2013-08-19

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 631Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
26 Август 2013 г.                                                                                                  

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 631


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването  
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---  
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            01. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 05 Март и регистрирано на 05 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 528“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013   ----    05.03.2013;
с. 1-9;
Уточнение:
            Моят личен или авторски текст обхваща с.1-5;
            с. 6-8 е състои от постановлението от 22.03.2013 г., издадено от В. Тонева, прокурор в Софийската градска прокуратура;
            Уточнявам, че визираната прокурор В Тонева е ПРОНОСИРАН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКО-ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ;
            Настоявам за това Главният прокурор официално да поиска от съответните служби да бъдат разсекретени сведенията относно нейното ангажиране с тех.
            с. 9. се състои от Призовката, която ми е изпратена от инспектор Л. Тулев, служител на ноторно ПУБЛИЧНО известната престъпна държавна структура, наречена „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност““,
за която Дирекция вече интензивно бе изнесена в публичното пространство обилна информация за престъпната дейност, извършвана от нейни служители -  разбира се, ръководени от най-висшето ръководство.
            Посочвам, че върху страницата на призовката съм отбелязал, че на 24.04.2013  в 14 часа лично съм предоставил на инспектор Л. Тулев копия от моите официални искания за разследване, обозначени като
Всички карти на масата ...“, 528, 529, 531, 535, 548 и 550,
плюс електронен диск CDR-запис на същата серия от 1 до 558.

--- --- ---

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 07 Март и регистрирано на 11 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 529“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, V   ----    11.03.2013;
с. 10-16;

--- --- ---

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 08 Март и регистрирано на 11 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 530“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, V   ----    11.03.2013;
с. 17-23;

--- --- ---
            04. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 13 Март и регистрирано на 13 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 531“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, V   ----    13.03.2013;
с. 24-36;

--- --- ---

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 20 Март и регистрирано на 20 Март 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 535“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, V   ----    20.03.2013;
с. 37-51;

--- --- ---

            06. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 09 Април и регистрирано на 10 Април 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 547“,
вх. рег. № ВКП № 5387  / 2013   ----    10.04.2013;
с. 52-57;

--- --- ---

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 10 Април и регистрирано на 10 Април 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 548“,
вх. рег. № ВКП № 5388  / 2013   ----    10.04.2013;
с. 58-67;
Уточнявам:
            С. 67 има статуса на „Призовка“, изпратена ми от Инспектор М. Иванова от Главната дирекция Национална полиция“.

--- --- ---

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 16 Април и регистрирано на 17 Април 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 550“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, ІІ   ----    17.04.2013;
с. 68-79;

--- --- ---

            09. Официален текст, адресирано до инсперктор М. Иванова, МВР, Главна дирекция Национална полиция, датиран и предоставен на 21 Май 2013 г.,
с. 80-84;

--- --- ---

            10. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Май и регистрирано на 27 Май 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 565“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013   ----    27.05.2013;
с. 85-91;

--- --- ---

            11. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Май и регистрирано на 27 Май 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 566“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013   ----    27.05.2013;
с. 92-98;

--- --- ---

            12. Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 13 Юни и регистрирано на 13 Юни 2013 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 575“,
вх. рег. № ВКП № 3307  / 2013, VІ   ----    13.06.2013;
с. 99-156;

--- --- ---

            13. Постановление, издадено на 28.06.2013 от прокурор В. Тонева, ИМАЩО ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО ПРОКУРОРСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКО-ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.
с. 157-159;

--- --- ---

            14. Постановление, издадено на 13.06.2013 от прокурор В. ФИЛИПОВ, ИМАЩО ХАРАКТЕРА НА ПРЕСТЪПНО ПРОКУРОРСКО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКО-ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.
с. 160-161.

--- --- ---
Уточнение:
            Съгласно текста на издаденото на 28.06.2013 г. от прокурор В. Тонева Постановление, същото е регистрирано с изходящ номер на 02.07.2013 г. като изпратено едновременно и на Софийската районна прокуратура, и на мен;

            Съгласно текста на издаденото на 13.06.2013 г. от прокурор В. Филипов Постановление, същото е регистрирано с изходящ номер на 03.07.2013 г. като изпратено до мен;
От текста на същото е видно, че това Постановление на Районния прокурор е издадено върху основата на преписката, която му е била изпратена от Софийската градска прокуратура ... на 02.07.2013 г. върху основата на Постановлението на В. Тонева от 28.06.2013 г.

Уточнявам, че вече (ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ КАЗУСИ) съм имал възможността да констатирам, че районния прокурор В. Филипов е
ИЛИ АБСОЛЮТЕН КРЕТЕН И ИДИОТ,
ИЛИ АБСОЛЮТНО БЕЗОГЛЕДЕН ПРЕСТЪПЕН АГЕНТ-ПРОВОКАТОР НА СПЕЦИАЛРНИТЕ СЛУЖБИ,
ИЛИ И ДВЕТЕ ЕДНОВРЕМЕННО.

От така посочените две постановления е видно, че Районният прокурор Филипов
е постановил текста на своето постановление поне две седмици
преди да е получил
текста на постановлението
на софийския градски прокурор Тонева,
върху основата на което именно постановление е издадено неговото.

НИМА ТОВА НЕ Е ОЧЕВАДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ В СЛУЧАЯ Е НАЛИЦЕ
ПРЕСТЪПНА ПРОКУРОРСКА ДЕЙНОСТ, НЕУМЕЛО И КАЛПАВО РЕЖИСИРАНА
ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ
ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКИ СЛУЖБИ?!?

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
26 Август 2013 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар