2013-11-25

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 724Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
26 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 724


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо -
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ -
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване
***  

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус
В частност в тук обособената папка се съдържат
241 (двеста четиридесет и една) страници,
имащи характера на
копия на 6 (шест) официални искания за разследване,
ПО КОИТО ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.
            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:
            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 16 Юни и регистрирано на 16 Юни 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 13“,
вх. рег. № ВКП № 11966  / 2010, V   ----    16.06.2011;
---
            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 16 Септември и регистрирано на 19 Септември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 26“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006   ----    19.09.2011;
---
            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Ноември и регистрирано на 03 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... –72“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ  ----    03.11.2011;
---
            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 02 Ноември и регистрирано на 03 Ноември 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... –73“,
вх. рег. № ВКП № 15132  / 2006, VІ  ----    03.11.2011;
---
            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Октомври и регистрирано на 17 Октомври 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 517“,
вх. рег. № ВКП № 12489  / 2011, V  ----    17.10.2012;
---
            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Август и регистрирано на 22 Август 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 633“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, ІІ  ----    22.08.2013.  
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Господин Главен Прокурор Цацаров,
НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ   
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби (най-вече ДАНС) и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
26 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар