2013-11-23

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 722Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
24 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 722


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V

Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо -
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ -
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването 
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване
***  

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:
            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Октомври и регистрирано на 18 Октомври 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 518“,
вх. рег. № ВКП № 12489  / 2011, V   ----    18.10.2012;
копие, регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет)
вх. рег. № 4379 / 18.10.2012 г.;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 19 Ноември и регистрирано на 19 Ноември 2012 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 518-А“,
вх. рег. № ВКП № 12489  / 2011, V   ----    19.11.2012;
копие, регистрирано в офиса на Правителството (Министерския съвет)
вх. рег. № 4379 / 19.11.2012 г.;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 03 Септември и регистрирано на 02 Септември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 639“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013   ----    02.09.2013.

            Уточнявам, че в така визираната преписка казусът е позициониран върху следните факти и обстоятелства:

Първо:
            на 14 Юни 2012 г. лично съм посетил офиса на Столичното управление „Социално осигуряване, където чрез надлежното „Заявлениесъм предприел определена официална процедура, в която, съгласно правните нормативни изисквания, на абсолютно всички необходими за това документи официално и безпогрешно е направено вписване             КАКТО НА моите официални паспортно-легитимационни три имена,             ТАКА И НА моя така наречен „Единен граждански номер (ЕГН)“.

Второ:
            още същия ден (!!!) официалното длъжностно лице „Началник отдел“ е изпратило до мен и до Института за правни науки при БАН официален документ, в който, обаче,      по силата на АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ личностно и корпоративно ментални,     включително и АБСОЛЮТНО АЛОГИЧНИ официални и правно-нормативни държавно-административно-организационни механизми,
            моят така наречен Единен граждански номер (ЕГН)Е ПОДМЕНЕН С ДРУГ,
            който не само няма абсолютно нищо общо с мен, но и по абсолютно никакъв начин не се съдържа в моята официална документация.
            Впрочем, логиката на всяка такава ПОДМЯНА НА СЪЩНОСТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТЕФИКАЦИЯ НА ДАДЕНО ЛИЦЕ в сферата на науките за правото се интерпретира:
            ИЛИ КАТО АКТ НА НЕПРЕДУМИШЛЕНО ПОВЕДЕНИЕ, имащо характера и статуса на фактическа грешка - което, обаче, все пак е виновно, наказуемо и репараторно отговорно - и за което се приема, че е дължащо се на ментална професионална непригодност, изискваща автоматично освобождаване от длъжност;
            ИЛИ КАТО АКТ НА ПРЕДУМИШЛЕНО ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ - което, като правило, се дължи на изпълнение на възложени от специалните служби секретни оперативни мероприятия - насочени към увреждане на интересите на лицето, чиито истински идентификационни параметри са подменени с неистински.

Трето:
            В отговор на това, на 25 Юли 2012 г. в текста на моето официално препоръчано писмо (с надлежно върнато „Известие за доставяне“) изрично и пределно ясно съм написал следното:
         По повод издадения от ръководената от Вас служба официален документ, в съдържанието на който моето име e свързано с т.нар. ЕГН, който няма абсолютно нищо общо с мен, тук и сега официално декларирам, че        ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал аналогични уж случайни грешки или обърквания с други хора,
         както такива, чиито имена напълно съвпадат с моите имена, но, разбира се, техният т. нар.„единен граждански номер“ (ЕГН) все пак е различен;
         така и такава, чиито имена нямат абсолютно нищо с нито едно от моите три имена (лично, бащино и фамилно),
         а и отделно от това не са съществували абсолютно никакви нито фактически, нито юридически, основания за смесването на мен и на съответния друг човек;
         и че впоследствие съм установявал, че причината за това е била т. нар. „дълга ръка на специалните служби“, които „на мой гръб и на моя сметка“ са си разигравали своите престъпни ченгеджийски игри.
         Тук и сега официално декларирам, че ВЕЧЕ НЕКОЛКОКРАТНО съм имал случаи на объркване с друг Янко Николов Янков, какъвто например беше кметът на град Елин-Пелин, който бе убит преди няколко години, като както преди, така и след убийството му неговият ЕГН е бил уж случайно приложен (прилаган) към няколко комплекти на мои документи, от което обстоятелство, разбира се, са били произлезли, а и продължават да произлизат, дръзки неприятности за мен.
         Така, предвид на горното, с настоящето официално писмо до Вас питам:
         Чий е ЕГН 51 08 01 65 36, който необяснимо защо и по какъв начин ми е бил приписан на мен в писмото, издадено на 14.06.2012 г. и имащо №МП-50894, което писмо е изпратено до Института за правни науки при БАН и до мен?
         Тъй като от момента на визираното мое изявление и легитимно искане да получа отговор до днес АЗ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР И АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ ОТНОСНО ВИЗИРАНИЯ ФАКТ,
         считам, че имам пълното право да приема, че това формално мълчание на визираната официална държавна институция има конклудентния характер на абсолютно красноречив отговор-потвърждение на моята теза,
         че визираната промяна и подмяна на елементите и параметрите на моята официална личностнова идентификация има характера на ПРЕСТЪПНА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ.  
         По повод и във връзка с това за пореден път официално и публично декларирам, че ПРИ РЕДИЦА МОИ ПЪТУВАНИЯ В РЕДИЦА СТРАНИ (ДЪРЖАВИ) ОТ ЕВРОПА СЪМ КОНСТАТИРАЛ, ЧЕ ИМЕННО ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАКИВА ПОДМЕНЯНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ОФИЦИАЛНА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
         ЗА ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ И ЗА ДА МИ СЪЗДАДАТ ЗАТРУДНЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ,  БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАТО СА „ПОДХВЪРЛЯЛИ“ ФАЛШИФИ „ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ“, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕ
         КАКТО КАТО ТРАФИКАНТ НА АНТИЧНИ ЦЕННОСТИ,
         ТАКА И КАТО ТЕРОРИСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ (ИНСТРУКТОР) В БАЗИРАН В КОСОВО РАДИКАЛЕН ИСЛЯМИСТКИ ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРОРИСТИ-КАМИКАДЗЕТА.
         Предвид на така изнесените факти, обстоятелства, аргументи и концeптуални тези
         НАСТОЯТЕЛНО ИЗИСКВАМ ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР, В КОЙТО ДА СЕ СЪДЪРЖАТ РЕАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПОСОЧЕНИЯ ФАКТ НА ПОДМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МОЯТА ЛИЧНОСТНОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
18 Октомври 2012 г.                                            Янко Н. Янков“

Четвърто:
            От текста от 19 Ноември 2012 г. е видно, че съм написал следното:
         „Обръщам внимание на факта, че преди един месец, на 18 Октомври 2012 г.,            изхождайки от необходимостта за реализиране на върховенството на Правото,
         в качеството ми на легитимно (лично и обществено-институционално) заинтересовано лице
         се обърнах ИМЕННО КЪМ ВАС с искането ДА ПОЛУЧА ИМЕННО ОТ ВАС официален отговор, в който да се съдържат реални обяснения относно визираните в изложението ми факти и обстоятелства.
         Разбира се, за мен не бе абсолютно никаква изненеда фактът, че НА МОЯТА ГРАЖДАНСКА И ОБЩЕСТВЕНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОРЕКТНОСТ
         началникът на отдел „Приемна“ при Министерския съвет Соня Божикова ми „отговори“ с
         ОТВРАТИТЕЛНА И ПО СЪЩЕСТВО ПРЕСТЪПНА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОНОНСИРАНА КУРВЕКТНОСТ.
         Преди всичко в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото),
         в който ИМПЛИЦИТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА, 
         че или „поради незнание на Правото“, или „поради НЯКАКВА СИ „обърканост     аз не съм се бил обърнал „към надлежно компетентния“ („към когото трябва“), и
         че „водена от своето „височайше добродетелно великодушие“ Тя, Въздесъщата Соня Божикова, е „благоволила“ да препрати моето искане за получаване на отговор именно на „компетентната институция“.

         На второ место, в „отговора“ на визираната административна персона се съдържа ИМПЛИЦИТНО отправен към мен упрек в юридическа неграмотност (незнание на Правото) и относно още един аспект на Правното Знание,
         в който ВТОРОАСПЕКТЕН УПРЕК Е СУГЕСТИРАЩО ПРЕДПОСТАВЕНА ТЕЗАТА,
         че визираната (от Нея, Въздесъщата Соня Божикова) компетентна институция“, всъщност, има статуса на Правен Субект, който е тотално Суверенен и по никакъв начин не подлежи на Юридически институционален контрол от Правителството (чиито административно-юридически жрец е именно Тя).

         На трето место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че в „суверенните владения“ на същата тази институция – Националния осигурителен институт (НОИ) -
         ВЕЧЕ (по онова време – преди един месец) В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦИ се е намирало надлежно регистрирано мое искане да получа отговор,
         и че В ДРАСТИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМИТЕ НА ПРАВОТО И НА ПРАВОСЪОБРАЗНИТЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕН ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО.

         На четвърто место, в „отговора“ на визираната административна персона се изхожда от позицията на ИМПЛИЦИТНО СКРИТАТА ИСТИНА, която се съдържа в приложената от мен документация, от която документация изрично и пределно ясно е видно, че
         моето адресирано до Премиера искане да получа отговор е било направено едва след като вече в продължение на три месеци съм имал гражданското търпение да чакам за отговор и не съм получил такъв,

         АЗ СЪМ ПОИСКАЛ ОТ ПРЕМИЕРА ДА ВЛЕЗЕ В КОНСТИТУЦИОННИТЕ СИ ФУНКЦИИ, задължаващи го да упражни правителствен контрол върху визираната институция, И ИМЕННО СЛЕД УПРАЖНЕНИЯ ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ ИМЕННО ПРЕМИЕРЪТ (или поне неговата институционална жрица Соня Божикова) ДА МИ ОТГОВОРИ
         НЕ САМО ДАЛИ Е НАЛОЖИЛ НАКАЗАНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ВИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ,

         НО И ДА ОТГОВОРИ НА МОИТЕ ОБВИНЕНИЯ ОТНОСНО ТОВА,             ЧЕ ПОДЧИНЕНИТЕ (съгласно нормите на Конституцията) ИМЕННО НА ПРЕМИЕРА СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА БИЛИ ИЗВЪРШВАЛИ СИСТЕМИ НАРУШЕНИЯ НА МОИТЕ ПРАВА,
         включително и като в частност са били използували агентурно зависимите от тех служители на визираната институция (НОИ),
         на които служители СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ са били възложили да извършат ПРЕСТЪПНО НАРУШЕНИЕ НА МОИТЕ ПРАВА,
         като в частност да извършат подмяна на параметрите на моята официална и гарантирана от закона легитимна личностнова идентификация
         – тоест, да подменят моя официален ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР (ЕГН) С ДРУГ, КОЙТО НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО ОБЩО С МЕН,
         но който, прикачен като отнасящ се именно за мен,
МЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО ИЗВЪРШИТЕЛ НА ДРАСТИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
 КАТО ПРЕСТЪПНИК,
 КОЙТО Е ПРЕСЛЕДВАН И ИЗДИРВАН НЕ САМО ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ, НО И ОТ ВЛАСТОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕДИЦА ДРУГИ ДЪРЖАВИ.
         Обръщам внимание на факта, че ЕДВА ПРЕДИ НЕКОЛКО ДНИ ПОЛУЧИХ „ОТГОВОР“ ОТ ВИЗИРИНАТА „ТОТАЛНО СУВЕРЕННА“ ИНСТИТУЦИЯ (НОИ), който отговор е датиран 02 Ноември 2012 г. и има Изх. №94-Я-299-1.
         Обръщам внимание на факта, че визираната „тотално Северенна“ институция (НОИ) е била длъжна да ми отговори още преди ЧЕТИРИ МЕСЕЦИ, НО НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ТОВА.
         Обръщам внимание на факта, че чрез текста на своето писмо
         ръководителят на визираната „тотално Суверенна“ институция по пределно ясен начин е демаскирал себе си
         не само като престъпен нарушител на нормативните изисквания на българското Право,
         но и ИМЕННО КАТО ПРОНОНСИРАН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ – той въобще не е дал отговор на нито един от аспектите на формулирания от мен казус.

***
         Така, в контекста на посочените факти и обстоятелства,
НАСТОЯВАМ
ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРАВОТО
И ДА МИ БЪДЕ ДАДЕН ОФИЦИАЛЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН И
ПРАВОСЪОБРАЗЕН ОТГОВОР
ИМЕННО ОТ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – Правителствената и Прокурорската!

При това призовавам тук визираната правителствена институция да даде интерпретиращ отговор на моя въпрос
Дали при така визираните факти
Правителството ми дължи репараторна отговорност и
дали правителствените служители
от Специалните служби
и от Националния осигурителен институт (НОИ) подлежат на определена санкция – административно-правна и (или)
наказателно-правна?

При това изрично, ясно и категорично настоявам да бъде разследвана очевидно най-вероятната версия, съгласно която
посочената подмяна на моя единен граждански номер (ЕГН)
е била извършена съвсем не от служителите на НОИ,
а именно от служителите на МВР, 
и по-точно от служителите на Специалните държавни служби,
които именно са били извършили престъпление,  като В СЛУЖЕБНИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН РЕГИСТЪР са били въвели престъпната подмяна.
19 Ноември 2012 г.                                   Янко Н. Янков“

*** 
            От текста от 03 Септември 2013 г. е видно, че съм написал следното:
„Днес, 03 Септември 2013 г., категорично и ясно изразявам своя протест пред Главния прокурор
относно това, че до днес въобще не ми е отговорено
на моето така визирано
легитимно искане за разследване на престъпна дейност,
извършена от държавни служители,
 за дейността на които е повече от очевидно,
че се дължи на техната агентурна принадлежност към престъпните български специални служби и към Мафията,
която тези служби обслужват.

Така:
От приложените и визирани доказателства е видно, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ЕЛИТА НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,
въпреки несъмнено много добре известните й факти
ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ
ФАКТИЧЕСКИ Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,
КАКТО И НА ТЕХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И С МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ НОРМАТИВНИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ, РАТИФИЦИРАНИ ОТ БЪЛГАРИЯ.“

*** *** *** *** *** *** ***

Днес, 24 Ноември 2013 г.,
за пореден път настоявам
за легитимно прокурорско разследване
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма от Прокуратурата.

            Уточнявам, че
            от контекста и от конкретно съдържание на медийното публично пространство от същото това време
е видно, 
ЧЕ ОТДЕЛНО ОТ КОНКРЕТНОТО ОПИСАНИЕ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ВИЗИРАНИЯ ОТ МЕН ПРОЦЕСЕН ПО ТОВА ДЕЛО КАЗУС,
            аз изрично и пределно ясно съм посочил,
            а и в медиите са потвърдени
            няколко т.нар.  „онагледяващи ситуацията факти и обстоятелства“,
            които са били публикувани в общественото информационно-медийно пространство и имат стойността  на
„ноторно публично общоизвестни факти“
относно престъпната същност на т. нар.
„българско посткомунистическо правосъдие“.

         Първо: В началото на Юни 2008 г. в медиите (вж. напр. в-к „Монитор” бр. 3243 от 07 Юни 2008 г.,
         в статията на журналистката Яна МитковаДоклад на ВАС скара червени и жълти“ беше широко отразено събитието, при което
депутатите в Парламента на два коалиционно управляващи български кланове на руската Червена мафия
недвусмислено, ясно и дори интензивно се бяха скарали по повод на това, че назначеният от тях Председател на Върховния административен съд Константин Пенчев при брутално (тоест - престъпно) нарушение на българските закони обезпечавал „правораздаване” в полза на единия от управляващите престъпни мафиотски кланове и във вреда на другия, пак управляващ престъпен мафиотски клан.
         Въпреки, че коментарът е почти излишен, считам за необходимо да подчертая, че
         макар и събитието да отразява апетитите и статуса на хищниците от едно и също зловещо котило -  
         както самите хищници, така и техните съдебни слуги
          винаги са били абсолютно единни, когато е трябвало и трябва да упражняват своето престъпно правосъдие спрямо всеки, когото Мафията е предназначила за негова жертва.

         Второ: В началото на Септември 2008 г. в медиите (вж. напр. 03 и 04 Септември 2008,
         беше широко отразено събитието, при което самият шеф на Върховния административен съд Константин Пенчев публично бе заявил:
         че „бизнесмени и политици” разполагат с възможността да внедряват в съдебната система „свои хора” и да им обезпечават „развитие в кариерата”;
         че схемата била добре позната и действувала на „принципа на зарибяването”;
         че още докато са били млади и напористи, съдиите били купувани, осигурявала  им се бърза кариера, след което така облагодетелствуваните съдии от своя страна имали задължението да се отблагодаряват на покровителите си, като решават в техна полза възникващите съдебни проблеми;
         че всеки (цялото общество) знае кои съдии са такива, но само българските спецслужби не знаят.

         Трето:  В моето официално писмо от 16 Септември 2008 г., адресирано до Председателя на Върховния адвинистративен съд Константин Пенчев и надлежно регистрирано с вх. рег.№ 13836 / 17.09.2008 г., както и публикувано в сайта ми в Интернет със заглавие „Българският съдия – под червен фенер (4)
         изрично и пределно ясно съм написал следното:
(---)
         „Точно Вие, Господин Пенчев, имахте и проявихте матросовската смелост самоотвержено да се противопоставите на българските специални (тайни) служби, заявявайки, че докато не само всички професионални юристи, но и цялото общество много добре знаят кой какъв е в гилдията на съдиите, само тайните служби са тези, които все още нищо не са видяли и нищо не знаят.
         Във връзка с това, Господин Пенчев, обаче, струва ми се, че лично Вие „май нещо не сте довидяли и не сте доразбрали” – „българските тайни служби всичко са видяли и всичко знаят”, но именно защото са тайни служби, пазят всичко в тайна, тъй като съгласно установената от КГБ българска институционално-правосъдна традиция, тайна е всичкото онова, което всеки го знае, но никой няма правото да го говори или да го пише.
         Така например, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат имената на жените, взети от сферата на сексуалната проституция и „зарибено инфилтрирани” в сферата на съдийската проституция, начело на която като шеф сте институционализиран именно Вие.
         Също така, трябва да се съгласите, че именно към сферата на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и имената на пишман-мъжете, взети от сферата на мъжката проституция и институционализирани като депутати, премиери и шефове на специални служби. Така например именно към тази сфера на най-строго пазените държавни тайни принадлежат и фактите, че след като СерГей Станишев-Вагинин се отблагодари с евродепутатско кресло на своя очевидно изтънчено нежен активен интимен приятел Вигенин и си нае (а и назначи) нов, макар и пак такъв (тоест - активен), но все пак очевидно hard gay или Sertgay sex functionary, после той и на него се отблагодари, като го направи всевластен шеф точно на новосъздаденото широко рекламирано „българско ФБР” - което, обаче, несъмнено си остана хилядапроцентово българско КГБ.
         Освен това, ще трябва да се съгласите с реалността, Господин Пенчев, а именно, че точно тези български тайни служби са главната ударна сила на българския клан на руската Червена Мафия, и че именно те са „едни от онези”, които не просто купуват на абсолютна безценица съдиите, а дори ги вземат от един бардак, за да ги преместят, внедрят и институционализират в друг, в случая – в съдийския  бардак; към който, впрочем, не само принадлежите и самият Вие, но дори сте му поне номинален Шеф!
         Освен това, Господин Пенчев, именно или точно Вашият „голям, но мек” език, който извадихте и показахте в медиите, ми дава основание да се обърна към самия Вас, за да Ви предизвикам „на езиков двубой” и да Ви покажа, че лично Вие въобще няма да посмеете да направите онова, което е напълно в кръга на Вашата служебна власт, правомощията и задълженията Ви.
         Господин Пенчев,
         Поне на мен ми се струва, че ако Вие не се страхувате от това, няма да успеят да постъпят по същия  начин с Вас, бихте могли официално и публично да обявите не само имената, но и главните биографични данни на всичките намиращи се на Ваше подчинение съдии, както и професията и дейността на членовете на техните семейства и фамилии, а също така и откога и по чие предложение са били назначени за съдии.
         Ако Вие направите това, което е напълно в кръга та Вашите правомощия и служебни задължения, бъдете уверен, че тайните служби, които Вие все пак напълно справедливо обвинявате за трагичното мафиотско състояние на съдебната система, просто „ще Ви го духат”.
16 Септември 2008 г.                               Янко Н. Янков“

         Четвърто:  Като оставим настрана факта, че тези изявления на шефа на Специализираната прокуратура Светлозар Костов бяха направени едва непосредствено след провала му през октомври 2013 г. при избора на нов административен ръководител на Специализираната прокуратура, в редица свои медийни участия и най-вече в интервю пред „Нова телевизия“ той изрично и пределно ясно заяви:
         *че Висшият съдебен съвет действува нечестно и непрозрачно, и дейността му е дирижирана от организираната престъпност;
         *че съществува задкулисие, което именно кадрува и правораздава, а не официалните институции.
--- --- ---
Отнася се за официално прикрит като правосъдие
фактически противоправен и престъпен отказ
да се извърши легитимно правораздаване.
Отнася се за
ПРЕСТЪПНА ТОТАЛНА И СЕЛЕКТИВНА
ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ,
осъществявана срещу
всички личности и социални и семейни групи,
които се проявяват
като носители на човешко достойнство и
като носители на висок Дух
на противопоставителност срещу различните форми
на комунистическото общественополитическо Зло.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
Тъй като всичко по-горе визирано
относно съдиите несъмнено се отнася и
за прокурорите,
и тъй като вече съм имал СТОТИЦИ СЛУЧАИ,
при които в престъпна услуга
на специалните служби и на Мафията
прокурорите от всичките нива на Прокуратурата
са пращали моите искания за разследване в „глуха линия“,
тук и сега обръщам специално внимание на основните елементи на следната информация, взета от публичното
информационно-медийно пространство,
като изрично ясно и категорично настоявам да бъде извършено прецизно прокурорско разследване на тук визираните факти и обстоятелства:

Липсата на справедливост доведе до Национална инициатива против корупцията в съдебната власт
2013.09.12
         Гражданска инициатива против корупцията и честно правосъдие и правова държава          даде днес в конферентната зала на БТА в София пресконференция за правосъдната система и съдебните измами в България.
         На брифинга бяха засегнати важни и тревожни въпроси за причините, поради които правосъдната система на страната не гарантира правосъдие и позволява беззаконие.
         Според един от представителите на Гражданската инициатива, Бойко Никифоров,
в българската съдебна система съществува скрита практика за манипулиране на делата.
Това ставало чрез
т. нар. белязване на дела с повтарящи се цифри в номерата на съдебните решения на различните инстанции,
при което подобно белязване е знак,
че делото е поръчано
и първоначалното решение
трябвало да се потвърди,
независимо какви са
обективните факти и обстоятелства по съответното дело.
       Г-н Никифоров даде примери за своето твърдение за белязване на дела, цитирайки и сравнявайки номерата на съдебни решения на различни инстанции за конкретни дела.
         Висшият съдебен съвет, каза още г-н Никифоров, не контролира качеството на българската съдебна система. Неговите функции се изчерпват с назначаването, повишаването, наказването или уволняването на магистратите,
но ВСС не може да извършва проверки как съдиите вършат основните си служебни задължения,
т.е. дали решават делата в съответствие с истината и със закона.
Дали лъжат, когато описват намиращите се по делата доказателства, и дали мотивите съответстват на нормите на закона.
         “Всички подадени до ВСС жалби
         с искане за проверка за законосъобразност и честност на приключили дела,
         не се разглеждат – с мотив, че съдът е независим при вземането на решенията.
         Същото е и с Инспектората на Висшия съдебен съвет”, каза Бойко Никифоров.
         “След като ВСС не се интересува от това дали един магистрат лъже, докато правораздава, как тогава той преценява дейността му?”
– попита риторично г-н Никифоров.
         Г-н Никифоров заяви още, че практиката магистратите да не носят никаква отговорност за своите решения
         трябва да бъде прекратена
чрез законодателна инициатива в Народното събрание,
която да промени съответното законодателство, и да се регламентира наказателна отговорност за съдии и магистрати за неправомерни решения и определения, каквато има предвидена за вещи лица например, но не и за магистрати.
*** 
Публикувано: 4 окт. 2013, 15:39 | Обновено: 4 окт. 2013, 15:39
(... ... ... ... ... ... ...)
Гражданска инициатива „Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава”. Логото на движението е „Ти си следващият! Никой не е защитен!”.
(...)
         Анализът, който бе представен оттам на премиера Орешарски и министър Златанова, е повече от тревожен.
         Според него 78% от българите нямат доверие в съдебната ни система,
         на 99% от подадените в прокуратурата сигнали е било отказано да се извърши проверка,
         87% от подадените във ВКС касационни жалби не са били допуснати до разглеждане по същество,
         а 83% от подадените във ВАС жалби срещу дейността на институциите са били отхвърлени или недопуснати за разглеждане.

***
Впрочем, моето изрично ясно и категорично мнение
на професионален юрист и научен изследовател
с почти половинвековна практика е, че
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ
ПРОКУРАТУРАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЪВСЕМ НЕМАЛКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
НА СЛУЧАИТЕ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ,
КОИТО СА ДЕЙСТВУВАЛИ И ДЕЙСТВУВАТ
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА.
--- --- ---

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ДВАНАДЕСЕТИЯТ МЕСЕЦ (ЕДНА ГОДИНА) от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

            При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦИ (ЕДНА ГОДИНА)
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
            Вие, разбира се, сте ноторно известен като
            рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
            при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
            и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че
рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;
            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави),
не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност обхваща не само лично Вас като
престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;
така напр. Вашата дъщеря, която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите, които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.
            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
24 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар