2013-12-05

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 732Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
05 Декември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 732


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -
„Всички карти на масата ... – 718“, регистрация на 18.11.2013 г.
„Всички карти на масата ... – 731“, регистрация на 03.12.2013 г.

-------------

До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 
Към вх. рег. № ПГ-3194-Я-8/18.11.2013 г.
Към вх. рег. № ПГ-3194-Я-8/03.12.2013 г.

-------------

До г-н Пламен Георгиев Димитров –
Председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито  имущество (КОНПИ) (назначен от министър-председателя на Република България)
ул. „Г. С. Раковски“ №112, 1000 София  
e-mail: ciaf@ciaf.government.bg 
тел.: +359  2  923 43 33

-------------

            Тук приложено предоставям на Председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито  имущество (КОНПИ) копия от цялостния пакет документация, която вече е предоставена на Главния Прокурор и на Председателя на Парламентарната комисия.

-------------

            Тук приложено предоставям на всички горепосочени адресати следния текст,
            КОЙТО Е
            неразривно свързан с вече визирания казус,
            и е
            публикуван във в-к „Стършел“, Брой 3517 от 29 Ноември 2013:
  
***
„ПРОФЕСОРИ ЗА МИЛИОНИ
            Голяма дандания се вдигна за това „феодални старци“ ли са научните кадри на БАН?
            Оттам пък се разгоря спор каква изобщо е ползата от академиците и професорите в България, които само получавали заплата, без да си мърдат пръста.
            Такава постановка е не само обидна за научния потенциал на страната ни, но е и дълбоко невярна. Защото хората с титли у нас се трудят, и то здраво. Да вземем за пример професор Людмил Георгиев, който беше преподавател в благоевградския университет "Неофит Рилски", след това се прехвърли в СУ "Кл. Охридски", но повече е известен като член на Централния съвет на ДПС.
            Този специалист по етническа и политическа психология през 2004 г. основава фирмата за туризъм и хотелиерство „Възраждане 1“ ООД в съдружие с друг професор - бившия земеделски министър от квотата на ДПС Валери Цветанов, който бе привлечен като обвиняем за 35 незаконни заменки на земеделски земи. Третият съдружник във фирмата е тогавашният шеф на САПАРД Мартин Банов.
            Управител на фирмата е проф. Л. Георгиев.
            През 2005 г. „Възраждане 1“ печели обществена поръчка за строителство в община Сапарева баня и специалистът по етническа и политическа психология проф. Георгиев получава 84 805 лв. за „Корекция и възстановяване на речното корито в Меран дол“.
            Това крупно научно постижение вдъхновява Л. Георгиев през 2006 г. да регистрира втора фирма - "Ренесанс груп" АД, пак заедно с другия ДПС-професор - Валери Цветанов.
            Двамата имат по равни дялове, но проф. Л. Георгиев отново е председател и изпълнителен директор на акционерното дружество - все пак той е в ръководството на ДПС.
            А третата фирма, на която проф. Л. Георгиев става управител, е регистрираното през 2008-а "Възраждане 2" ООД, с предмет на дейност колежанско обучение в Колеж по мода и дизайн, собственост на оодето.
            Както се вижда и с просто око, учените не си клатят краката в професорските кабинети, не чакат на едната държавна заплата, а мощно разгръщат своя потенциал, защото фирмите им печелят обществени поръчки и развиват дейност.
            За да не сме голословни, ще ви дадем още един пример.
            През 2008 г. фирмата на проф. Георгиев "Възраждане 1" печели проект по САПАРД на стойност 1 милион и 300 хил. лева.
            Този път специалистът по етническа и политическа психология трябва да изготви проект за мандра.
            Да не забравяме, че съдружник в тази фирма е шефът на САПАРД Мартин Банов. По една истинска случайност, точно когато земеделски министър е проф. В. Цветанов, М. Банов става заместник-шеф на фонд "Земеделие". И като такъв той трябва не само да отсъди дали професорите Георгиев и Цветанов правилно са получили този милион чрез фирмата "Възраждане 1", но и да контролира дали те правилно изразходват парите.
            Тоест, земеделският експерт трябва да проверява напълно безпристрастно (?) действията на своите фирмени съдружници.
            Като проф. Л. Георгиев му се явява пряк началник във фирмата, а проф. В. Цветанов му е пряк... министър.
            При така създаденото положение трябва да обявим г-н М. Банов за най-безпристрастния човек на планетата.
            Иначе професорите си ги бива, вместо да чакат в бездействие заплатата си в края на месеца, те с пот на чело секат храсти и кастрят дървета по реките, коригират речни корита, бъхтят се с туризъм и хотелиерство, зидат по някоя и друга мандра и вместо благодарност получават по някой и друг жалък милион.
            Който след това пък трябва да разпределят нанатък по обръчите с по-висшестоящи...
Сергей Трайков“
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Господин Председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
            Господин Председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито  имущество (КОНПИ) Димитров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА
            ЛИЦЕТО ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ и
            другите от същата „бригада“ за ударен мафиотско-корупционен труд,

            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА, КОИТО СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИАКВИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което лицето ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ и членовете на неговата „бригада“,
            както и длъжностните лица
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
05 Декември 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар