2011-06-06

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 7-А (Седем-А) (I част)

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

06 Юни 2011 г.

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията

на специалните държавни служби и на прокуратурата! – 7-А (Седем-А)

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга

на българския клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nlКонфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.seЕвропейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 7-А (Седем-А) ,

http://iankov.blogspot.com/2011/06/6.html.

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ

от Специалните държавни служби, от Прокуратурата и от други ангажирани с държавната власт институции и лица

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАНИТЕ С МАФИЯТА И С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Трето предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху това, че НЕСЪМНЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИЗХОДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ЦЕЛТА ИМ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Е ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО ТОТАЛНО ОБЕЗМОЗЪЧАВАНЕ И ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАКА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО

ДА НЯМА В ОБЩЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО НИКАКВИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДА СА МОТИВИРАНИ И ДА ИМАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ВОЛЕВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ ИМЕННО СТРАТЕГИЯ ПОНАСТОЯЩЕМ СИТУАЦИЯТА Е ТАКАВА, ЧЕ

ДОКАТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ОСЪЩЕСТВЯВАН И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, обезпечил физическото унищожаване (ПЛАНОМЕРНАТА СМЪРТ) на 1 850 000 души,

И ДОКАТО 85% (осемдесет и пет процента) ОТ ОСТАНАЛОТО ВСЕ ОЩЕ ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЕЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТОТАЛНАТА и по същество ЛЕТАЛНА (смъртоносна) БЕДНОСТ,

ТО САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2010) ГОДИНА, благодарение на тази именно обезпечена от държавата мафиотска престъпност и геноцидна ситуация,

НА ВСЕКИ 4 (четири) ДНИ Е ИЗНИКВАЛ НОВ МИЛИОНЕР, при това с минимум два милиона и половина лева (виж:

14 Май 2011 г., Новини. Dir.bg, http://novini.dir.bg/news.php?id=8623322 ,

14 Май 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/108296 ,

14 Май 2011 г., Куриер.бг, http://kurier.bg/bulgaria/18530.html ).

*************

Четвърто предварително уточнение:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ (В ПРОДЪЛЖEНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ) отделни конкретни искания за разследване на особено значимите престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица,

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които мероприятия винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ни,

при което прокуратурата абсолютно винаги не е предприемала абсолютно нищо за защита на нарушените ни права, и абсолютно винаги, по несъмнено престъпен начин, е обезпечавала пълна безотговорност за престъпниците.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклия (миналия) ЕДИН МЕСЕЦ поне 11 (единадесет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния (преподавателски и студентски) кръг изрично ме уведомиха, че при преднамерени покани по телефона, призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

КАКТО представители на Полицията (МВР), ТАКА и представители на ДАНС

са ги призовавали за официален или конфиденциален разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество чисто битови въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!), „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха и опасност за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че благодарение на връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност (с наркотици и с антики) притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“, и множество други подобни въпроси.

Дори нещо повече – преди тези няколко акции, през последните години, СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИТЕ СИ И ПРЕДИ ДА ЗАМИНАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА мои вече бивши (т.е. дипломирали се) студенти изрично са ми казвали, че при опитите им да постъпят на работа в системата на Полицията, Прокуратурата и Съда съвсем директно им е било казвано, че условие да бъдат назначени е да напишат доноси срещу мен, като ме обвинят в някаква злоупотреба с преподавателския ми статус.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, ТАКА И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ТАКА И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така осъществяваните от визираните институционални лица „проверки“, „разследвания“ или „обзорни разговориИМАТ ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩИ НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА СВИДЕТЕЛИ относно свързани с МЕН СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ факти и обстоятелства,

И ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ ТЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ И ЧЕ КАТО ТАКИВА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА, КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ ИЛИ ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО - независимо от обстоятелството, че писаното по абсолютно никакъв начин не се отнася за престъпна дейност.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60–85 години,

както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани почти 90% от тогавашното младо поколение мои колеги от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ).

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ

ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд

ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието), видни висши прокурори (включително и Главен прокурор), видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хага, конституционен съдия в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

*************

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Преди всичко обръщам специално внимание на ноторно известния факт, че когато само преди един месец, в началото на Май 2011 г., командосите (специалните държавни служби) на САЩ проведоха своята светкавична операция за ликвидиране (а не за залавяне!!!) и убиха лидера на терористичната мрежа „Ал Кайда“ Осама бин Ладен,

втората светкавично проведена операция на същите специални служби бе … да ликвидират (да унищожат напълно) неговия дом, като го сринат и изравнят със земята до пълна неузнаваемост и пълна липса на каквито и да са ориентири и доказателства за съществуването на този дом.

Онова, което в случая несъмнено прави изключително силно впечатление е фактът, че именно най-високопоставеният представител на държавната власт на САЩ – самият Президент - ясно, изрично, откровено и публично заяви, че именно те предварително и прецизно са били планирали и стриктно са извършили както физическото ликвидиране на самия Осама бин Ладен, така и самото разрушаване и заличаване от земята на неговия дом.

На второ место обръщам специално внимание на факта, че българските посткомунистически специални държавни служби, известни повечето съвсем не с авторитетното наименование „командоси“, а с прозвищата „Отряд за остри оперативни мероприятия“ и „Отряд за мокри поръчки

винаги са действували и действуват съвсем не КОРЕКТНО, а абсолютно КУРВЕКТНО, и това обстоятелство бе официално признато в самия Парламент,

където виден представител на тези служби официално призна, че те изпълняват своите строго секретни оперативни мероприятия, като действуват камуфлирайки (прикривайки) своята дейност като дейност, извършвана от улични банди.

Така, в контекста на моя личен казус, който предстои да обрисувам тук и сега, ще посоча два предварителни примери:

Ангел Георгиев Грънчаров е известен както като най-младия политически затворник на комунизма, арестуван почти ведна след завършването на средното му образование, така и като талантлив самоук журналист и непреклонен автентичен противник на комунизма и на ченгеджийско-мафиотската посткомунистическа политическа система, който никога не е спирал да се противопоставя на мафиотските и терористичните по техния генезис и проявление комунистически и посткомунистически специални служби; в отговор на тази именно негова непреклонност същите тези престъпни специални държавни служби, действувайки именно като „анонимни“ и „неуловими“ „улични банди“, ОПОЖАРИХА РОДНИЯ МУ ДОМ, а официалните полицейски и други властнически органи класифицираха деянието като извършено от „неизвестен извършител“, разкриването на който бе предоставено на неговото евентуално доброволно лично посещение в полицията, където сам да направи разкаяние и признание за извършеното. Впрочем, съвсем неотдавна бе направен и опит (за щастие безуспешен) за опожаряване и на неговото градско жилище (апартамент в жилищен блок) в Ботевград.

Съвсем наскоро, през месец Март тази година, ДОМЪТ НА ЛЕГЕНДАРНИЯ антикомунист и в продължание на почти три десетилетия политически затворник на комунизма Илия Минев СЪЩО ТАКА БЕ ОПОЖАРЕН, несъмнено пак именно от специалните държавни служби, при което престъпната четвърта власт - медиите - хвърлиха подобаваща порция прах и дим в очите на слепите като заявиха, че … опожаряването е било предизвикано неволно от приютил се там бездомен клошар, който си бил запалил огън, за да се сгрее. Впрочем, нека отбележа, че преди да бъде противоправно арестуван и по престъпен начин затворен в продължение на почти тридесет години, Илия Минев се е бил дипломирал като възпитаник на университета в град Тулуза във Франция, където като студент е бил близък приятел с бъдещия политик и Президент Франсуа Митеран.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

Приложено представям 109 (сто и девет) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,

надлежно депозирана и регистрирана в офисите на Главния прокурор, Президента, Министър-Председателя, Министъра на вътрешните работи, Директора на Националната следствена служба, Районния прокурор на град Монтана, Окръжния прокурор на град Монтана, Председателя на Парламентарната Комисия за контрол на ДАНС, Директора на Окръжната Дирекция на МВР гр. Монтана, Техни Превъзходителства Посланиците на САЩ, на Западноевропейските държави и на Европейската Комисия в България,

относно СПЕЦИАЛНО ОРГАНИЗИРАНАТА И ОСЪЩЕСТВЕНАТА

ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ,

ОТ ПОЛИЦИЯТА И

ОТ ПРОКУРАТУРАТА

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

по повод и във връзка с която, отделно от това, Прокуратурата е извършила брутални престъпни нарушения на моите гарантирани от Закона права и интереси, като

както мълчаливо (чрез конклудентни действия), така и изрично (чрез ПРОТИВОПРАВНИ актове)

е отказала да извърши легитимно разследване, и така е обезпечила безотговорност за извършителите на престъплението.

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.10-11 и с.104-109) е видно, че в моята адресирана до Министъра на вътрешните работи ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА, датирана на 06 Август 1992 г., ПУБЛИКУВАНА И КОМЕНТИРАНА В ДВА ВЕСТНИКА, официално съм поискал да получа „обяснение“ за това, че предишния ден, към 18 часа и 30 минути, аз, секретарят ми и двама съседи СМЕ ЗАВАРИЛИ ВЪТРЕ В ЖИЛИЩЕТО МИ В СОФИЯ цивилно облечен човек, който, притиснат от нас и след като лично аз съм насочил към него зареден пистолет, за да се спаси от линчуване, бе принуден да покаже личната си служебна полицейска карта, при което призна, че в изпълнение на официалната си държавна служба в Министерството на вътрешните работи е бил изпратен на разузнаване в жилището ми.

От текста на две други телеграми, датирани на 08 Август 1992 г. и адресирани до Министъра на вътрешните работи е видно, че аналогично събитие е било станало и в жилището на родителите ми, във връзка с което майка ми е постъпила по спешност в болница.

Също така от текста на визираните телеграми е видно, че изрично и ясно съм посочил, че точно по същото време майор Йошев от ДС Михайловград е бил издирвал хора, които биха имали лични основания и мотиви да извършат физическо посегателство върху мен, и им е давал надеждата, че ако направят това, няма да бъдат наказвани.

Също така от текстовете на визираните телеграми изрично и ясно е видно, че съм обосновал версията, че въпреки факта, че аз живея в София, ЦЕНТЪРЪТ НА РЪКОВОДЕНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАКА ВИЗИРАНИТЕ СЪБИТИЯ Е ИМЕННО РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР В МИХАЙЛОВГРАД (Монтана); и че проникването на визирания служител на МВР вътре в жилището ми в София, макар и да е било обезпечено от София, фактически е било планирано и осъществено като секретно оперативно мероприятие, извършено именно от Михайловградската (Монтанската) регионална структура на специалните служби на МВР.

От текста на моето ОТВОРЕНО ПИСМО, адресирано до Министъра на вътрешните работи, датирано на 10 Август 1992 г. И ПУБЛИКУВАНО на 12 Август в брой 30 (46) на вестник „Либерален конгрес“ е видно, че изрично и пределно ясно съм написал следния текст:

въпреки извършените преди три години политически промени

„Държавна сигурност и нейните агенти-провакатори днес са живи точно толкова, колкото и преди три години. Нещо повече – днес те са абсолютно безконтролни, защото по-рано все пак се съобразяваха с това, че жертвите им могат да посетят примерно американското посолство и да разкажат какво е станало с тях, а днес от такова нещо те не се опасяват“.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.1, с.96, с.97-101, с.102) е видно, че в моето датирано на 22 Август 1995 г. адресирано до Главния прокурор и до Министъра на вътрешните работи официално искане за разследване на престъпленията на специалните държавни служби изрично и пределно ясно съм записал,

че само три месеци след смъртта (на 26 Януари 1995 г.) на баща ми дотогавашната активна и изключително интензивна стратегия на специалните държавни служби, насочена към прилагане и използуване на методите на т. нар. „бели престъпления“, вече е била тотално пренасочена от баща ми към майка ми.

В същото, датирано на 22 Август 1995 г., изложение и искане за разследване на престъпната дейност на специалните държавни служби, изрично и пределно ясно съм записал,

че на практика баща ми бе убит от Държавна сигурност именно чрез използуването на така наречените „бели престъпления“, за които НИКЪДЕ ДРУГАДЕ, ОСВЕН В СЕКРЕТНИТЕ АРХИВИ, няма непосредствени, директни, преки и външно видими доказателства за престъпната дейност на ДС и за които престъпления като правило вниманието винаги бива отклоняващо пренасочвано

или към към някакви си „анонимни“ и „неизвестни“ извършители, разкриването на които зависи единствено от тяхното доброволно разкаяние и самопризнание,

или към иначе агентурно и секретно ангажирани и зависими от специалните служби лица, които формално имат статуса на лица от съседското, приятелското или фамилното обкръжение (като напр. умело дирижираната именно от Държавна сигурност изключително жестока тотална атака срещу баща ми от съпругата на починалия ми брат и техен син Камен, която е била агент-провокатор на Държавна сигурност и е обезпечавала ДС с автентична информация за всичко, когато аз съм се намирал в затвора, а родителите ми са посещавали посолството на САЩ).

Нещо повече: в същото, датирано на 22 Август 1995 г., изложение и искане за разследване на престъпната дейност на специалните държавни служби, изрично и пределно ясно съм записал, че стоящи в най-дълбоката основа на всичките извършени от специалните държавни служби престъпни посегателства срещу мен и най-близките ми хора са именно някогашните шефове от комунистическата Държавна сигурност - полковниците Цвятко Цветков и Димитър Иванов, които винаги са „вървели в пакет“ както в специалните комунистически и посткомунистически държавни служби, така и в Мултимафията.

Нещо още повече: в същото, датирано на 22 Август 1995 г. изложение и искане за разследване на престъпната дейност на специалните държавни служби, изрично и пределно ясно съм записал, че НЕСЪМНЕНО СЪВСЕМ НЕ Е СЛУЧАЕН ФАКТЪТ, ЧЕ ПО ПОВОД ЕДНО ОТ МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОТИВ МЕН ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ТОЧНО ТЕЗИ ДВЕ ЛИЦА СЪМ ПОЛУЧИЛ ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

което писмо има дата 01.08.1995 г. (виж с.102), подписано е от „началник“, чието име и длъжност не са упоменати и има номер Ж-2794/76, което е недвусмислено ясно указание, че този номер се отнася за „преписка“ или „дело“, което е било образувано още през ДАЛЕЧНАТА 1976 година,

а като „капак“ на цялата тази откровена наглост, върху пощенския плик НА СЪЩОТО ТОВА ПИСМО ОТ ПЪРВИ АВГУСТ 1995 Г. акуратно е поставен печат „МВР под. 72000“, за което поделение е ноторно известно, че е било поделение на уж отдавна закритото Шесто управление на Държавна сигурност.

В същото това, датирано на 22 Август 1995 г., изложение и искане за разследване на престъпната дейност на специалните държавни служби изрично и пределно ясно съм записал, че както по-рано - по времето на Шесто управление на комунистическата Държавна сигурност, така и сега - по времето на подчинените на Мултимафията специални държавни служби, стратегията на тези служби е насочена към това: заради мен да страдат най-близките ми хора, и така аз да страдам поради невъзможността да им помогна;

и че както по-рано, така и сега същите тези служби достатъчно ясно и изрично ми предлагат нравствена и политическа капитулация, за да спрат издевателствата над близките ми;

и че именно в изпълнение на тази техна стратегия след всяка моя нравствено и политически значима проява вече трети месец след смъртта на баща ми майка ми е подложена на подчертан психологически натиск, изразяващ се в това, че в двора и около къщата се провеждат демонстрации, при които нищо не е откраднато и нещо не се краде, но се прави така, че да е пределно ясно, че е налице ЗАПЛАШИТЕЛНО ПРИСЪСТВИЕ;

при това всичките тези демонстрации на нощните посетители винаги са придружени с разлепване в селото на копия от статии в регионални вестници от Пловдив, каквито никога не се получават не само в Монтанска област, но дори и в София; и които вестници са неразривно свързани с Мафията и конкретно с един от палачите ми – полковник Димитър Иванов.

Впрочем, от официалното писмо (виж: с.1 от приложенията!!!) на отдел „Следствен“ при Главна прокуратура е видно, че на 01.09.1995 г. е било изпратено писмо до Окръжната прокуратура в град Монтана, с което изрично и ясно е указано да бъдат извършени визираните в Закона прокурорски действия.

Уточнявам, че поне на мен не ми е известно оттогава досега да са били извършени каквито и да са визирани в Закона и свързани с този именно казус следствени или други действия!

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

Уточнявам, също така, че все пак

след писмото от 01.09 1995 г. на Главна прокуратура

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ДЕСЕТ ГОДИНИ ЖИЛИЩЕТО В СЕЛО КЛИСУРИЦА, ОБЩИНА МОНТАНА НЕ Е БИЛО ПОДЛАГАНО НА ПОЧТИ НИКАКВИ СЪЩЕСТВЕНИ НАБЕЗИ.

*************

Шесто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.2-3) е видно,

че в периода от 20 Декември 2004 г. до 12 Януари 2005 г. „неизвестно лице“ е влязло с взлом в КУХНЕНСКАТА и стопанската постройка на имота, и

че само след няколко месеци, на 12 (13) Юли 2005 г., отново е било констатирано аналогично взломно проникване в КУХНЕНСКАТА и стопанската постройка на имота (ПРИСТРОЙКА КЪМ КЪЩАТА).

От приложените доказателства (с.4-5) е видно, че по повод и във връзка с тези именно две взломни прониквания в имота и Постановленията на Районния прокурор за прекратяване на полицейското производство и за отказ да се образува наказателно производство,

на 15 Април 2006 г. съм датирал и на 17 Април съм регистрирал в офиса на Главния прокурор (вх. № 3372 / 17.04.2006 г.)

ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм обърнал внимание на следните факти и обстоятелства:

че и двете взломни прониквания са били осъществени НЕ В САМАТА КЪЩА, в която вещите несъмнено са много по-високостойности, А В КУХНЕНСКАТА ПРИСТРОЙКА КЪМ КЪЩАТА;

че в самата пристройка е имало много по-високостойностни вещи, които, обаче, не са били взети;

че констатираните като отнети вещи НЕ САМО имат подчертан нискойстойностен характер, НО И по-късно лично самият аз съм намерил същите тези вещи, разпръснати в огромния ни имот;

който факт недвусмислено свидетелствува, че целта на взломното проникване съвсем не е била да бъдат взети (откраднати) вещи, а е била съвсем друга, и че визираното „отнемане“ на някои нискостойностни вещи не само не е било реално, а е имало камуфлажен характер, служещ за прикритие на същинската цел на операцията.

От приложените доказателства (с.5) е видно, че В МОЯ ДЕПОЗИРАН В ОФИСА НА Главния прокурор ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ НАПИСАЛ СЛЕДНОТО:

и тъй като има още много „тъй като”, на които тук и сега не желая да се спирам: с настоящите си редове изрично и ясно декларирам:

1) че съм категорично убеден, че тези две акции са дело не на цигани или други бандитствуващи елементи, а именно на специални оперативни мафиотски и държавни групи, дейността на които е обезпечена от централния държавен апарат, включително и от специалните отдели на Министерството на вътрешните работи;

(. . . )

3) че този тип поведение на тези мафиотски, парадържавни и държавни формирования, всъщност, не само ми е много отдавна и много добре познат, но и още преди много тгодини е описан в редица от моите изложения до прокуратурата и другите държавни органи във връзка със специалните оперативни мероприятия, които бяха предприемани срещу родителите ми докато бяха живи и живееха в родното ми село;

4) че настоявам да бъдат взети необходимите законови и оперативни мерки.

От приложените доказателства (с.5) е видно, че В МОЯ ДЕПОЗИРАН В ОФИСА НА Главния прокурор ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО СЪМ ОБЪРНАЛ ВНИМАНИЕ НА ФАКТА,

ЧЕ ВАЖНО ОБЯСНИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ИМА ТОВА, ЧЕ СРЕД ХОРАТА, С КОИТО СЕ СРЕЩАМ И РАЗГОВАРЯМ В СОФИЯ СЕ ЗНАЕ, ЧЕ В КЪЩАТА МИ СА МОНТИРАНИ НЯКОЛКО НЕЗАВИСИМИ ЕДНА ОТ ДРУГА НАБЛЮДАТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ, И ЧЕ ТАКИВА ВЪОБЩЕ НЯМА В ПРИСТРОЙСКАТА; и че това нещо въобще не се знае и е невъзможно да се знае както от местните цигани (каквито, впрочем, в селото въобще няма и не е имало), така и от който и да е от хората от селото или от съседните села;

*************

Седмо уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.6-11) е видно, че на 14 Август 2006 г. съм датирал и регистрирал в офиса на Главния прокурор (вх. № 3372/06 към ВКП № 22755/06 ІІ) ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм написал следния обширен и обстоен текст:

„Изрично подчертавам, че „съм категорично убеден, че тези две акции въобще не са дело на цигани или други бандитствуващи елементи, а са извършени именно от специални оперативни мафиотски и държавни групи, дейността на които е обезпечена от централния държавен апарат, включително и от специалните отдели на Министерството на вътрешните работи”.

Днес с настоящите редове уточнявам следното:

а) тъй като в продължение на повече от тридесет (30) години съм преподавател по право и поради това познавам лично всички значими юристи както в България, така и във въпросния регион;

б) тъй като в продължение на шест (6) години пребивавах в затвора и поради това познавам лично всички значими криминални престъпници както в България, така и във въпросния регион;

в) поисках от видните личности и от двете сфери да ми направят услуга, като извършат няколко паралелни и независими едно от друго проучвания сред т. нар. „криминален контингент” в района и в страната, при които да се опитат да открият извършителите;

г) след което получих няколко категорични експертни мнения, съгласно които и двете взломни прониквания в дома ми категорично нямат криминален характер и имат абсолютно несъмнените белизи на оперативни мероприятия, планирани и осъществени от институции и личности, дейността на които е специализирана в сферата на психо-семантичните послания и политическите провокации, както и в сферата на специалните терористични акции (като напр. осъществяване на тероризъм чрез: внасяне в жилището на болестотворни радиоактивни, химически или биологически вещества, продукти и вируси; осъществяване на мощна популационна инвазия на бълхи, въшки, мравки, оси, змии и прочее, която инвазия, освен болестотворен, има и изключително мощен психологически ефект).

д) Впрочем, наред с всичко останало, подобни оперативни мероприятия имат и следното предназначение: след като обектът се обърне към властите с искане за разследване, същите тези власти, под предлог че предприемат разследване (каквото, всъщност, въобще не предприемат) предявяват претенцията да посетят жилището, благодарение на което впоследствие получават възможността да отправят упрек към обекта, ако той под предлог за сигурност и поради принципно недоверие откаже да ги допусне; или пък получават официалната възможност да използуват и да се позовават на дискретна информация (като напр. за наличието или неналичието на поставени от собственика скрити информационно-охранителни камери в жилището), на която информация иначе не биха имали възможността да се позоват (за да не се демаскират и разкрият факта на тайното си разузнавателно посещение в жилището).

Впрочем, благодарение както на личния ми практически опит като дългогодишен обект на такива оперативни мероприятия, така и на специалните ми професионални теоретически знания в тази сфера, аз вече сам бях стигнал до същия извод, но проучванията сред въпросните специалисти ми бяха нужни не толкова, за да бъда сигурен в позицията си, колкото за да мога при евентуална бъдеща процедурна необходимост да разполагам с по-широка гама от доказателствени средства.

Във връзка с това отново подчертавам, че съм категоричен в становището си, че въпросните деяния са дело на личности, свързани с бившата Държавна сигурност и принадлежащи към нейните днешни мафиотски, парадържавни и държавни формирования; и че

дейността на тези личности е била оперативно обезпечена от централния държавен апарат, включително и от специалните отдели на Министерството на вътрешните работи.

(. .. )

Разбира се, от определена гледна точка всичкото това наистина би могло да бъде отнесено към сферата на относително незначителните събития, но това би могло да стане само при условие, че всичките тези събития бяха си останали „самотни” и не представляваха елементи от сравнително сложна верига от оперативно-провокативни комплекси, осъществени през последните два месеци както в жилището ми в София, така и в жилището ми в родното ми село; и, освен това, ако не представляваха елементи от онази изключително добре позната ми от доста отдавна провокационна схема, която, при различна интензивност, тайните служби и мафията прилагат по отношение на мен в продължение на вече няколко десетилетия.

Специално подчертавам, че когато през 1994 г. се роди малката ми дъщеря, се настаних със семейството си в жилището, в което и днес живея в София; че във връзка с отглеждането на детето през това време това жилище никога не е било оставало без човек за повече от няколко часове; и че поради това обстоятелство през цялото това време не е съществувала почти никаква реална възможност за тайно влизане в жилището в наше отсъствие. Наистина, получавал съм заплашителни писма, пъхнати под прага на входната врата, но почти никога не съм разполагал със сериозни основания да считам, че вътре е било влизано в наше отсъствие. Или поне, ако все пак е било влизано, това е било правено съгласно изискванията на класическия канон – тоест така, че ние да не можем да забележим нищо подозрително относно наличието на такова събитие.

Когато в началото на юли т. г. ние заминахме на почивка в родното ми село, за първи път от 1994 г. досега жилището ни в София остана необитавано от никого в продължение на три седмици; а когато в края на същия месец се завърнахме в София дори малката ми дъщеря забеляза, че в апартамента е влизано с напълно нормално отключване на външната врата, и то така, че вътре почти демонстративно са оставени множество достатъчно видими белези относно факта на това престъпно посегателство върху неприкосновеността на жилището. После, когато в началото на август отново заминахме за село, там установихме, че напълно демонстративно са оставени множество белези за факта на влизането в жилището, което е било осъществено чрез напълно нормално отключване на външната врата. И после, когато преди два дни отново се завърнахме в жилището в София, отново констатирахме същото положение.

При това отбележете – и при трите събития не сме констатирали липса на нито един предмет, като категоричната ни констатация е, че демонстративно са били осъществявани размествания (извършване на промяна) на разположението на различни предмети и вещи в двете жилища.

Или иначе казано – целта на влизането в жилищата е била да бъде оставено посланието: „Твоят дом не е и няма да бъде твоя крепост. Истинските господари на тази територия сме ние – функционерите на тайната власт!”.

(. . . )

Както много добре знаете от съдържанието на моите многобройни изложения до вас от 1990 г. до днес, докато родителите ми бяха живи и живееха в родното ни село, именно те бяха обект на редица такива семантични послания; както знаете, текста на тези изложения съм публикувал в шестте обемисти томове на моята документална книжна поредица, екземпляри от които най-регулярно съм ви предоставял още при тяхното излизане от печат.

Освен това, както много добре знаете (или поне бихте могли да установите дори и при бегъл систематичен преглед на съдържанието на посочените документални издания)

към прилагането на този тип семантични послания тайните служби и мафията са пристъпвали преди всичко в ситуациите, при които аз съм предприемал особено интензивни защитни позиции, изразени в официални политически и юридически акции, реализирани като публични политически позиции и писмени изложения.“

*************

Осмо уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.12-14) е видно, че на 03 Октомври 2006 г. съм датирал и регистрирал в офиса на Главния прокурор (вх. № 3372/06 към ВКП № 22755/06 ІІ) ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм написал следния обширен и обстоен текст:

Подчертавам (. . . ) че:

1) старите факти и обстоятелства на взломни прониквания в жилището ми по своята същност са елементи от сравнително сложна верига от оперативно-провокативни комплекси, осъществени през последните два месеци както в жилището ми в София, така и в жилището ми в родното ми село”;

2) през месец юли тази година са били осъществени точно три взломни прониквания в жилищата ми в София и в родното ми село;

3) тези събития са „елементи от онази изключително добре позната ми от доста отдавна провокационна схема, която, при различна интензивност, тайните служби и мафията прилагат по отношение на мен в продължение на вече няколко десетилетия”, при което „целта на влизането в жилищата е била да бъде оставено посланието: „Твоят дом не е и няма да бъде твоя крепост. Истинските господари на тази територия сме ние – функционерите на тайната власт!””.

Като отбелязвам, че за мен винаги е било пределно ясно, че цялата прокуратура е само едно от най-нискойерархичните звена от структурата на Червената мафия (и че статусът и моралът на всички прокурори е много по-нисък и по-низък дори и от този на проститутките, създадени и ръководени от същата мафия), все пак изрично подчертавам, че както всичките предишни, така и това мое искане за защита съвсем не са израз на наивност или безсилие. (. . . ), че

фактически са пренебрегнати исканията ми за защита от оперативните мероприятия на тайните служби и на мафията;

и по-точно са били пренебрегнати исканията ми за разследване на системни престъпни нарушения на неприкосновеността на жилищата ми, както и за защита от модерни терористични форми на въздействия и покушения.“

*************

Девето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.15-16) е видно, че съгласно текста на Прокурорско постановление в периода между 28 и 29 Януари 2008 г.чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот“ „неизвестен извършител“ е „разбил и изкъртил“ вратите на селскостопанската сграда, от където „нищо не липсва“, след което е била „избита и входната врата на къщата“, като вътре е извършена кражба на няколко нискостойностни вещи, сред които и „папка с документи – копия на земеделски имоти“.

*************

Десето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.17-27) е видно, че на 18 Май 2008 г. съм датирал и регистрирал в офиса на Главния прокурор ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм написал следния обширен и обстоен текст:

„При моето лично посещение в имението констатирах следното:

1) вещите, които са били взети и са третирани като „обект на кражба”, имат символичната стойност от около триста лева, докато вещите, които са останали абсолютно непокътнати, имат стойност много повече от тридесет хиляди лева;

2) единствената взета вещ, която има известна практическа и пазарна стойност, е един германски касето-радио-грамофон;

3) за до подчертая привидната безумност, куриозността или спецификата на проблемата, ще посоча следните факти: а) взето е едно фенерче, при което батериите са били извадени и „великодушно” оставени; б) взет е уредът за дистанционното управление за модерния цветен телевизор, при което не само самият телевизор е оставен абсолютно непокътнат, но и батериите на дистанционното са били извадени и „великодушно” оставени; в) взето е едно изработено преди повече от седемдесет (70) години напълно здраво конопено въже, изработено от дядо ми и оставено като музейна семейна ценност в помещението за вещи, които имат битово-етнографска и фамилна стойност; при което са оставени абсолютно непокътнати четири други въжета и много голямо количество други подобни неща; г) от специалното въже, върху което съм поставил голям брой стари и имащи битово-етнографска и фамилна стойност звънци-хлопатари, са свалени и взети точно пет броя, при което е следвана удивителната последователност да бъде вземан всеки седми звънец, намиращ се върху въжето; д) взет е един мой каскет, който всъщност, е един от най-негодните за употреба, тъй като с него съм работел най-много, при което са оставени непокътнати четири други мои шапки, които са почти напълно нови и почти неупотребявани; е) взети са шест най-обикновени калъфки за възглавници, свалени от самите възглавници, при което са оставени абсолютно непокътнати около двадесет (20) други калъфки за възглавници, които са прецизно изгладени и оставени в гардероба; ж) пет най-обикновени одеала, при което са оставени абсолютно непокътнати няколко имащи висока художествена и пазарна стойност чипровски килими, гоблени и китеници; з) от огромната ми библиотека, в която имам около две хиляди (2 000) книги, не е пипнато нищо друго, освен ... две обемисти папки, представляващи принтерни копия на две мои научни разработки, които са публикувани още преди няколко години; и) взета е папката с фотокопия от нотариалните документи относно горите, поляните, обработваемата земя и селищното имение, оставени като наследство от родителите ми.

------------

Обръщам вашето специално внимание върху обстоятелството,

че и трите посегателства върху наследствения ми имот в родното ми село са били разследвани единствено от гледна точка на хипотезите (казусите), визиращи престъпленията „кражба” и „престъпление против собствеността”,

при което е била абсолютно игнорирана най-очевидната и най-адекватната за интерпретиране хипотеза,

а именно, че по своята истинска същност кражбите представляват камуфлажно прикритие на друг вид престъпления и камуфлажно насочване на вниманието към неистинския и скриване на истинския извършител (субект) на престъпленията.

Или казано пределно ясно и недвусмислено – в случая въобще не става и не може да става въпрос за „кражби”, извършени от „крадци”,

а става и може да става въпрос само за едно-единствено нещо:

за строго секретни оперативни мероприятия, извършени от специалните служби на мафията и респективно на държавата, които мероприятия преднамерено са направени така, че полицията и прокуратурата да може да ги интерпретира като криминални деяния, а на самия мен да ми е пределно ясно, че става въпрос за нещо съвсем друго.

Всъщност, за „какво друго може да става въпрос?

Преди всичко в този тип хипотези става и може да става дума най-вече за това, че този тип секретни оперативни посегателства имат характера на т. нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”.

На второ место, от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.33 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”.

На трето место, от оперативна и от юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл.32 от Конституцията т.нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.

В частност този тип деяния могат да имат както характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконо секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ.

Дори нещо повече този тип деяния могат да имат характера не само на тайно поставяне на аудио и видеозаписващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.

Тоест, този тип деяния имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на личния суверенитет.

-------------.

Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че както предишните две, така и извършеното през януари тази година престъпно посегателство, са били извършени в контекста на множество други оперативни мероприятия на българските мафиотски и в частност държавни специални служби.

Пледирам да бъде извършен специален разпит на оперативните служители на МВР Монтана, които са били ангажирани с извършените досега т. нар. „огледи на местопроизшествието” и „издирвания” на „неизвестните извършители”.

Във връзка с това изрично подчертавам, че разполагам с информация, която може да бъде считана за „получена от първоизточник”, съгласно която специално най-нискойерархичните служители на МВР Монтана, които са били извършвали издирването на „неизвестните извършители”, са били извършили изключително интензивно и прецизно проучване сред целия известен в района и в областта криминален контенгент, при което недвусмислено са били стигнали до извода, че посочените деяния не са били извършени от лица, принадлежащи към този контенгент.“

*************

Единадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.28) е видно, че на 17 Юни 2008 г. ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ПРОКУРОРСКА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКАТА ХЕТЕРА И НАЛОЖНИЦА М. ФИЛИПОВА ми е изпратила писмо,

в което ВЪОБЩЕ НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛА С НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ АРГУМЕНТИ,

ВЪОБЩЕ НЕ Е КОМЕНТИРАЛА И ОТХВЪРЛИЛА НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ АРГУМЕНТИ,

И С НАГЛА КУРВЕКТНОСТ

Е ПРОДЪЛЖИЛА АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНАТА И НАПЪЛНО НЕОБОСНОВАНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪБИТИЯТА КАТО „извършени кражби“.

*************

Дванадесето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства (с.32-40) е видно, че на 27 Юни 2008 г. съм датирал и на 30 Юни съм регистрирал (вх.№15132/06) в офиса на Главния прокурор, както и в офиса на Директора на Националната следствена служба (вх. № ДП-42) ПРОТЕСТЕН ИЛИ ОБЖАЛВАТЕЛЕН ТЕКСТ, в който изрично и пределно ясно съм написал следния обширен и обстоен текст:

Пето, отново обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че адресираното до всичките вас мое официално писмо от 18 май 2008 г., в което съм интерпретирал именно посочените „странни” събития, е публикувано в Интернет на следния електронен адрес: МАФИОТСКА СЕМАНТИКА, 2008-05-18, http://iankov.blogspot.com/2008/05/blog-post_18.html).

Обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че както в предишните си писма по тези поводи, така и в това мое официално писмо винаги съм подчертавал,

че всичките взломни прониквания в имението и в селския ми дом винаги са имали характера на строго секретни оперативни мероприятия,

демонстративно извършени от специалните служби на мафията и респективно на държавата,

които мероприятия преднамерено са били направени така, че полицията и прокуратурата да имат формалното основание да ги интерпретират като „малозначителни криминални деяния”, а на самия мен и на членовете на семейството ми да ни е пределно ясно, че става въпрос именно за нещо съвсем друго.

Подчертавам, че на стр.8 от писмото ми от 18 май 2008 г. изрично и ясно съм посочил, че вещите, които са били взети (...) имат символичната стойност от около триста лева, докато вещите, които са останали абсолютно непокътнати, имат стойност много повече от тридесет хиляди лева”;

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм дал да се разбере,

че на фона на посочената фактическа обстановка е пълно безумие и кретенизъм да се твърди, че целта на взломното проникване в имението и в къщата е била да бъдат търсени, намерени и взети вещи, които имат „пазарното ценностно достойнство” да бъдат третирани като обект на кражба” – просто защото в контекста на една такава хипотеза остава напълно неудовлетворен отговорът

Защо крадецът (или крадците) се е задоволил да вземе вещи на стойност около триста лева и е оставил непобутнати вещи, които имат стойност повече от тридесет хиляди лева?”;

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал, че привидната безумност, куриозността или спецификата на проблемата” е пределно очевидна от наличието на поне девет групи или видове факти, които напълно закономерно отвеждат нормалното човешко мислене към три главни изводи: а) че взетите вещи са били взети, за да може фактът на вземането им да бъде интерпретиран като „кражба”, и така имащата оперативно-камуфлажен карактер „кражба” да послужи като прикритие на имащото съвсем друг характер престъпно проникване в имението и в къщата ми; б) че взетите вещи са били взети така, че обстоятелствата, свързани с тях, да дават възможност за специално контекстуално третиране, налагащо недвусмисления извод, че абсолютно преднамерено и целенасочено въпросното деяние има силно наситен семантичен и преди всичко посланически характер; и в) че всичките престъпни посегателства са с характера на т. нар. „семантични послания”, дълбоката съдържателна същност на които има едно-единствено значение, а именно: „Твоят дом не е и никога няма да бъде твоя крепост!”.

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал,

че при всичките разследвания поради оперативно преднамерена стратегия или поради някакви други (недостатъчно изяснени) причини

разследващият орган е игнорирал най-очевидната и най-адекватната за интерпретиране хипотеза,

а именно, че от чисто юридическа гледна точка този тип посегателства имат недвусмисления характер на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 33 от Конституцията т. нар. „неприкосновеност на жилището”;

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал,

че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера на престъпни нарушавания на гарантираната от чл. 32 от Конституцията т.нар. „неприкосновеност на личния живот на граждените” и характера на „незаконна намеса в личния живот”, изразяваща се в „следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия”, извършвани „без знанието” или „без съгласието” на суверенния български гражданин.

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал,

че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера на незаконен секретен оглед, така и характера на незаконно секретно претърсване и изземване, така и характера на престъпно подхвърляне на имаща криминогенен характер вещ.

Подчертавам, че в писмото си от 18 май 2008 г. изрично, ясно и недвусмислено съм написал,

че при всичките разследвания разследващият орган е игнорирал гледната точка, съгласно която става въпрос за деяния, имащи характера не само на тайно поставяне на аудио и видеозаписващи или предаващи устройства, но и характера на терористичен акт, извършен чрез поставянето на многообразни увреждащи здравето и живота ядрени и радиационни субстанции, или на биологически активни агенти (т. нар. „биологични патогени” - бактерии, вируси, гъбички, токсини); подчертавам, че в научната литература, посветена на този тип тероризъм, подробно са описани изключително голям брой и имащи изключително широк спектър на действие биологично-активни патогенни субстанции.“

*************

Тринадесето уточнение по съществото на казуса:


От приложените доказателства (с.41-42) е видно, че на 19 Септември 2008 г. ИЗПЪЛНЯВАЩАТА ПРОКУРОРСКА ДЛЪЖНОСТ В РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА В ГРАД МОНТАНА

НИСКОПОСТАВЕНА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКАТА ХЕТЕРА И НАЛОЖНИЦА КАМЕЛИЯ ЦВЕТКОВА е издала Постановление,

в което ВЪОБЩЕ НЕ СЕ Е СЪОБРАЗИЛА С НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ АРГУМЕНТИ,

ВЪОБЩЕ НЕ Е КОМЕНТИРАЛА И ОТХВЪРЛИЛА НИТО ЕДИН ОТ МОИТЕ АРГУМЕНТИ,

И С НАГЛА КУРВЕКТНОСТ

Е ПРОДЪЛЖИЛА АБСОЛЮТНО НЕОСНОВАТЕЛНАТА И НАПЪЛНО НЕОБОСНОВАНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪБИТИЯТА КАТО

извършено от „неизвестен извършител“ „отнемане от владението“ на „движими вещи“ „без съгласието на собственика с намерение противоправно да ги присвои“, т.е. като „извършена кражба“.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар