2013-08-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 629Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
24 Август 2013 г.                                                                                                   

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента, и на другите държавни институции! – 629


До г-н Сотир С. Цацаров
Главен Прокурор на България
(встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА,
но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012),
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
-------------
Към: ВКП 3307 / - 2013

--- --- ---
Отворено писмо
до Главния прокурор на България,
до всички дипломатически мисии в България,
и до всички чуждестранни информационни агенции в България

Относно:
Първо:
престъпна дейност,
насочена лично срещу мен,
срещу членовете на семейството и фамилията ми
и ръководените от мен обществени и политически организации,
извършена от лица,
които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби)

Второ:
престъпна дейност,
извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
облекчаване на провеждането и прикриването  
на мероприятията на спецслужбите,
както и на процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

---
--- --- ---
--- --- --- --- ---  
***************

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ТУК
посочвам и предоставям
(вече, отдавна) ПРЕДОСТАВЕНАТА на Прокуратурата:
документация относно така визирания казус

В частност в тук обособената папка се съдържат копия от:

            Искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Юни и регистрирано на 21 Юни 2011 г.,
озаглавено „Всички карти на масата ... – 17“,
вх. рег. № ВКП № 9814  / 2004, VІІІ   ----    21.06.2011;
с. 1-21.

            От приложените доказателства е видно, че на 31 Май 2004 г. съм адресирал и депозирал в офиса на Главния прокурор,
            (вх. рег. № 3051/31.05.2004 г.)
            и на Техни Превъзходителства Посланиците на САЩ, Швейцария и на Европейската комисия в България,
            специален текст, съдържанието на който гласи следното:
         „Господин Главен Прокурор,
         От времето на Великото Народно събрание до днес са приети поне няколко задължителни за Прокуратурата нормативни актове, съгласно съдържанието на които съществувалият от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. режим на управление на българската държава е престъпен,
         при което, разбира се, е прието, че е престъпна и дейността на т. нар. “ударен юмрук” на този режим – Държавна сигурност.
         При това, благоволете да отбележите, че става въпрос за цялата система на Държавна сигурност, и че и дума не може да става за някакво оневинително разграничение на вътрешни и външни служби на ДС, още повече, че т. нар. външни служби са работели против НАТО, Европейския съюз и демокрацията в целия свят.
         Въпреки това, обаче, след настъпилите след 10 ноември 1989 г. политически промени целият апарат на Държавна сигурност
         (от българските и чуждестранните т. нар. доброволни заявители, доносници и доверени лица до генералите и министрите)
         по един или друг начин продължава да работи
         както в страната, така и в чужбина,
         а една немалка част от този апарат е привлечена на агентурно и друго ниво в структурите на Президентството и  Министерския съвет (преди всичко в Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, а също така и в други структури на Правителството).
         Като лично отговорни за това състояние на нещата, естествено, са преди всичко лицата, заемали и заемащи длъжностна Президент, Министър-председател, Министър на вътрешните работи и Министър на отбраната, както и съответните отговорни лица от съответната структура, имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване.
         Във връзка с това предявявам искането да бъде образувана процедура за наказателно преследвате на всички Президенти, Министър-председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчинените на тях отговорни лица,
         имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване,
         за това, че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност.
31 май 2004 г.                                            Янко Н. Янков

***
            От приложените доказателства е видно, че на 01 Август 2006 г. съм датирал и регистрирал в офиса на Главния прокурор
                        (вх. рег. № 3051/01.08.2006 г., ВКП вх. № 9814/04.VІІІ-Ж)
            както и в офисите на Президента и на Техни Превъзходителства Посланиците на САЩ, Швейцария и на Европейската комисия в България, 
            специално писмено изложение, точният текст, на което гласи следното:
         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,
         Както виждате, настоящето ми кратко изложение започва с прилагане (вграждане) на фрагмент от текста на писмото ми до Главния прокурор от 31 май 2004 г., във връзка с което досега не съм получил никакъв отговор.


* * *
         Намирам за необходимо изрично и ясно да подчертая, че въпросното мое изложение завършва с думите:
         „Във връзка с това предявявам искането
         да бъде образувана процедура за наказателно преследване на всички Президенти, Министър-Председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчишнените на тях отговорни лица,
         имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване,
         за това че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност”.
         Погледнато от позицията на днешния ден към въпросното изложение и искане мога да добавя следното:
         през изтеклите години стана ясно, че както сегашният (Георги Първанов), така и предишният (Петър Стоянов) Държавен глава са били агенти на Държавна сигурност;
         че предишният (Никола Филчев) Главен прокурор, към когото именно е било адресирано и въпросното ми изложение, също така е бил агент на Държавна сигурност, при това някои от неговите агентурни донесения се отнасят именно за мен и са били дадени във връзка и по повод строго секретните разработки и оперативни мероприятия, върху основата на които бях противозаконно осъден и престоях в затвора шест години;
         че сегашният (Борис Велчев) Главен прокурор, към когото днес, с настоящето изложение, се обръщам с искане за правосъдидие, е син и внук на престъпници, които са стояли изключително високо в държавно-властническата йерархия на комунистическата власт;
         че като агент на Държавна сигурност е дал своите заслуги за моето противозаконно осъждане и престояване в затвора и Георги Петканов - бивш Министър на вътрешните работи и сегашен Министър на правосъдието;
         че поне за мен е напълно очевидно, че както по-рано, така и днес целият държавен апарат, включително, разбира се, и апаратът на правосъдието, е изграден и функционира единствено върху основата на дейността на хора, които в миналото са били агенти и офицери от Държавна сигурност, при което този държавен апарат днес функционира и като най-ниско йерархично звено от структурата на Червената мафия, представляваща трансмутационно продължение именно на Държавна сигурност.
         От което, разбира се, автоматично следва изводът, че би било наивно и глупаво да очаквам правосъдие от тези престъпници; но от което съвсем не следва изводът, че трябва да мълча.
         Ваши Превъзходителства,
         ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,
         Настоявам за вашата ангажираност относно това
         да бъде образувана процедура за наказателно преследване на всички Президенти, Министър-Председатели, Министри на вътрешните работи, Министри на отбраната и подчинените на тях отговорни лица,
         имащи отношение към агентурната дейност и кадровото обезпечаване,
         за това, че след 10 ноември 1989 г. са активирали (превербували) и са включили в така посочените системи лица, които преди това са били ангажирани с престъпната дейност на Държавна сигурност”.
01 август 2006 г.                                                   Янко Н. Янков

***
            От приложените доказателства е видно, че на 21 Юни 2011 г. е предявено искане за разследване, адресирано до Главния прокурор, озаглавено „Всички карти на масата ... – 17“, вх. рег. № ВКП № 9814  / 2004, VІІІ   ----    21.06.2011. 

***
            От приложените доказателства е видно,
            че Е НАЛИЦЕ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДУМИШЛЕНО ИЗВЪРШЕНА
            КАКТО ОТ служители на специалните държавни служби,
            ТАКА И ОТ служители на Прокуратурата,
            които в престъпен интерес на престъпниците 
            са отказали да извършат разследване на посочените от мен факти, обстоятелства и аргументи,
            която дейност следва да бъде подложена на прецизно легитимно разследване.

*** *** *** *** *** *** ***
---
-------------

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            ВЕЧЕ Е ОСМИЯТ МЕСЕЦ от встъпването Ви във
            фактическа и юридически нелегитимна длъжност
            на Главен Прокурор на България, и
            вече не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            Вие по същество отигравате сценария на доста добре познатия ни
фарсов съдебен театър,
който се разиграва вече в продължение на четвърт век.

            Поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази Ваша
            (и на господарите Ви от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица,
които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията.

         При това от текстовете ми до Вас пределно ясно личи,
ЧЕ ПО ВРЕМЕТО НА така визираните вече ОСЕМ МЕСЕЦИ
НИТО ЗА МОМЕНТ НЕ СЪМ ХРАНИЛ ДОРИ И КАПКА НАИВНОСТ относно характера на Вашето лично и институционално поведение.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като така или иначе, макар и по престъпен начин, сте интронизиран на тази официална и високопоставена държавна длъжност и
            така всички ние, включително и аз, сме фактически принудени да се съобразяваме в известна степен с този престъпен факт;
и тъй като обективно няма от кого друг да поискам да бъде извършено легитимно разследване,
 тук и сега официално обръщам
Вашето височайше престъпническо внимание
върху фактите и обстоятелствата относно
ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
на визираните мафиотски и високопоставени
държавно-институционални лица
и необходимостта от наказателна и репараторна отговорност от (за) тези лица.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
тук и сега официално обръщам Вашето височайше престъпническо внимание върху факта и обстоятелството, че
         Вие, разбира се, сте ноторно известен като
         рафиниран престъпник с тога на масон и на съдия,  
         при това по нелегитимен (т.е. престъпен) начин интронизиран на официалната българска държавна длъжност „Главен Прокурор на България“ (с което ставате носител и на още една, трета, прокурорска, тога);
         и като такъв би трябвало превъзходно да знаете и да разбирате, че

рано или късно ще Ви се наложи да смените
даването на указания
с даване на показания;

            а това означава, че ако сега,
включително и по повод и във връзка с тук визираната престъпна дейност
Вие не действувате коректно и правосъобразно
(включително и по тук визирания казус),
ще имате нови основания за отговорност.

Освен това (поне според мен и според принципите и нормите на множество съвременни правови държави), не е зле да знаете, че
макар и наказателната отговорност да е лична и да си е само лично Ваша,
т. нар. репараторна отговорност
обхваща не само лично Вас като престъпно действуващ правен субект,
а и лицата, които са се възползували от облагите от извършената от Вас престъпна дейност;

така напр. Вашата дъщеря,
която се е възползувала
от икономическите, статусните и прочее облаги от извършената от Вас престъпна дейност,
ще е длъжна да възстанови щетите,
които Вие сте нанесъл
на обектите на престъпната Ви дейност
и на техните деца.
            Впрочем, проблемът, разбира се, си е Ваш, а моят проблем, както превъзходно знаете, е да не спирам да търся отговорност най-вече от (за) престъпниците от сектите на тогите.

ІІІ.
            Така, дълбокоуважаеми господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
е необходимо да разпоредите
да бъдат извършени
ПРЕЦИЗНИ И БЕЗПРИСТРАСТНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
относно фактите и обстоятелствата,
посочени и описани от мен в цялостната документация по тук визирания казус.

            Във връзка с това тук и сега обръщам Вашето височайше престъпническо прокурорско внимание върху факта или обстоятелството, че
В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС
НА ВИЗИРАНИТЕ
МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
ПРОКУРАТУРАТА
НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛА АБСОЛЮТНО НИЩО
ЗА ЛЕГИТИМНО РАЗСЛЕДВАНЕ
НА ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.
tst
*** *** ***

ІV.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ          ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИСКАНЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО по досега приложените от мен преписки
НЕ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА ПРОЦЕДУРИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ,
            при което същите ТЕЗИ ПРОКУРОРИ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност,  
            И ДА МИ БЪДЕ ОТГОВОРЕНО!
            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
            СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури  
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
24 Август 2013 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар