2018-04-13

(13 Април 2018 г.), Тридесети (30-ти) персонален Меморандум До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България: ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на

Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

=========================================================

13 Април 2018 г.

 

Тридесети (30-ти) персонален Меморандум

            До поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на

Съветско/Руско-Американския Концлагер България:

            ***Анатолий Анатолиевич Макаров - извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация и

            ***Ерик Сет Рубин – посланик на САЩ

 

            Като ПОТВЪРЖДАВАМ И ПРЕПОТВЪРЖДАВАМ всички мои предишни текстове от тук визираната серия мои Меморалндуми да Вас, тук приложено Ви предоставям копия от 3 (три) мои официални писма до българския Президент относно СПИСЪК на част от голям брой конкретни казуси за престъпна дейност, по които в продължение на вече много десетилетия безуспешно търся Правосъдие пред българските институции.

            Така, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПАЗВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА.

            Приложение: 66 страници.

13 Април 2018 г.                                                                 Янко Н. Янков

& Край на документа

 

1 коментар:


 1. (10 Април 2018 г.), Петнадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България
  http://iankov.blogspot.bg/2018/04/10-2018.html
  http://iankoiankov.blogspot.bg/#!/2018/04/10-2018.html  (02 Април 2018 г.), Четиринадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,
  http://iankov.blogspot.bg/2018/04/02-2018.html
  http://iankoiankov.blogspot.bg/#!/2018/04/02-2018.html
  http://iankoiankov.blogspot.bg/?view=flipcard#!/2018/04/02-2018.html
  (19 Март 2018 г.), Тринадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРЕСТЪПЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на неоколониалния банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България
  https://iankov.blogspot.bg/2018/03/19-2018.html
  http://iankoiankov.blogspot.bg/#!/2018/03/19-2018.html

  ОтговорИзтриване