2013-03-18

Янко Н. Янков. БИБЛИОГРАФИЯБиблиография
(Хронологически списък на книгите)

&
за Янко Н. Янков-Вельовски
            01. Николай Михайлов, Янко Янков. БиоБиблиография (на английски, френски, немски и български), С., „Янус”, 2006, 176 с. ISBN-10: 954-85-50-55-5, ISBN-13: 978-954-8550-55-0, формат 60 х 84 х 16;
            02. Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16.

&
на (от) Янко Н. Янков-Вельовски
            01. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми, С., „Янус”, 1993, 288 с. ISBN 954-799-178-7, формат 60 х 90 х 16;
            02. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 1., С., „Янус”, 1994, 640 с. ISBN 954-8550-02-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            03. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 2., С.,Янус”, 1995, 576 с. ISBN 954-8550-04-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            04. Янко Янков, Увод в Психологията на правото, С., „Янус”, 1998, 322 с. ISBN 954-8550-06-7, формат 60 х 84 х 16);
            05. Янко Янков, Психология на правото, Том 1, С., Янус”, 2002, 517 с. ISBN 954-8550-18-0 (Том 1), формат 60 х 84 х 16];
            06. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 3, С., „Янус”, 2002,  576 с. ISBN 954-8550-07-5 (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            07. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 4., С., „Янус”, 2003, 568 с. ISBN 954-8550-09-1 (Том 4), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            08. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 5, С., „Янус”, 2003, 546 с. ISBN 954-8550-20-2 (Том 5), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            09. Янко Янков, Политически и правни учения на Месопотамия, С., „Янус”,  2004, 148 с. ISBN 954-8550-24-5, формат 60 х 84 х 16;
            10. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Египет, С., „Янус”,  2004, 94 с. ISBN 954-8550-25-3, формат 60 х 84 х 16;
            11. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Иран, С., „Янус”,  2004, 98 с. ISBN 954-8550-26-1, формат 60 х 84 х 16;
            12. Янко Янков, Политически и правни учения на Юдея, С., „Янус”, 2004, 126 с. ISBN 954-8550-27-Х, формат 60 х 84 х 16;
            13. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Китай, С., „Янус”,  2004, 132 с. ISBN 954-8550-28-8, формат 60 х 84 х 16;
            14. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Индия, С., „Янус”,  2004, 94 с. ISBN 954-8550-29-6, формат 60 х 84 х 16;
            15. Янко Янков, Азбучни истини (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор), С., „Янус”, 2004, 352 с. ISBN 954-8550-11-3, формат 60 х 84 х 16;
            16. Янко Янков, Евтаназията, Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2004, 76 с. ISBN 954-8550-32-6, формат 60 х 84 х 16;
            17. Янко Янков, Смъртното наказание. Танатологически аспекти, С., „Янус”,  2004, 134 с. ISBN 954-8550-15-6, формат 60 х 84 х 16;
            18. Янко Янков, Въведение в Танатологията. Феноменология на живота и смъртта, С., „Янус”, 2004, 202 с. ISBN 954-8550-21-0, формат 60 х 84 х 16;
            19. Янко Янков, Руският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 130 с. ISBN 954-8550-33-4, формат 60 х 84 х 16;
            20. Янко Янков, Политически и правни учения на Древна Гърция, С., „Янус”,  2004, 532 с. ISBN 954-8550-30-Х, формат 60 х 84 х 16;
            21. Янко Янков, Политически и правни учения на Древен Рим, С., „Янус”,  2004, 456 с. ISBN 954-8550-31-8, формат 60 х 84 х 16;
            22. Янко Янков, Българският тероризъм, С., „Янус”, 2004, 176 с. ISBN 954-8550-34-2, формат 60 х 84 х 16;
            23. Янко Янков, Хронология на най-известните терористични актове, С.,   Янус”, 2004, 150 с. ISBN 954-8550-35-0, формат 60 х 84 х 16;
            24. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 6., С., „Янус”, 2005, 526 с. ISBN 954-8550-22-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            25. Янко Янков, Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 444 с. ISBN 954-8550-37-7, формат 60 х 84 х 16;
            26. Янко Янков,  Убийството. Танатологически аспекти, С., „Янус”, 2006, 142 с. ISBN-10: 954-8550-54-7, ISBN-13: 978-954-8550-54-3, формат 60 х 84 х 16;
            27. Янко Янков, Самоубийството (Танатологически аспекти), С., „Янус”, 2006, 125 с. ISBN-10: 954-8550-53-9, ISBN-13: 978-954-8550-53-6, формат 60 х 84 х 16;
            28. Янко Янков, Политически и правни учения на Средновековния Ориент, С.,  Янус”, 2006, 150 с., ISBN-10: 954-8550-50-4, ISBN-13: 978-954-8550-50-5, формат 60 х 84 х 16;
            29. Янко Янков, Политически и правни учения на Византия, С., „Янус”, 2006, 166 с. ISBN-10: 954-8550-49-0, ISBN-13: 978-954-8550-49-9, формат 60 х 84 х 16;
            30. Янко Янков, Политическите убийства, Книга І. Кой уби Володя Наков, С., „Янус”, 2006, 150 с. ISBN-10: 954-8550-10-5, формат 60 х 84 х 16;
            31. Янков, Я., Българският тероризъм. (Второ, преработено и допълнено издание), С., „Янус”, 2006, 226 с. ISBN-10: 954-8550-51-2, ISBN-13: 978-954-8550-51-2, формат 60 х 84 х 16;
            32. Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16;
            33. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 1. Древен Изток, С., „Янус”, 2006, 486 с. ISBN-10: 954-8550-42-3 (Том 1), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            34. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 2. Древна Европа. Гърция, С., „Янус”, 2006, 452 с. ISBN-10: 954-8550-43-1 (Том 2), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            35. Янков, Я., Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис, Том 3. Древна Европа. Рим, С., „Янус”, 2006, 412 с. ISBN-10: 954-8550-44-Х (Том 3), формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            36. Янко Янков, Българският тероризъм. (Трето, преработено и допълнено издание), С., „Огледало”, 2006, 222 с.;
            37. Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3, формат 60 х 84 х 16;
            38. Янко Янков, Танатология. Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта, С., Янус”, 2007, 752 с. ISBN-10: 954-8550-36-9, ISBN-13: 978-954-8550-36-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            39. Янко Янков, Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия върху тероризма, С., Янус”, 2007, 630 с. ISBN-10: 954-8550-16-4, ISBN-13: 978-954-8550-16-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            40. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 4. Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, С., Янус”, 2007, 230 с. ISBN-13: 978-954-8550-61-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            41. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия, С., Янус”, 2007, 744 с. ISBN-13: 978-954-8550-62-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            42. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 6. Средновековие. Книга 3. Западна Европа, С., „Янус”, 2007, 478 с. ISBN-13: 978-954-8550-63-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            43. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 7. Новото време. Книга 1, С., Янус”, 2007, 447 с. ISBN-13: 978-954-8550-65-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            44. Янко Янков, Научни записки и фрагменти. (Параметрите на психотронната власт и на възможностите за защита на човешката същност), С., „Янус”, 2007, 470 с. ISBN 978-954-8550-69-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            45. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 7, С., „Янус”, 2007, 546 с. ISBN-10: 954-8550-57-1, ISBN-13: 978-954-8550-57-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            46. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 8, С., „Янус”, 2007, 640 с. ISBN: 978-954-8550-58-1, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            47. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 9, С., „Янус”, 2007, 620 с. ISBN: 978-954-8550-60-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            48. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            49. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 8. Новото време. Книга 2, С., Янус”, 2008, 445 с. ISBN 978-954-8550-66-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            50. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 1, С., „Янус”, 2010, 421 с. ISBN 978-954-8550-68-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            51. Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            52. Янко Янков, Политически и правни учения. Основни аспекти на политикоправния генезис, Том 9. Новото време. Книга 3, С., Янус”, 2010, 400 с. ISBN 978-954-8550-67-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            53. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политическа документалистика), С., „Янус”, 2010, 155 с. ISBN 978-954-8550-83-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            54. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 2, С., „Янус”, 2011, 229 с. ISBN 978-954-8550-84-0, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            55. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 3, С., „Янус”, 2011, 303 с. ISBN 978-954-8550-86-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            56. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 10, С., „Янус”, 2011, 419 с. ISBN: 978-954-8550-88-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            57. Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика, Том 11, С., „Янус”, 2011, 202 с. ISBN: 978-954-8550-89-5, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            58. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 4, С., „Янус”, 2011, 207 с. ISBN 978-954-8550-91-8,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            59. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 5, С., „Янус”, 2012, 399 с. ISBN 978-954-8550-92-5,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            60. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 6, С., „Янус”, 2012, 330 с. ISBN 978-954-8550-95-6,  формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            61. Янко Янков, Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Второ допълнено издание, С., „Янус”, 2012, 447 с. ISBN 978-954-8550-97-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            62. Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            63. Янко Янков, Статии. Студии. Записки, Том 7, С., „Янус”, 2012, 285 с. ISBN 978-619-7008-02-9, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            64. Янко Янков, Писма до градинарите на западните посолства в София. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  346 c., ISBN: 978-619-7008-03-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

&
            В процес на проучване, разработване и предлагане за печат:
            65. Янко Янков, Българският демократичен геноцид. Писма до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), Том 1, Том 2, Том 3, Том 4, С., „Янус”, 2013-2014,  780 c., ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            66. Янко Янков, Елити, секретни служби и тайна власт, С., „Янус”, 2014, 300 с. ISBN: 978-954-8550-73-4, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            67. Янко Янков, Политическата митология, С., „Янус”, 2015, 350 с. ISBN: 978-954-8550-39-0, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            68. Янко Янков, Риторика, С., Янус”, 2015, 400 с. ISBN: 978-954-8550-70-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            69. Янко Янков, Секретните служби и юридическите научни кадри. Биопсихопортрети, С., Янус”, 2015, 420 с. ISBN 978-954-8550-98-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            70. Янко Янков, Философия на правото. (Философски размишления и рецепции в правото), С., Янус”, 2016, 650 с. ISBN: 978-954-8550-59-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            71. Янко Янков, Политическият мениджмънт, С., „Янус”, 2014, 350 с. ISBN: 978-954-8550-85-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            72. Янко Янков, Политическият медикализъм. Болестта в полето на политическата власт, С., Янус”, 2014, 350 с. ISBN: 978-954-8550-41-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            73. Янко Янков, Психология на политиката, С., Янус”, 2015, 500 с. ISBN: 978-954-8550-38-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            74. Янко Янков, Пътят към Европа. България в полето на ценностните периферии и геополитическите стратегии, С., Янус”, 2014, 500 с. ISBN: 978-954-8550-46-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            75. Янко Янков, Червената мафия. Политологичен анализ на посткомунистическата престъпност, С., Янус”, 2014, 230 с. ISBN: 978-954-8550-17-8, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            76. Янко Янков, Зеленото чудовище от Държавна сигурност. Фантом или реалност е българският медикаментозен тероризъм, С., Янус”, 2015, 200 с. ISBN: 978-954-8550-56-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат);
            77. Янко Янков, Съвременни правни системи, С., Янус, 2015, 450 с. ISBN: 978-954-8550-96-3, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

Няма коментари:

Публикуване на коментар