2013-11-26

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 726Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
28 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 726


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V

Относно:
престъпна дейност на българските специални служби,
използуващи зависими от тех
съдии, прокурори и други институционални лица


ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам (вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат
28 (двадесет и осем) страници документация,
обосноваваща и доказваща
фактическата основателност и
юридическата обоснованост на
моите официални искания за разследване,
ПО КОИТО ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ
ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

            Документалните характеристики на тези искания за разследване са следните:
            01. Първо искане за разследване, адресирано до Заместник-Главния прокурор, отговарящ за досъдебното производство, датирано на 14 Февруари 2009 г. и регистрирано на 16 Февруари 2009 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-52, вх. рег. №-ВКП-2611 /16.02.2009 г.;

            02. Второ искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 27 Септември 2011 г., регистрирано на 28 Септември 2011 г., изходящ индекс LPC-Euro-Just-151, вх. рег. №-ВКП-7500 / 2011, ІІ – 28.09.2011 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност ... – 37“.  
---
Обръщам специално внимание на факта,
че става дума за няколко последователно осъществени и очевидно взаимно свързани оперативни мероприятия
на специалните служби,
насочени против мен,
против членовете на семейството ми и
против целостността и неприкосновеността на семейното ни имущество;
които мероприятия са били осъществени
в пределно (недвусмислено) ясен контекст и взаимовразка
с нашето (моето и на членовете на семейството ми) завръщане от
ДЕЛОВО ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКО ПОСЕЩЕНИЕ В Швейцария, Франция и Испания;

където сме предоставили на съответните властови институции пакет от доказателства за нашето престъпното и по сощество геноцидно преследване от българските специални служби.
---
--- --- ---
--- --- --- --- ---
***************

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНО  РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
28 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар