2013-03-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 533Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
17 Март 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда,
на Правителството, на Президента,
и на другите държавни институции! – 533


До г-н Камен Ситнилски
Заместник-Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към Прокуратура на Въоръжените сили № 1350/ 1992 г.
Към регистратура на Главен Прокурор № 3114/ 01.06.2004 г.
Към регистратура на Главен Прокурор № 6527/ 06 г.
Към регистратура на ВКП № 6639/ 99, ІІІ-Б, 15.01.2007 г.
Към: ВКП вх. № 6639 / 99 ІІІ-б /// 15.09.2011 г.
(„Всички карти на масата ... 25“)

До всички актредитирани в България
дипломатически мисии


І.
            Господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
            Както вече съм Ви споменал в предишното ми изложение, в продължение на дълги години не ме е напускала мисълта да търся отговор на въпроса: „Защо, въпреки пределно ясната стратегия на босовете на „тъмните сили“ да се отървават от съучастниците си и най-вече от прокурорите, които знаят за техната по-специфична престъпна дейност и са им осигурявали безнаказаност, все пак Вие сте единственият, който не само е жив и здрав, но дори и днес е прокурор именно в Главната прокуратура?“.

            Струва ми се, че отговорът е пределно елементарен, и той е, че
„Вашето високопоставено институционализиране
в съвременната Главна прокуратура все още е жизнено необходимо за престъпниците от онова време,
тъй като на фона на младите кадри
Вие вероятно сте единственият,
който най-добре знае тънкостите на старата престъпна система,
най-добре може да се ориентира в новата обстановка
и най-добре може да продължава да обезпечава
безотговорност за престъпленията от онова време“.

            Както несъмнено много добре Ви е известно,
            първото мое официално искане за разследване на тази именно престъпна дейност, за която става дума тук, е още от Януари на далечната 1992 г.,
            а последното е от Септември 2011 г.,
            като на ВСИЧКИТЕ ми напълно легитимни и обстоятелствено и фактологично подкрепени искания, ПРОСТО НЕ МИ Е ОТГОВАРЯНО.

            Тъй като последната папка, която съм приложил през Септември 2011 г. съдържа точно 175 (сто седемдесет и пет) страници, тук и сега не считам за нужно да възпроизвеждам нейното съдържание;
като, все пак, обаче, изрично и ясно ще посоча,
че става дума за
геноцидно и терористично мотивирана престъпна дейност,
организирана и обезпечена от
българския клан на съветските и
на днешните руски специални служби,
изразяваща се в престъпна злоупотреба с химически, фармацевтични и медикаментозни субстанции
и имаща характера на
химико-фармацевтичен и медикаментозен геноцид;
която дейност е прилагана от 70-те години до днес
с елиминационна цел
не само спрямо политическите противници на комунистическата и на посткомунистическата система,
но и спрямо голямо множество най-обикновени български граждани.

            Впрочем, в документацията изрично и ясно съм посочил, че екс-Министъра на вътрешните работи и екс-Председател на Парламента Йордан Соколов публично е признал за съществуването на този тип престъпна дейност;
            както и че съществуват голямо множество абсолютно неопровержими факти, които българската Прокуратура е игнорирала.


ІІ.
            Впрочем, господин Заместник-Главен Прокурор Ситнилски,
С настоящо мое официално писмо до Вас
предявявам претенцията да се ангажирате с извършването на специален надзорен преглед или ревизия на всички възможни прокурорски и други преписки и дела, които по един или друг начин са свързани с моето искане за разследване на визираната престъпна дейност,
и да обезпечите възтържествуването на Правото и на Справедливостта.

         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото
         и за извършване на наказателно разследване и обезпечаване на репараторна отговорност.
         Настоявам без каквото и да е забавяне да разпоредите на Националната следствена служба да извърши съответните регламентирани от Правото проверки и разследвания относно голямото множество престъпни актове, чието конкретно описание се съдържа във всички свързани с мен преписки и дела.
17 Март 2013 г.                                                        Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар