2013-12-11

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 733Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
11 Декември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 733


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - --------------

До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 
Към вх. рег. № ПГ-3194-Я-11/27.11.2013 г.

-------------

Относно:
тотална престъпна
ГЕНОЦИДНА
И
КОРУПЦИОННА
дейност на всички държавни институции,
включително и на Прокуратурата,
по повод и във връзка с водоснабдяването на град София
чрез фирмата „Софийска вода“

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус
и ПРИЛАГАМ НОВИ 15 (ПЕТНАДЕСЕТ) страници

В частност в тук обособената папка
 ЗАЕДНО С настоящия текст
се съдържат ОБЩО
280 (ДВЕСТА и ОСЕМДЕСЕТ) страници документация,
обосноваваща и доказваща
фактическата основателност и
юридическата обоснованост на
моите официални искания за разследване,
ПО КОИТО НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА
ЛЕГИТИМЕН И АДЕКВАТНО ОБОСНОВАН ОТГОВОР.

            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:
            01. Първо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Май 2006 г. и регистрирано на 11 Май 2006 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-020, вх. рег. №5484/11.05.2006 г.;

            02. Второ искане за разследване, адресирано до и вторично предоставено в офиса на Главния прокурор, датирано и регистрирано на 02 Август 2006 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-034;  

            03. Трето искане за разследване,  адресирано до Главния прокурор, датирано и регистрирано на 05 Март 2007 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-069, вх. рег. №25707/2006 г., ІІ – 05.03.2007 г.;

            04. Четвърто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано и регистрирано на 22 Март 2007 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-074, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 22.03.2007 г.;

            05. Пето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Май 2007 г., регистрирано на 28 Май 2007 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-083, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 28.05.2007 г.;

            06. Шесто искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Юни 2007 г., регистрирано на 21 Юни 2007 г., изходящ индекс: LPC-Embassy-084, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 21.06.2007 г.;

            07. Седмо искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Юни 2007 г., регистрирано на 26 Юни 2007 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-16, вх. рег. №25707/2006, ІІ – 26.06.2007 г.;

            08. Изпратено до мен Постановление от 05.08.2010 г. на Софийската градска прокуратура за отказ да се образува досъдебно производство;

            09. Осмо искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 11 Август 2010 г., изпратено на 11.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87;

            10. Девето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 12 Август 2010 г., изпратено на 12.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-А;

            11. Десето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 13 Август 2010 г., изпратено на 14.08.2010 г. с препоръчана поща с обратна разписка, изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-АВ;

            12. Единадесето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 03 Септември 2010 г., регистрирано на 03.09.2010 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-АВС;

            13. Изпратено до мен официално писмо от 21.09.2010 г. с приложено Постановление № 4542 от 16.09.2010 г. на Апелативна прокуратура София, прокурор Пламен Марков, и Постановление № 3592/2007 от 10 (13).12.2010 г. на Софийска градска прокуратура, прокурор Моника Малинова;

            14. Дванадесето искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 21 Декември 2010 г., регистрирано в СГП вх. № 3592/21.12.2010 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-ABСD;

            15. Изпратено до мен официално писмо от 18.01.2011 г. и Постановление4542 от 12.01.2011 г. на Апелативна прокуратура София, прокурор Пламен Марков;

            16. Тринадесето искане за разследване, адресирано до Софийска градска прокуратура, датирано на 24 Януари 2011 г., регистрирано в СГП вх. №3592/24.01.2011 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-ABСDЕ;

            17. Изпратено до мен Постановление № 529 от 17.03.2011 г. на Софийска градска прокуратура, прокурор В. Илиева, за отказ от образуване на наказателно производство;

            18. Четиринадесето искане за разследване, подадено чрез Софийска градска прокуратура и адресирано до Апелативна прокуратура София, датирано на 28 Март 2011 г., регистрирано в СГП с два входящи номера – вх. №529/2011 г. – 28.03.2011 г. и вх. №3592/2007 г. – 28.03.2011 г., изходящ индекс: LPC-Euro-Just-87-ABСDEF;

            19. Петнадесето искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Юни 2012 г., регистрирано на 27.06.2012 г. вх. рег. №25707/2006, ІІ, индексирано (озаглавено) „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 514 (петстотин и четиринадесет)“;

Едно необходимо уточнение:
Визираната дотук (по-горе) документация е издадена като книга:
Янко Янков, Софийската вода и геноцидът над софиянци. (Политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2012,  217 c. ISBN: 978-954-8550-82-6, формат 70 х 100 х 16 (голям формат).

20. Шестнадесето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор, датирано на 20 Октомври 2013 г., регистрирано на 18 Октомври 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност на ... – 686“,
вх. рег. № 13033 / 18.10.2013 г.;

21. Седемнадесето искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор и до Председателя на Парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно Събрание,
датирано на 27 Ноември 2013 г.,
регистрирано на 27 Ноември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност на ... – 725“.

---
Обръщам специално внимание на факта, че
съгласно текста на стенограмата от
заседанието на Комисията за борба с корупцията,
Протокол №55 от 19.04.2007 г.,
в тук визирания казус
СТАВА ДУМА ЗА
БЕЗСПОРНО УСТАНОВЕН ФАКТ НА КОРУПЦИЯ.

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Господин председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
11 Декември 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар