2011-06-06

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 7-А (Седем-А) (I I част)

*************

Четиринадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.43-47) е видно, че на 13 Февруари 2009 г. съм датирал и съм регистрирал (вх.№2539/09) в офиса на Главния прокурор, ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, озаглавен „Отговорност за престъпленията на ДАНС“, в който изрично и пределно ясно съм посочил, че

ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2008 Г. ВЗЛОМНО ПРОНИКВАНЕ В ДОМА МИ В СЕЛО КЛИСУРИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА,

Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО САМО НЯКОЛКО ДНИ СЛЕД КАТО АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ ЗАВЪРНАХМЕ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ, ФРАНЦИЯ И ИСПАНИЯ,

където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт, на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща нашата теза, че:

първо, официалната българска държавна власт е нискойерархичен структурен компонент от българския клан на руската Червена мафия;

второ, всичките български официални държавни органи и институции, включително Прокуратурата и Съдът, имат функцията да обезпечават както самото извършване на престъпната дейност на Мафията, така и безотговорността за извършените престъпления;

трето, аз и членовете на моето семейство сме подложени на систематични оперативни мероприятия и престъпни посегателства, извършвани както директно от съответните структури на Мафията, така и от техните слуги от специалните служби на българската държава, и в частност от специалните служби на Министерството на вътрешните работи.

Във визираното мое, датирано на на 13 Февруари 2009 г. официално писмено изложение до Главния прокурор, за пореден път съм обосновал тезата:

Първо, че деянието въобще не е криминално, а извършено или директно от специалните служби на Мафията, или директно от специалните служби на МВР;

Второ, че самите дейци преднамерено са се били постарали да оставят поне десетина т.нар. indicio, имащи характара на „семантични послания”, носещи значението „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”, „Ние сме в състояние да бъдем винаги в твоя дом, и то така, че ти никога да не можеш да бъдеш сигурен в своята безопасност”;

Трето, че от юридическа гледна точка въпросното посегателство има недвусмисления характер на престъпно нарушаване на гарантираната от чл.33 от конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”;

Четвърто, че от оперативна и от юридическа гледна точка става въпрос за престъпно нарушаване на гарантираната от чл.32 на конституцията т.нар. „неприкосновеност на личния живот на гражданите”, имащо характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин;

Пето, че в частност от оперативна гледна точка може да става въпрос както за незаконен секретен оглед, така и за незаконно секретно претърсване и изземване, а и за престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

Шесто, че в частност от оперативна гледна точка може да става въпрос не само за тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и за терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

Във връзка с това декларирам, че след моите неколкократни пребивавания в жилището, въпреки изключително прецизното му почистване, получих и в момента имам особено кожно заболяване, по повод и във връзка с което посетих специалния кабинет на Военно-медицинската академия; там се оказа, че младата жена-лекар с офицерски чин, ме била познавала от моите политически изяви в медиите, след което откровено ми каза, че вероятността моята версия да е вярна е много голяма, но че нито един лекар с военно звание няма да посмее да я потвърди.

Седмо, че във всички случаи съвсем не става въпрос за криминално деяние, а изключително за престъпно нарушаване на личното жилище и на личния суверенитет, извършено или от специалните служби на Мафията, или от специалните служби на държавата, и в частност - от специалните служби на МВР.

До днес, обаче, вече повече от една година от момента на извършването на въпросното престъпно деяние, Прокуратурата и Полицията не са направили абсолютно нищо за разследването на така посочените не само очевидни, но дори и очевадни, аспекти на деянието.

Дори нещо повече - съществуват всички основания да бъде считано, че Прокуратурата и Полицията правят абсолютно всичко възможно, за да прикрият както самия същински характер на деянието (придавайки му абсолютно невярната квалификация на „кражба на вещи”), така и самите дейци.“

-------------

След официалното деклариране на горепосочената моя правна позиция, след нейното публикуване в Интернет-пространството, и особено след нейното масово предоставяне на голям брой български и чуждестранни обществено-значими личности, печатни, ефирни и електронни медии,

престъпните дейци бяха предприели и осъществили оперативно мероприятие, имащо характера на т.нар. aberratio ictus (т.е. „отклоняване на вниманието”, „отклоняване на удара”, „камуфлажно заблуждаваща операция”, „насочване на противника към неверни следи или изводи”).

В изложението ми от 18 май 2008 г. съм посочил, че наред с онези вещи, отнемането на които има характер не на кражба, а на семантично послание, престъпните дейци са били взели и една папка, съдържаща фотокопия от нотариалните документи на имотите, които са оставени в наследство от родителите ми.

През лятото няколко души от селото ми казаха, че в някакъв интернет-сайт на някаква фирма е било публикувано обявление, подадено от мое име, съгласно текста на което аз съм бил обявил за продажба наследствения ми имот; кметът на селото потвърди, че сред хората упорито се било говорело такова нещо, но никой не вярвал в истинността на обявлението, защото много добре ме познавали и знаели, че това няма да бъде направено от мен никога.

Късно през есента узнах, че в селото са били ходили двама души, които са се били представили като служители на фирмата, в сайта на която е била направено обявлението, и са били поискали да направят оглед на имота, за да могат да го продадат на клиенти, които вече били проявявали интерес към този имот.

Близо два месеци след посещението на въпросните двама мистериозни личности, кметът на село Клисурица, община Монтана - Васил Цеков - потвърди, че тези двама души са се били срещали лично с него, че му били оставили визитката с личните си имена и с името на фирмата, и ми каза, че той не ми се е бил обадил, за да ме уведоми за събитието, защото телефоните му били подслушвани, както и че по-късно щял да ми даде сведенията за имената на личностите, които са го били посетили по този повод; до днес, обаче, така и не можах да узная от кмета нито имената на личностите, нито името на фирмата.

Лично аз, обаче, бидейки професионален юрист и водейки отбранителни битки срещу специалните служби вече почти половин век, съм категорично убеден, че абсолютно всичко, свързано с този казус, е дело на специалните служби на българската държава или на специалните служби на българския клан на руската Червена Мафия.

Категорично убеден съм и в това, че Прокуратурата и Полицията правят абсолютно всичко възможно, за да прикрият същинския характер на престъплението, и да прикрият същинските дейци на деянието.

-------------

По едно странно съвпадение, точно по това време, на 23 май 2008 г., електронната информационна агенция „Блиц” публикува специален информационен материал, изграден върху интервю, дадено от ексминистъра на вътрешните работи и експредседател на българския Парламент Йордан Соколов,

съгласно текста на който материал по времето, когато той е бил Министър в Министерството на вътрешните работи, е имало строго секретен специален отдел, съставен от специалисти,

функцията на които е била да подлагат на специална химическа, фармакологична, медикаментозна и прочее обработка всичките онези непокорни личности,

за които специалните служби били считали за необходимо да ги отстранят от политическата сцена (чрез компрометиране или елегантно физическо ликвидиране).

По този повод съм написал и депозирал при Главния прокурор обширно искане за разследване срещу специалните служби на МВР с рег.№8370/09.06.2008 г. Разбира се, Прокуратурата досега не е направила абсолютно нищо в това отношение, и дори въобще не ми е отговорила.

-------------

По повод и във връзка с така посочения казус на 27 Юни 2008 г. съм разпространил обширно изложение, което съм депозирал в канцеларията на Главния прокурор под №15132/30.06.2008 г.

Същото изложение е депозирано и в канцеларията на Директора на Националната следствена служба, където има рег.№ДП-42/30.06.2008 г.

В това изложение изрично и ясно съм обосновал тезата, че ако въпросното посегателство е дело, извършено директно от българския клан на руската Червена мафия, то това ще е било извършено от специалните мафиотски служби, намиращи се на непосредствено подчинение на следните лица: Венцислав Димитров Стефанов, Димитър Христов Иванов, Александър Димитров Найденов, Теодор Стефанов Цачев и Борислав Христов Дионисиев (екссъпруг на сегашния български съдия в Междуналродния съд в Стразбург и първи братовчед на друг един Дионисиев, който бе осъден в САЩ, включително и върху основата на документация, предоставена лично от мен на Посолството на САЩ в България).

В това изложение, в контекста на предишните ми изложения, все пак достатъчно подразбиращо се съм дал предпочитание на тезата, че посегателството е било извършено от специалните служби на МВР;

и че причината ЗА ВИЗИРАНОТО ВЗЛОМНО ПРОНИКВАНЕ В ЖИЛИЩЕТО МИ Е ИМЕННО

моята политическа акция в Швейцария.

*************

Петнадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.48-50) е видно, че на 19 Юни 2010 г. съм датирал и на 21 Юни съм регистрирал (вх.№4379/21.06.2010 г.) в офиса на Министър-Председателя

ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм посочил:

че на 19(20) май съм регистрирал в регистратурата на Правителството адресиран лично до Министър-Председателя мой официален писмен текст, по който досега все още не съм получил никакъв отговор;

че става дума за това, че само преди нeколко месеци високопоставени служители на тайните (специалните) служби на държавата публично са признали пред Комисията по националната сигурност в Парламента,

че в България държавните специални служби имат навика да действуват като престъпни улични банди,

при което извършените от тях престъпления официално биват регистрирани като извършени от престъпни улични банди, които полицията уж издирва, но никога не може да открие;

че държа да подчертая, че в моите многобройни официални научно-изследователски и други писмени текстове винаги съм подчертавал, че всички извършени в България през последните две десетилетия систематични престъпни актове са ръководени именно от бивши и настоящи ченгета от специалните служби;

че в контекста на така визираната ситуация в моето адресирано до Премиера официално писмо от 19(20) май 2010 г. изрично и пределно ясно съм поискал той: ДА МЕ УВЕДОМИ КАК АЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО БИХМЕ МОГЛИ ДА ОЦЕЛЕЕМ В СОФИЙСКИЯ АФГАНИСТАН, ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ СМЕ БИЛИ И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ ОБЕКТ НА ОНЕЗИ ИМЕННО „УЛИЧНИ БАНДИ”, КОИТО СА СИ ЧИСТОПРОБНИ ЧЕНГЕТА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

че е странно обстоятелството, че само три седмици след като съм регистрирал при Министър-Председателя моето писмо, в което съм обосновал горните съображения,

върху дома ми в родното ми село е било извършено покушение,

което формално е било извършено така, че привидно да изглежда като извършено от „банда крадци”,

като в същото време деянието е направено така, че въпросната „банда крадци” фактически не е откраднала нищо

и е оставила абсолютно непокътнати изключително голям брой вещи, имащи изключително висока парична пазарна стойност и цена.

*************

Шестнадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.51) е видно, че на 02 Юли 2010 г. Върховната касационна прокуратура е била изпратила „по компетентност“ на Районната прокуратура в Монтана визираното мое изпратено до Премиера писмо.

*************

Седемнадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.52-60) е видно, че на 17 Юли 2010 г. съм датирал и на 19 Юли съм изпратил с препоръчана поща в офиса на Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи и Главния прокурор СПЕЦИАЛЕН ТЕКСТ, в който съм написал следното:

„На 20 май 2010 г. съм депозирал пред Министър-председателя на България и пред осем (8) чуждестранни дипломатически представителства специален текст, в който съм посочил факта, че едно високопоставено лице, което е и кадрови офицер от бившите и от сегашни специални служби при МВР, добронамерено ме е уведомило, че ако продължавам да търся правата си (пред съдилищата и пред държавните административни институции),

спрямо членовете на семейството ми ще бъдат проведени специални наказателни акции от специалните служби на държавата, които именно са виновни като разпоредители и като обезпечители на извършването на въпросните престъпни нарушения на правата ми и на правата на членовете на семейството ми.

Тъй като продължих да настоявам да търся правата си по всички надлежно регистрирани пред институциите казуси,

на 10 юни 2010 г. върху имота ми в моето родно село е било осъществено ПОКУШЕНИЕ, имащо недвусмисления характер на СЕМАНТИЧНО заплашително и предупредително ПОСЛАНИЕ, извършено и поставено именно от СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА и от МАФИЯТА,

а на 21 юни с.г. две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София, със железен предмет счупиха рамото ми на пет парчета, и въпреки че прокуратурата е сезирана не само от медиите, но и лично и официално от един високопоставен прокурор (който бе направил приятелско посещение при мен в болницата), до днес не е предприето абсолютно нищо именно защото престъплението има характера на специално оперативно мероприятие, извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби, И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН на Червената мафия.

С други думи пределно ясно уточнявам, че ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН АПАРАТ Е СИНХРОННО ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ МАФИЯТА И ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, главната цел на които операции, поне досега, е била да бъда мотивиран да се откажа от търсенето на защита на нарушените ми права.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам, че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, но че внезапното ми инстинктивно отместване на главата само с три-четири сантиметри е отклонило удара и го е било стоварило върху рамото, като по този именно начин убийството е било „заменено” с осакатяване.“

-------------

На 10 юни 2010 г. сутринта секретарката на кметството на село Клисурица, област Монтана ми се обади по телефона и ме уведоми: че съседите на имота ми са установили, че проводниците на електрическото захранване на къщата са отрязани и липсват; че единият от прозорците е разбит; и че в двора се намират разхвърляни вещи, които са били изнесени от къщата. Казах й да уведоми полицията.

Когато след пет часа пристигнах, констатирах: че полицаите вече са били направили оглед около къщата; че са били открили разхвърляните в двора вещи; че са били занесли в общината намерения в двора портативен телевизор; и че са били изразили учудването си, че той е бил оставен в тревата край къщата.

Констатирах:

че влизането в къщата е било осъществено чрез най-нормално отключване и отваряне на входната врата - направено, несъмнено, от висок специалист и професионалист;

че едва след това решетката на прозореца е била избита отвътре навън и е била захвърлена непосредствено под прозореца;

че гардеробите в стаите въобще не са били отваряни;

че намиращите се в къщата голямо множество ценни и пазарно скъпи вещи въобще не са били докосвани;

че няколкото привидно липсващи вещи по-късно бяха намерени от мен в тревата извън оградата на имота ми;

че липсва един неимоверно стар компютър (подарен ми, впрочем, през декември 1989 г. лично от световноизвестния Джордж Сорос);

че няколкото художествено изработени и отлети бронзови статуетки на сокол, поставени върху мраморни плочи са счупени и липсват, като са оставени само мраморните им поставки; тъй като в същата стая са се намирали и са останали абсолютно непокътнати поне още пет-шест бакърени (медни) и месингови вещи, повече от очевидно е, че унищожаването на статуетките е имало СЕМАНТИЧЕН ХАРАКТЕР;

отговорът се съдържа във факта, че съгласно Устава на регистрираната още през април 1990 г. ръководена от мен политическа партия главен символ на партията е именно Соколът;

нещо повече – Соколът е официално обществено признат фамилен символ или тотем, свързан с дейността преди и по време (през 1688 г.) на Чипровското въстание на Вельо Стойов, който именно е и основател на моята фамилия Вельовски;

че никога преди това върху територията на селото не са били извършвани прекъсвания на електрозахранването на къщите, в които е било влизано с цел кражба; че в случая това е било направено поради факта, че през последните две години предумишлено съм разпространил слуха, че в къщата ми на село съм инсталирал система за секретно видеонаблюдение; че за камуфлаж е било прекъснато електрозахранването и на съседката баба Донка, в дома на която също така е било влизано през същата нощ и не е било откраднато абсолютно нищо.

Специално внимание заслужава фактът, че аргументът, че било могло да става дума за кражба на две медни жици с дължина десет-петнадесет метри е абсолютно малоумен, тъй като в къщата са се намирали инсталационни медни жици с обща тежина поне десет килограми, които са оставени непокътнати.

Специално внимание заслужава и фактът, че както преди събитието, така и след него в бюлетина на МВР за произшествията са посочени редица случаи на станали в други села кражби на електрозахранващи проводници, но ... за събитието с моя имот не е посочена дори и една дума, сякаш това не е било станало!!! Което обстоятелство е недвусмислено доказателства за факта, че на специалистите от МВР-Монтана е било пределно ясно, че и дума не може да става за кражба на меден кабел, и че това е било направено само за прикриване на същинската цел на покушението върху имота.

-------------

Специално внимание обръщам върху факта, че станалото на 10-ти юни 2010 г. СЕМАНТИЧНО ПОКУШЕНИЕ върху посочения имот Е ВТОРОТО ПОРЕДНО ТАКОВА; и че то е станало в контекста на изключително интензивните „доброжелателни предупреждения”, които са ми били отправяни с препоръката да спра да търся правосъдие за извършените против мен и членовете на семейството ми престъпления.

-------------

Специално внимание обръщам върху факта, че ПЪРВОТО ТАКОВА ПОКУШЕНИЕ върху посочения имот е станалото в края на януари 2008 г., и че е било станало само наколко дни след като аз и членовете на семейството ми се завърнахме от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт, на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща тезата ни, че официалните български държавно-властнически институции са нискойерархични структурни звена от постсъветската Червена Мафия, и че същите провеждат срещу нас множество престъпни секретни оперативни мероприятия.

При и по този повод съм написал и надлежно регистрирал три официални писмени текстове, адресирани включително и до Министър-Председателя и до Главния прокурор, които текстове имат следните дати: 18 май 2008 г., 27 юни 2008 г. и 13 февруари 2009 г.

-------------

В текста от 18 май 2008 г. изрично и пределно ясно съм записал:

че преди това, през декември 2004 г. и през юли 2005 г., е имало констатирани от полицията две „прониквания” в стопанските постройки в имота; че на пръв поглед е изглеждало, че целта е била „кражба на вещи”, като обаче по странен начин не е била взета нито една от много намиращите се там вещи с висока предметна потребителска стойност и висока пазарна цена, а са били „изчезнали” само няколко вещи с неимоверно незначителна потребителна стойност и незначителна пазарна цена - които вещи, обаче, по-късно са били намерени лично от мен като разхвърляни върху територията на сравнително огромния имот;

че при взломното проникване в къщата е било ПОДЧЕРТАНО ДЕМОНСТРАТИВНО ПОСТЪПЕНО ПО АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ НАЧИН;

че както полицията, така и прокуратурата ПРЕДНАМЕРЕНО, ДЕМОСТРАТИВНО И С РЕЦИДИВНА ПРЕСТЪПНА УПОРИТОСТ са разглеждали казусите именно като „кражба на незначителни по стойност вещи”, при което имплицитно и категорично са били отказали да обърнат каквото и да е официално внимание на моите изрично и ясно формулирани аргументи, че въпросната „кражба”, всъщност, е КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА СЪВСЕМ ДРУГ ВИД ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА;

че трезвият логичен поглед върху казусите недвусмислено показва, че в случаите става дума за едно-единствено нещо: ЗА СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА Мафията и на държавата;

че преди всичко въпросните деяния са имали и имат характера на т.нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно- единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”;

че на второ место, от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.33 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”;

че на трето место, от оперативна и от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.32 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин;

че в частност този тип деяния могат да имат както характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконно секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

че дори нещо повече - този тип деяния могат да имат характера не само на тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции;

че този тип деяния имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на личния суверенитет;

че НАРЕД С ВЪПРОСНИТЕ АБСОЛЮТНО НЕПОТРЕБНИ ВЕЩИ ОТ КЪЩАТА Е БИЛА ВЗЕТА И ЕДНА ПАПКА, СЪДЪРЖАЩА ФОТОКОПИЯ ОТ НОТАРИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ИМОТИТЕ, КОИТО СА ОСТАВЕНИ В НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИТЕ МИ.

-------------

В текста от 27 юни 2008 г. изрично и пределно ясно съм записал:

че всичките взломни прониквания в имението и в селския ми дом винаги са имали пределно очевидния характер на секретни оперативни мероприятия;

че става дума за „семантични послания”, имащи едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”;

че става дума за престъпно нарушаване на гарантираната от чл. 33 от КонституциятаНЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЖИЛИЩЕТО”;

че става дума за престъпно нарушаване на гарантираната от чл. 32 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на личния живот на гражданите” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.

че става дума за престъпни деяния, имащи характера както на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконно секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ;

че става дума за деяния, имащи характера не само на тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т.нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

-------------

В текста от 13 февруари 2009 г. изрично и пределно ясно съм записал:

че взломното проникване в жилището е било станало именно само няколко дни, след като аз и членовете на семейството ми сме се били завърнали от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където сме имали официални срещи с представители на държавната власт, пред които сме обосновали тезата, че българските държавни институции са структурен елемент от системата на българския клан на руската Червена мафия, и че специално спрямо нас се провеждат престъпни секретни оперативни мероприятия;

че прокуратурата и полицията в Монтана не са направили абсолютно нищо за разкриването на престъпните дейци;

че прокуратурата и полицията в Монтана ПРАВЯТ АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, ЗА ДА ПРИКРИЯТ КАКТО САМИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕЯНИЕТО, ТАКА И САМИТЕ ДЕЙЦИ;

че още в текста (изложението) от 18 май 2008 г. съм посочил, че НАРЕД С ВЪПРОСНИТЕ АБСОЛЮТНО НЕПОТРЕБНИ ВЕЩИ ОТ КЪЩАТА Е БИЛА ВЗЕТА И ЕДНА ПАПКА, СЪДЪРЖАЩА ФОТОКОПИЯ ОТ НОТАРИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ИМОТИТЕ, КОИТО СА ОСТАВЕНИ В НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИТЕ МИ;

че през лятото на 2008 г. няколко души от селото са ми казали, че в някакъв интернет-сайт на някаква фирма е било публикувано обявление, подадено от мое име, съгласно текста на което аз съм бил обявил за продажба наследствения ми имот;

че к ъсно през есента на 2008 г. аз съм узнал, че в селото са били ходили двама души, които са се били представили като служители на фирмата, в сайта на която е било публикувано обявлението, и са били поискали да направят оглед на имота, за да могат да го продадат на клиенти, които вече били проявявали интерес към този имот;

че близо два месеци след посещението на въпросните двама мистериозни личности, едва след като го поставих натясно кметът на село Клисурица, община Монтана - Васил Цеков – е потвърдил пред мен, че тези двама души са се били срещали лично с него, че са му били оставили визитката с личните си имена и с името на фирмата, и ми каза, че той не ми се е бил обадил, за да ме уведоми за събитието, защото телефоните му били подслушвани (!!! ??? !!!), както и че по-късно щял да ми даде сведенията за имената на личностите, които са го били посетили по този повод; и че до този момент (13 февруари 2009 г.!!!) кметът, въпреки няколкото ми лични срещи с него, просто е отказвал да ми даде информация както относно имената на личностите, които са го били посетили относно имота, така и относно имената на фирмата.

-------------

В текста на днешното, от 17 юли 2010 г., изложение, изрично и пределно ясно уточнявам:

ЧЕ ЕДВА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2010 Г. кметът на село Клисурица, община Монтана - Васил Цеков – БЛАГОВОЛИ ДА МИ ДАДЕ ВИЗИТКАТА НА ЕДИНИЯ ОТ ЛИЦАТА, КОИТО СА ГО БИЛИ ПОСЕТИЛИ ПО ПОВОД ПРЕСТЪПНАТА ФАЛШИВА ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБАТА НА МОИТЕ НАСЛЕДСТВЕНИ ИМОТИ;

И ЧЕ НАСТОЯВАМ ТОЙ ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО РАЗПИТАН ПО ТОЗИ АСПЕКТ НА КАЗУСА.

Уточнявам, че върху визитката е записано: „Рангел Рангелов, Монтана, мобилен: 0885 101 421, адрес: Юлиус Ирасек № 5, Българиан пропертис”.

-------------

В текста на днешното, от 17 юли 2010 г., изложение, изрично и пределно ясно уточнявам:

ЧЕ СЪМ АБСОЛЮТНО КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТАКА ПОСОЧЕНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА СА ДЕЛО ИМЕННО НА ЦЕНТРАЛНИ (СОФИЙСКИ) И РЕГИОНАЛНИ (МОНТАНСКИ) БИВШИ СЛУЖИТЕЛИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, НА СЛУЖИТЕЛИ НА БИВШАТА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СИГУРНОСТ, КАКТО И НА СЛУЖИТЕЛИ НА СЕГАШНАТА ДАНС, КАКТО И НА НАЙ-МАЛКОТО ЕДИН ТЕХЕН БИВШ И НАСТОЯЩ АГЕНТ, ЖИВЕЕЩ В СЕЛОТО.

*************

Осемнадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.61-68) е видно, че на 22 Юли 2010 г. съм датирал и на 23 Юли съм изпратил с препоръчана поща в офиса на Председателя на Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание, Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи и Главния прокурор, както и в офисите на седем посолства в София,

СПЕЦИАЛЕН ТЕКСТ, в който съм написал следното: (. . . )

„Междувременно, само няколко дни след това, вчера, сряда, 21 юли 2010 г., в българските електронни медии (виж напр. http://www.frognews.bg/news_25581/Taina_kvartira_na_DANS_plashi_sasedi/) е публикувано адресирано до вас т. нар. „Открито писмо”,

написано и подписано от българския учен проф.Георги Василев (член на Съюза на българските учени, член на Френското дружество за Милтънови изследвания, член на редколегията на списание „Toronto Slavic Quarterly).

В това писмо той посочва, че още на 14 април т. г. е бил депозирал в приемната на Министъра на вътрешните работи специално писмено изложение, съдържанието на което е свързано „с престъпна дейност, при която се ползват ресурси на днешната ДАНС”, по повод и във връзка с което негово писмо, в нарушение на разпоредбите на Закона, той все още не е получил никакъв отговор.

В своето „Открито писмо”, проф.Георги Василев сочи, че живее в столичния жилищен квартал „Гоце Делчев”, бл.252, вх.7, етаж 2, ап.150; и че точно срещу неговото жилище, „в нова кооперация 260 В, също на втория етаж, е разположена квартира на ДАНС”; той е уточнил, че фактът, че въпросното жилище има статуса именно на „квартира на ДАНС”, той е бил установил върху основата на това, че преди време, когато Директор на ДАНС е бил именно широко медийно известният Петко Сертов, същият многократно е бил виждан да посещава въпросното жилище заедно със свои служители.

В своето „Открито писмо”, проф.Георги Василев сочи, че именно от посоченото, собственост на ДАНС, жилище, „нощем се излъчват електромагнитни сигнали с голяма мощност, които предизвикват кошмари, силна отпадналост, ... и заболяване”, като уточнява, че освен самият той, са пострадали и други хора-негови съседи.

Проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в потвърждение на неговите думи той притежава протокол за техническа експертиза, извършена със съвременна апаратура, част от която се използува в НАТО, и която експертиза е била „извършена през нощта на 26/27 февруари 2010 и през нощта на 5/6 май 2010 г.”.

Проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че съгласно официалното заключение на техническата експертиза става дума за това, че именно от въпросната територия на ДАНС се извършва излъчване на електрично поле, което е 15,2 (повече от петнадесет) пъти над допустимите хигиенни норми, както и за излъчване на магнитно поле, което е 111,11 (повече от сто и единедесет) пъти над допустимите хигиенни норми.

Проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че ректорът на висшето учебно заведение, в което той преподава, още на 8 (осми) март т. г. е бил изпратил официално писмено изложение, адресирано до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, но че въпросното държавно длъжностно лице не е дало никакъв отговор.

Проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че след като на 31 март тогавашният Председател на парламентарната Комисия за контрол над ДАНС Иван Костов е бил написал официално писмо до Председателя на ДАНС Цветелин Йовчев, той бил получил писмо, имащо дата 26 май, което е подписано от Секретаря на ДАНС Мартин Георгиев; в което писмо е било записано, че „според измервания на ДАНС такива излъчвания нямало”; като същевременно била направена уговорката, че „ДАНС не разполага с адекватната апаратура” за извършване на такива измервания. Във връзка с това проф.Георги Василев изрично подчертава, че „отговорът на ДАНС” има характера на „отговор, който отрича сам себе си”.

Проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че в резултат на въпросните облъчвания както самият той, така и мнозина от неговите съседи са получили сериозни заболявания, и че това обстоятелство е било намерило своето журналистическо отражение в специален репортаж, поместен в броя на вестник „Труд” от 28 юни т. г.

В своето официално писмо, адресирано до Премиера и до Министъра на вътрешните работи, проф.Георги Василев изрично и ясно уточнява, че става въпрос за престъпна дейност, наподобяваща дейността, която е била извършвана в нацистките и в съветските концлагери; и че извършването на такава дейност би трябвало да е абослютно недопустимо върху територията на Европейския съюз.“

*************

Обръщам вашето внимание върху следните факти и обстоятелства:

че ИЗВЪРШЕНОТО НА 10 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА ВТОРО ПОРЕДНО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЕТО ПРОВИНЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СЕЛО КЛИСУРИЦА е било извършено в контекста на моя отказ да се съобразя с исканията на Мафията и на специалните държавни служби да спра да търся правата си пред българските и пред европейските съдебни и административни институции;

че извършеното в края на януари 2008 г. ПЪРВО ПОРЕДНО ПОКУШЕНИЕ НАД МОЕТО ПРОВИНЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В СЕЛО КЛИСУРИЦА е било осъществено само наколко дни след като аз и членовете на семейството ми се завърнахме от продължително пребиваване в Швейцария, Франция и Испания, където имахме официални срещи със съответните представители на държавната власт, на които предоставихме голямо количество документация, обосноваваща тезата ни, че официалните български държавно-властнически институции са нискойерархични структурни звена от постсъветската Червена Мафия, и че същите провеждат срещу нас множество престъпни секретни оперативни мероприятия.

*************

Обръщам вашето внимание върху следните факти и обстоятелства:

че в моето официално писмено изложение от 13 февруари 2009 г., адресирано до Зам.-главния прокурор и до Районния прокурор на гр. Монтана, в раздел „Шесто”, на стр.3 изрично съм записал следния текст:

че в частност от оперативна гледна точка може да става въпрос не само за тайно поставяне на аудио- и видео-записващи или предаващи устройства, но и за терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

Във връзка с това декларирам, че след моите неколкократни пребивавания в жилището, въпреки изключително прецизното му почистване, получих и в момента имам особено кожно заболяване, по повод и във връзка с което посетих специалния кабинет на Военно-медицинската академия; там се оказа, че младата жена-лекар с офицерски чин, ме била познавала от моите политически изяви в медиите, след което откровено ми каза, че вероятността моята версия да е вярна е много голяма, но че нито един лекар с военно звание няма да посмее да я потвърди.

*************

Обръщам вашето внимание върху следните факти и обстоятелства:

че въпросната млада жена-лекар с офицерски чин, името на която е д-р Лилия Константинова, още от самото начало, още от пръв поглед, ми постави категоричната и недвусмислена диагноза „невродермит” и ми предписа редица противоалергични медикаменти;

че след контролния преглед тя започна да ми изтъква аргументи от сферата на неврологията, психологията и психиатрията, и за необходимостта от невропсихиатрично лекуване на заболяването;

че веднага й казах, че съм автор на няколко книги по психология на правото, по повод на които светилото на българската съдебна медицина проф.д-р Георги Цеков е написал официална рецензия, в която е подчертал, че съм демонстрирал виртуозно познаване на проблемите на неврологията и на психиатрията;

и че считам, че нейните приказки са елемент от оперативните мероприятия на специалните служби, които са ме заразили именно с цел да попадна в системата на медикаментозния тероризъм и така да се саморазправят с мен.

*************

Обръщам вашето внимание върху следните факти и обстоятелства:

че СЛЕД КАТО СЕ „РАЗДЕЛИХМЕ” В ВЪПРОСНАТА ДОКТОРКА, АЗ ПРЕДПРИЕХ СПЕЦИАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА ПО ТЕРОРИЗЪМ И АНТИТЕРОРИЗЪМ (нека отбележа, че съм автор и на няколко дебели книги по проблемите на тероризма), приех хипотезата, че съм заразен с гъбични патогенни субстанции, купих си от аптеката САЛИЦИЛОВ СПИРТ, И ТАКА, САМО СЛЕД ДВЕ СЕДМИЦИ, ВЪПРОСНОТО КОЖНО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЗЧЕЗНА БЕЗВЪЗВРАТНО и вече една година от него няма и спомен.

*************

НАСТОЯВАМ ЗА НАЙ-СТРОГО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ПОСОЧВАМ В НАСТОЯЩОТО ИЗЛОЖЕНИЕ.“

*************

Деветнадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.69-70) е видно, че на 04 Август 2010 г. Директорът на Областната дирекция на МВР град Монтана ми е изпратил писмо, с което е поискал да му изпратя „под формата на писмено обяснение“ моето становище по поставените от него въпроси.

*************

Двадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.71-75) е видно, че на 09 Август 2010 г. съм датирал и същия ден съм изпратил с препоръчана поща в офиса на визирания Директор на Областната дирекция на МВР град Монтана моето официално писмо, в което съм написал следното:

Преди всичко (. . .) за да няма недоразумение, неправилно или тенденциозно тълкуване на същия факт, следва да уточня нещо доста съществено.

По време на предишното такова събитие специалистите по криминалистика, дактилоскопия и прочее, бяха имали абсолютно неограничената възможност да надникнат във всеки кът на дома ми, за да търсят пръстови отпечатъци и други артефакти и белези, които са нужни за съответните издирвателни действия.

Както, разбира се, много добре знаете, ТОВА БЕ СТАНАЛО ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ И ПОЛОВИНА, през което време (без да изразявам какъвто и да е упрек за виновност към Вашите специалисти), ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НЕ БЯХА ОТКРИТИ.

Разбира се, напълно резонен е въпросът: „Защо в продължение на две години и половина специалистите от МВР-Монтана не са открили извършителите на престъплението?”.

(. . . )

С риск да злепоставя източниците си, ще Ви кажа, уважаеми господин Директор, че разполагам с автентична информация, че още през януари 2008 г. Ваши служители са били предприели серия от множество т.нар. „амбициозни остри издирвателни действия сред криминалния контенгент”, и че след около една година и половина тяхното вербално изразено лично пред самия мен мнение е било, че деянието не е било извършено от лица от действуващия върху територията на видинската и монтанската област криминален контингент.

На второ место, уважаеми господин Директор, обръщам Вашето внимание върху факта, че въпросното покушение (на 11.06.2010 г.) върху моя имот е било извършено по едно и също време и по един и същи начин (при един и същ криминален почерк!!!) заедно с покушението върху имота на съседката баба Дона. Където би трябвало Вашите специалисти да са били снели пръстови отпечатъци и да ги използуват по аналогия и по съвкупност по казуса с покушението на моя имот.

Доколкото зная, обаче, там те дори и не са пожелали да извършат такива процесуално-издирвателни дейности!!!.

Който факт, ако наистина е такъв, има изключително важно правнорелевантно значение и силата на доказателство за посочената по-горе моя теза.

Така че евентуалният полицейски или прокурорски опит да бъде внушено, че Вашите специалисти не разполагат с възможност да открият престъпниците именно поради моето „виновно” поведение, изразяващо се в това, че не съм ги допуснал да вилнеят в дома ми под предлог че търсят следи и белези, които биха индивидуализирали престъпниците, би бил неудачен опит.

При това, надявам се, че Вашите специалисти по криминалистика и дактилоскопия са Ви докладвали, че когато ги посрещнах пред дома ми, аз изрично им казах, че вътре в къщата са влизали по-големи специалисти от тях, поради което техното влизане би било безполезно; и че доказателство за това е неудачно завършилото издирване по повод предишното покушение над имота ми.

На трето место, уважаеми господин Директор, бих искал да Ви уверя, че не мога да се отърва от подозрението, че съвсем не е бил случаен фактът, че в регионалния Бюлетин на МВР въобще не бе отразен както фактът на покушението върху моя имот, така и фактът на покушението върху имота на съседката баба Дона.

(. . . )

Уверявам Ви, Уважаеми господин Директор, че през цялата ми ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВНА ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ЮРИСТ, винаги съм се стараел да се отнасям снизходително към дейността на районните прокурори; и че доказателство за това са моите неимеворно умерени реакции спрямо (към) ИМАЩИТЕ ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩИЯ КАЗУС постановителните актове, издадени от прокурор Георги Т. Георгиев (Постановление от 14.03.2005 г. и Постановление от 26.09.2009 г.), прокурор Емил Александров (Постановление от 02.04.2008 г. и Писмо до Върховната касационна прокуратура от 03.06.2008 г.) и прокурор Камелия Цветкова (Постановление от 19.09.2008 г.).

Сега, макар и да разполагам само с Вашата интерпретация на двете постановления, които е бил издал прокурор Никола Ставрев, устоновявам, че ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ РАЙОННИ ПРОКУРОРИ ПО АБСОЛЮТНО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН СА ДЕМОНСТРИРАЛИ ФАКТА, ЧЕ ГЛАВНИЯТ ВОДЕЩ ФАКТОР И КРИТЕРИЙ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ, КОЙТО Е ДЕЙСТВУВАЛ ПРИ ТЕХНОТО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОКУРОРСКИТЕ ИМ ДЛЪЖНОСТИ, Е БИЛ ИМЕННО ТЕХНИЯТ ВИСОК ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕТЕНИЗЪМ И ИДИОТИЗЪМ.

И че категорично доказателство за това е фактът,

че от фактическия състав, с който те са разполагали като надлежно фиксиран в материалите по преписката, ВИНАГИ И ПО НЕДВЕСМИСЛЕНО ЯСЕН НАЧИН е било видно, ЧЕ В АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ СЛУЧАИ НА ПОКУШЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТА МИ (както върху стопанските сгради, така и върху жилищната сграда) ЦЕЛТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НИКОГА НЕ Е БИЛА „ДА ОТНЕМАТ (откраднат) ВЕЩИ”, ЧЕ ВСЯКО ЕДНО ОТ ВИЗИРАНИТЕ ДЕЯНИЯ ВИНАГИ Е ИМАЛО КАКТО НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНИЯ ХАРАКТЕР НА СТРОГО СЕКРЕТНО ОПЕРАТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА И НА МАФИЯТА И НОСЕЩО СЕМАНТИЧНОТО ПОСЛАНИЕ, ЧЕ МОЯТ ДОМ НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ МОЯ КРЕПОСТ, ТАКА И НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНИЯ ХАРАКТЕР НА:

***престъпно нарушение на гарантираната от чл.33 на Конституцията неприкосновеност на жилището;

***престъпно нарушение на гарантираната от чл.32 от Конституцията неприкосновеност на личния живот и личния суверенитет на гражданите;

***престъпен секретен оглед и престъпно секретно претърсване;

***ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, изразяващ се в поставянето на многобройни увреждащи здравето и живота субстанции (ядрени и радиационни субстанции, биологично активни патогенни агенти - бактерии, вируси, гъбички, токсини и прочее).

Впрочем, Уважаеми господин Директор, от визираните материали е пределно ясно видно, че ВИСОКИЯТ НЕСЪМНЕН ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КРЕТЕНИЗЪМ И ИДИОТИЗЪМ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПРОКУРОРИ ВИНАГИ Е ИМАЛ И ИМА ХАРАКТЕРА НА ИДЕАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ОФИЦИАЛНО ДЪРЖАВНО-ВЛАСТНИЧЕСКО ПРИКРИТИЕ КАКТО НА САМИЯ ХАРАКТЕР НА ПРЕСТЪПНОТО ДЕЯНИЕ, ТАКА И НА САМИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ.

Уважаеми господин Директор,

Моля Ви да приемете моето искрено извинение за това, че по силата на обстоятелствата именно на Вас се е паднала тежката задача да се опитате да се докоснете до кретенско-идиотските мозъци на прокурорите, като се опитате да им обясните,

ЧЕ АЗ КАТЕГОРИЧНО И ЯСНО ИЗРАЗЕНО НЕ ПРИЕМАМ (ОТКАЗВАМ ДА ПРИЕМА) ТЕХНАТА ВЕЩНО-ОТНЕМАТЕЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КАЗУСА

И ЧЕ СЧИТАМ, ЧЕ ТАЗИ ТЕХНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА ОБСЛУЖИ БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ МАФИЯТА И ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА.“

*************

Двадесет и първо уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.76-78) е видно, че на 10 Март 2011 г. ИЗПЪЛНЯВАЩАТА РАЙОННА ПРОКУРАРСКА ДЛЪЖНОСТ В ГРАД МОНТАНА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА ХЕТЕРА И НАЛОЖНИЦА Д. МАРКОВА Е ИЗДАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО.

*************

Двадесет и второ уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.79-83) е видно, че на 21 Март 2011 г. съм датирал и същия ден съм изпратил с препоръчана поща в офиса на визирания Районен прокурор на град Монтана ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, адресиран до Окръжната прокуратура,

към който, за да преодолея „санитарната“ ченгеджийско-мафиотска обработка на преписката, съм ПРИЛОЖИЛ първи набор от 28 и втори набор от 33 последователно номерирани страници от копия на намиращата се при мен документация,

от текстовете на която документация е недвусмислено ясно видно,

че В КАЗУСА ВЪОБЩЕ НЕ СТАВА ДУМА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В КРАЖБА НА ВЕЩИ;

че в крайна сметка би следвало оттук-нататък РАЙОННАТА И ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА В ГРАД МОНТАНА ДА СПРАТ С ЮРИДИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТНИТЕ СИ НАПЪНИ в интерес на същинските престъпници ДА РАЗСЛЕДВАТ ТАКОВА ИМЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, И ДА ИЗПРАТЯТ ПРЕПИСКАТА НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО ДА ВЪЗЛОЖИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА КАЗУСА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.

-------------

Освен това, от текста на визираното мое датирано на 21 Март 2011 г. ПРОТЕСТНО ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ пределно ясно е видно, че

Определям като абсолютно НЕАДЕКВАТНО имплицитно застъпенето гледище на „районния прокурор Д. Маркова“, че Полицията не е била могла да открие извършителите, тъй като нейните специални части, които по-късно са били пристигнали заедно с техниката си, за да вземат отпечатъци (ЧРЕЗ КОИТО ВЕДНАГА ДА ОТКРИЯТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ?!?!?!), не са били допуснати от мен да извършат разследване вътре в къщата.

Обръщам внимание на факта,

че Полицията вече е била имала пълната (абсолютно неограничената!!!) възможност да извърши своите разследвания и вземане на отпечатъци ВЪТРЕ В КЪЩАТА по повод на предишното взломно проникване там,

след което същата тази полиция В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ОБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ДЕЙЦИТЕ;

по повод и във връзка с това ПИТАМ: „В тогавашния казус (случай) „Чий овариум е крепела там Полицията?“ и „Чий овариум Полицията и Прокурорката Д. Маркова се натискат да крепят в къщата ми по този именно казус, и след като не съм ги допуснал - недоволствуват?“.

Обръщам внимание, също така, и на факта,

че освен това и отделно от това Полицията вече МНОГОКРАТНО е била имала пълната (абсолютно неограничената!!!) възможност да извърши своите разследвания и вземане на отпечатъци ВЪН ОТ КЪЩАТА – в стопанските постройки - по повод на многократните взломни прониквания там,

НО ЧЕ СЛЕД ТОВА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ СЪЩАТА ТАЗИ ПОЛИЦИЯ НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА АБСОЛЮТНО НИЩО, ЗА ДА ОТКРИЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ БИХА МОГЛИ ДА ИМАТ ДРУГА КВАЛИФИКАЦИЯ, ОСВЕН ИМЕННО НЕАДЕКВАТНИ, ВЪЗГЛЕДИТЕ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, ЧЕ ПРИЧИНА ЗА НЕОТКРИВАНЕТО (НЕРАЗКРИВАНЕТО) НА ДЕЙЦИТЕ СЪМ САМИЯТ АЗ, тъй като съм бил възпрепятствувал разследването!!!

-------------

Освен това, от текста на визираното мое датирано на 21 Март 2011 г. ПРОТЕСТНО ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ пределно ясно е видно, че

определям като АБСОЛЮТНО КОМУНОИДНО и следователно ПРЕСТЪПНО гледището на Районния прокурор, че разследващият орган НЕ Е БИЛ ОБВЪРЗАН С ФАКТИТЕ, КОИТО ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ (ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ) ВЪЗВЕЖДА КАТО ОБЕКТ НА РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪС СВЪРЗАНАТА ИМЕННО С ТЕЗИ ФАКТИ ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДАВАНА ОТ ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ.

*************

Двадесет и трето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.84-88) е видно, че на 31 Март 2011 г. ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРОРСКА ДЛЪЖНОСТ ЧЕНГЕДЖИЙСКО МАФИОТСКА ХЕТЕРА И НАЛОЖНИЦА ВЕРЖИНИЯ САВЧЕВА Е ИЗДАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ, С КОЕТО Е ПОТВЪРДИЛА И ОСТАВИЛА В СИЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА.

*************

Двадесет и четвърто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.89-94) е видно, че на 18 Април 2011 г. съм датирал и същия ден съм регистрирал в офиса на Главния прокурор ТЕКСТ, с който съм поискал ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ДА ИЗВЪРШИ НАЙ-ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ГОЛЯМОТО МНОЖЕСТВО ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ ВИЗИРАНИЯ ИМОТ,

които имат характера на множество серийни престъпни оперативни посегателства на специалните държавни служби върху жилището и имота на предците ми и на родителите ми в моето родно село;

при което изрично и ясно съм посочил,

че престъпното посегателство на българските ченгеджийско-мафиотски специални служби върху ТОЗИ ИМОТ И ТОВА ЖИЛИЩЕ съвсем не е случайно:

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баба ми Петкана и дядо ми Янко,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – престъпната Държавна сигурност;

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на брат ми Камен,

КОЙТО НАМЕРИ СМЪРТТА СИ (фактически бе убит) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (непосредственият предшественик на престъпната ДанС);

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баща ми Никола и майка ми Евтима,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (непосредственият предшественик на престъпната ДанС);

Този имот и това жилище БЯХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЛИЧНО МОЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ЖИВОТ,

А както много добре е известно, от 1975 г. до днес аз не съм спирал да настоявам за наказателна и репараторна отговорност както на Държавата, така и на всеки отделен престъпен деец.

*************

Двадесет и пето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че ДОСЕГА ВЪОБЩЕ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР НА ПРЕДЕЛНО ЯСНО ФОРМУЛИРАНИТЕ И НАДЛЕЖНО ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ МЕН МНОГОБРОЙНИ КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

КАТО НА МОЯТА КОРЕКТНОСТ ВИНАГИ Е ОТВРЪЩАНО С ПЕРВЕЗРНА КУРВЕКТНОСТ,

ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ТОВА, ЧЕ ВЪПРЕКИ ОЧЕВИДНИТЕ И ДОРИ ОЧЕВАДНИТЕ ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА,

КАЗУСЪТ ВИНАГИ ПРОТИВОПРАВНО Е БИЛ ИНТЕПРЕТИРАН САМО И ЕДИНСТВЕНО КАТО „КРАЖБА НА ВЕЩИ

И АБСОЛЮТНО ВИНАГИ ИМПЛИЦИТНО СА БИЛИ ПРЕНЕБРЕГВАНИ МОИТЕ МНОГОБРОЙНИ ИСКАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДРУГА ВИЗИЯ И ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА СЪСТАВОМЕРНОСТ НА КАЗУСА.

*************

*************

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че

настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,

като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

и в този смисъл от една страна

всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

а от друга страна

всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други европейски държави,

издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,

НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.

*************

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че

тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие

характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,

а именно като хуманитарен КОЛАПС;

и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати

теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,

че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,

а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

*************

Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че

българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,

имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз

СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,

ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,

отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.

06 Юни 2011 г. Янко Н. ЯнковНяма коментари:

Публикуване на коментар