2013-11-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 728Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
30 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 728


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо -
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ -
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването  
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване
***  

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус
В частност в тук обособената папка се съдържат
168 (сто и шестдесет и осем) страници,
обосноваваща и доказваща
фактическата основателност и
юридическата обоснованост на
моите официални искания за разследване,
ПО КОИТО ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ
ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:
            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 31 Октомври и регистрирано на 31 Октомври 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 71“,
вх. рег. № ВКП № 12489 / ---- 31.10.2011,  
            копие от което също така е регистрирано и в
офиса на Министър-Председателя, вх. рег. № 4379 / 31.10.2011 г.
с. 1-44;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Януари и регистрирано на 23 Януари 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 129“,
вх. рег. № ВКП № 12489 / 11, V    ----    23.01.2012,  
            копие от което също така е регистрирано и в
офиса на Министър-Председателя, вх. рег. № 4379 / 23.01.2012 г.
с. 45-97;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 08 Октомври и регистрирано на 08 Октомври 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 516“,
вх. рег. № ВКП № 12489 / 11, V    ----    08.10.2012,  
            копие от което също така е регистрирано и в
офиса на Министър-Председателя, вх. рег. № 4379 / 08.10.2012 г.
с. 98-161;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 14 Август и регистрирано на 16 Август 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 619“,
вх. рег. № ВКП № 3307 / 2013, ІІ   ----    16.08.2013  
с. 162-168;

            05. НАСТОЯЩЕТО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 30 Ноември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 728“.  

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
30 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар