папка „Медицинско-хирургически тероризъм – д-р Саид Раджаб. Изключително интензивен опит, извършен през Ноември 2003 г. – Февруари 2004 г. да бъда подмамен да бъда опериран от рак на простатата и рак на черния дроб, каквито заболявания въобще не съм имал и до днес нямам”, 147 стр.;  

--- --- ---

            191.казус.Папка „Покушението на 21 Юни 2010 г.”, демонстративно извършено точно пред охранителните видеокамери на Централната съдебна палата. Осакатяване, Средна телесна повреда, 327 стр.;

--- --- ---

            192.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Първа папка”, 313 стр.;

            193.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Втора папка”, 241 стр.;

            194.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Трета папка”, 131 стр.;

            195.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Четвърта папка”, 59 стр.;

            196.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Пета папка”, 83 стр.;

            197.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Шеста папка”, 71 стр.;

            198.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Седма папка”, 52 стр.;

            199.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Осма папка”, 72 стр.;

            200.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Девета папка”, 9 стр.;

--- --- ---

            201.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Първа папка”, 121 стр.;

            202.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Втора папка”, 33 стр.;

            203.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Трета папка”, 73 стр.;

            204.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Четвърта папка”, 369 стр.;

            205.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Пета папка”, 161 стр.

--- --- ---

            206.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Първа папка”, 129 стр.;

            207.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Втора папка”, 68 стр.;

            208.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Трета папка”, 23 стр.;

            209.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Четвърта папка”, 105 стр.;

            210.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Пета папка”, 41 стр.;

            211.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Шеста папка”, 55 стр.;

            212.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Седма папка”, 309 стр.;

            213.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Осма папка”, 182 стр.;

--- --- ---

            214.казус.Папка „АПХ дело №5/1984 г. – едно поредно доказателство за престъпната дейност на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби”, 272 стр.;

--- --- ---

            215.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Първа папка”, 372 стр.;

            216.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Втора папка”, 261 стр.;

            217.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Трета папка”, 222 стр.;

 

--- --- ---

            218.казус.„Папка №1.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”,

Папката съдържа 189 страници.

            ***Съдебен иск, вх. №6029/08.05.2008 г., Дело №2745/2008 г., 15-ти състав, съдия Полина Якимова; съдебна документация стр. 1-175; Искът е предявен пред Административен съд София-град, срещу българската държава за отговорност за причинени вреди (репараторна отговорност).

            ***До Главния прокурор, 28(27).09.2013 г., вх. рег. № 13033/13/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 664“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите ***Полина Якимова, ***Владимир Николов, ***Ваня Пунева, ***Йовка Дражева, ***Таня Куцарова, ***пет души анонимни съдии - членове на петчленен състав, Първа колегия на Върховния административен съд (КОИТО, ЗА ДА СКРИЯТ ТЕКСТА НА СВОЯ ОФИЦИАЛЕН АКТ, КАКЪВТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ИЗДАЛИ, НО ВЕРОЯТНО НЕ СА, СА подписали адресирано до мен очевидно заплашително писмо №16607/2008 г. от 26.11.2008 г.), ***Веселина Кълова, ***Галина Христова и ***Тодор Петков, ***както и прокурор Тодор Мерджанов.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, както и участвуващият в процеса Прокурор, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            219.казус.„Папка №2.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 61(шестдесет и една) страници.

            ***Съдебен иск, датиран на 08.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу българската държава, вх. №6062/08.05.2008 г., Дело №2875/2008 г., 13-ти състав, съдия Петя Стоилова; съдебна документация стр. 1-48;  

            ***До Главния прокурор, 19(20).09.2013 г., вх. рег. № 13033/20.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 655“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите Петя Стоилова, Константин Пенчев, Анонимен съдия, издал Разпореждане от 09.07.2008 г., и Елица Райковска.

            От папката по делото е видно, че за да обезпечат безотговорност за ответниците по делото (три държавни институции, официално ангажирани с правосъдната дейност на държавата, а именно Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на провосъдието, които, обаче, по така визирания казус са действували в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираните съдии също така са действували като агенти на специалните служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            220.казус.„Папка №3.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа НЕИЗВЕСТЕН БРОЙ страници; Такъв съдебен иск аз не съм предявявал и завеждал;

            От анонимен (непосочил името си и неподписал се съдия!!!) съм получил „Разпореждане от 09.07.2008 г., съгласно което по мое искане е образувано гражданско дело №16618/2008 г., І-во г.о., 34-ти състав, анонимен съдия.

            По този повод датирано на 18 юли, изпратено с препоръчана поща на 19 юли 2008 г. съм написал до този „съдия“, наречен от мен Курветка Курвенска, официално изявление, съгласно текста на което НИКОГА НЕ СЪМ ПОДАВАЛ (предявявал и регистрирвал) ТАКЪВ ИСК ПРЕД ТОЗИ СЪД.

            Във връзка с тази „процедура“ надлежно съм датирал и изпратил с пропоръчана поща на 19 Август 2008 г. още едно официално становище, адресирано вече до съдия Елица Райковска.

 

--- --- ---

            221.казус.„Папка №4.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 54 (петдесет и четири)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерството на вътрешните работи, вх. №6767/22.05.2008 г., Дело №3066/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николов; съдебна документация стр. 1-41;

            ***До Главния прокурор, 20(23).09.2013 г., вх. рег. № 13033/23.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 656“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

            От папката по делото е видно, че за да обезпечи безотговорност за ответника по делото (Министерството на вътрешните работи, което, впрочем, по така визирания казус е действувало в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираният съдия също така е действувал като агент на специалните служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            222.казус.„Папка №5.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 45 (четиредесет и пет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 10.10.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №13766/10.10.2008 г., Дело №5917/2008 г., І отд., 14-ти състав, съдия Пламен Горелски; съдебна документация стр. 1-31;

            ***До Главния прокурор, 27.09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 663“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Пламен Горелски.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ, ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

 

--- --- ---

            223.казус.„Папка №6.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 49 (четиредесет и девет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.10.2008 г., регистриран на 20.10.2008 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Президента на България, Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14193/20.10.2008 г., Дело №6113/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николов, съдебна документация стр. 1-35;

            ***До Главния прокурор, 26(27).09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 662“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Президента, на Правителството и на техните функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ, ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО  И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

 

--- --- ---

            224.казус.„Папка №7.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 57 (петдесет и седем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.08.2009 г., регистриран на 17.08.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14757/17.08.2009 г., Дело №5735/2009 г., І отд., 19-ти състав, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-43;

            ***До Главния прокурор, 23(24).09.2013 г., вх. №13033/24.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 659“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдиите:  Румяна Лилова, Доброслав Руков, Йордан Константинов, Мариника Чернева и Мирослав Мирчев.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и не неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            225.казус.„Папка №8.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 168 (сто и шестдесет и осем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 23.09.2009 г., регистриран на 23.09.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16331/23.09.2009 г., Дело №6516/2009 г., ІI отд., 37-ти състав, съдия Славина Владова, съдебна документация стр. 1-154;

            ***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 670“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдия Славина Владова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            226.казус.„Папка №9.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 134 (сто и тридесет и четири)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 28.09.2009 г., регистриран на 28.09.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16638/28.09.2009 г., Дело №6642/2009 г., ІI отд., 22-ти състав, съдия Десислава Корнезова, съдебна документация стр. 1-120;

            ***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 660“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите: Десислава Корнезова, Цвета Желязкова, Красимир Влахов, Николай Урумов, Сребрина Христова и Йорданка Костова.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби

 

--- --- ---

            227.казус.„Папка №10.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 151 (сто и петдесет и една)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 19.11.2010 г., регистриран на 19.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21840/19.11.2010 г., Дело №8593/2010 г., І отд., 4-ти състав, съдия Весела Павлова, съдебна документация стр. 1-138;

            ***До Главния прокурор, 16(15).10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 682“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Весела Павлова, Първо отделение, 4-ти състав, Административен съд София-град, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            228.казус.„Папка №11.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 120 (сто и двадесет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21880/22.11.2010 г., Дело №8609/2010 г., І отд., 18-ти състав, съдия Росица Драганова, съдебна документация стр. 1-106;

            ***До Главния прокурор, 02(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 668“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Росица Драганова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            229.казус.„Папка №12.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 80 (осемдесет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21924/22.11.2010 г., Дело №8631/2010 г., І отд., 6-ти състав, съдия Боряна Бороджиева, съдебна документация стр. 1-67;  

            ***До Главния прокурор, 13(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 679“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Бороджиева, Първо отделение, 6-ти състав, Административен съд София-град, Анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 09 юни 2011 г.“ и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            230.казус.„Папка №13.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 185 (сто и осемдесет и пет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №22306/22.11.2010 г., Дело №8746/2010 г., І отд., 16-ти състав, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-171;

            ***До Главния прокурор, 03(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 669“;  искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Ралица Романова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            231.казус.„Папка №14.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 69 (шестдесет и девет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 07.12.2010 г., регистриран на 07.12.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23251/07.12.2010 г., Дело №23251/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-55;

            ***До Главния прокурор, 05(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 671“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            232.казус.„Папка №15.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 42 (четиредесет и две)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.12.2010 г., регистриран на 14.12.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23750/14.12.2010 г., Дело №23750/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-29;

            ***До Главния прокурор, 10(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 676“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            233.казус.„Папка №16.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 143 (сто и четиредесет и три)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3317/14.02.2011 г., Дело №3317/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-130;

            ***До Главния прокурор, 07(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 673“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            234.казус.„Папка №17.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 135 (сто и тридесет и пет)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №5225/14.03.2011 г., Дело №5225/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-122;

            ***До Главния прокурор, 12(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 678“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            235.казус.„Папка №18.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 43 (четиредесет и три)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 10.11.2008 г., регистриран на 11.11.2008 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на Република България, вх. №15690/11.11.2008 г., Дело №6752/2008 г., І отд., 19-ти с-в, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-29;

            ***До Главния прокурор, 30.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 666“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Румяна Лилова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            236.казус.„Папка №19.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 77 (седемдесет и седем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 31.08.2009 г., регистриран на 31.08.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителсктвото) на България, вх. №15367/31.08.2009 г., Дело №6035/2009 г., І отд., 16-ти с-в, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-63;

            ***До Главния прокурор, 29.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 665“;

            искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност

за престъпната съдийска дейност на съдиите Ралица Романова, Бисерка Коцева, Румяна Монова, Донка Чакърова и прокурор Михаил Кожарев, както и Председателя на ВАС Константин Пенчев.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            237.казус.„Папка №20.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 78 (седемдесет и осем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 01.03.2011 г., регистриран на 01.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №4564/01.03.2011 г., Дело №4564/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-64;

            ***До Главния прокурор, 01.10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 667“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

 

--- --- ---

            238.казус.„Папка №21.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 158 (сто и петдесет и осем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 07.02.2011 г., регистриран на 07.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №2774/07.02.2011 г., Дело №996/2011 г., ІІ отд., 30-ти с-в, съдия Любка Стоянова, съдебна документация стр. 1-145;

            ***До Главния прокурор, 15.10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 681“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Любка Стоянова, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

 

--- --- ---

            239.казус.„Папка №22.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 126 (сто и двадесет и шест)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3316/14.02.2011 г., Дело №3316/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-113;

            ***До Главния прокурор, 09(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 675“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

 

--- --- ---

            240.казус.„Папка №23.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 142 (сто и четиредесет и две)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.02.2011 г., регистриран на 16.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №3552/16.02.2011 г., Дело №3552/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-129;

            ***До Главния прокурор, 08.10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 674“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

 

--- --- ---

            241.казус.„Папка №24.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 177 (сто и седемдесет и седем)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 24.02.2011 г., регистриран на 24.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №4263/24.02.2011 г., Дело №1565/2011 г., ІІ отд., 25-ти с-в, съдия Боряна Петкова, съдебна документация стр. 1-164;

            ***До Главния прокурор, 14(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 680“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Петкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

 

--- --- ---

            242.казус.„Папка №25.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 82 (осемдесет и две)страници; 

            ***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №5226/14.03.2011 г., Дело №5226/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-68;

            ***До Главния прокурор, 06(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 672“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

 

--- --- ---

            243.казус.„Папка №26.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

Папката съдържа 161 (сто и шестдесет и една)страници;

            ***Съдебен иск, датиран на 24.03.2011 г., регистриран на 24.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №6131/24.03.2011 г., Дело №6131/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-148;

            ***До Главния прокурор, 11(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 677“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

--- --- ---

 

            244-245.казус.С Преписка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) №4459/2007 г. ІІ-1 и Преписка№6414/2007 г. съм положил началото на сравнително систематично изложение на голямо множество отделни факти, обосноваващи наличието на престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен банкстерско-ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим;

--- --- ---

 

            246.казус.С Преписка от 16 Януари 2014 г., озаглавена „Всички карти на масата и отговорност ... – 743“ прецизно съм посочил

34 (тридесет и четири) отделно обособени преписки (казуси),

съдържащи няколко хиляди страници документация и аргументация относно систематично провеждана от всичките досегашни комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства зловеша практика на

държавен тероризъм, евгеника, социално-икономически геноцид,

социално-медицински и медикаментазен геноцид,

 образователно-професионален геноцид, пенсионен геноцид,

извънсъдебни убийства и множестгво други форми на геноцидно и държавно-терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;

--- --- ---

 

            247-264.казус.С Преписка от 17 Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №3“ надлежно съм уточнил, че цялата представена от мен в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКС) документация относно

държавно-терористичното и геноцидното посегателство върху българските граждани е групирана в

18 (осемнадесет) тома или папки,

съдържащи няколко хиляди страници);

--- --- ---

 

            265-266.казус.С Преписка от 21 (20) Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №5“ надлежно съм уточнил, че съм обособил 2 (две) отделни преписки относно наличието на организирана и систематично провеждана зловеща практика на

селективен геноцид специално над децата на България;

--- --- ---

 

            267.казус.През 2010 г., съм издал книгата Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2,;

--- --- ---

 

            268-272.казус. по повод и във връзка с част от цялостната документация през 2014 г. съм подготвил за печат следните ПЕТ ТОМА на книгата:

            Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014 г.,  ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),

            Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.

            Днес уточнявам, че:

            *досега ПРОКУРАТУРАТА НЕ Е РАЗСЛЕДВАЛА АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТ ФАКТИТЕ, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала абсолютно нито един легитимен отговор;

            *визираните подготввени за печат пет (5) тома не са издадени  и вероятно скоро няма да бъдат издадени (ако въобще някога бъдат издадени), ИМЕННО ПОРАДИ ВИЗИРАНАТА ЖЕСТОКА ГЕНОЦИДНА ПРАКТИКА, един от основните аспекти на която е именно тоталната липса на финансови възможности

не само за издаването на книги,

но и за най-обикновени битово-ежедневни нужди

за биологично оцеляване.

--- --- ---

 

            273.казус.„Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти”. Папка 1, Съдебна преписка. гр. д. №4013/91 г., 160 стр., плюс ЕСЗПЧ – 19 стр.;

 

            274.казус.„Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти”. Папка 2, Прокурорска преписка. 151 стр..

--- --- ---

 

            275.казус.„Преписка 25.03.1993 г., Пето РПУ, следствено дело № 42/1995 г., Национална следствена служба, 465 стр.

            Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица.

--- --- ---

 

            276.казус.„Папка 1. 126 стр.Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

            277.казус.„Папка 2. 88 стр.Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

            278.казус.„Папка 3. 130 стр.Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

            279.казус.„Папка 4. 98 стр.Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

            280.казус.„Папка 5. 200 стр.Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

--- --- ---

 

            281.казус.Оставка и съд за Президента Плавнелиев. 14 отделни казусни преписки от 06.05. до 19.12.2013 г.;

Том 1, стр.1 -404; Том 2, стр. 405 830.;

Общо – 830 (осемстотин и тридесет) стр.

Политически нелегитимна и юридически широкоспектърна (поликазусна) престъпна дейност, извършена от Президента Плавнелиев и ръководените от него държавни институции и институционални лица, както и от лица, принадлежащи към неговият семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг”;

--- --- ---

 

            282.казус.Оставка, разследване и съдебна отговорност на Главния Прокурор Сотир Цацаров, 14 отделни казусни преписки от 18.06 2013 г. до 16.04.2015 г., 475 стр.;

--- --- ---

            283.казус.Престъпна дейност, извършена от високопоставени държавни длъжностни лица по повод и във връзка със създаването и утвърждаването на Европейския политехнически университет със седалище град Перник”, 76 стр.;

            284.казус.„Престъпна дейност на специалните държавни служби – ДАНС, НСО, ГДБОП, НРС”, 16 отделни казусни преписки, 184 стр.;

            285.казус.„Престъпна дейност, извършена срещу Ивайло Зартов”, 43 стр.;

            286.казус.„Прецизно официално-медийно отразена (описана) престъпна дейност, извършена от високопоставени недосегаеми за правосъдието политически ангажирани лица”, Три (3) преписки (18.11.2013, 03.12.2013 и 05.12.2013 г.), , 50 стр.;

            287.казус.„Две преписки - 27(30).01.2012 г. и 04 (07) 2014 г. – относно престъпна дейност, извършена в Смолян от високопоставен офицер от МВР срещу лице, обвинено в (за) ръководене на група от 65 души, участвували в напълно официално легитимен антиправителствен протест в София; престъпна дейност – отказ от (за) разследване на казуса, 40 стр.;

            288.казус.„Престъпна дейност извършена от специалната служба ГДБОП и лично от Директора Станимир Флоров, с която са засегнати мои и на близките ми хора права и интереси”, пет (5) отделни преписки (27.05.2013, 10.06.2013, 25.10.2013, 20(21).01.2014, 14.03.2014, 131 стр.;

            289.казус.„Престъпна дейност извършвана от специалните служби. Как специалните служби обезпечават фалшиви свидетели на Провосъдието. Генерал Любен Гоцев официално е оповестил, че Директора на Националната служба за сигурност (НСС) ген. Иван Чобанов и полковник Драшков са оказали върху него НАТИСК, макар и деликатен, да извърши ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ”, 83 стр.;Пита се: Дали специалните служби са толкова деликатни и към обикновините граждани?!?

            290.казус.„Престъпна дейност, извършена от множество конкретни офицерски и агентурни лица, изразяваща се в престъпно третиране, престъпно осъждане, престъпно настаняване и третиране в затвора и УБИЙСТВО на Володя Ангелов Наков; както и в престъпен отказ за легитимно разследване”, 205 стр.;

            291.казус.„Убийството на 19-годишната Юлия П. Данева”; Известният специалист по съдебна медицина проф. д-р Георги Цеков е категоричен, че за да бъде прикрит убиеца, който е бивш секретен офицерски служител на комунистическата ДС и офицер от новите специални служби следователите и прокурорите са извършвали съставянето на такива фалшиви доказателства, че дори Жул Верн би могъл да завиди на фантазията на престъпните служители на специалните служби. Това гледище, впрочем, е изрично записано на стр. 87 от книгата на проф. Г. Цеков. Преписката съдържа 156 стр.;

            292.казус.„Остро смъртоносно елиминационно мероприятие (т.е убийство) на военния специалист Първи клас и инструктор на специалните част старши сержант  Росен Григоров Стоянов от поделение 14900-Враждебна; Пет (5) мои искания за разследване: 06(08).05.2006 г., 26.09.2006 г., 30.01.2007 г., 10(12).01.2012 г., 17.04.2014 г., общо - 134 стр.;

            293.казус.„Престъпна дейност, извършена от множество конкретни офицерски и агентурни дейци на ДС, на изпълнителната власт, прокуратурата и съда за обезпечаване на абсолютно противоправното (престъпното) третиране, осъждане, и инквизиционно репресиране в затвора В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ (25) години на Асен Методиев Андонов; Папката съдържа 63 стр.;

            294.казус.„Престъпна дейност на ДС. Отвличания и опити за отвличания от чужбина на определени български емигранти: Борис Арсов; съпругата и сина на Стефан Свръдлев; Димитър Инкьов, Преписката съдържа 59 стр.;

            295.казус.„Престъпна дейност на ДС. Убийства в чужбина. Георги Марков – убит от генерал Владимир Тодоров, Преписката съдържа 35 стр.;

            296.казус.„Престъпна дейност. Извършено от специалните служби убийство на адв. Надежда Георгиева и шантажните медийни спекулации срещу Главния прокурор Никола Филчев, за да го държат в страх и подчинение, за да обезпечава безотговорноста на специалните служби за извършваните от тех голямо множестно престъпления, Папката съдържа 35 стр., 

            297.казус.„Престъпна дейност на комунистическата ДС, извършена от 22 Май 1984 г. до 31 Октомври 1989 г. по време на моето абсолютно престъпно пребиваване в затвора в продължение на цели шест (6) календарни години. Престъпна дейност на „демократическата” държавна власт, извършена от Ноември 1989 г. ДО ДНЕС обезпечаваща безотговорност за визираната престъпна дейност”, Папката съдържа 319 стр.;

            298.казус.„Престъпна дейност на комунистическата ДС, извършена през 1984 г. срещу мен по ДВЕ следствени дела по описа на Главно следствено управление при ДС (ГСУ-ДС) --- сл. д.№49/1984 г., сл.д.№206/1984 г., последното мое искане за разследване на тази престъпна дейност е датирано на 24.07.2014 г.

            299.казус.„Престъпна дейност на съдия Тотка Янева, високопоставен офицер от комунистическата ДС и посткомунистическите „демократически” специални служби. В тази папка се съдържат доказателства за нейното „възнаграждаване” както от комунистическата, така и от „демократическата” държавна власт заради извършената от нея в „качеството” й на съдия по наказателни дела, включително и във Върховния съд, систематична престъпна дейност както срещу мен, така и срещу други лица. Папката, надлежно депозирана в офиса на Главния Прокурор, съдържа 90 стр.;

            300.казус.„За пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на тотална (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдииска дейност на всеки съдия, по НОХ дело № 30-СА от 1984 г. по описа на наказателната колегия на Софийския градски съд. Отнася се за ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКА СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ срещу всички носители на висок хуманистичен Дух, Човешко Достойнство и Противопоставителност срещу комунистическото Зло. Отнася се и за Отговорност на (за) всички институционални лица, участвували и участвуващи вече ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ във фарсовия съдебен, държавно-властови и политически театър, обезпечаването на безотговорност за непосредствените злодеяния, Преписка 12.09.2013 г.;

            301.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдията от Софийски градски съд Богдана Желявска и Заместник-Главния Прокурор Камен Ситнилски”, Преписки 17(18).11.2011 г., 04.07.2013 г., 25(22).08.201`3 г., 14.05.2014 г., 86 стр.;

            302.казус.„Престъпна дейност, извършена от Заместник-Главния Прокурор Камен Ситнилски, Главният Прокурор Борис Велчев, Съдията Богдана Желявска и Главния Прокурор Сотир Цацаров”, Преписка: 14(16).02.2009 г., 27(28).09.2011 г., 28(27). 11.2013 г., 31(20).05.2014 г., 40 стр.;

            303.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдия Росица Лолова по АПХ дело №302/1987 г. по описа на Районния съд гр. Девня, ІІ състав: моя „Жалба” от 14(15) Изх. № 13/15.03.1988 г. Софийския централен затвор; До Главния Прокурор, 16(12).09.2013 г.,  14 стр.;

            304.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдиите „правораздавали” по гражданско съдебно дело №14700/2008 г., регистрирано като подадено от мен, КАКВОТО ИСКАНЕ И КАКВАТО РЕГИСТРАЦИЯ АЗ ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПРЕДЯВЯВАЛ И ИЗВЪРШВАЛ ПРЕД ТОЗИ СЪД;

            като, всъщност, се касае за абсолютна гавра не толково със самият мен, колкото именно с Правосъдието в България, както и за арогантна демонстрация на специалните служби относно техната татална престъпна всесилност и безотговорност. От папката по делото Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че за да обезпечат безотговорност за (на) престъпната дейност на агентурата на специалните служби и на мафията, както и на Правителството и на неговите функционери, визираните в това дело 10 (десет) съдии  са действували като престъпни агенти на специалните служби и на Мафията. Преписка: 25(27).09.2013 г., 14 стр.;

            305.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдии и прокурори в полза на престъпната комунистическа ДС и държавната власт; Искане за обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност, Преписки: 20(15).11.2013 г., 17(13).2014 г., 31 стр.;

            306.казус.„Престъпна дейност, извършена от комунистическата ДС, описана от непосредствен свидетел и потърпевш, публикувана в пет (5) официални публични издания; Преписка: 19(15).11.2013 г.; 29(28).03.2014 г.;36 стр.;

            307.казус.„Престъпна дейност, извършена от комунистическата ДС. Искания за разследване и отговорност: 03.12.1989 г.; 06(07).2011 г.; 28(20).05.2014 г.; 30 стр.;

            308.казус.„Престъпна дейност, извършена от прокурор от Софийската градска прокуратура и други институционално-властови лица по повод и във връзка с прокорорска преписка №6054/2011 г., искания за разследване и отговорност: 18(19).01.2012 г.; 20(17).04.2014 г.; 40 стр.;

            309.казус.„Престъпна дейност, извършена от прокурор Н. Коцалиева; преписки: 20(21).09.2011 г.; 16(14).04.2014 г.; 34 стр.;

            310.казус.„Престъпна дейност, извършена от полковника от комунистическата Държавна сигурност Бончо Асенов, както и престъпна дейност, извършена от посткомунистически прокурори, полицейски, съдебни и други институционално-служебни лица, обезпечаващи безотговорност за престъпленията на факционерите на комунистическия режим, включително и за престапленията на Бончо Асенов, Преписки: 16.02.1999, 26.10.2006, 20(21).06.2011, 11.04.2014 г.; 40 стр.;

            311.казус.„Престъпна дейност, извършена от прокурори от ВКП и СГП, възложили на СРП да извърши престъпление като извърши върху мен институционален властови шантаж и ме обвини в извършването на престъпление, изразяващо се в това, че съм написал писмо, адресирано до редица държавни органи и институции, с което съм извършил „набедяване в престъпление” без да е посочено кого съм набедил и в (за) какво съм го набедил; Преписки: 14.10.2011, 22.04.2014 г.; 31 стр.;

            312.казус.„Престъпна дейност, извършена от прокурори от ВКП, Военноокръжната прокуратура, СГП и СРП, изразяваща се в „прехвърляне” на престъпно разпореждане за престъпно прекратяване на преписката, при което СРП е прекратил преписката като се е позовал на Инструкция на Главния прокурор,

            която Инструкция, впоследствие е била официално отменена и обявена за нелегитимна и противоправна; без, обаче, преписката да е върната и без да е извършено легитимно разследване по нея, Преписки: 19.01.2012, 21(22).04.2014 г., 40 стр.;

            313.казус.„Престъпна дейност, извършена от прокурор от СРП, извършил престъпно прекратяване на преписка, адресирана не до него, а до Главния прокурор; при това без да е посочено как преписката се е „озовала” в рамиките на неговата разпоредителна власт, какво е съдържанието на казуса и дали той е институционално компетентен (овластен) да се произнася по такъв тип казуси; и прочее, и прочее, абсолютно престъпни действия извършени както от Главния Прокурор и другите прокурори от йерархията на прокуратурата, които именно са били институционално компетентни (овластени) да се произнасят по точно този тип казуси и точно този казус, но ПО ПРЕСТЪПНЕ НАЧИН са възложили на районния прокурор да се произнесе по казус, по който той не е компетентин (няма институционално-йерархически правомощия) да се произнася и да прекрати преписката; Преписки: 12(11).10.2011 г.; 24(22).04.2014 г., 31 стр.;

            314казус.„Престъпна дейност, извършена против мен от специалните служби по строго секретно дело за оперативно наблюдение, разработване и шантаж; целта е била да бъдат провокативно създадени факти и основания, които да послужат НЕ ТОЛКОВА ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБВИНЕНИЕ, КОЛКОТО ИМЕННО ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА МОЩЕН МЕДИЕН СКАНДАЛ за наличие на мой корупционни мотиви и поведение, за да бъде предизвикано мое публично компрометиране.

            Естествено, не само „по силата” на моята професия като високо квалифициран юрист, но и „по силата” на изключително интензивната ми няколкодесетилетна съпротива срещу специалните служби, НИТО ЕДНА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОВОКАЦИИ НЕ Е УСПЯЛА,

            но извършената срещу мен престъпна дейност е надлежно посочена. Преписки: 02.04.2007 г., 07.11.2011 г.; 25(22).04.2014 г., 47 стр.

            315.казус.„Престъпна дейност, извършена от Димитър Христов Иванов, легендарен високопоставен шеф на комунистическата ДС и още по-легендарен високопоставен шеф на Червената Мафия както и престъпна дейност, извършена от множество прокурорски и други институционални лица, насочена съм обезпечаване на безотговорност на тук визираното престъпно лице и неговите съучастници. Преписки: отдел „Следствен” при Главната Прокуратура, №В.15891/95.ІІІ; 13(11).10.2011 г.; 16.08.2013 г.; 12(11).04.2014 г.; ххх стр.

            316.казус.„Престъпна дейност, извършена от специалните служби, както и престъпна дейност, извършена от множество прокурорски и други институционални лица, насочена към обезпечаване на безотговорност за престъпните лица от специалните служби;

Преписки: ВКП-2006,ІІ,Соф.Военноокръжна прокуратура, 2007 г.,; 05(04).10.2011 г.; 08(05).09.2013 г.; 19(17).04.2014 г.; ххх стр.;

            317.казус.„Селективен геноцид и репресии лично спрямо мен, кретеноидно престъпно мотивирани разпореждания за провеждане на елиминационни мероприятия, Преписка: 26(24).03.2014 г.;

            318.казус.„Селективен геноцид и репресии спрямо всичките мои най-близки ми хора, тотално блокиране и унищожаване на всички техни сфери на живота – битови, икономически, професионални и прочее; Периска: 02(04).03.2014 г.;

            319.казус.„МВР и специалните служби са инструмент за силов рекет и политически шантаж”; Преписки: 29.09.1998 г.; 21.09.2011 г.; 30(20).05.2014 г.;

            320.казус.„Престъпна дейност на МВР и ДАНС”, Преписки: *ВКП №8370/2008 г., VІ,06.04.2009 г.; *25(26).09.2011 г.; *29(20).05.2014 г.;

            321.казус.„Селективен геноцид върху знакови личности. Децата на Атанас Буров – преди и сега”, Преписки: *15(12).09.2013 г.; *10(11).04.2014 г.; *28(29).07.2014 г.; *22.04.2015 г.; *25.09.2015 г.;

            322.казус.„Интензивна шантажно-рекетна престъпна дейност на МВР, прокуратурата и държавния апарат. ПРЕСТЪПЕН АРЕСТ НА 10 ЮНИ 2011 Г.”, Преписки: *12(13).06.2011 г.; *11.10.2011 г.; *04(02).09.2013 г.; *19(21).01.2014 г.; *26(19).05.2014 г.; 82 стр.;

            323.казус.„Престъпна дейност на ДС и държавния апарат срещу Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград, престъпно осъждане и престояване в затвора; изключително интензивна престъпна дейност на специалните служби СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, насочена за тотално елиминиране на Ангел Грънчаров не само от „сцената”, но и от живота и фактическо негово убийство чрез множество ежедневни интензивни мероприятия”, Преписки: *14.12.1998 г.; *06.06.1999 г.; *07.06.1999 г.; *23.03.2002 г.; *25.03.2002 г.; *22.01.2007 г.; *06(07).2011 г.; *09(05). 09.2013 г.; *07.04.2014 г.; *13.04.2014г.; 117 стр.;

            324.казус.„Престъпна дейност, извършена от Сергей Станишев в качеството му на лидер на управляващата политическа партия и Министър Председател на България; престъпна дейност, извършена от прокурорския слугинаж на Мафията за прикриване на визираната престъпна дейност; Преписки: *12(13).06.2013 г.; *20(19).03.2014 г.; 41 стр.;

            325.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдията от Върховния административен съд Веселина Тенева в полза на престъпните оперативни мероприятия на комунистическата Държавна сигурност, посткомунистическите специални служби и Мафията; заради тази нейна престъпна дейност тя е била облагодетелствувана чрез конкретни имуществени придобивки и институционално кариерни назначения; престъпна едйност на Прокуратурата, съда и МВР изразяваща се в престъпен отказ за легитимно разследване на визираните факти”, Преписки: *22.01.2014 г.; *10.02.2014 г.; *16.05.2014 г.; 54 стр.;

            326.казус.„Престъпна дейност, извършена от Камен Ситнилски като прокурор, включително и като заместник Главен Прокурор, както и от лицата, принадлежащи към негивия семеен, приятелски и мафиотско-организиран кръг”, Преписки: *12(13).06.2011 г.; *20.03.2013 г.; *01.07.2013 г.; *02.07.2013 г.; *04.07.2013 г.; *10.09.2013 г.; *23.10.2013 г.; *29.11.2013 г.; *13(11).03.2014 г.; 231 стр.

            327.казус.„Престъпна дейност, извършена от Борислав Сарафов, заместник-главен Прокурор”, Преписка: *21.01.2014 г.; 23 стр.; 

            328.казус.„Престъпна дейност, извършена от Ася Петрова, заместник-главен Прокурор”, Преписка: *15(16).06.2013 г.; препоръчана поща; 26 стр.; 

            329.казус.„Престъпна дейност, извършена от Първолета Никова, прокурор при Софийската градска прокуратура, ноторно МЕДИЙНО известна като скандален поръчков прокурор”, Преписки: *10(11).10.2011 г.; *05(02).09.2013 г.; *18(21).01.2014 г.; 36 стр.;

            330.казус.„Престъпна дейност, извършена от Малена Филипова, завеждащ отдел „Инспекторат” при Върховната касационна прокуратура, Преписки: *27.06.2007 г.; *15(17).04.2013 г.; 11 стр.;

            331.казус.„Престъпна дейност, извършена от военен прокурор генерал Николай Ганчев, заместник-началник на Софийската апелативна прокуратура”, Преписки: *28.10.2011 г.; *06(05).09.2013 г.; 41 стр.;

            332.казус.„ШЕСТ ЗНАКОВИ ГРУПИ КАЗУСИ относно публично медийно известна престъпна дейност, извършена от високопоставени прокурори”,Преписка: *14.03.2014 г.;

--- --- --

            333.казус.„Престъпна дейност, СИСТЕМАТИЧНО извършена и извършвана от цялостната система на прокуратурата, изразяваща се в систематично замотаване на десетки и дори стотици хиляди преписки относно извършени престъпления, след което всичките тези преписки биват прекратявани с аргумент за „изтекла давност”.

Надлежно съм цитирал публично оповестената информация относно няколко такива МАСИВИ:

***ОТНОСНО 12 000 (дванадесет хиляди) дела;

***относно 7 000 (седем хиляди) дела;

относно:  22 164 (двадесет и де хиляди и сто шейсет и четири) дела;

относно: 762 809 (седемстотин и шейсет и две хиляди и осемстотин и десет) дела;

Преписки: *13(16).11.2011 г.; *27.06.2013 г.; *28.06.2013 г.; 80 стр. 

--- --- ---

            334.казус.„Престъпна дейност срещу мен и членовете на семейството и фамилията ми”, Преписки: *15(16).11.2011 г.; *10(11).07.2013 г.; *22.05.2014 г.; 66 Стр. 28 от 28

--- --- ---

            335.казус.„Престъпна дейност специално относно нарушенията на: *Международният пакт за икономически, социални и културни права;

*Международната харта за правата на човека”;

Преписки: 29.09.2000 г.; *06.03.2001 г.; *07.11.2006 г.; *26.09.2011 г.; *22.10.2012 г.; *11.07.2013 г.; *17.11.2013 г.; 87 стр.;

--- --- ---

            336.казус.„Строго секретен правителствен пакет от мероприятия озаглавен „Логистична подкрепа на интересите на България в международните и европейските съдилища”; Съгласно строго секретните правителствени предписания  всички български специални служби са задължени да извършват събиране на всякъкъв вид и най-вече на компрометираща информация годна за шантаж на определени т. нар. „обекти”; която информация да бъде оперативно предоставяна на определените от Правителството лица, които да шантажират не само жалбоподателите пред съдилищата, но и съдиите;  Преписки: *22.02.2009 г.; *19.11.2011 г.; *22.06.2013 г.; *14.11.2013 г.; 21.03.2014 г.; 76 стр.;

--- --- ---

            337.казус.„Концесионният договор за добив на злато, сребро и мед НЕ Е КОНЦЕСИОНЕН, а е престъпно корупционно споразумение”, преписка: *14.09.2016 г.; 

--- --- ---

            338.казус.„От 1990 г. до днес всички правителства са обезпечавали престъпната дейност на имотно-поземлената мафия. Днес четири (4) процента от фермерите „стопанисват” 85% от земеделската земя; Най-крупният поземлен собственик в Европа е българин, който притежава и контролира над един (1) милион декари”, преписка: 16.09.2016 г. 

--- --- ---

            339.казус.„Държавният дълг е НЕЛЕГИТИМЕН, не е държавен, а е частен”, Преписка: *12.09.2016 г.

--- --- ---

            340.казус.„Престъпна дейност, насочена срещу жителите на град София, организирана, извършвана и системно провеждана от Софийската топлофикация; Преписки: *10(11).05.2006 г.; *15.06.2006 г.; *19(18).10.2013 г.; *17.03.2014 г.; 110 стр.;

--- --- ---

            341.казус.„Престъпна дейност на ЧЕЗ. Електроснабдителен геноцид”, Преписки: *18(19).02.2009 г.; *17(21).04.2009 г.; *24(25).05.2009 г.; *25.05.2009 г.; *25.05.2009 г.; *05.07.2009 г.; *15(16).07.2009 г.; *29.07.2009 г.; *31.07.2009 г.; *25(26).02.2013 г.; *28.02(01.03).2013 г.; *09(12).09.2011 г.; 04.03.2013 г.; 09(10).06.2013 .; *21.10.2013 г.; *12.12.2013 г.; *18(17).03.2014 г.;311 стр.;

--- --- ---

            342.казус.„БАНИ. Защита от дискриминация. Дело в Комисията –27.01.2014 г.; Дело в Административния съд – адм. Дело №8882/2014 г.;

            343.казус.„Конституционен съд. Легитимният статус на политическата партия „Движение за права и свободи”, ***03.06.2014 г.; ***29.08.2014 г.; ***27.10.2014 г.; 78 стр.;

--- --- ---

            344.казус.„Престъпна дейност, извършена от съдиите Десислава Дражева, Ася Събева, Александър Цонев, Мария Яначкова, Емилия Василева, Албена Александрова и Димитър Димитров;  

***първоинстанционно гражданско дело № 2614/2006 г., СРС, ГК, 75 с-в,;

***второинстанционно гражданско дело №2714/2007 г., СГС,;

***касационно гражданско дело №1278/2007 г., САС, 7 с.в;

            Делото се отнася за моето абсолютно противоправно уволнение от Института за Правни науки при БАН

извършено по разпореждане на Специалните служби

непосредствено по време и веднага след моето активно участие във високопаставена научна конференция в Истамбул,

участие в интервю по турската телевизия,

и срещите ми с изключително видните турски политици и лидери на на управляващата партия

Ялчън Кочак и Реджеп Таип Ердоган

по повод и във връзка с които срещи

още веднага след завръщането ми в България спрямо мен беха предприети специални разследвания по специално оперативно дело по абсолютно идиотско шантажно обвинение, че

        „по нареждане” на видните турски лидери съм „имал намерението и задачата” да осъществя две терористични нападения за убийството на българския политик Ахмед Доган и на председателя на БАН акад. Юхновски.

            Относно разследването ми по тези обвинения в Прокуратурата се намират множество мои официални искания за разследване на престъпната дейност на специалните служби по които мои искания до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор.

            Относно абсолютно репресивното ми уволнение от Института за правни науки при БАН, извършено по нареждане на специалните служби, всичките тук визирани съдии се проявиха като абсолютно престъпно-перверзни слуги на специалните служби.

--- --- ---

            345.казус.„Престъпна дейност, извършена от Главния прокурор и функционери на прокуратурата по повод и във връзка със ШЕСТ (6) мои официални искания за разследване на престъпната дейност на съдиите-агенти на комунистическата ДС Петър Каменов, Александър Атанасов, Алекснандър Първанов и Тодор Въцковски за извършената от тех престъпна дейност по съдебно дело от 1984 г. по описа на Районния съд Михайловград, извършването на която престъпна дейност им е било възложено от Държавна сигурност”, Преписки: Искания, адресирани до Главния Прокурор и озаглавени „Всички карти на масата и отговорност за извършените престъпления” №9, №23, №24, №65, №555, №615, № 649;

--- --- ---

            346.казус.„Престъпна дейност, извършена от функционери на българските специални служби, членове на правителството, министри на вътрешните работи, прокуратурата, МВР и прочее по повод и във връзка с

            моето пребиваване в Лондон, Великобритания, за да регистрирам там т. нар. „Правозащитно фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие””,

            за обезпечаване на процедури пред Британското Правосъдие за съдебна отговорност на онези български престъпници, които са недосегаеми за българското правосъдие”, Папка – 245 стр.;

--- --- ---

            347.казус.„Софийската вода и геноцидът над софиянци”, Прокурорска преписка, 290 стр.;

--- --- ---

            348.казус.„Престъпна дейност, извършена от офицерите и агентиге на Държавна сигурност:

            ###по повод и във връзка с регистрираните в Дело №13304 по описа за 1976 г. ПРОУЧВАНИЯ И ПОДСЛУШВАНИЯ С РАДИОСТАНЦИИ, проведени в продължение на 180 дни (шест месеци, половин година!!!) срещу мен, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ;

            ###Престъпна съдийска дейност, извършена по гражданско дело №1703/1979 г. по описа на Софийския градски съд, ИМАЩО ЗА ЦЕЛ ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ; Преписка – Главния прокурор, № 13033/13V, 15.10.2013 г.,   

--- --- ---

            349.казус.„Престъпна дейност, извършена от функционери на комунистическата Държавна сигурност, посткомунистическите специални служби, МВР, Прокуратурата; Преписки: *ВКП, №13377/2008, ГП/0510.20111 г.; *17.01.2012 г., *21.(23).05.2014 г.;

            350.казус.„Престъпна дейност, извършена от специалните служби, МВР, Прокуратурата”,Преписки: *16(18).03.2013 г.; *29.04.2013 г.; 16(12).11.2013 г.; *23(21).01.2014 г.; * 23(22).04.2014 г.

--- --- ---

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО

до Министър Валентин Радев

            351.казус, регистрация: ***26.03.2018 г. (препоръчана поща);

            352.казус, регистрация: ***28.03.2018 г. ;

            353.казус, регистрация: ***29.03.2018 г. ;

            354.казус, регистрация: ***30.03.2018 г. ; (препоръчана поща);

            355.казус, регистрация: ***31.03.2018 г. ; (препоръчана поща); 

            356.казус, регистрация: ***01.04.2018 г. ; (препоръчана поща); 

            357.казус, регистрация: ***02.04.2018 г. ; (препоръчана поща);

---

            358.казус, Петдесет и втори Меморандум До Валентин Радев – Министър на вътрешните работи; (*препоръчана поща; *регистрация в Приемната на Министъра);

            Относно: престъпната дейност на:

            (1)комунистическата ДС;

            (2) ПОСТ(НЕО)комунистическите специални служби;

            (3)специализирания отдел при МВР за рутинни шантажи и убийства;  

            (4)действуващият и днес, СЪЗДАДЕН ОЩЕ ПРЕЗ 70-те и 80-те години строго секретен високопрофесионално специализиран и профилиран отдел за ЕКСТРЕМНИ ДИРЕКТНИ И КОСВЕНИ УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА.

 

---

Следва продължение!

 

 

ІІІ.

            Пак Ви питам Ви, Господин Президент на България:

              „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които

              Вие, вече повече от една година, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно

              изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК

              и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и

              обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

02 Април 2018 г.                                                    Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар