2013-12-19

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 738Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
19 Декември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 738


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -
 „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ...“,
564 / 06(07).05.2013г.;
571 / 08(10).06.2013 г.;
581 / 21 (22).06.2013 г.;
584 / 26.06.2013 г.;
592 / 07.07.2013 г.;
602 / 25.07.2013 г.;
634 / 29.08.2013 г.;
647 / 11.09.2013 г.;
688 / 22.10.2013 г.;
719 / 21.11.2013 г.;
720 / 22.11.2013 г.;
735 / 13.12.2013 г.;  
738 / настоящето.  

-------------

До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 
Към: вх. рег. № ПГ-3194-Я-9 / 22.11.2013 г.
Към: вх. рег. № ПГ-3194-Я-9 / 13.12.2013 г.


-------------

Отворено писмо
 (ТРИНАДЕСЕТО по ред)

с приложение
12 (ДВАНАДЕСЕТ) страници –

Относно:
***политически укорима,
***юридически престъпна,
***включително и корупционна,  
дейност,

извършвана от Президента Плевнелиев и
ръководените от него държавни институции и
институционални лица,

КАКТО И
от лица, принадлежащи към неговия
семеен,
приятелски и
мафиотско-организиран
престъпен кръг,

която дейност налага необходимостта
НЕ САМО ОТ незабавна оставка,
НО И ОТ незабавно прецизно
Прокурорско и Парламентарно
разследване
И ОТ обезпечаване на наказателна и репараторна отговорност


Първо:
            В настоящето официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:
            ***считано от месец Май тази година до днес, включително и с настоящето, в офиса на Върховната касационна прокуратура
НАДЛЕЖНО съм регистрирал ВЕЧЕ
13 (ТРИНАДЕСЕТ)
искания за разследване с общ обем
от 823 (осемстотин двадесет и три) страници,

имащи характера на прецизно точно събрана и обоснована ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ относно така визирния казус,
по които искания за разследване  
ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТ ПРОКУРАТУРАТА.

Второ:
            В настоящето адресирано до Председателя на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че
прилагам и предоставям
копие от настоящия текст и приложението към него.

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Господин Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА –
            в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица

            ВЕЧЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦИ
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ
ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И
ДЕТАЙЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
19 Декември 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар