2013-03-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 534Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
18 Март 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 534


До г-н Камен Ситнилски
Заместник-Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП вх. № 15132 / 2006г., VІ
„Всички карти на масата и отговорност ... № 111“ – 14.12.2011 г.


І.
            Господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
            От посочената прокурорска преписка, надлежно регистрирана на 14 Декември 2011 г. е видно, че съм приложил 1 (една) страница копие от официален документ, надлежно издаден ми от фирменото отделение при Софийския градски съд, който документ удостоверява така нареченото „актуално състояние“ на регистрацията по фирмено дело №2139 от 1990 г.  

            От този документ и от материалани по самото дело е видно, че
       при условията на брутално нарушение на съществуващите правни нормативни правила,
       както и при пълна конспиративност спрямо мен като легитимен носител на всичките процесуални и всякакви други права по визираното фирмено дело,
       прокурорските и съдебните слуги на специалните слежби и на българския клан на руската Червена Мафия
       са осъществили абсолютно престъпна процедура по заличаването на регистрацията по визираното фирмено дело.

            От приложените и визираните доказателства е видно, че
            ДО ДНЕС АНГАЖИРАНИТЕ С ПОСОЧЕНАТА  ПРEСТЪПНА ПРОЦЕДУРА
         ПРОКУРАТУРА И СЪД

         НЕ САМО НЕ СА МИ ДАЛИ (ПРЕДОСТАВИЛИ) АБСОЛЮТНО НИКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗНАЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТАЗИ ИМЕННО ПРОЦЕДУРА И ДА УЧАСТВУВАМ В НЕЯ, КАТО ЗАЩИТАВАМ ПРАВАТА СИ,

         НО И В ОЧЕВИДНО ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ОТ МАФИЯТА

         СА СЕ ПОСТАРАЛИ ДА ОСИГУРЯТ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ПЪЛНА И АБСОЛЮТНА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТЕХ ПРЕСТЪПНИ АКТОВЕ,

         КОИТО СА СВЪРЗАНИ
         КАКТО С ВИЗИРАНАТА РЕГИСТРАЦИЯ,
         ТАКА И С ВСИЧКИТЕ РЕГИСТРИРАНИ В ПРОКУРОРСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАЗУСИ, СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ И С РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОРГАНИЗАЦИИ,

         ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПЕЦИАЛНО С КАЗУСИТЕ, 
         КОИТО, В ЧАСТНОСТ, СА ВИЗИРАНИ В ПОРЕДИЦИТА, ОЗАГЛАВЕНА КАТО:
         „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111 и редица други.

            От приложените и визирани доказателства е видно, че
       В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ, 
       въпреки несъмнено много добре известните й факти 

       ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ 
       ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

       КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.

            Впрочем, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
18 Март 2013 г.                                                        Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар