2018-04-12

(12 Април 2018 г.), До Негово Превъзходителство г-н Владимир Чургус – извънреден и пълномощен Посланик на Република Сърбия в Република България, ул. „Велико Търново” № 3, София (Към писмото ми от 05 (06) Март 2018 г.)


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на

Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.blogspot.bg/


Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/


Web site: http://iankov.com

=========================================================

12 Април 2018 г.

 

                                   До Негово Превъзходителство г-н Владимир Чургус –

                            извънреден и пълномощен Посланик на Република Сърбия

                            в Република България, ул. „Велико Търново” № 3, София

Към писмото ми  от 05 (06) Март 2018 г.

 

 

            Ваше Превъзходителство,

            Тук приложено предоставям на Вашето внимание копия от 3 (три) мои официални писма, адресирани до и надлежно връчени на българския Президент, имащи характера на синтезирано представяне на част от голям брой казуси, по които в продължение на вече много десетилетия безуспешно търся Правосъдие пред българските институции.

            Приложение: 66 страници.

12 Април 2018 г.                                                                 Янко Н. Янков

& Край на документа

 
***

Проф. Янко Янков до сръбския посланик в София


2018.04.05

http://www.eurochicago.com/2018/04/yanko-2/


 


***

Няма коментари:

Публикуване на коментар