2014-10-11

Драги Приятели и НеприятелиДраги Приятели и Неприятели,
След по-малко от месец на мен ми предстои „юбилей“ – четвърт век след освобождаването ми от „малкия“ затвор и „настаняването“ ми в „големия“ затвор, наречен „Демократична България“.
Освен това, предстои и национален юбилей – четвърт век от Втората комунистическа революция, наложила „свободата“, която всички Вие превъзходно познавате.
В контекста на тези два „юбилеи“ на мен ми предстои тежка и жестока битка, и предвид на това се чувствувам длъжен тук, на тази Фейсбук-страница, да Ви разясня онова, което е моята колкото лична, толкова и професионална специализация.
Както е казано в Книгата на книгите:  
- Който има очи –  да гледа, който има уши –  да слуша, който има разум – да разумява!


First Open Letter Cry for Justice . Cry for Law // Вик за правосъдие 

Първо отворено писмо. Cry for Justice . Cry for Law // Вик за Правосъдие

Второ отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Трето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Четвърто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Пето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Шесто Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Седмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Осмо Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Девето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие

Десето Отворено официално писмо. Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие
http://iankov.blogspot.com/2014/10/cry-for-justice-cry-for-law_11.html


Бел. ред.:  Четенето не е задължително, но е препоръчително – ако и доколкото искате да знаете истината за случилото се през последните 70 години, за да не повтаряте едни и същи грешки вече четвърт век.

Няма коментари:

Публикуване на коментар