2013-12-12

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 734Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
12 Декември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 734


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - --------------

До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


-------------

Относно:
тотална престъпна
ГЕНОЦИДНА И КОРУПЦИОННА дейност
на всички държавни институции,
включително и на Прокуратурата,
по повод и във връзка с
ЧЕЗ, НЕК, Енергетиката

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус
и ПРИЛАГАМ НОВИ страници.

В частност в тук обособената папка
 ЗАЕДНО С настоящия текст
се съдържат ОБЩО
300 (ТРИСТА) страници документация,
обосноваваща и доказваща
фактическата основателност и
юридическата обоснованост на
моите официални искания за разследване,
ПО КОИТО НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА
ЛЕГИТИМЕН И АДЕКВАТНО ОБОСНОВАН ОТГОВОР.

            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:

            01. Първо искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски), датирано на 18 Февруари 2009 г.,
регистрирано на 19 Февруари 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54, вх. рег. №2821/19.02.2009 г.;
            регистрирано в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 19.02.2009 г.;
            изпратено с препоръчано писмо до ЧЕЗ, 19.02.2009 г.;

            02. Получено писмо от Софийска градска прокуратура, №2766/2009 г./05.03.2009 г., прокурор Раденкова;

            03. Получено писмо от ЧЕЗ Електро България АД, №951048-1/06.04.2009 г., Дилектор Розалина Костова;

            04. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 17 Април 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 21.04.2009 г.;

            05. Второ искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски),
датирано на 24 Май 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54-ab,
регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.,
            адресирано и до Министър-Председателя (Сергей Станишев), регистрирано в Министерския съвет, вх. рег.№ 4379/25.05.2009 г.;
            адресирано и до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), вх. рег. № Е-11Я-00-3 / 25.05.2009 г.;
            адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;
            адресирано и до ЧЕЗ, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;

            06. Мое писмо до полицейски инспектор Димитър Иванов, датирано на 25 Май 2009 г., регистрирано в МВР СДП, ул. „Антим І“ № 5, вх. рег. № 10472 / 25.05.2009 г.

            07. Трето искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство (Камен Ситнилски),
датирано на 25 Май 2009 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-54-abcd, регистрирано във Върховната касационна прокуратура вх. рег. № 2821/2009, V/ 25.05.2009 г.,
            адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия в България и Председател на ротационното (Чешкото) председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 25.05.2009 г.;

            08. Получено писмо от ДКЕВР, № Е-11Я-00-3/27.05.2009 г., подписано от Зам.-Председател В. Кирчев;

            09. Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, Софийска градска прокуратура, пр. пр. 2766/2009 г., постановено от К. Софиянски на 08.06.2009 г., изпратено на 10.06.2009 г.;

            10. Писмо до мен, изпратено от ЧЕЗ, подписано от Мая Накова, изх. № 1106040-1, 15.06.2009 г.;

            11. Мое писмо, датирано на 05 Юли 2009 г.,
            до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, и
            до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия,
            изпратено с препоръчани писма на 06.07.2009 г.;

            12. Мое писмо, датирано на 15 Юли 2009 г., до Николай Попов, младши прокурор в Софийската районна прокуратура, към пр. пр. 4796/2009 г., вх. рег. № 4796/16.07.2009 г.;

            13. Изпратено до мен писмо от ЧЕЗ, датирано на 08.07.2009 г.,

            14. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 29 Юли 2009 г., регистрирано на 29.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 29.07.2009 г.,
            адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г., 29.07.2009 г.;
            адресирано и до Министър-Председателя (Бойко Борисов), вх. рег. № 4379/30.07.2009 г.;
            адресирано и до ДКЕВР, вх. рег. № Е-11Я-00-3-29.07.2009 г.;
            адресирано и до Пол Бейер, Посланик на Кралство Швеция и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;
            адресирано и до Мартин Клепетко, Посланик на Република Чехия, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;
            адресирано и до Представителството на Европейската комисия в България, изпратено с препоръчано писмо на 30.07.2009 г.;

            15. изпратено до мен писмо от Софийската районна прокуратура, датирано на 27.09.2009 г. и подписано от младши прокурор Николай Попов;

            16. Пето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор,
датирано на 31 Юли 2009 г., регистрирано на 31.07.2009 г., вх. рег. № 2821 / 31.07.2009 г.,
            адресирано и до Софийския районен прокурор, вх. рег. № 4796/2009 г./ 31.07.2009 г.;
            адресирано и до Министър-Председателя (Бойко Борисов), вх. рег. № 4379/03.08.2009 г.;
            адресирано и до ДКЕВР, регистрирано на 31.07.2009 г.;

            17. Писмо до мен, изпратено от ДКЕВР на 27.08.2009 г., подписано от Председател К. Шушулов;

            18. Писмо до мен, изпратено от Електроразпределение –Столично АД, датирано на 12.09.2005 г., подписано от Радек Климент;

            19. Постановление на Софийска районна прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство, датирано на 27.10.2009 г., подписано от младши прокурор Николай Попов;

            20. Шесто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 25 Февруари 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 525“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/26.02.2013 г. (заедно с приложенията документацията съдържа 119 – сто и деветнадесет страници);

            21. Седмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 28 Февруари 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 526“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/01.03.2013 г. (приложение: Искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата ... – 22“, датирано на 09.Септември 2011 г.);

            22. Осмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 04 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 527“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/04.03.2013 г

            23. Девето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 09 Юни 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 572“, вх. рег. № 2821/2009 г., V/10.06.2013 г

            24. Десето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор Сотир Цацаров, датирано на 11 Октомври 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност --- 687“, вх. рег. № 13033/2013 г.,/21.10.2013 г.

*** *** ***
Обръщам специално внимание на факта, че в така визираната документация са фиксирани
както множество отделни престъпления,
така и имената на множество
високопоставени корумпирани личности,
сред които и
протежираният лично от Президента на България
Главен Прокурор Борис Велчев.

***
Обръщам специално внимание на факта, че ШЕСТ броя от позиционираните в тази папка документи
са публикувани в моя личен сайт в Интернет
и имат следните електронни адреси:

1) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?, 2009-05-24,

 http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html

 

2) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2, 2009-05-25,

 http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html

 

3) Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.-3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html

 

4) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html

 

5) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5, 2009-07-29,

 http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-5.html

 

6) Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6,    2009-07-31 ,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html.

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Господин председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
12 Декември 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар