2013-11-24

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 723Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Дописен член (член-кореспондент) наБългарската академия на науките и изкуствата,
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
25 Ноември 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на всички
обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност,
Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството,
Президента, и другите държавни институции! – 723


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V

            01. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Юни 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 18 Юни 2013 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 580“,
            вх. рег. №3307 /2013, ІІ – 18.06.2013 г.;

            02. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров,
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 09 Септември 2013 г.,
            озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 648“,
            вх. рег. №13033 /2013, V – 09.09.2013 г.
--- --- ---
Общ обем на приложената документация
268 (двеста шестдесет и осем) страници


До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Първо:
            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:

            ***и в двете посочени по-горе мои адресирани до Главния прокурор официални искания в рамките на визирания документален обем изрично и пределно ясно съм систематизирал официално и общодостъпно функциониращата в публичното пространство информация, от която е видно, че
            визираното лице Сотир Цацаров както лично, така и в съучастие с други лица
            е извършил редица (голямо множество) лично, семейно и кланово (групово, кастово) облагодетествуващи го корупционно и мафиотски мотивирани нарушения на българските закони, включително и престъпления,
         както и редица други такива деяния, облагодетествуващи други престъпни лица и престъпни организационни структури;

            ***отделно от това още в първото ми официално регистрирано на 18 Юни 2013 г. искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров изрично и пределно ясно съм написал следния текст:
         Господин Главен Прокурор Цацаров,
         ВЕЧЕ ИЗТИЧА ШЕСТИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви в длъжността на Главен Прокурор на България, и вече имам всичките фактически и правни основания директо и ясно да Ви попитам:
         Чии ovarium крепите в така наречената „Прокуратура“, която, всъщност, е едно от най-важните звена от структурата на българския паравоенен ченгеджийско-мафиотски политически режим?“.
         Вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
         Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век.
         Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
         (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
         стратегия стои факта, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията. 
       При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи, ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните шест месеци НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.
       Така, ДНЕС НЕСЪМНЕНО ИМАМ ВСИЧКИТЕ НЕОБХОДИМИ ФОРМАЛНИ И СЪЩНОСТНИ ОСНОВАНИЯ ДА ПРЕДПРИЕМА МНОГО ПО-РАДИКАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО И ГРАЖДАНСКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАС,
в контекста на което
ОТНОВО ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА
ОСЪЩЕСТВИТЕ ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат факти относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа.
         В частност,
         КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
         ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО НАСТОЯВАМ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ
ТОТАЛНА НАДЗОРНА РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

            ***ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТ ПРОКУРАТУРАТА.

Второ:
            Видно от номерирането на настоящата серия, озаглавена „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... “,
            настоящето ми официално искане за разследване на конкретно посочени престъпления е
            723-во (седемстотин и двадесет и третото) поред,
            като уточнявам, че почти половината са предявени именно по времето на мандата на настоящия Главен прокурор,
            КАТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЦЯЛА ЕДНА ГОДИНА
            ПО НИТО ЕДНО ОТ ТЕХ НЕ СА БИЛИ ПРЕДПРИЕТИ КАКВИТО И ДА СА ЛЕГИТИМНИ ПРОЦЕДУРИ И
            ПО НИТО ЕДНО ОТ ТЕХ НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ ЛЕГИТИМЕН И АДЕКВАТЕН ОТГОВОР.

Трето:
            Видно от официално функциониращата в публичното пространство информация
            ПРЕЗ ВСИЧКОТО ДОСЕГАШНО ВРЕМЕ ОТ МАНДАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР СОТИР ЦАЦАРОВ
            – ВЕЧЕ ТЕЧЕ 12 (ДВАНАДАСЕТИЯТ) МЕСЕЦ – ТОЕСТ – ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД НА ОФИЦИАЛНО ЗАЕМАНЕ НА ВИЗИРАНАТА ВИСОКОПОСТАВЕНА ДЪРЖАВНА ДЛЪЖНОСТ -
            СЪЩИЯТ ПРЕДЕЛНО ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО Е ПРОЯВЯВАЛ И ПРОЯВЯВА ПРЕСТЪПНО ОФИЦИАЛНО СЛУЖЕБНО ПРОКУРОРСКО ПОВЕДЕНИЕ,
            ЧРЕЗ КОЕТО ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ
            КАКТО ЗА ПРЕСТЪПНАТА МАФИОТСКА КАМАРИЛА, КОЯТО ПО ВРЕМЕ (МАНДАТА) НА СВОЕТО ПРЕСТЪПНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРЕСТЪПЕН (НЕЛЕГИТИМЕН) НАЧИН ГО ПОСТАВИ (ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРА) НА ВИЗИРАНИЯ ПРОКУРОРСКИ ПОСТ,
            ТАКА И ЗА ДРУГИТЕ КЛАНОВЕ НА МАФИЯТА.
            В този именно контекст следва да бъдат споменати имената поне на четирима от официално покровителствуваните от Главния прокурор мафиотски престъпници: Росен Плевнелиев, Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Станимир Флоров.  

Четвърто:
            В настоящето адресирано до Председателя на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:
приложено прилагам и предоставям
електронен диск със запис на така визирания съвкупен текст от
268 (двеста шестдесет и осем) страници.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
*** *** *** *** *** *** ***

Господин Главен Прокурор Цацаров,
Господин председател на Парламентарната комисия за борба с корупцията Сидеров,
НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ   
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от Главния прокурор Сотир Цацаров
и ръководената от него държавна институция и институционални лица,
както и от лицата, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг,

            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби (най-вече ДАНС) и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
25 Ноември 2013 г.                                                 Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар