2013-03-10

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 530Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
08 Март 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 530


До г-н Сотир Цацаров –
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 3307 / 2013 г.

Информационно копие:
До всички актредитирани в България
дипломатически мисии


            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Разбира се, като професионален познавач на теорията и практиката на Системата, в която Вие изпълнявате възложената Ви функция,
            въобще не очаквам от Вас да действувате по по-различен от досегашния престъпен начин на действие на предишните Главни прокурори;
            все пак, обаче, въпреки това, поради дълбоко принципни съображения, официалните ми взаимоотношения с Вас ще започнат и ще продължат така, както и с Вашите предшественици – известно минимално социално и професионално време, необходимо за Вашето същностно самопроявление или самодемаскиране,
            ще се отнасям към Вас с уважение, подобаващо за принципно-абстрактния (но не и реално-практическия комунистически и посткомунистически ) имидж на Институцията Ви -  
            пък след това, когато вече няма да можете да имате „аргумент за моя юридически неоснователна преднамереност“,
            ще престана да Ви „господиносвам“ и ще започна да Ви назовавам с адекватни на реалното Ви поведение епитети.

            Все пак, обаче, благоволете да отбележите, че въпреки системно-принципния ми конфликт с държавната власт и в частност с Прокуратурата – при това още от времето, когато Вие все още не сте бил роден,
            много бих искал да не се стига дотам (до така посочената ситуация)   
            но Ви уверявам, че това зависи единствено от самия Вас – от Вашата готовност и способност да се противопоставите на престъпните господари, които са Ви интронизирали на този върховен или висш държавен пост,
            и да поемете пътя на Правото и Справедливостта.

            Приканвам Ви да обърнете внимание на обстоятелството,
че от късната есен на 1989 г. (когато излязох от затвора) до днес
съм предприел повече от хиляда (1000) напълно безуспешни конкретни процедури за търсене на Правосъдие; и
че само от Юли 2010 г. до днес
настоящето мое официално изявление пред институцията на Главния Прокурор е 530-ото конкретно описание на 530 отделни престъпления, като всяко описание е рубрикирано
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента  и на другите държавни институции!“

         Така, г-н Главен Прокурор, без дори и една капка наивност относно престъпната същност на днешната държавна власт, и в частност на ръководената от Вас Прокурорска  институция, ясно,
         изрично и категорично настоявам да бъдат извършени съответните легитимни процедури по повод и във връзка с всичките тези мои официални искания за разследване на визираните престъпления.

*******
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Вече Ви посочих („Всички карти ... № 529, 07 Март 2013 г.) че само преди двадесетина дни, в деня на официалното национално честване на саможертвата на Васил Левски, в брутално престъпно и демонстративно нарушение на българското Право
         Правителството е използувало срещу българските граждани нападателно военно секретно психотронно оръжие (базирано в брониран автомобил „Пустинна котка“), предназначено както за заглушаване на мобилни телефони, радиостанции, телевизионни сигнали, ТАКА И ЗА ултравълново (ултразвуково) въздействие върху човешкото физическо и психоментално здраве, предизвикващо различни увреждания.

            Тук и сега, Господин Главен Прокурор Цацаров, ще обърна Вашето внимание върху
една друга аналогична съвкупност от факти
относно престъпното използуване
срещу българските граждани
на този тип оръжие,
            които факти са изнесени в публичното пространство от проф. Георги Василев, и които факти аз вече многократно съм поставял на вниманието на Главния Прокурор, но никога не съм получавал какъвто и да е отговор на искането ми за разследване.

-------------
            Така, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано
            22 Юли 2010 г. (препоръчано писмо разписка № 000689/PS1172000YZ4Т, тегло 44 грама)
            (публикувано и в Интернет - виж: 2010-07-22, ИСКАМ ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ!-2-А, http://iankov.blogspot.com/2010/07/2_22.html  )  
            съм записал следното:
„Вчера, сряда, 21 юли 2010 г., в българските електронни медии (виж напр. http://www.frognews.bg/news_25581/Taina_kvartira_na_DANS_plashi_sasedi/ ) е публикувано адресирано до Вас т. нар. „Открито писмо”, написано и подписано от българския учен проф. Георги Василев (член на Съюза на българските учени, член на Френското дружество за Милтънови изследвания, член на редколегията на списание „Toronto Slavic Quarterly”).
         В това писмо той посочва, че още на 14 април т. г. е бил депозирал в приемната на Министъра на вътрешните работи специално писмено изложение, съдържанието на което е свързано „с престъпна дейност, при която се ползват ресурси на днешната ДАНС”, по повод и във връзка с което негово писмо, в нарушение на разпоредбите на Закона, той все още не е получил никакъв отговор.
         В своето „Открито писмопроф. Георги Василев сочи, че живее в столичния жилищен квартал „Гоце Делчев” бл.252, вх.7, етаж 2, ап.150; и че точно срещу неговото жилище, „в нова кооперация 260 В, също на втория етаж, е разположена квартира на ДАНС”; той е уточнил, че фактът, че въпросното жилище има статуса именно на „квартира на ДАНС” той е бил установил върху основата на това, че преди време, когато Директор на ДАНС е бил именно широко медийно известният Петко Сертов, същият многократно е бил виждан да посещава въпросното жилище заедно със свои служители.
         В своето „Открито писмопроф. Георги Василев сочи, че именно от посоченото, собственост на ДАНС, жилище, „нощем се излъчват електромагнитни сигнали с голяма мощност, които предизвикват кошмари, силна отпадналост, ... и заболяване”, като уточнява, че освен самият той, са пострадали и други хора – негови съседи.
         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в потвърждение на неговите думи той притежава протокол за техническа експертиза, извършена със съвременна апаратура, част от която се използува в НАТО, и която експертиза е била „извършена през нощта на 26/27 февруари 2010 и през нощта на 5/6 май 2010 г.”.
         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че съгласно официалното заключение на техническата експертиза става дума за това, че именно от въпросната територия на ДАНС се извършва излъчване на електрично поле, което е 15,2 (повече от петнадесет) пъти над допустимите хигиенни норми, както и за излъчване на магнитно поле, което е 111,11 (повече от сто и единедесет) пъти над допустимите хигиенни норми.
         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че ректорът на висшето учебно заведение, в което той преподава, още на 8 (осми) март т.г. е бил изпратил официално писмено изложение, адресирано до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, но че въпросното държавно длъжностно лице не е дало никакъв отговор.
         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че след като на 31 март тогавашният Председател на парламентарната Комисия за контрол над ДАНС Иван Костов е бил написал официално писмо до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, той бил получил писмо, имащо дата 26 май, което е подписано от Секретаря на ДАНС Мартин Георгиев; в което писмо е било записано, че „според измервания на ДАНС такива излъчвания нямало”; като същевременно била направена уговорката, че „ДАНС не разполага с адекватната апаратура” за извършване на такива измервания. Във връзка с това проф. Георги Василев изрично подчертава, че „отговорът на ДАНС” има характера на „отговор, който отрича сам себе си”.
         Проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в резултат на въпросните облъчвания както самият той, така и мнозина от неговите съседи са получили сериозни заболявания, и че това обстоятелство е било намерило своето журналистическо отражение в специален репортаж, поместен в броя на вестник „Труд” от 28 юни т. г.
         В своето официално писмо, адресирано до Премиера и до Министъра на вътрешните работи, проф. Георги Василев изрично и ясно уточнява, че става въпрос за престъпна дейност, наподобяваща дейността, която е била извършвана в нацистките и в съветските концлагери; и че извършването на такава дейност би трябвало да е абослютно недопустимо върху територията на Европейския съюз.

-------------
            След това, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано
            06 Юни 2011 г., рег №4670/06.06.2011 г.,  
            (публикувано и в Интернет, виж: 2011-06-06, ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 7-А (Седем-А) (I I част), 
            съм записал същия текст и отново съм настоял да бъде извършено разследване и да ми бъде отговорено.

-------------
            След това, в мое официално изложение, адресирано до и регистрирано в офиса на Главния Прокурор Борис Велчев, датирано
            на 24 Ноември 2011 г., ВКП рег.№3637/01.03.2010., 08.03.2010 г., 19.10.2010 г.; ВКП рег.№15132/2006 г., VІ ,
            [публикувано и в Интернет, виж: 2011-11-25, ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! -95А (Деветдесет и пет-А),
            съм записал същия текст и отново съм настоял да бъде извършено разслидване и да ми бъде отговорено.

*******
        Господин Главен Прокурор Цацаров,
        Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
        и за извършване на наказателно разследване и обезпечаване на репараторна отговорност.

        Настоявам без каквото и да е забавяне да разпоредите на Националната следствена служба да извърши съответните регламентирани от Правото проверки и разследвания относно посочената престъпна дейност на българските специални служби.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е фактът
            (официално признат преди време и от самия  тогавашен Председател на Върховния Административен съд и днешен Омбудсман на Републиката),
            че прокурорите и съдиите са агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от бизнеса  (тоест - Мафията)  и от специалните служби
            (които, освен това, се преструват, че не знаят за съществуването на този факт).
            В този именно смисъл, обръщайки се към Вас с настоящето наше изявление-искане за разследване, ние не храним абсолютно никакви илюзии относно изхода на тази процедура, тъй като ни е пределно ясно, че
            всички български прокурори и всички български съдии са свързани с Правото точно толкова, колкото и проститутките са свързани с морала и нравствените ценности;
            и че може би моралът на проститутките е много по-висок, отколкото този на българските прокурори и българските съдии.
            Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е и фактът, че минимум „80% от депутатите служат на корпоративни интереси” (т.е. – на Мафията), и че минимум 50% от гласуваните от досегашните парламенти и от сегашния парламент актове са нелегитимни (тоест – НИЩОЖНИ) поради липса на кворум.
            От всичко това е видно, че управляващият в България от 10 ноември 1989 г. до днес мафиотски неокомунистически политически режим е трансмутация на престъпния класически комунистически режим.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като ми е пределно ясно, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПРЕСТЪПНАТА ПРАКТИКА НА ПРОКУРАТУРАТА СЕ СВЕЖДА ДО ТОВА ВСИЧКИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БИВШИТЕ И НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕПРАЩАНИ
            не в Националната следствена служба, която именно е компетентна да извършва разследванията,
            А В ПОЛИЦИЯТА, КЪДЕТО НА НАХЪСАНИТЕ НИСКОПОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ СЛУГИ НА МАФИЯТА Е ВЪЗЛОЖЕНО ДА ПРИЛОЖАТ ШИРОК НАБОР ОТ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛТА НА КОИТО Е ЖАЛВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ДА БЪДАТ СПЛАШЕНИ И ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ,

С НАСТОЯЩИТЕ МОИ РЕДОВЕ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ Полицията не е компетентна да извършва разследвания по тук изложения казус.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Надявам се да Ви е превъзходно известно, че аз, пишейки тези редове до Вас, съвсем не съм наивник и го правя съвсем не от наивност;
            но все пак, макар и да изглежда наивно, бих искал да видя, че сте постъпил така, както повелява Правото.
08 Март 2013 г.                                                        Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар