2013-08-04

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 609 (Втора част)***
Шестнадесето уточнение по съществото на казуса
         На 13 Юли 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е изпратила с препоръчано писмо нова
         Жалба“ (с. 40-43), адресирана лично до
         г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността
         Заместник министър-председател и
         Министър на вътрешните работи.
         Текстът на същата жалба е надлежно адресиран и изпратен с препоръчано писмо и до г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България.
         В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:
         Това е ОСМОТО поред писмо, което пиша по визирания казус, а резултатът се състои в това, че от надлежните органи на МВР  - шефовете на Трето РУ на МВР и на Столичната Дирекция на МВР - получавам единствено такива поведенчески актове и такива официални писма, които имат такива достойнства, благодарение на които заслужават да влязят в СВЕТОВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПОЛИЦЕЙСКА ЛОГОПАТОЛОГИЯ.
         Моето мнение, обаче, е че тези полицейски шефове съвсем не страдат от логопатология, а „просто се правят на луди”, тъй като са подчинени на Мафията и на специалните служби, и поради това действуват така, че привидно техното поведение да изглежда логопатологично.
         Поне за мен е повече от очевидно, че всичко това се прави поради една-единствена причина:
         поради това, че тези лица както личностно, така и институционално са  СВЪРЗАНИ С МАФИЯТА И СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, които ИМЕННО СТОЯТ В ОСНОВАТА НА НАРУШАВАНЕТО НА МОИТЕ уж гарантирани от Закона права,
         така че благодарение именно на тези служители на МВР все още е напълно обезпечена БЕЗОТГОВОРНАСТТА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ за извършените против мен беззакония, и по-точно - ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.“

***
         Освен това, в текста на тази жалба от 13 Юли 2010 г.изрично и пределно ясно е записано следното:
         На 18 декември 2009 г. посетих сградата на Трето Софийско Районно управление на МВР, за да депозирам и регистрирам мой официален писмен текст, съдържащ искане за полицейско съдействие за защита на правата ми.
         ОТ ТОЗИ МОМЕНТ ДО ДНЕС ПРИ И ПО ПОВОД НА ТАКА ПРЕДЯВЕНАТА ОТ МЕН АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА,
         АЗ СЪМ ПОДЛОЖЕНА НА НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ И НАЙ-ДОЛНОПРОБНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ШАНТАЖНИ) МЕТОДИ И СРЕДСТВА,
         ЦЕЛЯЩИ ДА МЕ СПЛАШАТ И ДА МЕ МОТИВИРАТ ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ТЪРСЕНЕТО НА ЗАЩИТА НА НАРУШЕНИТЕ МИ ПРАВА.
         Дори нещо повече:
         От този именно момент
         съпругът ми Янко Николов Янков, който е професор по правни науки, бе подложен на интензивни систематични доброжелателни предупреждения да спре да търси защита на лично неговите нарушени права и на нарушените права на членовете на неговото семейство,
         а на 21 юни, около 15 часа, той бе нападнат точно пред Съдебната палата и по силата на случайността предназначеният за главата удар със железен предмет се е бил стоварил върху рамото, което е било осакатяващо счупено на точно пет парчета.“
***
         Освен това, в текста на тази жалба от 13 Юли 2010 г.изрично и пределно ясно е записано следното:
         „Тъй като съм абсолютно категорична, че всичките визирани събития са неразривно свързани със строго секретните оперативни мероприятия както на служителите от бившата комунистическа Държавна сигурност, така и на служителите от посткомунистическата Национална служба „Сигурност”, така и на служителите на понастоящем съществуващата ДАНС,
       Пледирам да направите всичко, което е необходимо 
     да разсекретите и
     да предоставите лично на мен и
     на правосъдието
     цялата документация на ДС,
     на Националната служба „Сигурност”,
     на ДАНС и
     на всички други възможни специални служби,

     в които по какъвто и да е начин, повод и форма се среща
     както моето име,
     така и именатата на членовете на моето семейство,
     както и да обезпечите провеждането на нормално Правосъдие.“

***
Седемнадесето уточнение по съществото на казуса
         През Декември 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е получила писмо (с. 44), подписано от Директора на СДВР В. Йорданов. Това писмо има дата 09 Декември 2010 г. и изходящ рег. №Я-25324 от 09 Декември 2010 г.
         Тъй като в писмото не е посочено името на длъжностното лице, това обстоятелство дава на този административен акт характеристиката на незаконосъобразност и нелегитимност.

***
Осемнадесето уточнение по съществото на казуса
         На 20 Декември 2010 г. моята съпруга и упълномощител по настоящия казус е адресирала жалба (с.45-47), която е депозирана в приемния офис на г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи, и която жалба има вх. рег. № Ж-13851 от 20.12.20101г.
         Текстът на същата жалба е надлежно адресиран и депозиран и в приемния офис на г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България, където жалбата има вх. № 872 от 20.12.2010 г.
         В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано:
         „Обръщам се към ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА за да ИМ припомня,
         ЧЕ В МЕДИИТЕ СЕ СЪДЪРЖАТ ДОСТАТЪЧНО ПУБЛИЧНО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ, КОИТО ПРЕДЕЛНО ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ОБЯСНЯВАТ СЪЩНОСТТА И ХАРАКТЕРА НА ТОВА ИМЕННО ТЯХНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ МЕН И КЪМ ТАКИВА КАТО МЕН.
         Впрочем, само преди няколко дни, на 14 Декември 2010 г. Информационната агенция „mediapool.bg“ публикува статията на журналиста Красен Николов, озаглавена „МВР направи и акция „Гражданите“. Полицията и прокуратурата се заеха с хора, търсещи правата си“ (http://mediapool.bg/show/?storyid=173763&srcpos=4),
         в която са посочени примери на преследване и прилагане на редица противоправни полицейски и прокурорски методи и средства,
         целящи да мотивират гражданите да се откажат от намеренията си да търсят защита и реализиране на правата си и да спрат да негодуват срещу нарушението на правата им от органите на МВР.

       Категорична съм, че тук визираният и проточващ се вече една година казус има точно същия характер – целта е да бъда сплашена и да бъда принудена и мотивирана да се откажа от търсенето на правата си.

***
         Обръщам се към ВСИЧКИТЕ ТУК ВИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА за да ИМ припомня,
         ЧЕ ГЛАВНОТО МОЕ ИСКАНЕ, СЪДЪРЖАЩО СЕ В ПРЕПИСКАТА ПО ТАКА ВИЗИРАНИЯ КАЗУС Е:
         ДА МИ БЪДЕ КАЗАНО ПО ИЗРИЧЕН И НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН
         ДАЛИ АЗ СЪМ БИЛА И ДАЛИ ВСЕ ОЩЕ СЪМ ОБЕКТ НА СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ДЪРЖАВАТА,
         И АКО ДА – НА КАКВО ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ И НА КАКВО ЮРИДИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ Е БИЛО ИЗВЪРШЕНО ТОВА.“

***
Деветнадесето уточнение по съществото на казуса
         На 07 Март 2011 г. лично аз, Янко Николов Янков, в качеството ми на съпруг и пълномощен представител на моята съпруга съм адресирал
         жалба (с. 48-81), която е изпратена с препоръчана поща с обратна разписка до
         г-н Цветан Г. Цветанов, имащ статуса на високопоставен държавен служител, изпълняващ длъжността
         Заместник министър-председател и
         Министър на вътрешните работи,
         като, освен това, текстът на жалбата е надлежно депозиран и в приемния офис на г-н Бойко М. Борисов, Министър-Председател на България.

         В текста на тази жалба изрично и пределно ясно е записано (с. 75-78):
         Тъй като и преди съм интерпретирал тази теза, тук и сега за пореден път акцентирам върху обстоятелството, че
         безотговорността за извършените от специалните служби и от Мафията престъпления
         често пъти е осъществявана изключително чрез извършването на друг тип престъпна дейност - престъпна шантажна, укривателска и оневинително-антиправосъдна дейност на държавните служители от специалните служби на МВР, на Прокуратурата и на Съда.
         Във връзка с това посочвам, че на 23 май 2008 г., електронната информационна агенция „Блиц е публикувала специален информационен материал, изграден върху интервю, дадено от Йордан Соколов - ексминистър на Вътрешните работи и експредседател на българския Парламент. Въпросният информационен материал е озаглавен „Спецекип психиатри в МВР дрогирали “когото трябва” и вкарвали в лудница!”, а електронният адрес на публикацията е http://www.bulpress.net/article/4796,22.
         Обръщам вашето внимание върху следните текстове от посочения информационен материал:
         Ексбосът на МВР Йордан Соколов в прав текст заяви, че в България има мафия, която командва политиците. (...) Най-голямата и най-потресаващата тайна обаче се оказа, че когато застъпил на власт като вътрешен министър, научил, че в служба СОТИ работят петима лекари-психиатри, които изпълнявали зловещи функции: “Питам какво правят тези психиатри в служба за оперативно техническо издирване. Отговарят ми, че са на прикритие. Били най-опасните хора. Когато имало нужда, те давали лекарства на някои, на които трябвало да се пречупи волята да направят признания, за да бъдат осъдени. Те вкарвали в лудницата неудобните политически лидери...”, хвърля ни в потрес Йордан Соколов.”.
         От така посочения текст става пределно ясно, че:
         Първо, в системата на българското Министерство на вътрешните работи е имало (и има!) специален екип и дори специален отдел, основната функция и предназначение на който е била (и е!) да осъществява престъпна злоупотреба с медикаментозни субстанции, както и престъпна злоупотреба с методите и средствата на психиатрията;
         Второ, тази престъпна дейност е била (и е!) осъществявана в полза на мафията;
         Трето, специален обект на въздействие и манипулиране са били (и са!) политиците;
         Четвърто, целта на тази престъпна дейност е била (и е!) да бъдат постигани ефекти и резултати, благодарение на които политиците да бъдат поставяни в състояние на шантажна зависимост от мафията;
         Пето, по силата на служебната йерархия тази престъпна дейност несъмнено е била известна на и одобрявана от съответните лица, които са заемали (и заемат!) длъжностите Министър-Председател, Министър на ватрешните работи и Президент на България.
***
         В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният главен прокурор Иван Татарчев бе направил съвсем плах опит да приложи закона върху съвсем незначителни персонажи от системата на българския клан на руската Червената мафия, в два поредни броеве на в-к „Труд” от 28 и 29 август 1998 г. се появи материал, озаглавен „Психопортрет на един прокурор”, който материал бе изготвен именно от Института по психология при МВР (виж: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1998/09/04/246410_psihovoinata_mejdu_bonev_i_tatarchev_-_prekaleno_lichna/ ).
         По онова време този масирано публично презентиран материал имаше за цел да осъществи три главни задачи: да представи Главния прокурор Иван Татарчев *не само като професионално негоден поради интелектуални дефекти, *но и като наказателно неотговорен за действията си поради психически и психиатрически дефекти, *а също така и да отправи към обществото семантичното послание, че щом Главният прокурор не може да защити правата и достойнството си, то и никой обикновен човек не бива да разчита, че ще може да защити правата и достойнството си, ако реши да се съпротивлява на Мафията.
***
         В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че по времето, когато тогавашният Главен прокурор Никола Филчев бе направил изключително интензивен и дори мощен опит да приложи закона върху цялостната система на българския мафиотски политически режим и бе потърсил дипломатическо съдействие за това свое смело и високо достойно начинание, с него се случиха изключително зловещи събития, „най-невинното” от които бе мощно наложената в медиите теза, че той е луд.
***
         В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че лично съм депозирал в канцеларията на Главния прокурор и съм публикувал в моите документални издания подробностите относно това, че когато един пенсиониран полковник от криминалните служби и бивш областен шериф на МВР прояви високата доблест и достойнство да заеме независима гражданска позиция по определена група казуси, той стана жертва на зловещо активно мероприятие на специалните служби, които го обявиха за намиращ се в състояние на интелектуален сенилитет; след което не само го елиминираха от неговата високоавторитетна експертна позиция в обществото, но и разграбиха както ценните му оръжейни колекции, така и ръкописите на книгите, които беше написал.
***
         В контекста на така посочената фактология обръщам специално внимание върху обстоятелството, че през септември 2007 г. стана известно, че
         след като психиатърът Руслан Терзийски отказал да се подчини на шефовете от специалните служби при МВР и дал неизгодна за МВР и за Прокуратурата експертиза,  
         той бил арестуван и обвинен както за изготвяне на „невярно експертно заключение по делото, по което е назначен“, така и за получаването на крупни суми пари като официално възнаграждение за експертната му дейност.
         По повод и във връзка с това арестуване софийският адвокат Калин Ангелов бе писал в медиите,
         че величината на самото заплащане на труда на експерта както по принцип, така и в конкретния казус на Терзийски изцяло зависи от това дали той не създава спънки на МВР и Прокуратурата,
         и че арестуването на експерта по психиатрия Руслан Терзийски съвсем не е било поради дадено от него „невярно експертно заключение“, а е било резултат именно на това, че той е бил създал такива именно спънки на МВР и на Прокуратурата. (виж: http://www.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 , http://iphone.capital.bg/showblog.php?storyid=379320 ).

***
         В контекста на тази група факти и обстоятелства аз питам адресатите на настоящия текст:
       На фона на пълното безумие и пълния инфантилизъм и кретенизъм
       на аргументите на служителите на МВР,
       които в пълно бойно снаряжение и със специална арестантска кола точно три път идваха до дома ни,
       за да се опитат да отведат съпругата ми в сградата на МВР -  
       КАКВА Е БИЛА ТЕХНАТА СЪЩИНСКА (ИСТИНСКА) ЦЕЛ?
       Не се ли е изразявала тази техна цел именно в това да се опитат да я дрогират, да я сплашат и да я елиминират от казуса,
       и то да го направят така, че тя повече никога да не може да поставя исканията, които е поставила – а именно:
       Правителството и специалните служби да спрат да нарушават исконните човешки права на гражданите?.

***
         Освен това, в заключение в текста на тази жалба от 07 Март 2011 г. изрично и пределно ясно е записано (с. 78-79):
         Признавам, че макар и да съм дипломиран юрист от преди близо половин век, макар и да съм хабилитаран университетски преподавател по правни и политически науки, макар и да съм автор на повече от 50 (петдесет) дебели книги, посветени на проблемите на правните и политическите науки,
         изпитвам същинско благоговеене пред недостижимите за мен олимпийски върхове на правните знания,
         до които върхове
         нашият славен Вицепремиер и Минисътър на вътрешните работи г-н Цветан Г. Цветанов
         не само се е докоснал,
         но и на които се е установил с безспорно достойнство,
         съпоставимо не само с това на гениалния Тодор Живков (светлият учител и пример за подражание на Премиера Бойко Борисов), но дори и с това на самия Зевс.

         Признавам, че макар и вече половин век да познавам най-големите юристи на България,  
       категорично не познавам такъв ненадминат капацитет по правни знания, какъвто е г-н Цветан Г. Цветанов,
       който макар и да е завършил Академията за високо спортно майсторство и да е специалист по „лека атлетика“,
       се е изявил (макар и само веднъж) като абсолютно ненадминат гений и корифей в сферата на правното консултиране, 
       и само с една дадена от него юридическа консултация
       е сполучил да получи хонарар, равняващ се на годишния  трудов доход на британския премиер Дейвод Камерън, който е завършил Оксфордския университет и е специалист по философия, политика, икономика и право,
       и който, доколкото ми е известно, притежава само едно-единствено жилище,
       докато Вицепремиерът и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов само за пет-шест години напълно заслужено е станал собственик на близо една дузина жилища (само дограмата на които жилища има паричен израз, равняващ се на моя половинвековен приход за работата ми като учен и университетски преподавател в сферата на правните науки).

         В този именно смисъл и в този именно контекст превъзходно осъзнавам, че изхождайки от своя вече утвърден авторитет на гениален юрист,
         изпълняващият длъжността Вицепремиер и Министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов
         би могъл не само да се почувствува основателно засегнат от моите развити по-горе наивни юридически съображения,
         но и за назидание на моето правно и политическо невежество
         БИ МОГЪЛ ПАК ДА МИ ПРАТИ ДЖЕЛАТИТЕ СИ,
         за да избият от главата ми несъобразените с неговите мои правни възгледи.

***
Двадесето уточнение по съществото на казуса
         На 14 Март 2011 г. лично аз, Янко Николов Янков, в качеството ми на съпруг и пълномощен представител на моята съпруга съм адресирал жалба (с. 82-87), която е
         надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор (ВКП вх. № 13377/08V, 14.03.2011)
         и съгласно текста на която ПРИЛОЖЕНО СЪМ ПРЕДСТАВИЛ 81 (осемдесет и една) СТРАНИЦИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ, обосноваваща необходимостта прокуратурата да спези своето институционално функционално предназначение и
         ДА РАЗСЛЕДВА ПОСОЧЕНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЯКО ЗАСЯГАЩИ ПРЕСТЪПНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ
         ЛИЧНО НА ПРЕМИЕРА БОРИСОВ И
         ЛИЧНО НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТАНОВ.

***
Двадесет и първо уточнение по съществото на казуса
         На 15 Март 2011 г. лично аз, Янко Николов Янков, в качеството ми на съпруг и пълномощен представител на моята съпруга съм адресирал жалба (с. 88-90), която е
         надлежно регистрирана в офиса на Заместник-Главния прокурор (ВКП вх. № 13377/08V, 15.03.2011)
         и съгласно текста на която съм изразил своя ПРОТЕСТ от това, че
         на моята КОРЕКТНОСТ, прокурорите отвръщат с перверзна КУРВЕКТНОСТ,
         като СЕ ОПИТВАТ ДА МЕ ПРОВОКИРАТ ЧРЕЗ НАЙ-НИСКОПОСТАВЕНИТЕ СИ СЛУЖИТЕЛИ – ДЕЛОВОДИТЕЛКИТЕ.

***
Двадесет и второ уточнение по съществото на казуса
         На 18 Април 2011 г. лично аз, Янко Николов Янков, в качеството ми на съпруг и пълномощен представител на моята съпруга съм адресирал жалба (с. 91-109), която е
         надлежно регистрирана в офиса на Главния прокурор (ВКП вх. № 13377/08V, 18.04.2011)
         и съгласно текста на която съм ОБОСНОВАЛ НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА СМЪРТТА НА РОЖДЕНАТА МАЙКА НА МОЯТА СЪПРУГА,
         ЗА КОЯТО СМЪРТ, СПОРЕД НАС, СЪЩЕСТВУВАТ РЕДИЦА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ДАВЩИ ОСНОВАНИЕ ДА СЧИТАМЕ, ЧЕ Е БИЛА ПРЕДУМИШЛЕНО ПРЕДИЗВИКАНА ОТ АНГАЖИРАНИ СЪС СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ ЛИЦА, И ЧЕ ПРОКУРАТУРАТА Е ОТКАЗАЛА ДА ИЗВЪРШИ ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ.

*************
Раздел ІІІ
Заключително уточнение по съществото на казуса:
         Към всичките тук визирани адресати на настоящето ми изложение заявявам, че
       настоявам за най-строго спазване на нормите и принципите на европейското и българското Право!
***
*** *** *** *** *** *** ***

ЧАСТ ТРЕТА:

            04. Адресирано до Главния прокурор искане за разследване, датирано на 29 Септември 2012 г. озаглавено „Всички карти на масата ... – 515“,
вх. рег. № ВКП № 13377 / 08, V, 29.09.2012, с. 230-233, плюс Приложение с. 234-251;
            Изрично и ясно уточнявам, че квинтесенцията на въпросната документация се съдържа в следните, фиксирани на с. 232-233 текстове:
         С настоящето депозирано в офиса на българския Главен Прокурор мое официално изложение, имащо статуса на надлежно искане за извършване на разследване на
         престъпна
         ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАНА
         ГЕНОЦИДНА ДЕЙНОСТ, преди всичко
         приложено предоставям на Прокуратурата и на Министър-Председателя 16 (шестнадесет) страници копия от документация,
         свързана със смъртта на
      Петко Георгиев Петков, баща на съпругата ми.

         От тук приложената документация е видно, че още докато същият беше полужив и в безсъзнание, още в деня на неговото настаняване в болницата в град Севлиево,
         аз изрично и ясно съм казал на лекарите, че настоявам да направят (съставят) точна официална медицинска констатация и документация на неговото телесно и здравословно състояние,
         тъй като
         разполагам с редица основания да считам, че
         визираното неговото състояние
         е било предумишлено и манипулативно постигнато
         в резултат на планирани и проведени
         оперативни мероприята на
         специалните държавни и мафиотски служби.

         От тук приложената документация е видно, че след неговата смърт както устно, така и писмено, както съпругата ми (дъщерята на починалия), така и аз,
       сме поискали от съответните длъжностни лица от болницата да ни бъде дадено копие от цялата медицинска документация (включително и от епикризата),
       свързана с лечението и смъртта на починалия,
       НО ЧЕ ТАКАВА НЕ НИ Е ДАДЕНА.

         От тук приложената документация е видно,
         че са налице всички главни основания да продължаваме да поддържаме тезата за наличие на престъпна дейност,
         по повод и във връзка с която настояваме да получим официалното гледище на адресатите на настоящето ни заявление.
         Впрочем, от посочената по-горе предхождаща обемиста документация е пределно ясно видно, че моето категорично мнение е,
         че визираната политически мотивирана престъпна геноцидна дейност
       е била извършвана под егидата или покровителствуването
       на всички действували през визирания период досегашни главни прокурори и Премиери,
       включително и от сега действуващите такива;

         както и че
         здравето и живота на все още живите „обекти“ на тази престъпна дейност продължават да бъдат застрашени.

         Така или иначе с настоящето мое заявление категорично ясно настоявам да бъдат спазени изискванията на Правото и на конкретните законови норми.
         Приложения: 16 (шестнадесет) страници копия от документация.
29 Септември 2012 г.                              Янко Н. Янков
***

            05. Адресирано до Главния прокурор искане за разследване, датирано на 26 Ноември 2012 г. озаглавено „Всички карти на масата ... – 515-А“,
вх. рег. № ВКП № 13377 / 08, V, 26.11.2012, с. 252-262, плюс Приложение с. 263-278;
            Изрично и ясно уточнявам, че квинтесенцията на въпросната документация се съдържа в следните, фиксирани на с. 255-262 текстове:
         Преди всичко обръщам внимание на това, че по настоящата преписка №515, регистрирана на 29 Септември т.г. в офиса на Главния прокурор и на Министър-Председателя и обособена именно като преписка №515,
         изрично и пределно ясно съм посочил, че съм приложил 16 (шестнадесет) страници документация, свързана конкретно със смъртта на Петко Георгиев Петков - баща на съпругата ми.

         Обръщам внимание на факта, че във визираната документация ИЗРИЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИТНО съм акцентирал върху сравнително широк кръг проблемни сфери, най-важните от които са следните:

         Първо: страница втора от документацията съдържа копие от искането на съпругата ми, адресирано до кмета на село Крамолин, община Севлиево;
         от съдържанието на този документ е видно, че
         тя изрично и ясно е поискала да й бъде издадено и да й бъде пратено по пощата удостоверение за наследници на нейния баща,
         на погребението на който самият този кмет лично е присъствувал,
         НО НЕ В КАЧЕСТВОТО СИ НА КМЕТ,
         А В КАЧЕСТВОТО СИ НА БАДЖАНАК НА ПОЧИНАЛИЯ, или иначе казано – в качеството си на вуйчо на съпругата ми.

         От съдържанието на същия документ от 16 Август т.г. (с.2), както и от съдържанието на моето писмо от 16 Септември т.г. до същото лице (с.3-9) е видно, също така, че
         визираното лице (кмет на селото и вуйчо на съпругата ми) ни е казал по време на ритуала по погребението, че
         условие да издаде исканото удостоверение е да му бъде изпратен притежаваният от нас надлежно издаден и даден ни от общината автентично или оригинално подпечатан и подписан „Акт за смърт“.

         Истината е, че той изрично е поискал да му бъде изпратен именно оригинално подписаният и подпечатан от общината акт, но ... съпругата ми, ЮРИДИЧЕСКИ ПОСЪВЕТВАНА ОТ МЕН, е отказала да влезе в поставения й ченгеджийско-административен капан и му е изпратила нотариално заверено копие.

         Този факт никак не е случаен – визираното лице НЕ Е БИЛО ИМАЛО ПРАВОТО ДА ИСКА ДА МУ БЪДЕ ИЗПРАТЕН НИТО ОРИГИНАЛЪТ, НИТО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА,
         ТЪЙ КАТО
         ДРУГО ОРИГИНАЛНО КОПИЕ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЕЧЕ МУ Е БИЛО ИЗПРАТЕНО НА НЕГО СЛУЖЕБНО ОТ ОБЩИНАТА
         И ТОЙ ВЕЧЕ Е БИЛ СЛУЖЕБНО УВЕДОМЕН ОТ ОБЩИНАТА ЗА НАСТЪПИЛИЯ ПРАВНО-РЕЛЕВАНТЕН ФАКТ – СМЪРТТА НА НЕГОВИЯ БАДЖАНАК И ЖИТЕЛ НА СЕЛОТО.

         Тъй като в хода на визирания разговор, проведен по време на погребалния ритуал лично аз поисках от него – кмета Симеон Генов - обяснение:
         Защо на него му е нужен именно оригиналният документ, който общината е дала на дъщерята на починалия именно за да може чрез него тя да упражнява редица свои законови права?“, и
         Нима общината не му е била пратила този документ или въобще няма да му го предостави, та именно поради това той иска от нея - своята племенница-дъщеря на починалия, да му даде и така да се лиши от документа, който е легитимно издаден и даден именно на нея за упражняване на съвсем други права, а не на правото да получи удостоверение за наследници?“.
         Отговор или обяснение, разбира се, не бе даден.

         А за мен още тогава ми беше пределно ясно, че това негово искане е имало характера
         ИЛИ НА ЛИЧНО МОТИВИРАНО СЪОБРАЖЕНИЕ ДА ЛИШИ ПЛЕМЕНИЦАТА СИ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ТАКА, ПОРАДИ ЛИЧНИ МОТИВИ, ДА Й СЪЗДАДЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПОЛЗУВАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ПРАВА,
         ИЛИ НА АГЕНТУРНО ВЪЗЛОЖЕНО МУ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СЪОБРАЖЕНИЕ,
         към които служби той е бил ангажиран още преди 30-40 (тридесет-четиридесет) години
         И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е АНГАЖИРАН И СЕГА.

***
         Второ: страница трета-девета (3-9) от документацията съдържа копие от моето отворено писмо, адресирано до кмета на село Крамолин, община Севлиево, което писмо, впрочем, е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес: Виж: 2012-09-16, До г-н Симеон Генов – кмет на село Крамолин – 5429, община Севлиево, област Габрово, http://iankov.blogspot.com/2012/09/5429.html .
         Отделно от това на с.10 е позиционирано моето официално писмо, адресирано и изпратено с препоръчана поща до кмета на община Севлиево Иван Иванов, което писмо е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес: Виж: 2012-09-18, До г-н Иван Иванов - кмет на община Севлиево – 5400, http://iankov.blogspot.com/2012/09/5400.html ; от това мое официално писмо пределно ясно е видно, че съм поискал от високопоставения севлиевски кмет да се запознае със съдържанието на моето писмо до кмета на село Крамолин и да ми даде своя отговор-становище.
         ДОСЕГА, ОБАЧЕ, НИЕ СЪС СЪПРУГАТА МИ НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ВИЗИРАНИЯ СИМЕОН ГЕНОВ – КМЕТ НА СЕЛО КРАМОЛИН И ВУЙЧО НА СЪПРУГАТА МИ.

         А В ПИСМОТО МИ СЕ СЪДЪРЖА ПРЕДЕЛНО ЯСНО ФОРМУЛИРАНОТО ОБВИНЕНИЕ КЪМ СЪЩИЯ ТОЗИ СИМЕОН ГЕНОВ
         КАКТО ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ от 1992 г. досега Е УЧАСТВУВАЛ В ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПРОТИВ СЪПРУГАТА МИ (НЕГОВА ПЛЕМЕННИЦА!) най-вече чрез манипулиране на нейните родители,
         ТАКА И ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ Е УЧАСТВУВАЛ В ОБЕЗПЕЧЕНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ МЕРОПРИЯТИЯ,
         ЕДИН ОТ ЕФЕКТИТЕ НА КОИТО Е, ЧЕ
         СЛЕД СМЪРТТА НА МАЙКАТА НА СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛО ОСТАНАЛО АБСОЛЮТНО НИКАКВО НАСЛЕДСТВО ОТ ОНОВА ИМУЩЕСТВО, КОЕТО майката на съпругата ми е била имала като наследница на своя бащ -
         ПРИ КОЕТО, ОБАЧЕ, ТОЗИ НЕИН ЕСТЕСТВЕН НАСЛЕДСТВЕН ИМУЩЕСТВЕН ДЯЛ ПО „СТРАНЕН“ НАЧИН СЕ Е ОКАЗАЛ
         в наследственото портфолиона съпругата на същия този кмет, И ОТТАМ – НА ДВАМАТА СИНОВЕ НА СЪЩИЯ ТОЗИ КМЕТ.

***
         Трето: страница единадесета-четиринадесета (11-14) от документацията съдържа копие от моето официално писмо до
         управителя на болницата в Севлиево,
         в която именно болница бащата на съпругата ми е бил транспортиран уж за лечение, а всъщност именно за да може
        фактът на неговата неизбежна предстояща смърт да бъде „легализиран“ не като предумишлено и геноцидно планирано и осъществено убийство, каквато е истината,
       а като неизбежен медицински феномен;

       поне за мен е абсолютно несъмнен фактът, че бащата на съпругата ми е бил транспортиран в болницата прекалено късно, когато вече се е намирал в състояние на безсъзнание,
       а този факт свидетелствува, че той е бил транспортиран там съвсем не за лечение, а за да бъде легализирана неговата смърт, като й се придаде камуфлажен характер на естествен процес.

         Обръщам специално внимание на факта, че
      ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР
      ОТ ВИЗИРАНИЯ подчинен единствено на специалните мафиотски и държавни служби АБСОЛЮТНО СУВЕРЕНЕН от българското и от европейското Право
      УПРАВИТЕЛ  НА ВИЗИРИНАТА БОЛНИЦА.

         А в това мое писмо изрично и пределно ясно съм поставил искането да ми бъде даден официален отговор, свързан
         както със соматичното безсъзнателно състояние на пациента, в което той е бил при постъпването си  в болницата,
         така и с цялостната документация относно лечението,

         така и с подробностите относно изключително „странната“ психиатрична консултация и експертиза,
         която ПО АБСОЛЮТНО ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ НАЧИН е била поискана уж за пациента (намиръщ се в безсъзнание!),
         а всъщност - за дъщерята на пациента,

         която си е „БИЛА позволила абсолютно недопустимото своеволие“ „ДА РАЗГНЕВИ“ лекарския екип с това,
         че се е била опитала да възрази срещу скандала, който лекарският екип й е бил устроил
         по повод на нейното искане да узнае повече подробности

         КАКТО ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ, поради които нейният баща е бил доведен до това изключително тежко състояние,
         ТАКА И ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ, поради които той е бил докаран в болницата именно в това състояние, а не по-рано, както е било редно, за да може лечението да бъде ефективно
         (тъй като при това състояние той, очевидно, е бил докаран в болницата само с една единствена цел – да бъде по престъпен начин „узаконено“ оправдана или обяснена смъртта му).

       Обръщам специално внимание върху факта, че не друг, а самият ексМинистър на вътрешните работи и ексПредседател на Парламента Йордан Соколов
       многократно е споменал в медиите,
       че специалните служби разполагат с постоянно дежирни лекарски екипи, включително и екипи от психиатри,
       на които при свръхоперативна бързина им се възлага „да обработят“ с медикаменти и химикали и да обявят за луд всеки,
       който се е опитал да се добере до истината относно секретните оперативни мероприятия на тези служби.  

         Уточнавам, че това именно насочено срещу съпругата ми оперативно мероприятие на специалните служби , осъществено от лекарския екип,
         е било провалено
просто поради обстоятелството, че съпругата ми веднага ми се обади по мобилния телефон и аз я посъветвах уж случайно да отсъствува от болницата два-три часа, докато психиатърът си замине.

При това, уточнявам, че
до днес на нас не ни е даден
абсолютно никакъв отговор или сведения
КАКТО относно името на лекаря-психиатър,
който е бил извикан,
ТАКА И относно документацията,
която той би следвало да е съставил
относно състоянието на пациента;

КОЙТО ПАЦИЕНТ
ВЪОБЩЕ НЕ Е БИЛ ИМАЛ НУЖДАТА
ОТ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ
ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ЕКСПЕРТИЗА,
ТЪЙ КАТО ...
ПРОСТО СЕ Е БИЛ НАМИРАЛ В БЕЗСЪЗНАНИЕ!!!

*** *** ***
         Уточнявам, че с настоящето депозирано
         в офиса на българския Главен Прокурор (Върховната касационна прокуратура) и
         в офиса на българския Премиер (Министър-Председател)
         мое официално изложение, имащо статуса на
надлежно искане за извършване
на следствено разследване и
на административна правителствена проверка,
допълнително прилагам 15 (петнадесет) страници документация,
която съм получил от Севлиево и Габрово;

която документация ми е изпратена едва след неколкомесечно мое интензивно настояване да ми бъде изпратена исканата от мен документация;
но която изпратена ми документация, всъщност, няма нищо общо с моите искания и не дава абсолютно никакъв отговор на моите изpично и ясно формулирани въпроси и искания;

така, категорично заявявам, че считам,
че фактът на изпращането на изпратената ми документация
има характера на ченгеджийско-мафиотски трик или опит на
визираните в тази документация институционални лица
да се опитат да замотаят казуса
и да не бъде разкрита истината
относно извършената от тех
престъпна дейност,
свързана с ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ПРЕДИЗВИКАНАТА ОТ ТЕХ
смърт на
Петко Георгиев Петков, баща на съпругата ми.

         Изрично и пределно ясно уточнявам, че
категорично настоявам
разследването да бъде извършено именно от
Националната следствена служба,
която е конкретно компетентна да разследва престъпленията, извършени от функционерите на специалните служби и
от техните господари
– Министъра на вътрешните работи и Премиера.

         Категорично отричам престъпната практика на Прокуратурата да възлага за „разследване“ и за „проверка“ на полицията казуси, главното обвинение по които е срещу стоящите над тех специални служби, Министри и Премиери.
         Така нареченото специфично криминално разследване ще е допустимо само при изричното и пределно ясното наличие на убедително аргументиран отговор от ръководителите на специалните служби, от Министъра на вътрешните работи и от Премиера, в който те пределно ясно и аргументирано да обосноват тезата, че нямат нищо общо с казуса.
         Приложения: 15 (петнадесет) страници копия от документация.
26 Ноември 2012 г.                                  Янко Н. Янков

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
04 Август 2013 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар