2013-11-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 727Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
29 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 727


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V


До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 
            Приложение:
диск с електронен запис на депозираните в офиса на Върховната касационна прокуратура мои официални искания за разследване по визирания казус.

Относно:
искане за наказателна и репараторна отговорност
на Камен Ситнилски


ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат
226 (двеста и двадесет и шест) страници документация,
обосноваваща и доказваща
фактическата основателност и
юридическата обоснованост на
моите официални искания за разследване,
ПО КОИТО ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ
ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Юни и регистрирано на 13 Юни 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 11“,
вх. рег. № ВКП № 4063  / 2010, VІ   ----    13.06.2011;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 20 Март и регистрирано на 20 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 535“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    20.03.2013;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 01 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 588“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;

            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 02 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 589“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 04 Юли и регистрирано на 04 Юли 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 590“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    04.07.2013;

            06. Писмо, получено от Върховната касационна прокуратура, вх. № 10719/2013, 22.07.2013, подписано от Прокурор К. Серафимова;

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Септември и регистрирано на 09 Септември 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 646“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013,.  ----    09.09.2013;

            08. Писмо, получено от Върховната касационна прокуратура, вх. № 4990/2013, 26.04.2013, подписано от Прокурор Н. Бърнева;

            09. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 23 Октомври и регистрирано на 21 Октомври 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 689“,
вх. рег. № ВКП № 13033  / 2013,.  ----    219.10.2013;

            10. НАСТОЯЩЕТО искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 29 Ноември 2013 г.

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Господин председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – в конкретния казус - прокурори,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
29 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар