2011-06-14

ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! - 12-А (Дванадесет-А)

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

http://www.booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=1

================================================================

14 Юни 2011 г.

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на специалните държавни служби и на прокуратурата! – 12-А (Дванадесет-А)

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС

и на посткомунистическите НСС и ДАНС,

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга

на българския клан на руската Червена мафия и на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija,

82178 Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nl

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.seЕвропейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 12-А (Дванадесет-А) ,

http://iankov.blogspot.com/2011/06/12.html

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично ОБВИНЯВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРОРСКА ИНСТИТУЦИЯ И РАБОТЕЩИТЕ В НЕЯ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА

В ТОВА, ЧЕ ДОСЕГА – ВЕЧЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - НЕ СА ПРЕДПРИЕМАЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ

от Специалните държавни служби, от Прокуратурата и от други ангажирани с държавната власт институции и лица

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ПРОТИВ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ, РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗРИЧНО ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ТРЕТИ ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА

КАКТО ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ ПО ПРЕСТЪПЕН НАЧИН БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙЦИ,

ТАКА И ЗА ДА ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ПЕРСОНАЛНО АНГАЖИРАНИТЕ С МАФИЯТА И С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ПРЕСТЪПНИЦИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ИЗВЪРШВАТ НОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНАТ НЕ ПРОСТО ЕЛИМИНИРАНЕ,

А ИМЕННО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА МЕН И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

КАКТО И ДА ПОСТИГНАТ ФАКТИЧЕСКО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ЗА ДА НЯМА ЖИВИ МОТИВИРАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

КОИТО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙЦИ, ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОТ ДЪРЖАВАТА.

*************

Трето предварително уточнение:

Обръщам специално внимание върху това, че НЕСЪМНЕНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА ИЗХОДНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА, ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И ЦЕЛТА ИМ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН, МОИТЕ БЛИЗКИ РОДНИНИ И ПРИЯТЕЛИ И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Е ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО ТОТАЛНО ОБЕЗМОЗЪЧАВАНЕ И ОБЕЗКОСТЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ, ЗА ДА МОЖЕ ТАКА ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО

ДА НЯМА В ОБЩЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО НИКАКВИ ЛИЧНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ДА СА МОТИВИРАНИ И ДА ИМАТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ, ВОЛЕВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ

ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЦЯЛОСТНАТА ПРЕСТЪПНА МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

ТАКА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТАЗИ ИМЕННО СТРАТЕГИЯ ПОНАСТОЯЩЕМ СИТУАЦИЯТА Е ТАКАВА, ЧЕ

ДОКАТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ОСЪЩЕСТВЯВАН И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, обезпечил физическото унищожаване (ПЛАНОМЕРНАТА СМЪРТ) на 1 850 000 (един милион и осемстотин и петдесет хиляди) души,

И ДОКАТО 85% (осемдесет и пет процента) ОТ ОСТАНАЛОТО ВСЕ ОЩЕ ЖИВО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЕЕ НА ГРАНИЦАТА НА ТОТАЛНАТА и по същество ЛЕТАЛНА (смъртоносна) БЕДНОСТ,

ТО САМО ПРЕЗ МИНАЛАТА (2010) ГОДИНА, благодарение на тази именно обезпечена от държавата мафиотска престъпност и геноцидна ситуация,

НА ВСЕКИ 4 (четири) ДНИ Е ИЗНИКВАЛ НОВ МИЛИОНЕР, при това с минимум два милиона и половина лева (виж:

14 Май 2011 г., Новини. Dir.bg, http://novini.dir.bg/news.php?id=8623322 ,

14 Май 2011 г., Блиц.бг, http://www.blitz.bg/news/article/108296 ,

14 Май 2011 г., Куриер.бг, http://kurier.bg/bulgaria/18530.html ).

*************

Четвърто предварително уточнение:

Обръщам внимание върху това, че

по повод на всичките ми ДОСЕГАШНИ (В ПРОДЪЛЖEНИЕ НА ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ) отделни конкретни искания за разследване на особено значимите престъпни посегателства върху мен, членовете на семейството ми, ръководените от мен обществени организации и трети пострадали лица,

ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА НОВИ И ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНИ, ПО-ЗЛОВЕЩИ И ПО-ПЕРВЕРЗНИ СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА,

целта на които мероприятия винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ни,

при което прокуратурата абсолютно винаги не е предприемала абсолютно нищо за защита на нарушените ни права, и абсолютно винаги, по несъмнено престъпен начин, е обезпечавала пълна безотговорност за престъпниците.

В контекста на това ТУК И СЕГА УТОЧНЯВАМ:

Само през изтеклия (миналия) ЕДИН МЕСЕЦ поне 11 (единадесет) души от жилищния блок, в който живея, от квартала, от приятелския и от професионалния (преподавателски и студентски) кръг изрично ме уведомиха, че при преднамерени покани по телефона, призовавания, внезапни или уговорени лични посещения у дома им или дори при напълно случайни срещи

КАКТО представители на Полицията (МВР), ТАКА и представители на ДАНС

са ги призовавали за официален или конфиденциален разпит, са ги посещавали в домовете им или са ги спирали на улицата,

при което НЕ САМО са им задавали множество чисто битови въпроси относно мен, съпругата ми и непълнолетната ни дъщеря,

НО И СА изисквалrи от тези лица ДА НАПИШАТ СПЕЦИАЛНИ И ОБШИРНИ „СВИДЕТЕЛСКИ ПОКАЗАНИЯ“ ИЛИ ОБЯСНЕНИЯ“ относно това:

откога ме познават?“, „как ме познават?“, „какво мислят за мен?“, „какви личности ме посещават у дома?“, „с какви хора са ме виждали да се срещам и общувам“, „виждали ли са ме да посещавам заведенията в квартала и ако да – с какви хора?“, „често ли са ме виждали пиян?“ (Nota bene: Не дали въобще са ме виждали пиян, а дали често пъти са ме виждали пиян!!!), „конфликтна личност ли съм?“, „представлявам ли заплаха и опасност за живеещите в блока, в квартала и в професионалната ми общност?“, „известно ли им е (дали са чули да се говори), че аз имам връзка с украинската мафия и се занимавам с пласиране на наркотици и антики?“, „известно ли им е, че съм кум на бившия главен прокурор Никола Филчев и че съм съучастник в неговите и на брат му престъпления?“, „известно ли им е, че като депутат във Великото Народно събрание съм бил ползувал служебния си „Мерцедес“ и дипломатическия си паспорт, за да пренасям контрабандни стоки през границата?“, „известно ли им е, че благодарение на връзките ми с украинската мафия и от престъпната ми дейност (с наркотици и с антики) притежавам десетки милиони във валута, както и жилища в Швейцария и в Лондон?“, „известно ли им е, че съм бил в затвора заради тероризъм?“, и множество други подобни въпроси.

Дори нещо повече – преди тези няколко акции, през последните години, СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИТЕ СИ И ПРЕДИ ДА ЗАМИНАТ ДА ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА мои вече бивши (т.е. дипломирали се) студенти изрично са ми казвали, че при опитите им да постъпят на работа в системата на Полицията, Прокуратурата и Съда съвсем директно им е било казвано, че условие да бъдат назначени е да напишат доноси срещу мен, като ме обвинят в някаква злоупотреба с преподавателския ми статус.

Тъй като КАКТО САМИЯТ АЗ, ТАКА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, ТАКА И МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ, ТАКА И РЪКОВОДЕНИТЕ ОТ МЕН ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕ СМЕ ИЗВЪРШИЛИ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ДОРИ МИНИМАЛНО НАРУШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ОБЩЕСТВЕН РЕД,

СЧИТАМ, ЧЕ така осъществяваните от визираните институционални лица „проверки“, „разследвания“ или „обзорни разговориИМАТ ХАРАКТЕРА НА ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ДРАСТИЧНО НАРУШАВАЩИ НАШИТЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ.

Считам, също така, ЧЕ С ПОСОЧЕНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА СА ОСЪЩЕСТВИЛИ ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

ТЪЙ КАТО НЕ СА БИЛИ ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ И ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, С КОИТО СА СЕ СРЕЩАЛИ, КАТО СА ИМ КАЗВАЛИ, ЧЕ ИМАТ СТАТУСА НА СВИДЕТЕЛИ относно свързани с МЕН СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ най-елементарни ПРАВОСЪОБРАЗНИ факти и обстоятелства,

И ЧЕ ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ НЕ СА ИМАЛИ ПРАВОТО ДА ЗАБЛУЖДАВАТ ТЕЗИ ХОРА, ЧЕ ТЕ ИМАТ СТАТУСА НА „СВИДЕТЕЛИ“ И ЧЕ КАТО ТАКИВА СА ДЛЪЖНИ ДА ГОВОРЯТ И ДА ПИШАТ ОНОВА, КОЕТО Е БИЛО ПОИСКАНО ОТ ТЯХ ИЛИ ДОРИ ИМ Е БИЛО ТЕКСТУАЛНО ДИКТУВАНО - независимо от обстоятелството, че писаното по абсолютно никакъв начин не се отнася за престъпна дейност.

Уточнявам, че тези именно методи на действие на специалните служби са ми много добре известни още от времето на класическия комунистически режим през 70-те и 80-те години, и че разполагам с ксерокс-копия от няколко от строго секретните оперативни дела на Държавна сигурност, от които е видно,

че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани повече от половината от живеещите в жилищния блок, в който и аз съм живеел със семейството си, като за придаване на особен „морален авторитет“ на лъжествидетелствуванията почти всичките вербувани са били на възраст между 60–85 години,

както и че за да обезпечат фалшиви свидетелски показания срещу мен са били специално вербувани почти 90% от тогавашното младо поколение мои колеги от Българската академия на науките (БАН) и от Софийския университет (СУ).

Тук и сега няма да коментирам резултата или ефекта от тогавашните строго секретни оперативни разработки срещу мен и членовете на семейството ми.

Тук и сега ще посоча само това:

***ЧЕ след ШЕСТГОДИШЕН (при изключително жестоки и нечовешки условия) ПРЕСТОЙ В ЗАТВОРА ОЩЕ

ПРЕЗ МАРТ 1990 ГОДИНА БЯХ ОФИЦИАЛНО ПРИЗНАТ от Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд

ЗА НЕВИННО ОСЪДЕН ПРИ ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА;

***ЧЕ не само тогава, но и след това, включително и непосредствено след промените от 1990 г., включително и до наши дни,

ИМЕННО КАТО ПРЯК И НЕПОСРЕДСТВЕН РЕЗУЛТАТ НА ТЕЗИ СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА

ЗАГИНАХА (намериха смъртта си) ТОЧНО ШЕСТ ДУШИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФАМИЛИЯТА И СЕМЕЙСТВОТО МИ;

***ЧЕ никога не съм спирал, но през последните няколко години съм особено настоятелен да търся наказателна и репараторна отговорност както от Държавата, така и от конкретните институционални физически лица-извършители на изключително многобройните престъпления срещу мен и членовете на фамилията и семейството ми;

***ЧЕ ВСИЧКИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВИНОВНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС

или все още РАБОТЯТ, или са работили КАТО

видни бизнесмени, демократични генерали, върховни съдии, конституционни съдии, вицепремиери, министри и заместник-министри (включително и Министри на вътрешните работи и на правосъдието), видни висши прокурори (включително и Главен прокурор), видни адвокати, видни функционери на Парламента, видни дипломати, съдия в Стразбург, съдия в Хага, конституционен съдия в Косово, професори в Юридическите факултети и в Института за правни науки при Българската академия на науките,

и отделно от това аз и членовете на семейството ми фактически сме били работодатели“ на повече от 200 (двеста) агенти, доверени лица, офицери на комунистическата Държавна сигурност и на посткомунистическите НСС и ДАНС, някои от които дори и днес не само продължават да работят, но дори и да заемат отговорни ръководни постове в сега функциониращата Държавна агенция за национална сигурност (ДАНС);

***ЧЕ ИМЕННО ПОРАДИ МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ НА ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИТЕ ЛИЦА

всичките тези ПРЕСТЪПНИ ЛИЦА, КОИТО все още ДОРИ И ДНЕС заемат изключително високопоставени позиции в структурата на Мафията и на Държавата,

СА ОСОБЕНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ НЕ САМО ДА МЕ ЕЛИМИНИРАТ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ политически и обществени ПОЗИЦИИ, ОТ КОИТО БИХ МОГЪЛ ДА ПРОДЪЛЖА ДА НАСТОЯВАМ ЗА ТЕХНАТА ОТГОВОРНОСТ,

НО ДОРИ И ДА МЕ УБИЯТ И ДА УНИЩОЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ ЧЛЕНОВЕ НА ФАМИЛИЯТА И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ

(за да няма мотивирани и заинтересовани живи лица, които да продължат да настояват за търсене на отговорност за извършените престъпления).

*************

*************

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Приложено представям 9 (девет) страници КОПИЯ ОТ ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ,

надлежно депозирана и регистрирана в офисите на Главния прокурор, Министъра на вътрешните работи и Техни Превъзходителства Посланиците на 8 (осем) АНГАЖИРАНИ СЪС СПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ДЪРЖАВИ

относно конкретна ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

извършена от високопоставен офицер - полковник от комунистическите и от посткомунистически държавни специални (тайни) служби -

по повод и във връзка с която престъпна дейност, отделно от това,

Прокуратурата е извършила брутално престъпно нарушение на моите гарантирани от Европейското и от българското Право права и интереси,

като фактически е отказала да извърши легитимно разследване,

и така НЕ САМО Е обезпечила безотговорност за извършителя на престъплението,

НО И СЕ Е ПРИСЕДИНИЛА към престъпника като негов фактически съучастник.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно (с.1-2), че

в брой 41 (368) от 11-17 Октомври 2006 г. на в-к „Шоу“ и

в електронното издание на Информационната агенция „Блиц“ (http://www.blitz.bg/article/2753)

е публикувано интервю с Цеко Лозанов -

полковник от комунистическата Държавна сигурност и от посткомунистическата Национална следствена служба -

бивш Началник на следствения отдел при Окръжното управление на МВР в Михайловград (днес Монтана), изпълнявал тази длъжност по времето на комунистическия режим, който Народното събрание със специален Закон е обявило за престъпен.

Заглавието на посоченото интервю е формулирано: „ЕКСШЕФЪТ НА МВР-СЛЕДСТВИЕТО В МОНТАНА О. З. ПОЛК. ЦЕКО ЛОЗАНОВ: (...)”,

при което като подзаглавие е изведен следният текст:

Главният прокурор по времето на Тато Костадин Лютов и зам.-председателят на Държавния съвет "имали нещо" с жената на Янко Янков, но се скарали и го погнали - ДС го обвинила, че пише лозунги срещу Тодор Живков”.

Напук на така формулираното бомбастично подзаглавие самото съдържание на посоченото интервю в този аспект е изключително кратко и съдържа следния текст:

„Журналистката: - Разбрах, че сте били следовател и по следственото дело срещу известния правист Янко Янков. В какво беше обвинен?

Цеко Лозанов: - Той беше близък човек на тогавашния главен прокурор Костадин Лютов и на заместник-председателя на Държавния съвет Ярослав Радев. Техен асистент ли беше, не помня точно. Носеха се слухове, че имали нещо с жена му, но се скарали и го погнали. Та Янко Янков беше изселен в родното си село Клисура, Монтанско. Заподозряхме го, че пише лозунги. Задържахме го, те спряха.

Журналистката: - Какви бяха тези лозунги - сигурно с антисоциалистическо съдържание?

Цеко Лозанов: - Срещу Тодор Живков. Спомням си дори един случай. Мобилизираха ни целия състав да пазим по блоковете цяла нощ, а на сутринта що да видим - един залепен на входната врата на окръжното управление на МВР!

Та като го задържахме Янков, лозунгите спряха. И се прие, че той е авторът. Добре, ама аз извърших съдебно-почеркова експертиза и се установи, че той не ги е писал тези неща. Прекратих делото и го пуснах. Получих обаче упреци, че не съм си свършил както трябва работата, че едва ли не го защитавам... Беше създадено някакво отношение срещу мен от служителите на Държавна сигурност. Янко Янков дойде в София и там го задържаха по друг повод - заради френското посолство ли, не помня точно, и го съдиха. Вкараха го в затвора в Пазарджик.

(Едно интервю на Жана АРСОВА)”

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно (с.3-8), че на 01 Март 2010 г. аз съм датирил ОФИЦИАЛЕН СПЕЦИАЛЕН ТЕКСТ С ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,

който текст съм депозирал в офиса на Главния прокурор (вх.№ 3637/01.03.2010 г., пререгистриран като вх. № 8231/08.ІІ);

който текст съм изпратил също така и на Министъра на вътрешните работи като изпращането е станало с препоръчано писмо с обратна разписка (Известие за доставяне);

който текст, освен това, съм публикувал в моя електронен сайт, където има следния ИНТЕРНЕТ-адрес: ДОКОГА МВР И ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ СКРИВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ?, 2010-03-01, http://iankov.blogspot.com/2010/03/blog-post.html .

*************

Трето уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че във визираното мое искане за извършване на разследване, адресирано до Главния прокурор, моето обръщение към него е формурилано катоВаше престъпно прокурорско величие“;

От приложените доказателства е видно, че във визираното мое искане за извършване на разследване, адресирано до Министъра на вътрешните работи, моето обръщение към него е формурилано катоГосподин Министър“; тук и сега съм длъжен да се извиня на сегашните и бъдещите читатели на този текст, като им обясня, че по онова време, когато съм писал визирания текст, все още не са ми е били известни същинските факти и обстоятелства, свързани с това лице; поради което днес ползувам случая да оттегля посочените думи и да ги заменя с „Ваше рецидивно престъпно Мафиотско Величие“.

*************

Четвърто уточнение по съществото на казуса:

От приложените доказателства е видно, че във визираното мое искане за разследване изрично и пределно ясно съм записал следния текст:

„Тъй като съм абсолютно категоричен, че текстът на това интервю има характера на СЪВМЕСТНО оперативно мероприятие на офицерите от бившата ДС и офицерите от сегашните (посткомунистическите) специални служби,

тъй като съм абсолютно категоричен, че това интервю има характера на 10% истина, замотана в миксера на 90% лъжа;

тъй като въпросното зловещо ченге имплицитно внушава (сугестира) тезата, че неговите думи се основават върху намиращите се в архива на ДС/МВР документи;

тъй като на мен не ми е известно да съществуват точно такива документи с точно такова съдържание,

ИЗРИЧНО, ЯСНО И КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМ:

да ми бъде даден достъп до цялата документация, в която са визирани посочените в интервюто събития и лица;

да бъде образувано специално разследване, при което да бъдат снети показанията на визираните в интервюто все още живи лица.

- - - - - - - - - - - - -

Като изходна позиция на исканото от мен разследване предлагам следния текст:

първо: въпросното интервю на въпросното зловещо ченге се бе появило точно по времето, когато благодарение на моите публикации и изяви в публичното пространство, както и под натиска на нашия син, бившата ми съпруга бе проявила склонност да разкаже истината;

второ: чрез това интервю на това ченге на нея й бе дадено да проумее, че ДС няма да й позволи да разкрие истината, и че тя и нашият син ще останат живи само тя ако възпроизведе параметрите на визираните в интервюто напълно фантасмагорични измислени от ДС обяснения на въпросните събития;

трето: чрез това интервю:

от една страна ченгето от ДС извърши поредната публична дискредитация на моята истинска антикомунистическа дейност, като й придаде изцяло личностен (а не принципен и политически) характер;

а от друга страна като виновници за зловещите събития, които доведоха до смъртта на пет души бяха посочени лица (Ярослав Радев и Костадин Лютов), които нямат абсолютно никаква вина специално за тези събития, тъй като тези събития са били планирани и осъществени като строго секретни оперативни мероприятия именно на ДС;

четвърто: категоричен съм, че тя (бившата ми съпруга) се е срещала с въпросните Ярослав Радев и Костадин Лютов единствено когато се е явявала при тях на изпит като студентка в Юридическия факултет, където те бяха професори, а аз – асистент;

пето: категоричен съм, че бащата на бившата ми съпруга Станчо Станков е бил секретен агент на ДС, участвувал във физическтото ликвидирване (убийството) на мнозина българи и чужденци (германци и унгарци), които са били правели опити да преминат през северозападната граница на България с Югославия, където той, легендиран като работник на Минно-геоложките проучвания, всъщност е изпълнявал зловещи задачи на ДС;

шесто: категоричен съм, че бившата ми съпруга бе вербувана от ДС едва след като с нашия син се случиха изкуствено предизвикани от ДС здравословни проблеми и на нея й бе казано, че ако тя не се съгласи да работи за тях, синът ни ще бъде убит;

седмо: впоследствие нейното вербуване е било легендирано като извършено на „доброволна и високопатриотична основа”, със задачата „в името на България” да участвува в ликвидирването на собствения си съпруг, т.е. на самия мен;

осмо: след нейното активно участие - първо в механизма на икономическото ограбване на моите родители - и второ в механизма на моето противозаконно вкарване в затвора, тя бе възнаградена чрез зачисляването й в агентурния апарат на Съветската КГБ, във връзка с което е била изпратена на съответното обучение в т.нар. „профсъюзна школа”, която по онова време бе институция, извършваща обучението на чуждестранните кадри на КГБ и ГРУ;

девето: съвсем неслучайно днес д-р Емилия Станкова изпълнява длъжността Главен юрисконсулт в Национална агенция за приходите към Министерство на финансите, където именно се извършва легализирането на престъпното ограбване на българските граждани в полза именно на руската Червена Мафия;

десето: категорично настоявам да бъде обърнато специално внимание на следния пасаж от текста на интервюто на въпросното ченге: „Спомням си дори един случай. Мобилизираха ни целия състав да пазим по блоковете цяла нощ, а на сутринта що да видим - един позив бе залепен на входната врата на окръжното управление на МВР!

Именно моят брат Камен Николов Янков е бил обвинен в извършването на въпросното „дръзко предизвикателство”, но тъй като той категорично е отказвал да признае каквото и да е по повод и във връзка с въпросното обвинение, по нареждане на офицерите от ДС от София офицерите от ДС в град Михайловград са организирали механизма на неговото ликвидиране, което е било легендирано като раково заболяване;

единадесето: обръщам Вашето внимание върху факта, че както в архива на Прокуратурата, така и в архивата на МВР съм депозирал изключително голям брой искания за разследване на смъртта на брат ми, по повод и във връзка на които нямам абсолютгно никакъв законосъобразен отговор;

дванадесето: обръщам Вашето внимание върху факта, че на 27 Септември 1996 г., петък, в брой 265 (1857) на в-к „24 часа” е публикувана редакционна статия, озаглавена „Прокурори уличени в престъпление с документи”, в която е посочено, че аз съм обвинил в престъпно унищожаване на депозираните от мен документи военния прокурор полковник Цеко Йорданов, прокурора от Главна прокуратура Л. Бончева, Софийския заместник-градски прокурор и военния прокурор полковник Пендаров.

*************

Пето уточнение по съществото на казуса:

Тъй като така визираният от самия престъпник полковник Цеко Лозанов касус, всъщност, съдържа два отделни казуси:

този за бившата ми съпруга и

този за брат ми Камен Николов Янков, който именно бе обявен за извършител на визираното залепване на позива върху вратата на самото Окръжно управление на МВР,

ЗАРАДИ КОЕТО, ОФИЦИАЛНО АБСОЛЮТНО НЕДОКАЗАНО ОБВИНЕНИЕ, ВПОСЛЕДСТВИЕ

БРАТ МИ УБИТ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ;

Тъй като вторият казус – относно смъртта на брат ми Камен Николов Янков - вече е поставен от мен като отделен и различен от първия казус (виж: 2011-05-19, ВСИЧКИ КАРТИ НА МАСАТА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И НА ПРОКУРАТУРАТА! – 3-А (ТРИ-А), http://iankov.blogspot.com/2011/05/3.html ),

ТУК И СЕГА ОТНОВО ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ТАКА ВИЗИРАНИЯ ОТ САМИЯ ПРЕСТЪПНИК ПОЛКОВНИК ЦЕКО ЛОЗАНОВ КАЗУС, СВЪРЗАН С ИМЕТО НА БИВШАТА МИ СЪПРУГА.

По повод и във вразка с това тук и сега уточнявам, че

по-горе визираната информация относно Станчо Станков - бащата на бившата ми съпруга -

ми бе съобщена само няколко месеци след моето излизане от затвора, през февруари 1990 г.,

когато Националната телевизия и медиите отразяваха моето активно участие в заседанията на Националната кръгла политическа маса,

и това бе направено лично от генерал Божидар Антонов - мой съученик от гимназията и бивш началник на отдела по Държавна сигурност при Окръжното управление на МВР в Михайловград (когото, впрочем, точно по същото време „преустройващите се комунисти“ назначиха за Началник на Окръжното управление на МВР в град Враца).

Същата информация, впоследствие, когато вече дях депутат във Великото Народно събрание, беше потвърдена пред мен и от офицерите от Държавна сигурност Вълчо Вълчев и Иван Даскалов.

Така, като отново ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО ТАКА ВИЗИРАНИЯ ОТ САМИЯ ПРЕСТЪПНИК ПОЛКОВНИК ЦЕКО ЛОЗАНОВ КАЗУС, СВЪРЗАН С ИМЕТО НА БИВШАТА МИ СЪПРУГА,

Тук и сега поставям искането да бъдат разпитани визираните офицери от Държавна сигурност при ОУ на МВР в Михайловград (Монтана).

Тук и сега, разбира се, изрично и ясно поставям и искането да бъдат разсекретени абсолютно всички намиращи се в архивата на МВР документални масиви, свързани с името на бившата ми съпруга и нейния баща, и да ми бъде даден пълен достъп до тези документални масиви, ТЪЙ КАТО В ТЕХ СЕ СЪДЪРЖАТ ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНИ СПРЯМО МЕН И БЛИЗКИТЕ МИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

*************

*************

*************

Раздел ІІІ

Заключително уточнение по съществото на казуса:

Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че

настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!

***

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да припомня, че

съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права,

като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ“.

Което означава, че Техни превъзходителства посланиците са акредитирани

НЕ САМО ПРИ (ПРЕД) БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

НО И ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

и в този смисъл от една страна

всяко посегателство на българската държавна власт върху правата на българските граждани

СЛЕДВА ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АГРЕСИЯ ВЪРХУ НАПЪЛНО СУВЕРЕННИ СУБЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО,

съдбовно засягаща правата и интересите на ГРАЖДАНСКИТЕ СУБЕКТИ НА ОБЩНОСТНОТО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО;

а от друга страна

всяка аргументация (каквато често пъти ми е била изтъквана лично на самия мен!!!) от акредитирани в България дипломатически представители на други европейски държави,

издигаща и обосноваваща тезата за ненамеса във вътрешните работи на България по повод и във връзка с нарушенията на човешките права на българските граждани,

НЕСЪМНЕНО ИМА ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО СЪУЧАСТНИЧЕСТВО В ИЗВЪРШВАНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

Впрочем, позволявам си също така да припомня, че ИМЕННО ТАКОВА Е И ПОСЛАНИЕТО НА приетата през 2009 г. от Комисията на Европейските общности и от Европейския съвет т. нар. „Стокхолмска програма за защита на гражданите“.

***

На тук визираните адресати-членове на чуждестранния дипломатически корпус в България си позволявам да обърна внимание върху факта, че

тоталното шествие на толерираното от българската държава МАФИОТСКО И ДЪРЖАВНИЧЕСКО НАСИЛИЕ и пълната липса на Правосъдие

характеризират ситуацията съвсем не като хуманитарна КРИЗА,

а именно като хуманитарен КОЛАПС;

и че в контекста на тази ситуация в очите на българските юристи и на обикновените граждани съвсем не изглежда да има характера на същинска човеколюбива загриженост наскоро лансираната от някои западни дипломати

теза за необходимостта от ДЕБАТ“.

Позволявам си да обърна внимание на западните дипломатически представители на факта, че сред българските интелектуални кръгове вече доста отдавна битува констатацията и възгледът,

че българското общество се нуждае съвсем не от „ДЕБАТ“ по повод и във връзка с тотално липсващото правосъдие,

а от съвсем реална и ефективна ЧУЖДЕСТРАННА ХУМАНИТАРНА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ – граждани и на Европейския съюз!

***

Позволявам си да обърна внимание на европейските дипломатически представители на факта, че

българските граждани, които поне официално и документално са и граждани на Европейския съюз,

имат правото да ПОЛУЧАТ РЕАЛНА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ БРУТАЛНО НАРУШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРАВА,

и както Европейският съюз, така и другите държави от този Съюз

СА ДЛЪЖНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НЯКАКВА ЕФЕКТИВНА ФОРМА НА ИНТЕНЗИВНА ХУМАНИТАРНА ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

И ЧЕ АКО БЪЛГАРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛНО Е ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

и ако българските граждани действително са субекти на международното и на европейското право,

ТО В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГРАЖДАНИТЕ НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

НА МНОГО ПО-ВИСОКО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

И В МНОГО ПО-ВИСОКА СТЕПЕН

ИМАТ ПРАВОТО НА ПРИОРИТЕТНА ЗАЩИТА,

отколкото, примерно казано, гражданите на Ирак или Либия.

14 Юни 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар